நிதி கணித புத்தகங்கள் | சிறந்த 10 சிறந்த நிதி கணித புத்தகங்கள்

சிறந்த 10 நிதி கணித புத்தகங்களின் பட்டியல்

கணித நிதி, அளவு நிதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது பயன்பாட்டு கணிதத்தின் ஒரு துறையாகும், அங்கு ஆய்வாளர்கள் நிஜ வாழ்க்கை நிகழ்வுகளையும் சிக்கல்களையும் மாதிரிகளை உருவாக்குவதன் மூலம் தீர்க்கிறார்கள், கவனிக்கப்பட்ட சந்தை விலைகளை உள்ளீடாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். கணித நிதி குறித்த முதல் 10 புத்தகங்களின் பட்டியல் கீழே.

 1. கணித நிதியத்தின் கருத்துகள் மற்றும் பயிற்சி(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 2. கணித நிதி முறை(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 3. கணித நிதி: மிக குறுகிய அறிமுகம்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 4. பயன்பாடுகளுடன் கணித நிதி அறிமுகம்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 5. நிதிக்கான நிகழ்தகவு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 6. கணித நிதியில் சிக்கல்கள் மற்றும் தீர்வுகள்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 7. மாதிரி சிந்தனையாளர்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 8. நிதி கணிதத்திற்கு ஒரு அறிமுகம்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 9. அடிப்படை நிகழ்தகவு கோட்பாடு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 10. நிதிக்கான கணிதம்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)

ஒவ்வொரு கணித நிதி புத்தகங்களையும் அதன் முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் மதிப்புரைகளுடன் விரிவாக விவாதிப்போம்.

# 1 - கணித நிதியத்தின் கருத்துகள் மற்றும் பயிற்சி

ஆசிரியர்: மார்க் எஸ். ஜோஷி

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

ஒரு இந்திய எழுத்தாளரின் ஒரு சிறந்த புத்தகம், ஜோஷி டெரிவேடிவ்கள் மற்றும் அடிப்படை பத்திரங்கள் போன்ற நிதிக் கருவிகளின் விலை நிர்ணயம் குறித்த அறிமுக ஆய்வுப் பொருளைத் தயாரிக்கிறார். நிதி மாதிரிகள் அவற்றின் பயன்பாட்டுடன் செயல்படுத்தும் வழிமுறைகளையும் அவர் விளக்குகிறார்.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • இந்த புத்தகம் பிளாக் ஸ்கோல்ஸ், சீரான நிலையற்ற தன்மை, ஜம்ப் பரவல், மாறுபாடு மற்றும் பலவற்றின் முக்கியமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கியது.
 • தத்துவார்த்த கருத்துக்கள் நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன.
 • உங்கள் மனதை சவால் செய்கிறது மற்றும் அளவு நிதி கற்றுக்கொள்ள ஊக்குவிக்கிறது.
<>

# 2 - கணித நிதி முறை

ஆசிரியர்: லோனிஸ் காரட்ஸாஸ்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

இந்த புத்தகம் கணித நிதி பற்றி லோனிஸின் அசாதாரணமான புத்திசாலித்தனமான படைப்பு. நிகழ்தகவு மற்றும் சீரற்ற கருத்துக்களை அறிந்த கணித ரீதியாக ஒலிக்கும் கூட்டத்தை அவர் முக்கியமாக குறிவைக்கிறார், ஆனால் நிதியத்தில் அதன் பயன்பாடு தெரிந்திருக்கவில்லை.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • நவீன கணித முறைகளின் கோட்பாடுகள் மற்றும் சான்றுகள் இந்த புத்தகத்தில் உள்ளன.
 • இதில் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இரண்டு நிதி புரட்சிகள் அடங்கும்.
 • மிகப்பெரிய சராசரி வருமானத்துடன் (ஆபத்தின் அகநிலை) இலாகாக்களை உருவாக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
<>

# 3 - கணித நிதி

மிக குறுகிய அறிமுகம்

ஆசிரியர்: மார்க் எச்.ஏ. டேவிஸ்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

