எக்செல் இல் அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் | அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படத்தை உருவாக்குவதற்கான படிகள் (எடுத்துக்காட்டுகள்)

எக்செல் இல் அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் (நெடுவரிசை, பட்டி & 100% அடுக்கப்பட்டவை)

எக்செல் இல் அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் மூன்று வகைகள், அடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசை விளக்கப்படம், அடுக்கப்பட்ட பட்டை விளக்கப்படம் மற்றும் 100% அடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசை விளக்கப்படம் மற்றும் 100% அடுக்கப்பட்ட பட்டை விளக்கப்படம், அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படங்களில் தரவுத் தொடர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அச்சுகளுக்கு ஒன்றுடன் ஒன்று அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன, அடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசை விளக்கப்படத்தில் தொடர் செங்குத்தாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது பட்டியில் தொடர் கிடைமட்டமாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அடிப்படையில் நான்கு அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்பட விருப்பங்கள் உள்ளன:

 1. அடுக்கப்பட்ட பட்டி
 2. அடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசை
 3. 100% அடுக்கப்பட்ட பட்டி
 4. 100% நெடுவரிசை.

2-D மற்றும் 3-D க்கு ஒரு விருப்பம் உள்ளது, இது விளக்கக்காட்சி பாணியின் தேவைகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.

அவை ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக விரிவாகப் பார்ப்போம் -

எக்செல் இல் ஒரு அடுக்கு விளக்கப்படத்தை உருவாக்குவது எப்படி? (எடுத்துக்காட்டுகளுடன்)

இந்த அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1 - அடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசை விளக்கப்படம்

 • படி 1 - கீழே உள்ளதைப் போல அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படத்தை உருவாக்க வேண்டிய எல்லா தரவையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

 • படி 2 - கிளிக் செய்யவும் செருக பின்னர் கிளிக் செய்யவும் நெடுவரிசை அல்லது பார் விளக்கப்படத்தை செருகவும் கீழே உள்ளதைப் போல:

 • படி 3 - ஒன்றைக் கிளிக் செய்த பிறகு, ஒரு பெட்டி தேர்ந்தெடுக்கத் தோன்றும்:

 • படி 4 - அடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசையை 2-டி அல்லது கீழே உள்ள பெட்டியிலிருந்து மட்டுமே தேர்ந்தெடுப்பதை உறுதிசெய்க:

 • படி 5 - தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, இதன் விளைவாக அடுக்கப்பட்ட பகுதி விளக்கப்படம் கீழே உள்ளது:

அதேபோல், நாம் 3- டி வடிவத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்றால், 3-டி நெடுவரிசையிலிருந்து கீழேயுள்ள ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்:

வட்டமிட்ட ஒன்றைக் கிளிக் செய்த பிறகு, கீழே ஒரு முடிவு இருக்கும், இது 3-டி நெடுவரிசை வடிவமைப்பைத் தவிர வேறில்லை:

எடுத்துக்காட்டு # 2 - அடுக்கப்பட்ட பார் விளக்கப்படம்

மேலே 2-டி & 3-டி நெடுவரிசையின் எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன, இப்போது அடுக்கப்பட்ட பார் விளக்கப்பட வடிவமைப்பிலும் இதைப் பார்ப்போம்.

மேலே உள்ளவற்றிலிருந்து வேறுபட்ட படிகள் கீழே உள்ளன:

 • எனவே, 2-டி & 3-டி நெடுவரிசையிலிருந்து விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பதிலாக, கீழே உள்ள 2-டி & 3-டி அடுக்கப்பட்ட பார் விளக்கப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்:

தரவுக்கான முடிவு கீழே இருக்கும்:

