அடிப்படை vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு | முதல் 8 வேறுபாடுகள்

அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள்

அடிப்படை பகுப்பாய்வு நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் நிதி விகிதங்கள் போன்ற வணிகத்தின் நிதி அம்சங்களின் பகுப்பாய்வைக் குறிக்கிறது மற்றும் பொருளாதாரம் மற்றும் பிற காரணிகளை அதன் பங்கு / பாதுகாப்பின் நியாயமான சந்தை மதிப்பை பகுப்பாய்வு செய்ய வணிகத்தை பாதிக்கிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கடந்தகால போக்குகள் மற்றும் பங்குகளின் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை ஆராய்ந்து பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் மற்றும் வணிகத்தின் வரலாற்றுத் தகவல்களைப் படிப்பதன் மூலம் பங்கு / பாதுகாப்பு நியாயமான விலையின் பகுப்பாய்வைக் குறிக்கிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது பங்கு மதிப்பீட்டின் ஒரு வழிமுறையாகும், இது ஒரு பங்கை அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பின் அடிப்படையில் (நியாயமான மதிப்பு) மதிப்பிடுகிறது. மறுபுறம், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது பங்கு மதிப்பீட்டின் ஒரு முறையாகும், இது விளக்கப்படங்கள் மற்றும் போக்குகளின் அடிப்படையில் ஒரு பங்கை மதிப்பீடு செய்கிறது மற்றும் பங்குகளின் எதிர்கால விலையை கணிக்கிறது.

இரு முறைகளும் பங்கு மற்றும் எதிர்கால பங்கு விலைகளின் கணிப்பை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அடிப்படை பகுப்பாய்வு பங்குகளின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மையமாகக் கொண்டாலும், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பங்குகளின் விலை இயக்கத்தின் கடந்த கால போக்கை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

உங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்க:

வெற்றிகரமான வோல் ஸ்ட்ரீட் வர்த்தகரான மார்ட்டின் ஸ்வார்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு காரணமாக நற்பெயரையும் செல்வத்தையும் பெற்றார். அதேசமயம், பிரபல முதலீட்டாளரான ஜிம் ரோஜர்ஸ் தனது வெற்றியை அடிப்படை பகுப்பாய்விற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார். அவர்கள் இருவரும் பல கருத்துக்களில் உடன்படவில்லை. ஆனால் உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு என்பது பின்பற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான பாதை என்பதை அவர்கள் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்வார்கள்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

அடிப்படை பகுப்பாய்வு நிறுவனத்தின் நிறுவன மதிப்பைக் கண்டுபிடிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதன் பொருள் அதன் உள்ளார்ந்த விலையை அடைவது. இந்த வகையான பகுப்பாய்வு பொருளாதார காரணிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த காரணிகள் விலையை தீர்மானிக்க அடிப்படை கூறுகளை நிரூபிக்கின்றன. எனவே நீங்கள் அடிப்படை வழியைத் தேர்வு செய்கிறீர்கள் என்றால், பின்வரும் பகுப்பாய்வைச் செய்ய மறக்காதீர்கள்:

 • தொழில் பகுப்பாய்வு
 • நிறுவனத்தின் பகுப்பாய்வு
 • பொருளாதார பகுப்பாய்வு

முக்கிய அனுமானங்கள்:

 • நீண்ட காலமாக பங்கு விலை தன்னை சரிசெய்கிறது.
 • குறைந்த மதிப்புள்ள பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம் நீங்கள் லாபத்தை ஈட்டலாம், பின்னர் சந்தை தன்னை சரிசெய்யும் வரை காத்திருக்கவும்.

இந்த முதலீட்டு நுட்பம் முதலீட்டாளர்களை வாங்க, வைத்திருத்தல் மற்றும் மதிப்பிடுவதன் மூலம் பின்பற்றப்படுகிறது.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

இது பத்திரங்களை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு முறையாகும். ஆனால் இங்கே முழு ஆட்டமும் சந்தையால் உருவாக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களைப் பொறுத்தது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் ரொட்டி மற்றும் வெண்ணெய் வரைபடங்கள் மற்றும் வடிவங்கள்.

எனவே தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் பண்புகள் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம்:

 • இந்த பகுப்பாய்வு எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க கடந்த விலை இயக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
 • உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் காட்டிலும் போக்குகள் மற்றும் வடிவங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
 • சந்தை விலை எல்லாம். அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் போல, அதைப் பாதிக்கும் காரணிகள் கருதப்படுவதில்லை. 

