நிகர சொத்துக்களின் வருவாய் (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | ரோனாவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

நிகர சொத்துக்களின் வருவாய் (ரோனா) என்றால் என்ன?

நிகர சொத்துக்கள் மீதான வருமானம் (RONA) வணிகத்தால் ஈட்டப்பட்ட நிகர வருமானத்தின் நிதி விகிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது, இது மொத்த நிகர நிலையான சொத்துக்கள் மற்றும் வணிகத்தின் நிகர சொத்துக்கள். நிதி மெட்ரிக் அதன் வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு குறிப்பிட்ட சொத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எவ்வளவு வருவாய் வணிகத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய முயற்சிக்கிறது. வணிகத்திற்கான பொருளாதார மதிப்பைப் பெறுவதற்கு சொத்துக்கள் நிர்வாகம் மற்றும் நிறுவனத்தால் எவ்வளவு திறம்பட பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய இது மேலும் உதவுகிறது.

நிகர இயக்க சொத்துக்களின் வருவாயின் கூறுகள்

# 1 - உடல் சொத்துக்கள்

வணிகச் செயல்பாடுகளை இயக்குவதில் வணிகம் பயன்படுத்தும் நிலையான சொத்துகளாக உடல் சொத்துக்கள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. இவை உற்பத்தி ஆலை, இயந்திரங்கள், வணிக சொத்து, முதலீட்டு சொத்து அல்லது உபகரணங்கள் வடிவத்தில் இருக்கலாம். இவை நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் மற்றும் வணிகத்தின் இருப்புநிலை பிரிவில் காணலாம்.

# 2 - தற்போதைய சொத்துக்கள்

தற்போதைய சொத்துக்கள் வணிகத்தின் நெட்வொர்க்கிங் மூலதனத்தின் அடிப்படை அங்கமாகும். இவை பணம், சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள் மற்றும் சரக்குகளால் ஆனவை. இவை வணிகத்தின் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான வணிகத்தின் சொத்துக்கள்.

# 3 - தற்போதைய பொறுப்புகள்

தற்போதைய பொறுப்புகள் வணிகத்திற்கு 12 மாதங்களுக்குள் செலுத்த வேண்டிய கடமைகள் அல்லது வணிகத்தின் தற்போதைய நிதி ஆண்டு. அவை செலுத்த வேண்டிய குறிப்புகள், செலுத்த வேண்டிய கணக்கு மற்றும் நீண்ட கால கடனின் தற்போதைய பகுதி, ஊதியங்கள் போன்றவற்றால் ஆனவை. இவை தற்போதைய சொத்துகளிலிருந்து நெட்வொர்க்கிங் மூலதனத்திற்கு வருவதற்கு கழிக்கப்படுகின்றன, இதன் மூலம் நிகர சொத்துக்களின் வருவாயைக் கணக்கிட பயன்படுத்தலாம்.

# 4 - நிகர வருமானம்

நிகர வருமானம் வணிகத்தால் பெறப்பட்ட மீதமுள்ள வருமானம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அனைத்து செயல்பாட்டு மேல்நிலைகளும், ஒரு வணிகத்தை நடத்துவதற்கான செலவு வணிகத்தால் கிடைக்கும் வருவாயிலிருந்து கழிக்கப்படும் போது இது ஒரு வணிகத்திற்கு கிடைக்கும் இறுதி மதிப்பாகும். இது வணிகத்தின் வருமான அறிக்கை பிரிவில் காணலாம்.

நிகர சொத்துக்கள் ஃபார்முலாவில் திரும்பவும்

நிகர இயக்க சொத்துக்கள் (ரோனா) சூத்திரத்தின் வருவாயை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பண உறவின் நேர மதிப்பைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்க முடியும்:

நிகர சொத்துக்கள் = நிகர வருமானம் / [PA + (CA-CL)]

இங்கே,

 • இயற்பியல் சொத்து PA ஆல் குறிப்பிடப்படுகிறது.
 • தற்போதைய சொத்துக்கள் CA ஆல் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
 • தற்போதைய பொறுப்புகள் சி.எல்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

நிகர சொத்துக்கள் (RONA) மீதான வருவாயின் எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே.

நிகர சொத்துக்கள் எக்செல் வார்ப்புருவில் இந்த வருவாயை நீங்கள் இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நிகர சொத்துக்கள் எக்செல் வார்ப்புருவில் திரும்பவும்

எடுத்துக்காட்டு # 1

நிறுவனம் தனது வணிக நடவடிக்கைகளின் போது 60 560,000 நிகர வருமானத்தை ஈட்டுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்த வணிகத்திற்கு கூடுதலாக, 000 200,000 நிகர மூலதனம் உள்ளது மற்றும் assets 1,000,000 மதிப்புள்ள உடல் சொத்துக்கள் உள்ளன.

ரோனாவை பின்வருமாறு தீர்மானிக்க முடியும்: -

 • =$560000/($1000000+$200000)
 • =0.467

எனவே, நிறுவனம் தனது வணிக நடவடிக்கைகளில் இருந்து 0.467 ரோனாவை உருவாக்கியுள்ளது. இதன் பொருள் வணிகத்தால் வருவாயை சரியாக உருவாக்க முடியவில்லை மற்றும் நியாயமான செயல்திறனை அளிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

நிறுவனம் தனது வணிக நடவடிக்கைகளின் போது 70 570,290 நிகர வருமானத்தை ஈட்டுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்த வணிகத்திற்கு கூடுதலாக, 000 100,000 நிகர மூலதனம் உள்ளது மற்றும் assets 600,000 மதிப்புள்ள உடல் சொத்துக்கள் உள்ளன.

