கட்டுமான அட்டவணை வார்ப்புரு | இலவச பதிவிறக்க (எக்செல், சி.எஸ்.வி, PDF)

வார்ப்புருவைப் பதிவிறக்குக

எக்செல் கூகிள் தாள்கள்

பிற பதிப்புகள்

 • எக்செல் 2003 (.xls)
 • OpenOffice (.ods)
 • CSV (.csv)
 • போர்ட்டபிள் டாக். வடிவம் (.pdf)

கட்டுமான அட்டவணை வார்ப்புருவின் கண்ணோட்டம்

ஒரு கட்டுமான அட்டவணை வார்ப்புரு முழு திட்டத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட பணிகள் மற்றும் திட்டத்தை முடிக்க தேவையான அனைத்து பணிகள் / கட்டுமானங்கள் பற்றிய விரிவான கண்ணோட்டத்தை அளிக்கிறது. காலவரிசை அல்லது அட்டவணை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முழு திட்டத்திற்கான திட்டத்தை உருவாக்க இது உதவுகிறது. இது பொதுவாக பொறியாளர்களுக்கு நேரம் மற்றும் பட்ஜெட்டில் திட்டத்தை திட்டமிட்டு முடிக்க உதவுகிறது.

கட்டுமான அட்டவணை வார்ப்புரு பற்றி

ஒரு கட்டுமான திட்டமிடல் வார்ப்புரு பணி / வழங்கல்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு முழுமையான திட்டத்தின் படிநிலை கட்டமைப்பின் விரிவான முறிவைத் தருகிறது, இது திட்டக் குழு அல்லது திட்ட பொறியாளரால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும், அங்கு நேரம் மற்றும் பட்ஜெட் குறித்த விரிவான விளக்கத்தை அளிக்கிறது. ஒவ்வொரு திட்ட பொறியியலாளருக்கும் இது மிகவும் முக்கியமான விநியோகங்களில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது முழு திட்டத்தையும் நேர அடிப்படையிலான சட்டமாக ஒழுங்கமைக்க உதவுகிறது. வார்ப்புருவில் ஒரு காட்சி விளக்கப்படமும் உள்ளது, இது ஒவ்வொரு செயல்பாட்டின் முன்னேற்றத்தையும் கண்காணிக்க திட்ட மேலாளர் அல்லது திட்ட பொறியாளருக்கு எளிதாக்குகிறது.

வார்ப்புருவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

பகுதி 1

 • இந்த பகுதி முழு திட்டம் அல்லது கட்டுமானம் பற்றிய அடிப்படை விவரங்கள். இது திட்டப்பணி மற்றும் திட்ட மேலாளர் அல்லது திட்ட பொறியாளரின் பெயரை எடுத்துக்காட்டுகிறது. திட்டம் மிகவும் புதிதாகத் தொடங்கிய தொடக்க மற்றும் இறுதி தேதி முக்கிய தேதிகள், அதில் திட்டமிடல் மற்றும் இறுதி தேதி ஆகியவை அடங்கும், இது கட்டுமானம் மற்றும் ஒப்படைப்பின் இறுதி மடக்குதலை உள்ளடக்கியது.
 • திட்டம் முடிவடைவதற்கு எடுக்கும் மொத்த நாட்கள், மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிய மொத்த கால புலம் நமக்கு உதவுகிறது. தொடக்க தேதி, ஒவ்வொரு செயல்பாட்டின் கால அளவோடு, கேன்ட் விளக்கப்படத்தை உருவாக்குவதற்குத் தேவையான முக்கியமான அளவுகோல்களாகும், இது பின்னர் இந்த கட்டுரையில் விவாதிக்கப்படும்.

பகுதி 2

 • இது ஒரு கட்டுமான திட்டமிடல் வார்ப்புருவின் மிக முக்கியமான பகுதியாகும். கட்டுமானத்துடன் தொடர்புடைய ஏராளமான பணிகளை பொறியியலாளர் அல்லது மேலாளர் சரிபார்க்கவும், அதன் நிலையைக் கண்காணிக்கவும், பணியின் தொடக்க மற்றும் இறுதி தேதி மற்றும் கால அளவைப் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்டிருக்கவும் இது பகுதி.
 • மொத்தம் நான்கு நிலை விருப்பங்கள் உள்ளன, இதன் மூலம் அனைத்து பணிகளும் கண்காணிக்கப்படுகின்றன, எந்த பகுதிகள் நிறைவடைந்தன, முன்னேற்றத்தில் உள்ளன, நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன, தொடங்கப்படவில்லை.
 • சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பணியும் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் எதிராக குறிக்கப்படுகிறது, இதன் அடிப்படையில் திட்ட மேலாளர் அல்லது பொறியாளர் வளங்களை வரிசைப்படுத்துவார். எந்தவொரு பணியும் வேறு ஏதேனும் ஒன்றோடு ஒன்றுடன் ஒன்று இருந்தால் அல்லது காலக்கெடுவிற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தால், மேலாளர் அல்லது பொறியியலாளர் அதற்கேற்ப அதிக ஆதாரங்களை பயன்படுத்துவார்கள்.
 • இந்த வழக்கில், எளிய கட்டிட கட்டுமானத்திற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுக்கப்பட்டது, அங்கு முழு கட்டுமான அட்டவணையும் எளிமையான செயல்பாடுகளாக உடைக்கப்பட்டு தொடக்க மற்றும் இறுதி தேதியுடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பணியின் அடிப்படையிலும், சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நபர் ஒவ்வொருவருக்கும் எதிராக குறிக்கப்படுவார்.
 • முழு கட்டுமான அட்டவணையின் அனைத்து கட்டங்களும் இந்த வார்ப்புருவில் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன, இது திட்டமிடலின் கட்டத்திலிருந்து தொடங்கி திட்டத்தின் இறுதி ஒப்படைப்பு வரை. கட்டுமானத்துடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு பணியின் தொடக்க மற்றும் இறுதி தேதி பற்றிய தரவுகளின் அட்டவணை வாரியான மற்றும் விளக்கப்பட வாரியான பிரதிநிதித்துவத்தை இது வழங்குகிறது, மேலும் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டின் காலத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, திட்ட பொறியாளர் அல்லது மேலாளர் நிறைவு தேதி அல்லது தேதியைத் திட்டமிட வேண்டும் திட்டத்தின் கையளிப்பு. இது கட்டிடத்தின் இறுதி ஆய்வு, இறுதி மடக்குதல், வீட்டு பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை அமைத்தல் மற்றும் நிறைவடைவதை அறிவித்தல் ஆகியவை அடங்கும்.
 • ஒன்றுடன் ஒன்று செயல்பாடுகள் ஒவ்வொரு பொறியியலாளரின் முக்கிய அக்கறையாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அதற்கு சில ஆதாரங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும், மேலும் மேலாளர் அல்லது பொறியியலாளர் அதற்கேற்ப திட்டமிட வேண்டும், இதனால் அவை வளங்களின் பற்றாக்குறை அல்ல, மேலும் ஒவ்வொரு பணிகளும் நிறைவடைகின்றன நேரம்.
 • எனவே இந்த வார்ப்புரு, கேன்ட் விளக்கப்படத்துடன் இணைந்து, பொறியாளர் அல்லது மேலாளருக்கு இன்னும் பயனளிக்கும். கேன்ட் விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் காட்சி பிரதிநிதித்துவத்தின் விரிவான கண்ணோட்டம் கீழே உள்ள பின்வரும் பகுதியில் விவாதிக்கப்படும்.

