நிகர நிலையான சொத்துக்கள் (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | கணக்கிடுவது எப்படி?

நிகர நிலையான சொத்துக்கள் என்றால் என்ன?

நிகர நிலையான சொத்து என்பது நிலையான சொத்தின் சொத்துக்களின் எஞ்சிய மதிப்பு மற்றும் வாங்கும் நேரத்தில் அனைத்து நிலையான சொத்துகளுக்கும் செலுத்தப்பட்ட மொத்த விலை தொகையைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்ட நேரத்திலிருந்து ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட மொத்த தேய்மானத் தொகையை கழித்தல்.

 • சொத்தின் திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் மகத்தானதாக இருந்தால், அதன் பொருள் சொத்தின் வயது அதிகமாக உள்ளது, மேலும் நிறுவனம் நீண்ட காலமாக அதன் சொத்துக்களை மாற்றவில்லை. இந்த மெட்ரிக் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் அந்த நேரத்தில் எதிர்கால நிறுவனத்தில் சொத்துக்களை வாங்குவதில் பாரிய முதலீடு செய்யப்போகிறது என்ற கருத்தை அவர்களுக்கு அளிக்கிறது.
 • கூடுதலாக, நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை பயன்படுத்துவதில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை எவ்வளவு திறமையானது என்பதை அறிய முதலீட்டாளர்களுக்கு இது உதவுகிறது. இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்களின் போது இந்த மெட்ரிக் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏனென்றால், நிறுவனம் வேறுபட்ட கையகப்படுத்தல் வேட்பாளர்களை பகுப்பாய்வு செய்தால், அந்த விஷயத்தில், அவர்கள் சொத்து மதிப்பை பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும், அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே அவர்கள் மீது ஒரு மதிப்பை வைக்க முடியும்.
 • மொத்த நிலையான சொத்து மதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது நிகர நிலையான சொத்து தொகை குறைவாக இருந்தால், எதிர்காலத்தில் சொத்துக்களை மாற்றுவதற்கு ஒரு பெரிய தொகை தேவைப்படும் என்பதை இது காட்டுகிறது, மேலும் இதைப் பெறும் நிறுவனத்தை கருத்தில் கொண்டு கையகப்படுத்தும் நிறுவனம் சொத்துக்களை மதிப்பிட முடியும்.

நிகர நிலையான சொத்துக்கள் ஃபார்முலா

அனைத்து குறைபாடுகள் மற்றும் திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் நிலையான சொத்துகளின் கொள்முதல் விலை மற்றும் மேம்பாட்டு செலவில் இருந்து கழிக்கப்படும் போது, ​​நாம் பெறும் தொகை நிகர நிலையான சொத்து தொகை ஆகும். சமன்பாடு வடிவத்தில்:

நிகர நிலையான சொத்துக்கள் ஃபார்முலா = மொத்த நிலையான சொத்துக்கள் - திரட்டப்பட்ட தேய்மானம்

இது சமன்பாட்டின் அடிப்படை வடிவம். நிலையான சொத்துகளில் உறுதியான சொத்துக்கள் அடங்கும், பெரும்பாலும் ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள், கட்டிடம், உபகரணங்கள், தளபாடங்கள் போன்றவை. திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் என்பது நிலையான சொத்து வாங்கிய நாளிலிருந்து லாபம் மற்றும் இழப்பு கணக்கில் வசூலிக்கப்படும் தேய்மான செலவினத்தின் மொத்தத் தொகையாகும்.

பல ஆய்வாளர்கள் ஒரு படி மேலே செல்ல சூத்திரம் தேவை என்று நினைக்கிறார்கள். எனவே, திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தைத் தவிர, நிலையான சொத்துகளின் பொறுப்புகளையும் நிலையான சொத்துகளிலிருந்தும் மேம்பாட்டு செலவிலிருந்தும் அவை நீக்குகின்றன.

மேற்கண்ட வாக்கியத்தை நிகர சொத்து சூத்திரத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்:

நிகர நிலையான சொத்துக்கள் ஃபார்முலா = (மொத்த நிலையான சொத்து கொள்முதல் விலை + மூலதன மேம்பாடுகள்) - (திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் + நிலையான சொத்து பொறுப்புகள்)

நிறுவனம் வைத்திருக்கும் உண்மையான நிகர சொத்துக்களை அறிய நிலையான சொத்துக்கள் தொடர்பான பொறுப்புகள் அகற்றப்படுகின்றன.