இந்த புத்தகம் நிதித்துறையில் பயன்பாட்டு கணிதத்தைப் பயன்படுத்துவது பற்றிய விரிவான கண்ணோட்டமாகும். நவீன பொருளாதாரத்தின் மிக முக்கியமான கிளையாக நிதித்துறை உருவாகியுள்ளது, இதனால் இது அளவு ஆய்வாளர்களுக்கு வரம்பற்ற வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • நிதி ஒப்பந்தங்களை விலை நிர்ணயம் செய்வதில் நடுவர் கோட்பாட்டின் அறிமுகம் மற்றும் பயன்பாடு.
 • நிதியில் கணிதத்தின் வளர்ச்சியை ஆராயுங்கள்.
 • புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் கால்குலஸைப் பற்றி சிறிதளவு அறிவுள்ளவர்கள் கூட இந்த புத்தகத்திலிருந்து பயனடையலாம்.
<>

#4 – பயன்பாடுகளுடன் கணித நிதி அறிமுகம்

நிதி உள்ளுணர்வைக் குறைத்தல் மற்றும் உருவாக்குதல்

ஆசிரியர்: ஆர்லி ஓ. பீட்டர்ஸ்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

இந்த புத்தகம் ஒரு முழுமையான கற்றல் தொகுப்பாகும், இது தத்துவார்த்த முறைகளையும் அவற்றின் சரியான வழித்தோன்றல்களையும் மற்றும் நடைமுறை புரிதலைப் பெறுவதற்கான டன் எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் சிக்கல்களையும் வழங்குகிறது. புத்தகம் இளங்கலை மாணவர்களை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு அறிமுக மூலமாகும். நிதிக்கு பொருந்தக்கூடிய பயன்பாட்டு கணிதத்தில் ஒரு அடித்தளத்தை உருவாக்குங்கள்.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • உண்மையான மாதிரிகளை உருவாக்க அடிப்படை நிதிக் கருத்துகள் மற்றும் கருவிகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • புத்தகம் முக்கியமாக நிதி வழித்தோன்றல் சந்தையில் கவனம் செலுத்துகிறது.
 • புத்தகம் கோட்பாட்டிற்கும் அதன் பயன்பாடுகளுக்கும் இடையில் முறையாக விநியோகிக்கப்படுகிறது.
<>

#5 – நிதிக்கான நிகழ்தகவு

ஆசிரியர்: எக்கேஹார்ட் கோப்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

மாணவர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு கடுமையான மற்றும் குழப்பமான உள்ளடக்கத்தை வழங்கும் ஒரு விரிவான வழிகாட்டி. கோப் முக்கியமாக நிதிச் சந்தைகளைப் புரிந்துகொள்ள தேவையான நிகழ்தகவு பற்றிய கருத்துக்களில் கவனம் செலுத்துகிறார்.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • நவீன நிதி படிப்பதற்கு அத்தியாவசியமான பொருட்களை புத்தகம் வழங்குகிறது.
 • இது சுய மதிப்பீட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் பயிற்சிகளுடன் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
 • சொற்களஞ்சிய உரையிலிருந்து இலவசமானது எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கற்றல் படிப்பை வழங்குகிறது.
<>

#6 – கணித நிதியில் சிக்கல்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

ஆசிரியர்: எரிக் சின்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

மேம்பட்ட கணித நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதை புத்தகம் உள்ளடக்கியது. அளவீட்டு நிதியத்தின் இருப்பு நிகழ்தகவு, புள்ளிவிவரங்கள், சீரற்ற செயல்முறை போன்ற பயன்பாட்டு கணிதத்தின் கருத்துகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று எரிக் கூறுகிறார்.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • கணித நிதியத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை உள்ளடக்கிய நான்கு தொகுதிகளின் தொகுப்பு இந்த புத்தகம்.
 • தொகுதி 1 இல் சீரற்ற கால்குலஸ், தொகுதி 2 இல் ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவ், வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் தொகுதி 3 இல் பணவீக்கம் மற்றும் தொகுதி 4 இல் பொருட்கள் ஆகியவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
 • அளவு பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான முழுமையான குறிப்பு.
 • நிதித் துறையின் உண்மையான பிரச்சினைகள் மற்றும் வழக்குகள் மற்றும் அவற்றின் தீர்வுகளை ஆராயுங்கள்.
<>

#7 – மாதிரி சிந்தனையாளர்

உங்களுக்காக தரவு வேலை செய்ய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

ஆசிரியர்: ஸ்காட் இ. பக்கம்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

ஒவ்வொரு தொழிற்துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் இருப்புக்கான அடிப்படை தேவை தரவு. இது பங்குச் சந்தை அல்லது ஈ-காமர்ஸ் தொழில் அல்லது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு புள்ளிவிவரங்கள் என இருந்தாலும், தரவு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இப்போது தரவு ஆய்வாளர் மூல தரவுகளிலிருந்து தேவையான மற்றும் அர்த்தமுள்ளவற்றைப் பிரித்தெடுத்து சரிபார்க்கக்கூடிய முடிவுகளைத் தர வேண்டும். இதை எப்படி செய்வது என்று புத்தகம் காட்டுகிறது.

