அழைப்பதற்கான மகசூல் (வரையறை, ஃபார்முலா) | அழைப்பதற்கான மகசூலை எவ்வாறு கணக்கிடுவது (YTC)?

அழைப்பதற்கான மகசூல் என்ன?

அழைப்பதற்கான மகசூல் என்பது ஒரு நிலையான வருமானம் வைத்திருப்பவருக்கான முதலீட்டின் மீதான வருமானமாகும், அதாவது அடிப்படை பாதுகாப்பு அதாவது முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட அழைப்பு தேதி வரை முதிர்வு தேதி அல்ல. அழைப்பதற்கான மகசூல் என்ற கருத்து ஒவ்வொரு நிலையான வருமான முதலீட்டாளருக்கும் தெரிந்திருக்கும். பி / இ விகிதம் என்னவென்றால், ஈக்விட்டி, விருப்பங்களுக்கான காலாவதி, அழைப்பதற்கான மகசூல் பத்திரங்களுக்கு.

புரிந்துகொள்ளத்தக்க வகையில், இந்த அழைப்பு தேதி அடிப்படை கருவியின் முதிர்வு தேதிக்கு முன்பே உள்ளது. ஒவ்வொரு நிலையான வருமான கருவிக்கும் அழைப்பு தேதி என்ற கருத்து இல்லை. அழைக்கக்கூடிய பிணைப்புகள் மட்டுமே இந்த அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளன. இந்த பத்திரங்கள் ஒரு அழைப்பு தேதியில் (முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட அழைப்பு விலையில்) பத்திரத்தை மீட்டெடுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு கூடுதல் அம்சத்தை அளிப்பதால், அவை ஒப்பீட்டளவில் அதிக பிரீமியத்தை கோருகின்றன.

அழைப்பதற்கான விளைச்சலின் கூறுகள்

அழைப்பு கணக்கீடுகளுக்கான விளைச்சலைச் சுருக்கமாகக் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது, ஏனெனில் இது முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீடுகளின் வருவாயைக் கணக்கிட உதவுகிறது, அவர் பின்வரும் காரணிகளைக் கருதி வருவார்

 • பத்திரம் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட அழைப்பு தேதி வரை நடைபெறும், ஆனால் முதிர்வு தேதி அல்ல
 • பாண்டின் கொள்முதல் விலை பாண்ட் முக மதிப்புக்கு பதிலாக தற்போதைய சந்தை விலையாக கருதப்படுகிறது
 • பல அழைப்பு தேதிகள் இருக்கலாம் என்றாலும், கணக்கீட்டு நோக்கங்களுக்காக, பத்திரம் ஆரம்பகால தேதியில் கணக்கிடப்படுகிறது என்று கருதப்படுகிறது.

ஃபார்முலாவை அழைக்க மகசூல்

அழைப்பதற்கான விளைச்சலுக்கான சூத்திரம் ஒரு செயல்பாட்டு செயல்முறையின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் இது ஒன்றைப் போல தோன்றினாலும் நேரடி சூத்திரம் அல்ல.

கணித ரீதியாக, அழைப்பிற்கான மகசூல் இவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

ஃபார்முலாவை அழைப்பதற்கான மகசூல் = (சி / 2) * {(1- (1 + YTC / 2) -2t) / (YTC / 2)} + (CP / 1 + YTC / 2) 2t)

 • பி = பத்திரங்களின் தற்போதைய விலை
 • சி = கூப்பன் கட்டணம் ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்படுகிறது
 • சிபி = அழைப்பு விலை
 • டி = அழைப்பு தேதி வரை நிலுவையில் உள்ள ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை.

முன்பு விளக்கியது போல, மதிப்புகளை நேரடியாக மாற்றுவதன் மூலம் அழைப்பதற்கான மகசூல் கணக்கிடப்படுவதில்லை. உண்மையில், ஒரு செயல்பாட்டு செயல்முறை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அதிர்ஷ்டவசமாக, தற்போதைய சகாப்தத்தில், மறு செய்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் YTC ஐ கணக்கிட கணினி நிரல்கள் உள்ளன.

அழைப்பு கணக்கீடு செய்ய மகசூல்

தற்போதைய முக மதிப்பு £ 1,000 கொண்ட அழைக்கக்கூடிய பிணைப்பின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். இந்த பாண்ட் அரை வருடாந்திர அடிப்படையில் 10% கூப்பனை செலுத்துகிறது மற்றும் 15 ஆண்டுகள் முதிர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த பத்திரத்தை ஐந்து ஆண்டுகளில் 00 1100 விலையில் அழைக்க முடியும். பத்திரத்தின் தற்போதைய விலை 00 1200 ஆகும். இந்த அழைக்கக்கூடிய பத்திரத்தை அழைப்பதற்கான மகசூலைக் கணக்கிடுவோம்.

எங்களிடம் உள்ள அனைத்து உள்ளீடுகளையும் பட்டியலிடுவோம்.

அழைப்பதற்கான மகசூலைக் கணக்கிடுவதால், 5 ஆண்டு முதிர்வு காலம் குறித்து நாங்கள் கவலைப்படவில்லை. முக்கியமானது என்னவென்றால், 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பத்திரத்தை அழைக்க முடியும்.

இந்த மதிப்புகளை சமன்பாட்டில் மாற்றுதல்:

£ 1200 = (£ 100/2) * {(1 - (1 + YTC / 2) (- 2 * 5)) / (YTC / 2)} + (£ 1000/1 + YTC / 2) (2 * 5 )

இந்த மதிப்புகளை ஒரு அறிவியல் கால்குலேட்டர் அல்லது கணினி மென்பொருளில் வழங்கலாம். இல்லையெனில் அதை கைமுறையாகச் செய்தால் ஒரு செயல்பாட்டு செயல்முறை மூலம் கணக்கிட முடியும். இதன் விளைவாக தோராயமாக இருக்க வேண்டும். 7.90%. வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட கூப்பன் 10% என்றாலும் இது திறம்பட அர்த்தம், முதிர்வுக்கு முன்னர் பத்திரம் அழைக்கப்பட்டால், ஒரு முதலீட்டாளர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பயனுள்ள வருமானம் 7.9% ஆகும்.