ரோனா பின்வருமாறு தீர்மானிக்கப்படும்: -

 • =$570290/($600000+$100000)
 • =$0.8147

எனவே, நிறுவனம் தனது வணிக நடவடிக்கைகளில் இருந்து 0.8147 ரோனாவை உருவாக்கியுள்ளது. இதன் பொருள் வணிகத்தால் வருவாயை முறையாக உருவாக்க முடியும் என்பதோடு நல்ல செயல்திறன் மற்றும் அதன் உரிமையாளர்களுக்கு சாதகமான வருமானத்தையும் அளிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 3

அதன் நடப்பு நிதியாண்டிற்கான ஒரு வணிகமானது நிகர சொத்துக்களில் 0.867 ஆக வருமானத்தை ஈட்டியது. ஆகையால், வணிகமானது அதன் உடல் சொத்துக்கள் மற்றும் நிகர மூலதனத்தை 87 சென்ட் மதிப்பு மற்றும் நிகர வருமானத்தை ஈடுசெய்ய திறமையாக பயன்படுத்தியது என்று ஊகிக்க முடியும். வணிகத்தால் உருவாக்கப்படும் நிகர வருமானம், மொத்த சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பில் 87% மற்றும் வணிகத்தின் வலையமைப்பு மூலதனத்திற்கு சமம் என்பதாகும்.

நன்மைகள்

 • உற்பத்தி வணிகத்திற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் இது ஆலை மட்டத்தில் விற்பனை, சொத்துக்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு செலவுகள் பற்றிய தகவல்களை சேகரித்து பராமரிக்க உதவுகிறது.
 • வணிகம் ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமா இல்லையா என்பதை முதலீட்டாளருக்கு அறிய இது உதவுகிறது.
 • உயர் விகிதம் எப்போதுமே நிறுவனம் நல்ல வியாபாரத்தை நடத்துவதில் அதிக செயல்திறன் கொண்டது என்பதைக் குறிக்கிறது.

தீமைகள்

 • நிலையான சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தி மெட்ரிக் பெறப்பட்டதால். ஆகையால், நிகர நிலையான சொத்துக்களை நிர்ணயிப்பதில் வணிகத்தால் பயன்படுத்தப்படும் தேய்மானத்தின் முறை நிகர சொத்துக்களின் வருவாயின் விரிவான தீர்மானத்தை பாதிக்கிறது.
 • தவறான தேய்மானம் முறை இலாப விகிதம் அல்லது ரோனாவை கடுமையாகத் தவிர்க்கலாம்.
 • வணிகமானது அசாதாரண மற்றும் கணிக்க முடியாத நிகழ்வுகளிலிருந்து இழப்பை ஈட்டினால், அது இயக்க சொத்துக்கள் மெட்ரிக் மீதான வருவாயைத் தவிர்க்கலாம். அத்தகைய இழப்புகள் நிகர வருமானத்துடன் சரிசெய்யப்படும் என்பதால், விகிதத்தின் மதிப்பில் மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
 • இது கணக்கீடுகளிலிருந்து அகற்றப்படுவதால், அது அருவமான சொத்துக்களுக்கு கணக்கில்லை.

முக்கிய புள்ளிகள்

 • இது வணிகமானது நீண்ட கால அடிவானத்திற்கான மதிப்பு உருவாக்கத்தை உருவாக்குவதற்கும் பெறுவதற்கும் அதன் திறனை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
 • இயற்பியல் சொத்துக்கள் மற்றும் நிகர சொத்துக்களை அவர்கள் எவ்வளவு சிறப்பாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்க இது வணிகத்திற்கு உதவுகிறது.
 • உயர் ரோனா பொதுவாக வணிகத்திற்கு சாதகமான மெட்ரிக் என்று கருதப்படுகிறது.
 • நிகர வருமானம் வணிகத்தின் ப assets தீக சொத்துகளுடன் ஒப்பிடப்படும் விரிவான நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
 • ஒரு வணிகமானது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முறை இழப்புகளைச் சந்தித்தால், நிகர சொத்துக்கள் (RONA) மீதான வருவாயின் மதிப்பைப் பெற வணிகத்தால் ஈட்டப்பட்ட நிகர வருமானத்துடன் அதை சரிசெய்யலாம்.

முடிவுரை

நிகர சொத்துக்களின் வருவாய் செயல்திறன் மெட்ரிக் என்று கருதப்படுகிறது, இது வணிகத்தால் பயன்படுத்தப்படும் நிகர வருமானத்தை வணிகத்தால் பயன்படுத்தப்படும் உடல் சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடுகிறது. இது ஆய்வாளர்கள் மற்றும் வணிக அறிவுக்கு உதவுகிறது மற்றும் நல்ல பொருளாதார மதிப்பை உருவாக்க நிறுவனத்தால் திறமையான வணிக நடவடிக்கையை இயக்க முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்கிறது.

முதலீட்டாளர்கள் இந்த விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி தங்களால் நல்ல வருமானத்தை ஈட்ட முடியுமா அல்லது வணிகத்தில் தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்யலாமா என்பதை தீர்மானிக்கிறார்கள்.