எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் ஃபார்முலா | முன்னறிவிப்பு செய்வது எப்படி? | நடைமுறை எக்செல் எடுத்துக்காட்டு

எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் ஃபார்முலாவின் வரையறை

எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் ஃபார்முலா சுயாதீன மாறியைப் பொறுத்து சார்பு மாறியின் மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரத்தைக் குறிக்கிறது, இது கொடுக்கப்பட்ட தரவுத் தொகுப்பிற்கு வெளியே இருக்கும் வரம்பில் இருக்கும், இது நிச்சயமாக அறியப்படுகிறது மற்றும் இரண்டு முனைப்புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி நேரியல் ஆய்வைக் கணக்கிடுகிறது (x1, y1) மற்றும் (x2, y2) நேரியல் வரைபடத்தில் எக்ஸ்ட்ராபோலேட்டட் செய்யப்பட வேண்டிய புள்ளியின் மதிப்பு “x” ஆக இருக்கும்போது, ​​பயன்படுத்தக்கூடிய சூத்திரம் y1 + [(x - x1) / (எக்ஸ்2−x1)] * (y2−y1).

லீனியர் எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் கணக்கீடு (படிப்படியாக)

 • படி 1 - தரவு முதலில் போக்கைப் பின்பற்றுகிறதா என்பதையும், அதை முன்னறிவிக்க முடியுமா என்பதையும் தரவு முதலில் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.
 • படி 2 - இரண்டு மாறிகள் இருக்க வேண்டும், அங்கு ஒன்று சார்பு மாறியாக இருக்க வேண்டும், இரண்டாவது ஒரு சுயாதீன மாறியாக இருக்க வேண்டும்.
 • படி 3 - சூத்திரத்தின் எண் ஒரு சார்பு மாறியின் முந்தைய மதிப்புடன் தொடங்குகிறது, பின்னர் வர்க்க இடைவெளிகளுக்கான சராசரியைக் கணக்கிடும்போது ஒருவர் செய்வது போல சுயாதீன மாறியின் பகுதியை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும்.
 • படி 4 - இறுதியாக, படி 3 இல் வந்த மதிப்பை உடனடியாக கொடுக்கப்பட்ட சார்பு மதிப்புகளின் வேறுபாட்டால் பெருக்கவும். சார்பு மாறியின் மதிப்பில் படி 4 ஐச் சேர்த்த பிறகு, எக்ஸ்ட்ராபோலேட்டட் மதிப்பைக் கொடுக்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

சில மாறிகள் மதிப்பு (X, Y) வடிவத்தில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம்:

 • (4, 5)
 • (5, 6)

மேற்கண்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் முறையைப் பயன்படுத்தி Y (6) இன் மதிப்பை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

தீர்வு

கணக்கிட கீழே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்.

எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி Y (6) கணக்கீடு பின்வருமாறு,

எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் Y (x) = Y (1) + (x) - (x1) / (x2) - (x1) x {Y (2) - Y (1)}

Y (6) = 5 + 6 - 4 / 5 - 4 x (6 - 5)

பதில் இருக்கும் -

 • ஒய் 3 = 7

எனவே, X இன் மதிப்பு 6 ஆக இருக்கும்போது Y க்கான மதிப்பு 7 ஆக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

திரு. எம் மற்றும் திரு. என் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள், அவர்கள் தற்போது அவர்களின் கணித ஆசிரியரால் வழங்கப்பட்ட தரவுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். 5.90 ஆக இருக்கும் மாணவர்களின் எடையைக் கணக்கிட ஆசிரியர் அவர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டார், மேலும் கீழேயுள்ள தரவுகளின் தொகுப்பு நேரியல் எக்ஸ்ட்ராபோலேஷனைப் பின்பற்றுகிறது என்று தெரிவித்துள்ளது.