பகுதி # 3

 • இது கேன்ட் விளக்கப்படத்தின் ஒரு பொதுவான எடுத்துக்காட்டு ஆகும், அங்கு ஒவ்வொரு கட்டுமான பணி அட்டவணையும் தொடக்க தேதி மற்றும் அதன் காலத்தின் அடிப்படையில் காண்பிக்கப்படுகிறது, மேலும் திட்டப்பணி பொறியியலாளர் பணியைத் திட்டமிட அல்லது அதற்கேற்ப வளங்களை வரிசைப்படுத்த உதவும் வகையில் பிற பணிகளுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று தெரியும்.
 • முழு கட்டுமான அட்டவணையின் அனைத்து கட்டங்களும் இந்த வார்ப்புருவில் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதை விளக்கப்படம் காட்டுகிறது, இது திட்டமிடல் கட்டத்திலிருந்து தொடங்கி திட்டத்தின் இறுதி ஒப்படைப்பு வரை. கட்டுமானம் தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முறையான முறையில் திட்டமிட திட்ட மேலாளர் அல்லது திட்ட பொறியாளருக்கு கேன்ட் விளக்கப்படம் உதவுகிறது.
 • எந்தவொரு மேலதிக நடவடிக்கைகளும் பொறியியலாளருக்கு முக்கிய அக்கறையாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அதற்கு சில ஆதாரங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும், மேலும் மேலாளர் அல்லது பொறியியலாளர் அதற்கேற்ப அதைத் திட்டமிட வேண்டும், இதனால் அவை வளங்களின் பற்றாக்குறை அல்ல, ஒவ்வொரு பணிகளும் கிடைக்கும் சரியான நேரத்தில் முடிந்தது.

முடிவுரை

 • எந்தவொரு திட்ட பொறியாளர் அல்லது மேலாளருக்கும் ஒரு கட்டுமான அட்டவணை வார்ப்புரு குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கிறது.
 • சரியான திட்டமிடல் இல்லாமல் ஒரு திட்டத்தைத் தொடங்க முடியாது. கட்டுமானத்தைத் தொடங்கும்போது சரியான திட்டமிடலைக் கொண்டுவருவதற்கு இந்த வார்ப்புரு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. கட்டுமானத்துடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு பணியின் தொடக்க மற்றும் இறுதி தேதி பற்றிய தரவுகளின் அட்டவணை வாரியான மற்றும் விளக்கப்பட வாரியான பிரதிநிதித்துவத்தை இது வழங்குகிறது, மேலும் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டின் காலத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, திட்ட பொறியாளர் அல்லது மேலாளர் நிறைவு தேதி அல்லது தேதியைத் திட்டமிட வேண்டும் திட்டத்தின் கையளிப்பு.
 • இது கட்டிடத்தின் இறுதி ஆய்வு, இறுதி மடக்குதல், வீட்டு பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை அமைத்தல் மற்றும் நிறைவடைவதை அறிவித்தல் ஆகியவை அடங்கும். இந்த வார்ப்புரு சிறிய திட்ட திட்டங்களில் மட்டுமல்லாமல், ஒரு கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதில் ஈடுபடக்கூடும், ஆனால் நெடுஞ்சாலைகள், டவுன்ஷிப்கள், அணைகள், மின் திட்டங்கள், ஃப்ளைஓவர்கள், ரயில்வே திட்டங்கள் போன்ற பெரிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கும் இது உதவக்கூடும். எனவே, திட்ட மேலாளர் அல்லது பொறியியலாளரைப் பொறுத்தது, கட்டுமானத்தின் முழு பார்வையும் எவ்வாறு எளிய பணிகள் அல்லது செயல்பாடுகளாக உடைக்கப்பட்டு அதற்கேற்ப திட்டமிடப்படுகிறது.