சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ (வரையறை, ஃபார்முலா) | படி கணக்கீடு

சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ என்றால் என்ன?

சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ என்பது வட்டி செலவு, வரிச் செலவு, தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை செலவினங்களைக் குறைப்பதற்கு முன்னர் நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான வருவாயை அளவிடுவது மற்றும் இயற்கையில் மீண்டும் நிகழாத அசாதாரணமான பொருட்களை மேலும் சரிசெய்தல் ஆகியவை சட்ட செலவுகள், விற்பனையில் லாபம் / இழப்பு போன்ற ஈபிடா அளவிலிருந்து சரிசெய்யப்படுகின்றன. மூலதன சொத்து, சொத்துக்களின் குறைபாடு போன்றவை.

இது ஒரு மதிப்புமிக்க நிதி மெட்ரிக் ஆகும், இது ஈபிஐடிடிஏ (வட்டி, வரி, தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகுப்புக்கு முந்தைய வருவாய்) ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு முறை மற்றும் மறுசீரமைக்காத பொருட்களை அகற்றிய பின் எழுகிறது. இது இயல்பாக்கப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இயல்பாக்கம் என்பது பணப்புழக்கங்களை முறைப்படுத்துதல் மற்றும் நிதி மெட்ரிக்கிலிருந்து முரண்பாடுகள் அல்லது விலகல்களை அகற்றுவதற்கான ஒரு செயல்முறையாகும் என்று நிலையான ஈபிஐடிடிஏ கூறுகிறது. பொது நிறுவனங்கள் GAAP விதிகளின் கீழ் நிலையான EBITDA இன் புள்ளிவிவரங்களை மட்டுமே தெரிவிக்க வேண்டும். மதிப்பீடு மற்றும் பகுப்பாய்வு நோக்கங்களுக்காக இந்த தொகையை தனித்தனியாக கணக்கிட வேண்டும்.

சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ ஃபார்முலா

சரிசெய்யப்பட்ட EBITDA = EBITDA +/- சரிசெய்தல்

எபிஐடிடிஏ = நிகர வருமானம் + வட்டி + வரி + தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை

சரிசெய்யப்பட்ட EBITDA இல் விலக்கப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியல்

 • செயல்படாத வருவாய்
 • சொத்து, வணிகம் போன்றவற்றின் ஒரு முறை ஆதாயம் அல்லது விற்பனை
 • மறுசீரமைப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு கட்டணங்கள்
 • மதிப்பிடப்படாத ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகள்
 • சட்ட செலவுகள்
 • நல்லெண்ணத்தின் குறைபாடு
 • சொத்துக்களின் பாதிப்பு
 • அந்நிய செலாவணி ஆதாயங்கள் / இழப்புகள்

சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

 • படி 1: கணக்கிடுங்கள் நிலையான EBITDA முதலில், நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையிலிருந்து நிகர வருமானத்தைப் பயன்படுத்துதல். நிகர வருமானத்தில் வட்டி, வரிவிதிப்பு மற்றும் தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை செலவுகள் அடங்கும். ஈபிஐடிடிஏ மதிப்பைப் பெற இந்த செலவுகள் அனைத்தையும் நிகர வருமான எண்ணிக்கையில் சேர்க்கவும்.
 • படி 2: கூடுதல் உரிமையாளரின் சம்பளம், வழக்கு செலவுகள், சிறப்பு நன்கொடைகள் போன்ற வழக்கமாக நிகழாத ஒரு முறை மீண்டும் மீண்டும் நிகழாத செலவுகள் அனைத்தையும் இப்போது சேர்க்கவும். மேலும், அந்த நிறுவனத்திற்கு தனித்துவமான மற்றும் பொதுவாக சக நிறுவனங்களால் செய்யப்படாத செலவுகள் அனைத்தையும் சேர்க்கவும்.

சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏவின் எடுத்துக்காட்டு

முந்தைய ஆண்டுக்கான வாழைப்பழ இன்க் சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடியைக் கண்டுபிடித்து நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையின் தரவை வழங்க ஏபிசி முதலீட்டு ஆலோசனை திரு. திரு. அன்ரியல் முதலில் ஈபிஐடிடிஏவைக் கணக்கிட்டு, பின்னர் சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ புள்ளிவிவரத்திற்கு வருவதற்கு தேவையான மாற்றங்களைச் செய்கிறார். பின்வருமாறு:

முக்கியத்துவம்

ஈபிஐடிடிஏ ஒரு முக்கியமான மதிப்பீட்டு கருவியாகும், ஏனெனில் இது நிறுவனத்தின் நிறுவன மதிப்பைக் கணக்கிட பணப்புழக்கங்களை இயக்குவதற்கான ப்ராக்ஸியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், ஈபிஐடிடிஏவுக்கான மாற்றங்கள் கவனிக்கப்படக்கூடாது, ஏனெனில் இது வணிக மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எ.கா., மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் இருந்து, ஈபிஐடிடிஏ மற்றும் சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ ஆகியவற்றைக் கணக்கிட்ட பிறகு, திரு. அன்ரியல் நிறுவன மதிப்பைக் கணக்கிட ஒரு பணி மேலும் வழங்கப்படுகிறது. 5 மடங்கு பல தொழில்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

நிறுவன மதிப்பு = EBITDA * பல

5 இன் பல மடங்கு கொண்ட நிறுவன மதிப்பு E 4,550,000 EBITDA க்கு, 7 22,750,000 ஆகிறது. சரிசெய்யப்பட்ட EBITDA ஐ, 6 5,650,000 பயன்படுத்தி நிறுவன மதிப்பைக் கணக்கிடுவோம். நிறுவன மதிப்பு, 28,250,000 ($ 5,650,000 * 5) பெறுகிறோம்.

வாழை இன்க் நிறுவனத்தின் நிறுவன மதிப்பு 5,500,000 டாலர் (, 28,250,000 - $ 22,750,000) மிகப்பெரிய தொகையை உயர்த்தியது. எனவே திரு. அன்ரியல் வணிகத்தின் மதிப்பைக் கணக்கிடும்போது சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏவைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

குறிப்பு: ஈபிஐடிடிஏ-க்கு செய்யப்பட்ட சரிசெய்தல் பொதுவாக ஒரு முறை செலவாகும், அவை விரைவில் அல்லது வணிகம் விற்கப்பட்ட பிறகு ஏற்படப்போவதில்லை. எனவே இத்தகைய செலவுகள் உண்மை மற்றும் நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் வாங்கும் நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் இவற்றை கண்டிப்பாக ஆராய்கிறது.

EBITDA க்கான சரிசெய்தல் மற்றும் நிறுவன மதிப்பில் அதன் தாக்கம்

 • கூடுதல் உரிமையாளர் சம்பளம்: போனஸ் மற்றும் கமிஷன்கள் உட்பட உரிமையாளரின் சம்பளம் ஆண்டுக்கு, 000 500,000 என்றால், ஆனால் உரிமையாளரை மாற்றுவதற்கான சந்தை வீதம் 50,000 350,000 ஆகும். அதாவது, உரிமையாளர் salary 150,000 கூடுதல் சம்பளத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். இதை ஒரு சரிசெய்தலாக வசூலிக்க முடியும். தொழில் மதிப்பு 5 மடங்கு என்று கருதி நிறுவனத்தின் மதிப்பு 50,000 750,000 அதிகரித்துள்ளது. அதாவது $ (500,000 - 350,000) * 5
 • வழக்கு செலவுகள்: வழக்குத் தீர்வு, சட்ட மற்றும் ஆலோசனைக் கட்டணங்கள் போன்ற வழக்குகளின் செலவுகள் அனைத்தும் சரிசெய்யப்படாத செலவுகள் மற்றும் முறையான மாற்றங்களாக வசூலிக்கப்படலாம்.
 • சொத்துக்களை அகற்றுவது: சொத்துக்கள் விற்கப்பட வேண்டியவை அல்ல. இருப்பினும், தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள், இருக்கும் சொத்துக்களின் குறைந்த செயல்திறன் போன்ற சூழ்நிலைகள் உள்ளன. இவை ஒரு முறை, முறையற்ற செலவுகள் அல்லது ஆதாயங்கள், அவை முறையான சரிசெய்தலாக நேர்மறையாக அல்லது எதிர்மறையாக சரிசெய்யப்படலாம். எ.கா., விற்கப்பட்ட சொத்துக்கான இலாபங்களின் எண்ணிக்கையை ஈபிஐடிடிஏவிலிருந்து கழிக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் சில பழைய இயந்திரங்களின் விற்பனையின் இழப்புகளின் எண்ணிக்கையை முறையான மாற்றங்களாக ஈபிஐடிடிஏவில் சேர்க்கலாம்.
 • வசதிகளின் வாடகை: வாடகை கட்டணங்கள் நியாயமான சந்தை மதிப்புக்கு மேல் இருந்தால், வேறுபாடு எதிர்மறையாக இருக்கும். எதிர் நிலைமைக்கு நேர்மாறாக வாடகை இலாபங்கள் எதிர்மறை மாற்றங்களாகக் கழிக்கப்பட வேண்டும்.