குறிப்பின் முக்கிய புள்ளிகள்

முதிர்ச்சிக்கான மகசூல் (YTM) என்பது பத்திரத்தின் வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பிரபலமான மெட்ரிக் என்றாலும், அழைக்கக்கூடிய பத்திரங்களுக்கு இந்த கணக்கீடு சற்று சிக்கலானதாகி தவறாக வழிநடத்தும். அழைக்கக்கூடிய பத்திரங்களாக இருப்பதற்கான காரணம், ஒரு பத்திரத்தின் கூடுதல் அம்சத்தை வழங்குபவர் தனது வசதிக்கு ஏற்ப அழைக்கிறது. இயற்கையாகவே, வட்டி விகிதங்கள் குறைவாக இருக்கும்போது மட்டுமே பிரச்சினை மறுநிதியளிப்பைப் பார்க்கும், இதனால் அவர் அசல் மறுநிதியளிப்பு மற்றும் அதன் கடன் செலவைக் குறைக்க முடியும். எனவே ஒரு விவேகமான முதலீட்டாளருக்கு, இரண்டு அளவுருக்களையும் கணக்கிடுவதும், மோசமான நிலைக்குத் தயாராக இருப்பதும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது.

 1. அழைக்கக்கூடிய தேதிகளின் அடிப்படையில் மேலே விளக்கப்பட்டுள்ளபடி அழைப்பதற்கான மகசூல் (YTC) கணக்கிடப்படுகிறது.
 2. முதிர்வுக்கான மகசூல் (YTM) கணக்கிடப்படுகிறது, அதன் வாழ்நாளில் பத்திரம் ஒருபோதும் அழைக்கப்படவில்லை மற்றும் முதிர்வு வரை நடைபெறும்.

சில கட்டைவிரல் விதிகள்

 1. YTC> YTM: மீட்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது முதலீட்டாளரின் சிறந்த நலன்களுக்காக.
 2. YTM> YTC: முதிர்வு தேதி வரை போட் வைத்திருப்பது சாதகமானது.
 • அழைப்பு கணக்கீடுக்கான மகசூல் முதலீட்டாளருக்கான வருவாயின் மூன்று அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. கூப்பன் கொடுப்பனவுகள், மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் மறு முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை ஆகியவை இந்த வருவாயின் ஆதாரமாகும். முழு கணக்கீடும் நிலையான வருமான பத்திரங்களின் இந்த மூன்று முக்கியமான பண்புகளைச் சுற்றியுள்ள அனுமானங்களில் உள்ளது
 • இருப்பினும், பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள் கூப்பன் கொடுப்பனவுகளை அதே அல்லது சிறந்த விகிதத்தில் முதலீட்டாளர் மறு முதலீடு செய்யலாம் என்ற அனுமானம் பொருத்தமற்றது என்று கருதுகின்றனர். அழைப்பு தேதியும் தவறாக இருக்கும் வரை முதலீட்டாளர் பத்திரத்தை வைத்திருப்பார் என்றும், முதலீட்டு கணக்கீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தினால் தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கருதுவது.
 • பத்திரங்களின் முதிர்வு எப்போதும் முதிர்ச்சிக்கான மகசூலை விட குறைவாக இருக்கும் வரை எந்த விலையிலும் அழைக்கக்கூடிய பத்திரத்திற்கான அழைப்பின் மகசூல். பத்திரத்தை அழைக்கக்கூடிய விதிமுறை பத்திரங்களின் விலை மதிப்பீட்டில் ஒரு உயர் தொப்பிக்கு வழிவகுக்கிறது என்பதே இதற்குக் காரணம்.
 • எனவே வட்டி விகிதங்கள் வீழ்ச்சியடைந்தால், அழைக்கக்கூடிய பத்திரத்தின் விலை உயரும், ஆனால் வெண்ணிலா பத்திரத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஓரளவிற்கு மட்டுமே தலைகீழ் திறன் இல்லை. காரணம் எளிதானது, வழங்குபவர் அடிப்படை பாதுகாப்பை கவனித்துக்கொள்வார், மேலும் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் மீண்டும் வெளியிடும்போது மட்டுமே அதை அழைப்பார். இது மிகவும் தர்க்கரீதியானது, ஏனெனில் பத்திரங்களை வட்டி விகிதங்கள் மட்டுமே வீழ்த்த வேண்டும், பின்னர் மறுநிதியளிப்பு மட்டுமே அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.

முடிவுரை

ஒரு முதலீட்டாளர் வட்டி வீத ஏற்ற இறக்கத்திற்கு தயாராக இருக்க வேண்டிய விவேகமான வழிகளில் ஒன்று அழைப்பதற்கான மகசூல். முதல் அழைப்பு தேதியின் அடிப்படையில் இது கணக்கிடப்பட்டாலும், வழங்கப்பட்ட முதலீட்டை நிறுத்தும்போது பல முதலீட்டாளர்கள் அனைத்து தேதிகளிலும் விளைச்சலைக் கணக்கிடுகிறார்கள். அதன் அடிப்படையில், சாத்தியமான மோசமான முடிவை அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள், மேலும் பெறப்பட்ட விளைச்சல் மோசமான கணக்கீட்டின் மகசூல் என அழைக்கப்படுகிறது.