இந்த சிறந்த முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்கணித நிதி நூல்:

 • அளவு நிதி மூலம் உங்கள் பகுப்பாய்வு வரம்பை மேம்படுத்தவும்.
 • கணித, புள்ளிவிவர மற்றும் கணக்கீட்டு மாதிரிகள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • தரவை பகுப்பாய்வு செய்து துல்லியமான கணிப்புகளைச் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
<>

# 8 - நிதி கணிதத்திற்கு ஒரு அறிமுகம்

ஆசிரியர்: ஸ்டீபன் காரெட்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

புத்தகம் ஒரு தீர்மானகரமான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது (அதாவது சீரற்ற தன்மையைத் தவிர்த்து அமைப்பின் எதிர்கால நிலைகளின் வளர்ச்சி) மற்றும் கணித நிதி குறித்த முழுமையான அறிமுக வழிகாட்டியை உருவாக்குகிறது. புத்தகம் குறிப்பாக வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் அதன் கணக்கீடுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • கூட்டு நிதி வட்டி கோட்பாடுகளை நிர்ணயிக்கும் நிதி கணிதம் என்றும் அழைக்கவும்
 • புத்தகம் நிறுவனம் மற்றும் செயல் பீடத்தின் சி.டி.ஐ தேர்வுகளில் உள்ளடக்கப்பட்ட தலைப்புகளைப் பின்பற்றுகிறது.
 • எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் பயிற்சிகள் நிறைந்த விரிவான உரை.
<>

# 9 - தொடக்க நிகழ்தகவு கோட்பாடு

சீரற்ற செயல்முறைகள் மற்றும் கணித நிதி அறிமுகம்

ஆசிரியர்: கோய் லாய் சுங்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

புத்தகம் நிகழ்தகவுகளின் கோட்பாடுகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறது. நிகழ்தகவுகள் எப்போதும் கணிதத்தின் மிக முக்கியமான தலைப்புகளில் ஒன்றாகும் என்று சுங் கூறுகிறார். தலைப்பு ஒரு ஒழுக்கமாக உருவாகியுள்ளது, இப்போது தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு கணிதம் ஆகிய துறைகளில் நேரடி தொடர்பு உள்ளது.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • புத்தகம் கணித மாணவர்களை குறிவைக்கிறது. நிதித் துறையில் நிகழ்தகவு மற்றும் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • சமீபத்திய பதிப்பில் பயன்பாட்டு கணிதத்தில் இரண்டு கூடுதல் அத்தியாயங்கள் உள்ளன.
<>

#10 – நிதிக்கான கணிதம்

நிதி பொறியியல் அறிமுகம்

ஆசிரியர்: மரேக் கபின்ஸ்கி மற்றும் டோமாஸ் ஜஸ்டாவ்னியாக்

நிதி கணித புத்தக விமர்சனம்:

புத்தகம் கால்குலஸ் மற்றும் நிகழ்தகவு பற்றிய அடிப்படை மற்றும் அறிமுக அறிவை வழங்குகிறது. இது நிதி மற்றும் அதன் கணித பயன்பாடுகளின் மூன்று முக்கியமான பகுதிகளை உள்ளடக்கியது, இதில் விருப்பத்தேர்வு விலை நிர்ணயம், மார்கோவிட்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ தேர்வுமுறை மற்றும் மூலதன சொத்து விலை மாதிரி ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த சிறந்த நிதி கணித புத்தகத்திற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • அறிமுக கணித அறிவைப் பெறுவதற்கான சிறந்த குறிப்பு.
 • சீரற்ற வட்டி வீத மாதிரிகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் புத்தகம் பல்வேறு நிதிக் கருத்துக்களை வழங்குகிறது.
<>