நன்மைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள்

 • இது ஈபிஐடிடிஏவை சிதைக்கும் ஒழுங்கற்ற உருப்படிகளையும் முரண்பாடுகளையும் நீக்குகிறது
 • இது ஒரு நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த வருமானத்தை மதிப்பிடுவதற்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பண உற்பத்தியை தீர்மானிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • கையகப்படுத்துதல் மற்றும் சேர்க்கைகளுக்கு (எம் & ஏ) ஒரு நிறுவனம் மதிப்பிடப்படும்போது இது வழக்கமாக தேவைப்படுகிறது
 • முதலீட்டாளர் எதிர்பார்க்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் எதிர்கால வருவாய் திறனை இது மிகவும் துல்லியமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்.
 • இயற்கையில் தனித்துவமான அல்லது ஒத்த வணிகங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களால் செய்யப்படாத பல்வேறு செலவுகளை வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் வசூலிப்பதால், பல்வேறு நிறுவனங்களில் எளிதான மற்றும் அர்த்தமுள்ள ஒப்பீடு செய்ய இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
 • சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ நிறுவனங்களை சாத்தியமான கையகப்படுத்துதல்களுக்கு சரியாக மதிப்பிடுவதற்கு பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தீமைகள்

சரிசெய்யப்பட்ட EBITDA மதிப்புகளுக்கு GAAP இன் விதிகள் பொருந்தாது. நிறுவனங்கள் இந்த ஈபிஐடிடிஏ புள்ளிவிவரங்களை கையாளலாம் மற்றும் பலவிதமான தேவையற்ற செலவுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் தவறான மதிப்புகளை வெளியிடலாம், விளிம்புகளை செயற்கையாக உயர்த்தவும், முதலீட்டாளரை அசிங்கமான நிகர வருமான புள்ளிவிவரங்களிலிருந்து திசைதிருப்பவும் முடியும்.

இதனால் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் மாற்றங்களை சரியாக ஆராய வேண்டும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஒரு நிறுவனத்தின் ஈபிஐடிடிஏ விளிம்புகள் எப்போதும் அதன் நிகர லாப வரம்பை விட அதிகமாக இருக்கும், மேலும் சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ விளிம்புகள் பொதுவாக அதன் நிலையான ஈபிஐடிடிஏ விளிம்புகளை விட அதிகமாக இருக்கும்.

முடிவுரை

சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடிடிஏ நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தை மிகவும் துல்லியமாக குறிக்கும் ஈபிஐடிடிஏ மதிப்பை இயல்பாக்குகிறது. இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்களின் போது நிறுவனத்தை மதிப்பிடுவதற்கு இது முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாற்றங்கள் நிறுவனத்தின் மதிப்பை உயர்த்தக்கூடும், சில நேரங்களில் வியத்தகு முறையில். ஆனால் மாற்றங்கள் முழு கவனத்துடனும், சரியான விடாமுயற்சியுடனும் செய்யப்பட வேண்டும், எனவே வாங்குபவர் அந்த மாற்றங்களை நியாயமானதாகவும், முறையானதாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.