கடன்கள் என்பது நிதிக் கடமைகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கடன்கள், நிறுவனம் வெளிநாட்டினருக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

நிகர நிலையான சொத்துகளின் கூறுகள்

# 1 - நிலையான சொத்துக்கள்

நிலையான சொத்துக்கள் என்பது நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்காக ஒரு நிறுவன கொள்முதல் மற்றும் பங்கு போலல்லாமல் விற்பனைக்கு உட்படுத்தப்படாத சொத்துகள். இந்த சொத்துக்கள் உடனடியாக பணமாக மாற்றப்படுவதில்லை மற்றும் வருவாயை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிலையான சொத்துக்கள் இரண்டு வகைகளாகும்

 • கட்டிடம், ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள், தளபாடங்கள் போன்ற உறுதியான சொத்துக்கள் (தொடக்கூடியவை).
 • நல்லெண்ணம், காப்புரிமை, வர்த்தக முத்திரை போன்ற அருவமான சொத்துக்கள் (அதைத் தொட முடியாது);

# 2 - திரட்டப்பட்ட தேய்மானம்

ஒரு சொத்தின் பயன்பாடு தொடங்கிய நாளிலிருந்து தற்போதைய பயன்பாட்டு தேதி வரை வசூலிக்கப்படும் ஒட்டுமொத்த தேய்மானம் திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் ஆகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேய்மானம் சொத்தின் மீது வசூலிக்கப்படுகிறது, பின்னர் அது திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் கணக்கில் சேர்க்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஏப்ரல் 1, 2016 அன்று,, 000 100,000 மதிப்புள்ள தளபாடங்கள் வாங்கப்பட்டன. ஆலை மற்றும் இயந்திரங்களின் பயனுள்ள ஆயுள் 15 ஆண்டுகள் மற்றும் அதன் எஞ்சிய மதிப்பு சொத்தின் விலையில் 10% என்று கூறுகிறது. எனவே 2016-17 நிதியாண்டிற்கான தேய்மானம் (, 000 100,000 -% 100,000 இல் 10%) / 15 = $ 6000 ஆகும்.

இதேபோல், 2017-18 மற்றும் 2018-19 நிதியாண்டில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் வசூலிக்கப்படும் தேய்மானம், 000 6,000 ஆகும். எனவே, மார்ச் 31, 2019 நிலவரப்படி திரட்டப்பட்ட தேய்மானம்:

$ 6,000 + $ 6,000 + $ 6,000 = $ 18,000 அதாவது, அதன் தேதியிலிருந்து தற்போதைய தேதி வரை ஒட்டுமொத்த தேய்மானம்.

# 3 - மூலதன மேம்பாடுகள்

மேம்பாடுகள் என்பது நிலையான சொத்துக்களின் மூலதன சேர்த்தல் ஆகும், அவை சொத்தின் செயல்திறனையும் திறனையும் அதிகரிக்கவும், அதன் செயல்பாட்டு திறனை அதிகரிக்கவும் செய்யப்படுகின்றன. தேய்மானம் அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையில் மூலதன மேம்பாடுகளுக்கு விதிக்கப்படுகிறது.

# 4 - நிலையான சொத்து கடன்கள்

நிலையான சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய பொறுப்புகள் நிலையான சொத்துக்களின் கடன்கள் ஆகும், அவை நிலையான சொத்துக்களை வாங்குவது அல்லது மேம்படுத்துவதால் எழும் அனைத்து கடன்களையும் உள்ளடக்கியது, மேலும் நிறுவனம் அதை வெளிநாட்டினருக்கும் செலுத்த வேண்டும்.

நிகர நிலையான சொத்து சூத்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டு

ஷாங்காய் ஆட்டோமொபைல்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டை விரிவாக்க விரும்பும் நிறுவனத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். அதற்காக, நிறுவனம் அதன் செயல்பாடுகளை வேறொரு பிரதேசத்தில் வைத்திருக்கும், அப்பெக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் என்ற மற்றொரு நிறுவனத்தை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது.

எனவே ஷாங்காய் ஆட்டோமொபைல்கள் ஒரு உச்ச ஆட்டோமொபைல் வாங்க வேண்டுமா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க விரும்புகின்றன. எனவே அதற்காக, ஷாங்காய் ஆட்டோமொபைல்கள் உச்ச ஆட்டோமொபைலின் சொத்துக்கள் நல்ல நிலையில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த விரும்புகின்றன. சொத்துக்கள் நல்ல நிலையில் இருப்பதாக வெளிவந்தால், வணிகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக ஷாங்காய் வாகனங்கள் புதிய சொத்துக்களை வாங்க தேவையில்லை.

