சராசரி சொத்துக்களின் வருவாய் ROAA ஃபார்முலா | கால்குலேட்டர் (எக்செல் வார்ப்புரு)

சராசரி சொத்துக்களின் வருமானம் என்றால் என்ன?

சராசரி சொத்துக்கள் (ROAA) மீதான வருமானம் சொத்துகளின் மீதான வருவாய் மற்றும் காலத்தின் முடிவில் உள்ள மொத்த சொத்துக்களுக்குப் பதிலாக, இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான தொடக்க மற்றும் இறுதி சொத்துக்களின் சராசரியை எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் நிகர வருவாய் சராசரி மொத்தத்தால் வகுக்கப்படுகிறது சொத்துக்கள் (சொத்துக்களின் தொடக்கமும் முடிவும் இரண்டால் வகுக்கப்படுகின்றன).

சூத்திரம் இங்கே -

மேலே உள்ள விகிதத்தில், இரண்டு கூறுகள் உள்ளன.

 • முதல் கூறு நிகர வருமானம். நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையை நாம் கவனிக்க முடிந்தால், நிகர வருமானத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். நிகர வருமானம் என்பது வருமான அறிக்கையில் கடைசி உருப்படி. பிபிடியிலிருந்து வரிகளை கழிக்கும்போது (வரிக்கு முந்தைய லாபம்), வரிக்குப் பின் இலாபம் (பிஏடி) அல்லது நிகர வருமானம் கிடைக்கும்.
 • விகிதத்தில் இரண்டாவது கூறு சராசரி மொத்த சொத்துக்கள். சொத்துக்களைக் கண்டுபிடிக்க, நிறுவனத்தின் மற்றொரு நிதிநிலை அறிக்கையை நாம் கவனிக்க வேண்டும், அதாவது இருப்புநிலை. இருப்புநிலைக் குறிப்பில், தற்போதைய சொத்துக்கள் மற்றும் நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் இரண்டையும் காண்போம். சராசரி மொத்த சொத்துக்களைக் கண்டுபிடிக்க, தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் மொத்த சொத்துக்களை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பின்னர், ஆரம்பம், மொத்த சொத்துக்கள் மற்றும் முடிவடையும் மொத்த சொத்துக்களைச் சேர்த்து, ஒரு எளிய சராசரியைப் பெற தொகையை இரண்டாகப் பிரிக்க வேண்டும்.

உதாரணமாக

ROAA சூத்திரத்தைக் கணக்கிட ஒரு எளிய உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்.

ஐ லாஷ் கோ. பின்வரும் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது -

 • நிகர வருமானம் -, 000 150,000
 • தொடக்க மொத்த சொத்துக்கள் -, 000 500,000
 • முடிவடையும் மொத்த சொத்துக்கள் -, 000 400,000

ROAA ஐக் கண்டறியவும்.

முதலில், தொடக்கத்தையும் முடிவடையும் மொத்த சொத்துக்களையும் சேர்ப்போம். பின்னர் ஒரு எளிய சராசரியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

 • சராசரி மொத்த சொத்துக்கள் = ($ 500,000 + $ 400,000) / 2 = 50,000 450,000.

சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, நமக்கு கிடைக்கிறது -

 • ROAA = நிகர வருமானம் / சராசரி மொத்த சொத்துக்கள்
 • அல்லது, = $ 150,000 / $ 450,000 = 1/3 = 33.33%.

ROAA ஃபார்முலாவின் பயன்பாடு

ROAA சூத்திரத்தின் பயன்பாட்டை இரண்டு கண்ணோட்டத்தில் புரிந்துகொள்வோம்.

 • முதலீட்டாளர்களைப் பொறுத்தவரை, நிறுவனம் நிதி ரீதியாக வலுவாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். அதை அறிய, அவர்கள் ROAA சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நிறுவனம் அதன் சொத்துக்களை எவ்வளவு சிறப்பாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதைக் காணலாம்.
 • ROAA குறைவாக இருந்தால், நிறுவனம் அதிக சொத்து-தீவிர நிறுவனம் என்று எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும். மறுபுறம், ROAA அதிகமாக இருந்தால், நிறுவனம் குறைந்த சொத்து-தீவிரமானது.
 • விகிதத்தை விளக்கும் முன் முதலீட்டாளர்கள் முதலில் தொழில்துறையைப் பார்க்க வேண்டும்; ஏனெனில் அதிக சொத்து-தீவிர தொழில் எப்போதுமே நிறுவனத்திற்கு குறைந்த ROAA ஐ ஏற்படுத்தும், நேர்மாறாகவும் இருக்கும்.
 • நிர்வாகத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த விகிதமும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இந்த விகிதம் நிறுவனத்தின் செயல்திறனைப் பற்றி அதிகம் பேச முடியும்; அதே தொழிற்துறையின் கீழ் உள்ள ஒத்த நிறுவனங்களுடன் விகிதத்தை ஒப்பிடுவதன் மூலம், நிறுவனம் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதை நிர்வாகத்தால் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

சராசரி சொத்து கால்குலேட்டரில் திரும்பவும்

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

நிகர வருமானம்
சராசரி மொத்த சொத்துக்கள்
சராசரி சொத்துக்கள் ஃபார்முலாவில் திரும்பவும்
 

சராசரி சொத்துகளின் வருவாய் ஃபார்முலா =
நிகர வருமானம்
=
சராசரி மொத்த சொத்துக்கள்
0
=0
0

எக்செல் இல் சராசரி சொத்துக்களைத் திரும்புக (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

மேலே உள்ள அதே உதாரணத்தை இப்போது எக்செல் செய்வோம். இது மிகவும் எளிது. நிகர வருமானம் மற்றும் சராசரி மொத்த சொத்துக்களின் இரண்டு உள்ளீடுகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும்.

வழங்கப்பட்ட வார்ப்புருவில் உள்ள விகிதத்தை நீங்கள் எளிதாகக் கணக்கிடலாம்.

இந்த டெம்ப்ளேட்டை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - சராசரி சொத்துக்கள் எக்செல் வார்ப்புருவைத் திரும்புக.