மூன்று பொற்கால விதிகள்:

தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் இந்த மூன்று பொற்கால விதிகளை பின்பற்றுகிறார்கள்:

 • முதல் விதி: விலைகள் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கும் அனைத்து தகவல்களையும் தள்ளுபடி செய்கின்றன.
 • இரண்டாவது விதி: விலை இயக்கங்கள் சீரற்றவை அல்ல. தொழில்நுட்ப கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் விலை நடவடிக்கைக்குப் பின்னால் உள்ள போக்குகளை நிறுவ முடியும்.
 • மூன்றாவது விதி: விலை போக்குகள் தங்களை மீண்டும் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அடிப்படை vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இன்போ கிராபிக்ஸ்

அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளைப் பார்ப்போம்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வை மேற்கொள்வதற்கான படிகள்

படி 1: தொழில் பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்

நிறுவனம் செயல்படும் தொழில் / துறை பற்றி எல்லாவற்றையும் தோண்டி கண்டுபிடி.

இந்த வகை பகுப்பாய்வு உங்களுக்கு இது பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கும்:

 • துறை வளர்ச்சி
 • மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பங்களிப்பு
 • அந்தத் துறையில் போக்குகள்
 • தேவை மற்றும் வழங்கல் பகுப்பாய்வு

படி 2: நிறுவனத்தின் பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்

 • விகித பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் உள் செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள். கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்ளுங்கள்.
 • காலப்போக்கில் போக்குகளை மதிப்பிடுங்கள். அடிப்படை ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது சதவீதம் அதிகரிப்பு அல்லது குறைவதைக் கணக்கிடுங்கள்.
 • நிறுவனம் அதன் வளங்களை எங்கு பயன்படுத்தியது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவை பல்வேறு கணக்குகளில் (இருப்புநிலை மற்றும் வருமான அறிக்கை) விநியோகிக்கப்படும் விகிதாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
 • நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய அடுத்த கருவி விகித பகுப்பாய்வு ஆகும். இது நிறுவனத்தின் நிதி சூழ்நிலையின் மாற்றங்களைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.
 • விகிதங்கள் அளவுருக்கள் மற்றும் முழுமையான அளவீடுகள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்க. எனவே எச்சரிக்கையுடன் விளக்கப்பட வேண்டும்.

படி 3: நிதி மாடலிங் செய்யுங்கள்

 • அடுத்த ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நிறுவனத்தின் எதிர்கால நிதி (நிதி மாடலிங்) முன்னறிவிப்பு.
 • உங்களுக்கு இங்கு நிறைய தகவல்கள் மற்றும் அனுமானங்கள் தேவைப்படலாம்.
 • எதிர்காலத்தில் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் பங்கு விலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதே இறுதி இலக்காகும்.

படி 4: மதிப்பீட்டு பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளுங்கள்

பல மதிப்பீட்டு நுட்பங்கள் நிறுவனம் / தொழில் சார்ந்தவை. டி.சி.எஃப் மற்றும் உறவினர் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகள் (புத்தக மதிப்பு விகிதத்திற்கு PE பல விலை, பணப்புழக்கத்திற்கு விலை போன்றவை), SOTP மதிப்பீடு பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் வகையின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு பிற வகையான அணுகுமுறைகள் தேவைப்படலாம் என்றாலும்.

தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க பகுப்பாய்வு:

தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க பகுப்பாய்வில், நீங்கள் ஒரு உள்ளார்ந்த விலையை அடைவீர்கள். அதற்கான முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் சுவாரஸ்யமானவை. இந்த கட்டுரையில் நாம் அதைப் பற்றி விரிவாக விவாதிக்கப் போவதில்லை. ஆனால் நிறுவனத்திற்கான உங்கள் உள்ளார்ந்த பங்கு விலையை நீங்கள் அடையும் படிக்கு செல்லலாம். எனவே உங்கள் முடிவுகளை நீங்கள் எவ்வாறு விளக்குவீர்கள் என்பது இங்கே.

 • என்றால் சந்தை விலை> உள்ளார்ந்த பங்கு விலை = பங்கு அதிகமாக மதிப்பிடப்படுகிறது,எனவே இங்குள்ள பரிந்துரை பங்குகளை விற்க வேண்டும்.
 • என்றால் சந்தை விலை <உள்ளார்ந்த பங்கு விலை = பங்கு குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இங்கே பரிந்துரை பங்கு வாங்க வேண்டும்.
உறவினர் மதிப்பீட்டு பகுப்பாய்வு:

இந்த மதிப்பீட்டு நுட்பம் ஒப்பிடக்கூடிய நிறுவன பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் ஆர்வமுள்ள நிறுவனத்தை அதன் சக குழுவுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் இங்கே நீங்கள் அதை மதிக்கிறீர்கள்.