இந்தத் தரவு ஒரு நேரியல் தொடரைப் பின்தொடர்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டால், சுயாதீன மாறி x (உயரம்) 5.90 ஆக இருக்கும்போது இந்த எடுத்துக்காட்டில் சார்பு மாறி Y ஆக இருக்கும் எடையை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

இந்த எடுத்துக்காட்டில், நாம் இப்போது மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அல்லது வேறுவிதமாகக் கூறினால், எடுத்துக்காட்டில் கொடுக்கப்பட்ட போக்கின் அடிப்படையில் 5.90 உயரமுள்ள மாணவர்களின் மதிப்பை நாம் கணிக்க வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட உயரத்திற்கு ஒரு சார்பு மாறியாக இருக்கும் எடையைக் கணக்கிட எக்செல் இல் எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம், இது ஒரு சுயாதீனமான மாறி

Y (5.90) ​​கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் Y (5.90) ​​= Y (8) + (x) - (x8) / (x9) - (x8) x [Y (9) - Y (8)]
 • Y (5.90) ​​= 59 + 5.90 - 5.70 / 5.80 - 5.70 x (62 - 59)

பதில் இருக்கும் -

 • = 65

எனவே, X இன் மதிப்பு 5.90 ஆக இருக்கும்போது Y க்கான மதிப்பு 65 ஆக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

திரு. டபிள்யூ நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக உள்ளார். நிறுவனத்தின் விற்பனை கீழ்நோக்கிய போக்கைப் பின்பற்றுவதில் அவர் அக்கறை கொண்டிருந்தார். ஒரு புதிய தயாரிப்பை தயாரிக்க அவர் தனது ஆராய்ச்சித் துறையிடம் கேட்டுக் கொண்டார், இது உற்பத்தி அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும் தேவையைப் பின்பற்றும். 2 வருட காலத்திற்குப் பிறகு, அவை அதிகரிக்கும் தேவையை எதிர்கொள்ளும் ஒரு தயாரிப்பை உருவாக்குகின்றன.

கடந்த சில மாதங்களின் விவரங்கள் கீழே:

இது ஒரு புதிய தயாரிப்பு மற்றும் மலிவான தயாரிப்பு என்பதால் ஆரம்பத்தில் இது ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி வரை நேரியல் தேவையைப் பின்பற்றும் என்று அவர்கள் கவனித்தனர்.

எனவே முன்னோக்கி நகரும்போது, ​​அவர்கள் முதலில் கோரிக்கையை முன்னறிவித்து பின்னர் அவற்றை உண்மையானவற்றுடன் ஒப்பிட்டு அதற்கேற்ப உற்பத்தி செய்வார்கள், ஏனெனில் இது அவர்களுக்கு பெரும் செலவைக் கோரியுள்ளது.

100 யூனிட்டுகளை உற்பத்தி செய்தால் யூனிட்டுகள் என்ன கோரப்படும் என்பதை சந்தைப்படுத்தல் மேலாளர் அறிய விரும்புகிறார். மேலே உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், அலகுகள் 100 அலகுகளை உற்பத்தி செய்யும் போது அவற்றின் தேவையை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

அலகுகளில் உள்ள கோரிக்கைகளை கணக்கிட கீழேயுள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம், இது கொடுக்கப்பட்ட அலகுகளின் உற்பத்திக்கான சார்பு மாறியாகும், இது ஒரு சுயாதீனமான மாறி.

Y (100) கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் Y (100) = Y (8) + (x) - (x8) / (x9) - (x8) x [Y (9) - Y (8)]
 • ஒய் (100) = 90 + 100 - 80 /90 - 80 x (100 - 90)

பதில் இருக்கும் -

 • = 110

 எனவே, X இன் மதிப்பு 100 ஆக இருக்கும்போது Y க்கான மதிப்பு 110 ஆக இருக்கும்.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

தரவின் தற்போதைய வரம்பிற்கு வெளியே உள்ள தரவை முன்னறிவிக்க இது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த விஷயத்தில், கொடுக்கப்பட்ட தரவிற்கான போக்கு தொடரும் என்றும், அந்த வரம்பிற்கு வெளியே கூட எப்போதும் இருக்காது என்றும் ஒருவர் கருதுகிறார், எனவே எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், அதற்கு பதிலாக இதைச் செய்வதற்கான சிறந்த முறை உள்ளது இடைக்கணிப்பு முறை.