பொறுப்புகள் (பொருள், பட்டியல்) | கணக்கியலில் முதல் 3 வகையான பொறுப்புகள்

பொறுப்புகள் பொருள்

கணக்கியலில் உள்ள பொறுப்புகள் நிறுவனத்தின் கடந்த கால நிகழ்வுகளின் விளைவாக நிறுவனத்தின் நிதிக் கடமையாகும், அவை மற்ற நிறுவனங்களுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று சட்டப்பூர்வமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை தீர்க்கப்படுவதற்கு நிறுவனத்தின் வெவ்வேறு மதிப்புமிக்க வளங்களை வெளியேற்ற வேண்டும், இவை காண்பிக்கப்படுகின்றன நிறுவனத்தின் இருப்பு.

கடன்கள், கடமைகள், செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி, வாடிக்கையாளர் வைப்புத்தொகை, செலுத்த வேண்டிய ஊதியங்கள், செலவுகள் போன்ற அனைத்து பதிவுகளையும் நிறுவனம் பராமரிக்கும் ஒரு கணக்கு. பொறுப்புக் கணக்குகள் பொதுவாக கடன் இருப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

 • பொறுப்பு என்பது ஒரு கடமையாகும், இது கடன் போன்ற பணம் அல்லது சேவைகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களுக்கு சட்டபூர்வமானது. அவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் குடியேறப்படுகின்றன.
 • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள், செலுத்த வேண்டிய செலவுகள், செலுத்த வேண்டிய சம்பளம், செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஆகியவை பொறுப்புகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள். பொறுப்பின் எதிர் சொல் ஒரு சொத்து.
 • ஒரு வங்கியைப் பொறுத்தவரை, கணக்கியல் பொறுப்புகளில் சேமிப்பு கணக்கு, நடப்புக் கணக்கு, நிலையான வைப்புத்தொகை, தொடர்ச்சியான வைப்புத்தொகை மற்றும் வாடிக்கையாளர் உருவாக்கிய வேறு வகையான வைப்பு ஆகியவை அடங்கும். இந்த கணக்குகள் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கையின் பேரில் உடனடியாக அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வாடிக்கையாளருக்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் போன்றவை. ஒரு தனிநபருக்கான இந்த கணக்குகள் சொத்துக்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன.

கணக்கியலில் உள்ள பொறுப்புகளின் பட்டியல்

பின்வருபவை கணக்கியலில் உள்ள கடன்களின் பட்டியல்.

# 1 - தற்போதைய பொறுப்புகள்

தற்போதைய பொறுப்புகள் என்பது பன்னிரண்டு மாதங்கள் அல்லது ஒரு வருடத்திற்குள் செலுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிறுவனத்தின் கடமைகள். இவை பொதுவாக குறுகிய கால பொறுப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன

தற்போதைய பொறுப்புகளின் பட்டியல்

நடப்பு பொறுப்புகள் கணக்கியலின் பட்டியல் இங்கே:

 • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் நிறுவனம் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளைப் பயன்படுத்தும்போது எழுப்பப்பட்ட விலைப்பட்டியல் தொடர்பாக சப்ளையர்களுக்கு செலுத்த வேண்டியவை இவை.
 • செலுத்த வேண்டிய வட்டி - பொதுவாக வங்கிகளுக்கு சொந்தமான பணத்தில் கடன் வழங்குபவர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய வட்டித் தொகை.
 • திரட்டப்பட்ட செலவுகள் - இவை செலவு, அதாவது, எதிர்காலத்தில் ஊழியர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய சம்பளம்.
 • ஈவுத்தொகை - ஈவுத்தொகை பங்குதாரர்களுக்கு நிறுவனம் அறிவிக்கிறது, இன்னும் பங்குதாரர்களுக்கு செலுத்தப்படவில்லை.
 • வாடிக்கையாளர் வைப்பு - பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் பயன்பாட்டிற்காக வாடிக்கையாளர் செய்த வைப்பு;
 • செலுத்த வேண்டிய வரி -செலுத்த வேண்டிய வரிகளில் வருமான வரி, விற்பனை வரி, தொழில்முறை வரி, ஊதிய வரி போன்ற பல வகையான வரிகளும் அடங்கும்.
 • வங்கி கணக்கு ஓவர் டிராப்ட்ஸ் - வாடிக்கையாளர்களுக்கு போதுமான நிதி இல்லாதபோது அதிகப்படியான கடனைப் பயன்படுத்த ஒரு வங்கியால் பொதுவாக வழங்கப்படும் வசதிகள் இவை.
 • தற்போதைய முதிர்வு - இது நீண்ட கால கடனின் ஒரு பகுதியாகும், இது அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களுக்குள் முதிர்ச்சியடையும்.
 • செலுத்த வேண்டிய பில்கள் - இந்த மசோதாக்களில் பொதுவாக பயன்பாட்டு பில்கள் அடங்கும், அதாவது மின்சார பில், நீர் பில், பராமரிப்பு பில்கள், அவை செலுத்த வேண்டியவை.