இதில் பயன்படுத்தப்படும் சில மதிப்பீட்டு அளவுருக்கள்:

 • PE விகிதம்
 • இ.பி.எஸ்
 • EV / EBITDA
 • ஈ.வி / விற்பனை போன்றவை.

நீங்கள் ஈக்விட்டி ரிசர்ச் தொழில் ரீதியாகக் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால், நீங்கள் 40+ வீடியோ நேரங்களைப் பார்க்க விரும்பலாம்பங்கு ஆராய்ச்சி பாடநெறி

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை மேற்கொள்வதற்கான படிகள்

படி 1: எந்த பத்திரங்கள் உங்களுக்கு ஆர்வமாக உள்ளன என்பதை அடையாளம் காணவும்!

தற்போது எந்தத் துறை பிரபலமாக உள்ளது என்பதற்கான ஒரு சிறிய ஆராய்ச்சி, எதை வாங்குவது அல்லது விற்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க உதவும். இது நீங்கள் எடுக்கும் முதல் மற்றும் முக்கிய படியாகும்.

படி 2: மிகவும் பொருத்தமான வியூகத்தை அடையாளம் காணவும்.

எல்லா பங்குகளும் ஒரே மூலோபாயத்திற்கு பொருந்தாது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பங்குகளுக்கு சிறந்த மூலோபாயத்தை அடையாளம் காண்பது முக்கியம்.

படி 3: வர்த்தக கணக்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

தேவையான ஆதரவு, செயல்பாடு மற்றும் செலவுடன் உங்களுக்கு சரியான பங்கு வர்த்தக கணக்கு தேவை.

படி 4: உங்கள் கருவிகள் மற்றும் இடைமுகங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் வர்த்தக தேவைகள் மற்றும் உத்திகளுக்கு ஏற்ற கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இலவச கருவிகள் நிறைய உள்ளன. ஒரு புதிய வர்த்தகர் என்ற முறையில், அவற்றின் அம்சங்களை அறிய முதலில் அவற்றை முயற்சி செய்யலாம்.

படி 5: எப்போதும் காகித வர்த்தகம் முதலில்!

இது ஒரு பெரிய உலகம். எந்த முன் அறிவும் இல்லாமல் வர்த்தக காட்டில் குதிப்பது பெரிய தவறு. நாள் சந்தை தரவுகளின் முடிவில் உங்கள் கணினியை சோதித்து, குறைந்தபட்சம் ஒரு மாதத்தை செலவிட நான் உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறேன். உங்கள் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் சில பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் எவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்பதைப் பாருங்கள்.

படி 6: இழப்பை நிறுத்துங்கள்

இழந்த வர்த்தகத்தை வைத்திருப்பது உங்களுக்கு ஆழமான துளை தோண்டும். நீங்கள் தேர்வுசெய்த பங்கு எதுவாக இருந்தாலும் நிறுத்த இழப்பை அமைக்கவும்.