இங்கே நாம் வித்தியாசத்தைக் காணலாம், இல்லை. இங்கே கிடைமட்டமாக உள்ளது மற்றும் Q1, Q2… செங்குத்தாக காட்டப்படுகின்றன. இது 2-டி நெடுவரிசையின் நேர்மாறாகும். நாங்கள் 3-டி அடுக்கப்பட்ட பார் விளக்கப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அது ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், ஆனால் 3-டி வடிவத்தில் இருக்கும். எனவே, அதிகபட்சம் இல்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டுமானால், மேலே இருந்து பகுப்பாய்வு செய்து பல்வேறு முடிவுகளை முடிக்கலாம். புனேவின் எந்த காலாண்டில். முதலில், விளக்கப்படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீல நிறமான புனேவின் நிறத்தைப் பாருங்கள். இப்போது, ​​எந்த காலாண்டில் நீலப் பட்டி மிகப்பெரியது என்பதைப் பார்க்க வேண்டும், எனவே இது Q4 மற்றும் இல்லை. தரவைப் பார்த்தால் 26 ஆகும். எனவே, விரைவாக முடிவெடுக்க இது உதவுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3 - 100% அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம்

மற்றொரு வகை அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் உள்ளது, இது 100% அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம், இதில் பட்டி 100% என்பது மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் பார் அல்லது நெடுவரிசையின் நீளம் தரவுகளின் மொத்தம் மட்டுமே ஆனால் இங்கே பார் அல்லது நெடுவரிசை 100% மற்றும் வண்ணமாக இருக்கும் பகுதி தரவுகளின் படி, கீழே உள்ளது:

எனவே, முடிவுக்கு நாம் கீழே ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்:

மேலே உள்ளதைப் போலவே, 3-டி நெடுவரிசை, 2-டி பட்டி மற்றும் 3-டி பட்டியை உருவாக்கலாம், மேலும் மேலே இருந்து 3 வது ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் உருவாக்கலாம்.

 • 3-டி நெடுவரிசை (100% அடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசை):

 • 2-டி பட்டி (100% அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம்):

 • 3-டி பார் (100% அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம்):

அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படத்தை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?

 • ஒரு பகுதி முதல் முழு: அடுக்கப்பட்ட பட்டி கரியின் உதவியுடன், பகுதியிலிருந்து முழு வித்தியாசத்தை நாம் தெளிவுபடுத்தலாம் மற்றும் விளக்கப்படம் சுட்டிக்காட்டுவதை நாம் காணலாம்.
 • ஒப்பீடுகள்: மதிப்புகள், தயாரிப்புகள் அல்லது பல போன்ற கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு இடையில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • கணக்கெடுப்பு முடிவுகள்: கணக்கெடுப்பின் முடிவுகளைக் காண்பிக்க, அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் வேறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை அறியப் பயன்படுகிறது.
 • தரவரிசை: குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தரவரிசைகளைக் காட்ட அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நெடுவரிசை மற்றும் வரைபடம் தரவை அதன் நீளத்தால் காண்பிக்கும் மற்றும் அதை வேறு நிறத்தால் வேறுபடுத்துகின்றன.

அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படத்தை எப்போது பயன்படுத்தக்கூடாது?

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில், அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்:

 • ஆழமான பகுப்பாய்வு: விளக்கப்படத்திலிருந்து ஒரு ஆழமான பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டியிருக்கும் போது அதைத் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் விரைவான முடிவெடுப்பதற்கு இது விரும்பத்தக்கது.
 • நிறைய தரவு: நிறைய தரவு இருக்கும்போது அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனென்றால் நிறைய மாறுபாடுகளைப் பார்த்த பிறகு பகுப்பாய்வு செய்வது மிகவும் கடினம்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • வலது கிளிக் செய்வதன் மூலம் ஒருவர் பட்டியின் அல்லது நெடுவரிசையின் நிறத்தை மாற்றலாம் மற்றும் தேவைகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரியான விருப்பத்தை தேர்வு செய்யலாம்.
 • தரவை நன்கு புரிந்துகொள்ள அல்லது வேறுபடுத்துவதற்கு விளக்கப்படத்தின் தலைப்பையும் சேர்க்கலாம்.
 • அடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படத்தை உருவாக்கும் போது மாறுபாடுகள் சரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும், இதனால் முடிவு மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.