# 2 - நடப்பு அல்லாத பொறுப்புகள்

நடப்பு அல்லாத பொறுப்புகள் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் கடமைகளாகும், அவை பொதுவாக ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நீண்ட கால அடிப்படையில் செலுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது தீர்க்கப்பட வேண்டும். இவை பொதுவாக குறுகிய கால பொறுப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

கணக்கியலில் தற்போதைய அல்லாத பொறுப்புகளின் பட்டியல்

நடப்பு அல்லாத பொறுப்புகள் கணக்கியலின் பட்டியல் இங்கே -

 • செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள் - இது ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு, இது பத்திரதாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டியவர் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் கொண்டுள்ளது.
 • நீண்ட கால கடன்கள் - நீண்ட கால கடன்கள் என்பது எடுக்கப்பட்ட கடன்கள் மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு திருப்பிச் செலுத்தப்படுவது பொதுவாக ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாகும்.
 • வாடிக்கையாளர் வைப்பு - ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக மிக நீண்ட முதிர்வுக்கு எடுக்கப்படும் வாடிக்கையாளர், பொதுவாக ஒரு வங்கியில் ஒரு நிலையான வைப்பு அல்லது நீண்ட கால ஒப்பந்தத்திற்கு;
 • செலுத்த வேண்டிய அடமானம் - இது பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள கடனை செலுத்துவதும் அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் செலுத்த வேண்டியதும் உரிமையாளரின் பொறுப்பு.
 • ஈட்டப்படாத வருவாய் - நிறுவனம் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கு வழங்கத் தவறிய போதிலும், முன்கூட்டியே பணத்தை எடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்கப்படாத வருவாய் எழுகிறது.
 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருமான வரி - நடப்பு காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய மற்றும் இன்னும் செலுத்தப்படாத வருமான வரி;
 • மூலதன குத்தகை - இது உரிமையாளருக்கும் தற்காலிக பயன்பாட்டிற்கு விரும்பும் நபருக்கும் இடையே செய்யப்பட்ட குத்தகை ஒப்பந்தமாகும்

# 3 - இடைவிடாத பொறுப்புகள்

ஆதாரம்: பேஸ்புக் எஸ்.இ.சி.

இடைவிடாத பொறுப்புகள் என்பது ஏற்படக்கூடிய அல்லது ஏற்படாத கடமைகள். குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் காரணமாக இந்த கடமைகள் எழக்கூடும்.

இடைவிடாத கடன்களின் பட்டியல்

 • சாத்தியமான வழக்குகள்- உண்மையான கட்சி சரியான நேரத்தில் கடனை செலுத்தத் தவறினால், ஒருவர் மற்றொரு தரப்பினருக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும்போது இது எழுகிறது.
 • தயாரிப்பு உத்தரவாதம் - ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு தயாரிப்புக்கு உத்தரவாதத்தை வழங்கும்போது, ​​அது நிறுவனத்திற்கு பொறுப்பாகும் என்று சேதமடைந்து அல்லது கெட்டுப்போகும்போது, ​​அதற்காக பணம் செலுத்த வேண்டும்;
 • விசாரணைகள் நிலுவையில் உள்ளன- சட்டத்தின் நிலுவையில் உள்ள விசாரணைகள், அபராதத்தை செலுத்த வேண்டியதை விட தவறியதாகக் கண்டறியப்பட்டால்.