முக்கிய வேறுபாடுகள்

 • அடிப்படை பகுப்பாய்வு பங்குகளை மதிப்பிடுவதற்கான நீண்டகால அணுகுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் பல ஆண்டுகளாக தரவின் பகுப்பாய்வை பரிந்துரைக்கிறது. இந்த வகை அணுகுமுறை முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீட்டிற்காக அந்த பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது, அதன் மதிப்பு எதிர்காலத்தில் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பங்குகளை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு குறுகிய கால அணுகுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் இந்த காரணத்திற்காகவே இது நாள் வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் பகுப்பாய்வின் நோக்கம் இப்போது வாங்கக்கூடிய பங்குகளை அதிக விலைக்கு விற்கத் தேர்ந்தெடுப்பதாகும். குறுகிய காலத்தில்.
 • அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முதலீட்டிற்கான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பதற்கான ஒரு பங்கின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஒரு பங்கின் கடந்தகால விலை நகர்வுகளை மதிப்பீடு செய்கிறது மற்றும் எதிர்காலத்தில் ஒரு பங்கு எவ்வாறு செயல்படும் என்பதை முன்னறிவிக்கிறது, அதாவது அதன் விலை குறுகிய காலத்தில் அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா.
 • அடிப்படை பகுப்பாய்வின் நோக்கம் முதலீடு என்பது நீண்ட கால அணுகுமுறை என்பதால். இருப்பினும், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வர்த்தக நோக்கங்களுடன் தொடர்புடையது.
 • கிடைக்கக்கூடிய தரவு மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் அடிப்படை பகுப்பாய்வில் முடிவுகள் வந்துள்ளன. மறுபுறம், முடிவுகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் விளக்கப்படங்கள் மற்றும் விலை இயக்கம் போக்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
 • அடிப்படை பகுப்பாய்வு கடந்த காலத்தை கருதுகிறது மற்றும் ஒரு பங்கு பற்றிய தரவை முன்வைக்கிறது, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கடந்த தரவுகளை மட்டுமே கருதுகிறது.
 • அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு நாள் வர்த்தகர்களுக்கும் குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அவர்கள் குறுகிய காலத்திற்குள் பங்குகளை விற்பனை செய்வதன் மூலம் லாபத்தை ஈட்ட விரும்புகிறார்கள்.
 • அடிப்படை பகுப்பாய்வில் எந்த அனுமானங்களும் ஈடுபடவில்லை, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் பல அனுமானங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும், ஒன்று எதிர்காலத்தில் கடந்த கால போக்கை தொடர்ந்து பின்பற்றும்.
 • ஒரு பங்கு அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பின் அடிப்படையில் மிகைப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க அடிப்படை பகுப்பாய்வு உதவும். மாறாக, விலை பகுப்பாய்வு அடிப்படையில் ஒரு பங்கை வாங்க அல்லது விற்க சரியான நேரத்தை தீர்மானிக்க தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு உதவுகிறது.

அடிப்படை vs தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஒப்பீட்டு அட்டவணை

அளவுகோல்கள்அடிப்படை பகுப்பாய்வுதொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
பொருள்அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கணக்கிடுவதன் அடிப்படையில் பங்குகளின் பகுப்பாய்வுஅதன் விலை இயக்கம் குறித்த போக்குகள் மற்றும் விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பங்கு பற்றிய பகுப்பாய்வு மற்றும் அதன் விலையை கணித்தல்
நோக்கம்பங்குகளின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பீடு செய்து முதலீடு தொடர்பாக முடிவெடுங்கள்எதிர்கால விலைகளின் அடிப்படையில் ஒரு பங்கு தொடர்பாக சந்தையில் நுழைய அல்லது வெளியேற சரியான நேரத்தை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்
சம்பந்தம்நீண்ட கால முதலீடுகள்குறுகிய கால முதலீடுகள்
செயல்பாடு வழங்கப்பட்டதுமுதலீடுவர்த்தக
முடிவின் அடிப்படைவரலாற்று மற்றும் தற்போதைய தரவுவரலாற்று தரவு
தரவின் ஆதாரம்நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் தற்போதைய மற்றும் கடந்தகால செயல்திறன்விளக்கப்படங்கள் மற்றும் போக்குகள்
பங்கு வாங்குவதற்கான காரணிபங்கு விலை உள்ளார்ந்த மதிப்பை விட குறைவாக இருக்கும்போதுஒரு முதலீட்டாளர் எதிர்காலத்தில் முதலீட்டாளரை அதிக விலைக்கு விற்க முடியும் என்று நம்பும்போது
பயன்படுத்தப்படும் கருத்துக்கள்பங்கு மீதான வருமானம் மற்றும் சொத்துக்களின் வருமானம்டவ் கோட்பாடு, விலை தரவு
அணுகுமுறை பின்பற்றப்பட்டதுநீண்ட காலகுறுகிய காலம்
அனுமானங்கள்அனுமானங்கள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்லைஇதேபோன்ற விலை போக்கு பின்பற்றப்படும் என பல அனுமானங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன

