வெற்றி / இழப்பு விகிதம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | கணக்கிடுவது எப்படி?

வெற்றி / இழப்பு விகிதம் என்றால் என்ன?

ஒரு வெற்றி / இழப்பு விகிதம் என்பது வர்த்தகத்தில் வாய்ப்புகளை இழப்பதற்கான வென்ற வாய்ப்புகளின் விகிதமாகும், எனவே, வென்ற அல்லது இழந்த தொகையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதற்கு பதிலாக, வெற்றியாளர்கள் மற்றும் தோற்றவர்களின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.

விளக்கம்

வென்ற அல்லது இழந்த தொகையின் அளவை விட வெற்றியாளர்கள் அல்லது தோல்வியுற்றவர்களின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க வெற்றி / இழப்பு விகிதம் அதிக ஈடுபாடு கொண்டது. வணிகத்தில், வென்ற ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் இழந்த ஒப்பந்தங்களைக் கண்டறிய இது முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இன்னும் முன்னேற்றம் அல்லது குழாய்வழியில் இருக்கும் ஒப்பந்தங்களை கவனத்தில் கொள்ளாது.

வெற்றி / இழப்பு விகித சூத்திரம்

வெற்றி / இழப்பு ரேஷனை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சூத்திரத்தால் விளக்கலாம்:

வெற்றி / இழப்பு விகிதம் = வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை வென்றது / இழந்த வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை

இங்கே அது குழாய் அல்லது முன்னேற்றத்தில் இருக்கும் ஒப்பந்தங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. முடிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே மற்றும் எங்களுக்கு ஒரு முடிவு உள்ளது.

வெற்றி / இழப்பு விகிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

வெற்றி / இழப்பு விகிதத்தைக் கணக்கிட முதன்மையாக மூன்று படிகள் உள்ளன.

  • முதல் மற்றும் முக்கிய படி தரவுகளை சேகரிப்பது. கிடைத்த ஒவ்வொரு வாய்ப்பைப் பற்றிய பெயரையும் விவரங்களையும் இங்கே சேகரிக்கிறோம், அதற்கான விளைவு என்ன, அதாவது, அது வென்றதா அல்லது இழந்ததா அல்லது குழாய்வழியில் இருந்தாலும் சரி.
  • தரவு புள்ளிகளை சேகரித்த பிறகு, ஆழமான டைவ் பகுப்பாய்வு தேவைப்படும் கட்டம் வருகிறது. நாங்கள் பல்வேறு அளவீடுகளைக் கணக்கிட்டு அவற்றை வரைபடங்களில் சதி செய்கிறோம், எடுத்துக்காட்டாக, வெற்றி விகிதம், வெற்றி-இழப்பு விகிதம், விற்பனையால் வெற்றி-இழப்பு, போட்டியாளர்களால் வெற்றி-இழப்பு மற்றும் இழப்புக்கான காரணம் போன்றவை.
  • இறுதிப் பகுப்பாய்வு விகித பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆழமான டைவ் நுண்ணறிவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது, அங்கு வணிகமானது போக்குகளின் அடிப்படையில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் அந்த வாய்ப்புகளை அவர்கள் எங்கு தவறவிட்டார்கள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வெற்றி / இழப்பு விகிதத்தின் எடுத்துக்காட்டு

  • ஒரு வர்த்தகர் பங்குச் சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் வர்த்தகம் செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில், அவர் மொத்தம் 50 வர்த்தகங்களை வைத்துள்ளார். இவை தனித்துவமானவை மற்றும் தனித்துவமானவை. நாள் முடிவில், அனைத்து வர்த்தகங்களும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன, எங்களுக்கு ஒரு விளைவு இருக்கிறது.
  • அனைத்து வர்த்தகங்களும் இன்ட்ராடேவிற்காக இருந்தன, வர்த்தகர் சில பணம் சம்பாதித்த வர்த்தகங்கள் மற்றும் அவர் இழந்த சில வர்த்தகங்கள். அவர் ஒரு இன்ட்ராடே அடிப்படையில் லாபம் ஈட்டிய வர்த்தகங்கள் வென்ற வர்த்தகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் நேர்மாறாக, அவர் இழப்பை ஏற்படுத்திய வர்த்தகங்கள் இழப்பு வர்த்தகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
  • 50 வர்த்தகங்களில், 20 வர்த்தகங்கள் வென்ற வர்த்தகங்கள், மீதமுள்ள 30 வர்த்தகங்கள் இழந்த வர்த்தகங்கள் என்று காணப்படுகிறது. இதனால் வெற்றி-இழப்பு ரேஷனைக் கணக்கிட, வென்ற வர்த்தகங்களை இழப்பு வர்த்தகங்களுடன் பிரிக்க வேண்டும், இது 20/30 = 0.66 ஆகும். இதன் பொருள் வர்த்தகர் அனைத்து வர்த்தக நடவடிக்கைகளிலும் ஒரு நாளில் 66% நேரத்தை இழந்துவிட்டார். வெற்றி / இழப்பு விகிதம் ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தை கணக்கிட ஒரு சார்பு காரணியாகும்.

முடிவுரை

  • வெற்றி / இழப்பு விகிதம் முதன்மையாக வெற்றி விகிதத்தை கணிக்கவும், அதற்கான நிகழ்தகவை ஒதுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது பங்கு தரகர்கள் அல்லது வர்த்தகர்களுக்கு எளிதில் வருகிறது, சில நேரங்களில், அது அந்த பயனுள்ள நடவடிக்கையாக இருக்காது. ஒவ்வொரு வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கும் வென்ற அல்லது இழந்த வாய்ப்புகளின் பண மதிப்பை அது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாத காரணத்தால் அது தவறவிடுகிறது.
  • ஆனால் இன்னும், வர்த்தகத்தை இழக்கும் சந்தர்ப்பத்துடன் ஒப்பிடுகையில் வெற்றியின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க சந்தையில் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய அளவுகோலாக கருதப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வர்த்தகர் எத்தனை முறை பணம் சம்பாதிப்பதில் வெற்றி பெறுவார், அவர் எத்தனை முறை தோல்வியை சுவைப்பார் என்று கூறுகிறது.
  • வெற்றி / இழப்பு விகிதம் ஒரு வர்த்தகருக்கு வெற்றியின் நிகழ்தகவைக் கணக்கிட வெற்றி விகித விகிதத்துடன் திட்டவட்டமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இது எப்போதும் உண்மையான படம் அல்ல, ஏனெனில் ஒரு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் டாலர்களை நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஒரு திறமையான வர்த்தகர் என்பது வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கையை மட்டுமல்லாமல் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள டாலர் மதிப்பையும் பொறுத்தவரை அதிக வெற்றி-இழப்பு விகிதத்தைக் கொண்டவர்.