உச்ச வாகனங்களின் இருப்புநிலை இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பின்வரும் புள்ளிவிவரங்களை அறிவித்தது:

 • அனைத்து நிலையான சொத்துகளின் தொகை:, 000 3,000,000
 • திரட்டப்பட்ட தேய்மானம்:, 000 700,000
 • மூலதன மேம்பாடுகள்:, 000 600,000
 • நிலையான சொத்துகளின் மொத்த கடன்கள்: 80 380,000

ஆகையால், அபெக்ஸ் லிமிடெட்டின் நிகர நிலையான சொத்துக்கள்:

நிகர நிலையான சொத்துக்கள் = ($ 3,000,000 + $ 600,000) - ($ 700,000 + $ 380,000) = $ 2,520,000

இப்போது பகுப்பாய்விற்கு, பின்வருமாறு உள்ள விகிதத்தை நாம் கணக்கிட வேண்டும்:

நிகர நிலையான சொத்து விகித சூத்திரம் = நிகர நிலையான சொத்துக்கள் / (நிலையான சொத்துக்கள் + மூலதன மேம்பாடுகள்)

=$2,520,000 / $3,600,000 = .70

இந்த விகித பகுப்பாய்வு, உச்சகட்ட ஆட்டோமொபைல் மொத்த செலவில் 30% மற்றும் நிலையான சொத்துக்களின் மேம்பாடுகளுக்கு மதிப்புள்ள சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. இது சொத்துக்கள் பழையவை அல்ல என்பதையும் எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய காலத்திற்கு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதையும் இது காட்டுகிறது.

நன்மைகள்

 1. எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் நிகர நிலையான சொத்து தகவல் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு நிதி அறிக்கை, நிதி பகுப்பாய்வு மற்றும் வணிக மதிப்பீடு ஆகியவற்றை அறிய உதவுகிறது. இது நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்க உதவுகிறது
 2. மெட்ரிக்கைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எண்கள் எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன என்பதை ஆய்வாளர்கள் அறிந்து கொள்வது உதவியாக இருக்கும், ஏனெனில் நிறுவனம் எந்த முறையைப் பயன்படுத்தியது என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும், ஏனெனில் பதிவு செய்யும் சொத்துக்களுக்கு பல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முறைகள் உள்ளன, சொத்துக்களை மதிப்பிழக்கச் செய்கின்றன, மற்றும் சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்துகின்றன
 3. மூலதன-தீவிர தொழில்களில் நிலையான சொத்து பகுப்பாய்வு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இந்தத் தொழில்களுக்கு ஆலை, சொத்து மற்றும் உபகரணங்களில் பெரும் முதலீடுகள் தேவைப்படுகின்றன. நிலையான சொத்துக்களை வாங்குவதால் நிகர எதிர்மறை பணப்புழக்கங்கள் இருக்கும்போது, ​​நிறுவனம் வளர்ந்து வரும் பயன்முறையில் உள்ளது என்பதற்கான குறிகாட்டியாகும்.

குறைபாடுகள் / வரம்புகள்

 1. விரைவான தேய்மானம் இருந்தால் நிகர நிலையான சொத்துக்களின் பயன்பாடு அர்த்தமற்றதாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, உபகரணங்கள் நிறுவனத்தால் வாங்கப்படுகின்றன, அதே ஆண்டில், எந்தவொரு பிரிவின் படி முழு வாங்குதலின் முழு தேய்மானத்தை இது கோருகிறது, இது ஒரே ஆண்டில் முழு தேய்மானத்தை அனுமதிக்கிறது. எனவே, அந்த வழக்கில், புதிய உபகரணங்கள் பூஜ்ஜிய நிகர புத்தக மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது தவறான விளக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
 2. சொத்து ஏற்கனவே தேய்மானம் அடைந்தால், சொத்து அவசியம் பயனற்றது என்று அர்த்தமல்ல. பல சொத்துக்கள் உள்ளன, அவற்றின் வாழ்க்கை குறைவாக உள்ளது, ஆனால் அவை எதிர்பார்த்த வாழ்க்கையை விட 3-5 மடங்கு கூட பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 3. எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன், ஒருவர் வரிக்கு ஏற்ப மதிப்புகள் மற்றும் புத்தகத்தின் படி மதிப்புக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் பார்க்க வேண்டும், ஏனெனில் விரைவான தேய்மான அட்டவணைகள் பெரும்பாலும் வரி நோக்கங்களுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இன்னும், GAAP ஆல் இது அனுமதிக்கப்படவில்லை.

முடிவுரை

பல தொழில்முனைவோருக்கு தங்கள் நிறுவனம் வைத்திருக்கும் சொத்தின் மதிப்பு குறித்து தெளிவான யோசனை இல்லை, இது பிற்கால கட்டத்தில் அவர்களுக்கு விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும், ஏனெனில் நிறுவனத்தின் மதிப்பை அறிந்து கொள்வது எப்போதும் நல்லது, இதனால் எதிர்கால முடிவுகள் இருக்கும் அதன்படி எடுக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், நிகர நிலையான சொத்துக்கள் மிகவும் முக்கியமானவை.