நன்மைகளும் தீமைகளும்

# 1 - அடிப்படை பகுப்பாய்வு

நன்மைகள்
 • பகுப்பாய்வு முறைகளின் பயன்பாடு:அடிப்படை பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் சிறந்த நிதி தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இது தனிப்பட்ட சார்புக்கான அறையை நீக்குகிறது.
 • 360 டிகிரி ஃபோகஸ்: அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால பொருளாதார, புள்ளிவிவர, தொழில்நுட்ப மற்றும் நுகர்வோர் போக்குகளையும் கருதுகிறது.
 • மதிப்பைக் குறைப்பதற்கான முறையான அணுகுமுறை: பயன்படுத்தப்படும் புள்ளிவிவர மற்றும் பகுப்பாய்வு கருவிகள், சரியான வாங்க / விற்க பரிந்துரைக்கு வருவதற்கு உதவுகின்றன.
 • சிறந்த புரிதல்: கடுமையான கணக்கியல் மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு, எல்லாவற்றையும் நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
தீமைகள்
 • நேரம் எடுக்கும்: தொழில் பகுப்பாய்வு, நிதி மாடலிங் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றை மேற்கொள்வது ஒரு கோப்பை தேநீர் அல்ல. இது சிக்கலாகிவிடும் மற்றும் தொடங்குவதற்கு நிறைய கடின உழைப்பு தேவைப்படலாம்.
 • அனுமானங்கள் மையமாக: நிதிகளை முன்னறிவிப்பதில் அனுமானங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எனவே சிறந்த மற்றும் மோசமான சூழ்நிலையை கருத்தில் கொள்வது அவசியம். எதிர்பாராத எதிர்மறை பொருளாதார, அரசியல் அல்லது சட்டமன்ற மாற்றங்கள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

# 2 - தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு

நன்மைகள்
 • தொகுதி போக்கு குறித்த நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது:தேவை மற்றும் வழங்கல் வர்த்தக சந்தையை நிர்வகிக்கிறது. இதனால் இது வர்த்தகர்கள் உணர்வுகளைப் பற்றி நிறைய சொல்கிறது. ஒட்டுமொத்த சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் உண்மையில் தீர்மானிக்க முடியும். வழக்கமாக, அதிக தேவை விலைகளை உயர்த்துகிறது, அதிக வழங்கல் விலைகளை குறைக்கிறது.
 • எப்போது நுழைந்து வெளியேற வேண்டும் என்று உங்களுக்குக் கூறுகிறது:தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விளையாட்டிலிருந்து எப்போது நுழைய வேண்டும் அல்லது வெளியேற வேண்டும் என்பதைக் கூற முடியும்.
 • தற்போதைய தகவலை வழங்குகிறது: ஒரு சொத்து பற்றிய அனைத்து அறியப்பட்ட தகவல்களையும் விலை பிரதிபலிக்கிறது. விலைகள் அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறையக்கூடும், ஆனால் இறுதியில் தற்போதைய விலை எல்லா தகவல்களுக்கும் சமநிலைப்படுத்தும் புள்ளியாகும்.
 • வடிவங்கள் உங்களுக்கு வழிநடத்துகின்றன: உங்கள் வாங்க மற்றும் விற்க முடிவுகளை வழிநடத்த வழிகாட்டியாக நீங்கள் வடிவங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
தீமைகள்
 • பல குறிகாட்டிகள் விளக்கப்படங்களை கெடுக்கின்றன: உங்கள் குறிகாட்டியை பாதிக்கும் பல குறிகாட்டிகள் குழப்பமான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.
 • அடிப்படை அடிப்படைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டன: தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஒரு நிறுவனத்தின் அடிப்படை அடிப்படைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. நீண்ட கால பிரேம்களில் இது ஆபத்தானது என்பதை நிரூபிக்க முடியும்.

முடிவுரை

இரண்டு முறைகளும் உலகெங்கிலும் உள்ள முதலீட்டாளர்களை சந்தை தொடர்பான முடிவுகளுக்குப் பயன்படுத்துகின்றன. அடிப்படை பகுப்பாய்வு உள்ளார்ந்த மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டாலும், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வரலாற்று விலை இயக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது, பங்குகளின் எதிர்கால விலைகளை கணிக்க அவை ஒன்றிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு பொருளாதார, நிதி மற்றும் பிற தொடர்புடைய காரணிகள் போன்ற ஒரு பங்கின் விலையை பாதிக்கும் திறன் கொண்ட அனைத்து காரணிகளையும் (அடிப்படைகள் என அழைக்கப்படுகிறது) நம்பியுள்ளது. விலைகள் குறுகிய காலத்திற்கு அடிப்படைகளின் விளைவுகளுடன் நீண்ட காலத்திற்கு ஒத்துப்போகவில்லை என்றாலும், பங்கு விலைகள் அடிப்படைகளுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்படும் என்ற சிந்தனையின் அடிப்படையில் இது அமைந்துள்ளது.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பங்குகளின் வரலாற்று விலை இயக்கத்தை ஆய்வு செய்கிறது மற்றும் அவை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகளைக் காட்டிலும் பங்குச் சந்தை விலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது பங்கு வைத்திருக்கும் மதிப்பைக் கருத்தில் கொள்ளாது, அதற்கு பதிலாக கடந்த கால போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்து அதற்கேற்ப எதிர்கால விலைகளை கணிக்கிறது.