எழுதப்பட்ட மதிப்பு மதிப்பு தேய்மானம் முறை (கணக்கீடு)

எழுதப்பட்ட மதிப்பு முறை என்ன?

எழுதப்பட்ட மதிப்பு மதிப்பு முறை என்பது ஒரு தேய்மான நுட்பமாகும், இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்துக்களின் நிகர புத்தக மதிப்புக்கு நிலையான தேய்மான வீதத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் சொத்தின் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக தேய்மான செலவுகளை அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் வாழ்க்கையின் பிற்காலங்களில் குறைந்த தேய்மானம் சொத்தின். சுருக்கமாக, இந்த முறை தேய்மான செலவினங்களை முறையாக அங்கீகரிப்பதை துரிதப்படுத்துகிறது மற்றும் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் வணிகங்கள் அதிக தேய்மானத்தை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இது இருப்பு முறை குறைதல் அல்லது இருப்பு முறை குறைதல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

சூத்திரம் பின்வருமாறு:

எழுதப்பட்ட மதிப்பு முறை = (சொத்தின் விலை - சொத்தின் காப்பு மதிப்பு) * தேய்மானத்தின் விகிதம்%

WDV தேய்மானத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஒரு உதாரணத்தின் உதவியுடன் இதைப் புரிந்துகொள்வோம்.

ஒயிட்ஃபீல்ட் நிறுவனம் 7 ஆண்டுகள் பயனுள்ள ஆயுள் மற்றும் மீதமுள்ள மதிப்பு $ 2000 உடன் 000 12000 செலவில் ஒரு இயந்திரத்தை வாங்கியது. தேய்மானத்தின் வீதம் 20% ஆகும்.

தீர்வு:

தேய்மானத்தின் எழுதப்பட்ட மதிப்பு (WDV) கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்யப்படலாம் -

தேய்மானம் = ($ 12,000 - $ 2,000) * 20%

தேய்மானம் = $2000

ஆண்டின் இறுதியில் கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்ய முடியும் -

ஆண்டு முடிவில் மதிப்பு = ($ 12,000 - $ 2,000) - $ 2,000

ஆண்டின் இறுதியில் மதிப்பு = $ 8,000

எழுதப்பட்ட மதிப்பு முறைப்படி தேய்மானம் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

இதேபோல், மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, 2 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு கணக்கீடு செய்யலாம்.

ஒயிட்ஃபீல்ட் WDV முறையைப் பயன்படுத்தி இயந்திரங்களை மதிப்பிழக்கச் செய்தது, மேலும் நாம் கவனிக்கிறபடி, ஆரம்ப ஆண்டுகளில் தேய்மானம் செலவு அளவு அதிகமாக உள்ளது மற்றும் சொத்து வயதாகும்போது குறைத்துக்கொண்டே இருந்தது.

எழுதப்பட்ட மதிப்பு முறை மற்றும் நேரடியான கோடு முறை தேய்மானம்

WDV முறையின் மிகவும் பொதுவான மற்றும் பிரபலமான வகைகளில் ஒன்று இரட்டை குறைந்து வரும் இருப்பு முறை. இந்த முறை தேய்மானத்தை நேர்-வரி விகிதத்திற்கு இரண்டு மடங்கு பொருந்தும். “இரட்டை” என்ற சொல் இந்த அம்சத்தை குறிக்கிறது. அவற்றின் மதிப்பை விரைவாக இழக்கும் சொத்துகளுக்கு இந்த முறை பொருத்தமானது, மேலும் அதிக தேய்மானம் தேவைப்படுகிறது.

ஒரு உதாரணத்தின் உதவியுடன் WDV க்கும் நேராக-வரி தேய்மானத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

மேசன் லிமிடெட் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்காக 000 25000 செலவில் ஒரு இயந்திரத்தை வாங்கியது மற்றும் 5 ஆண்டுகள் பயனுள்ள ஆயுளை எதிர்பார்க்கிறது. இயந்திரம் அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவில் $ 5000 எஞ்சிய மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தீர்வு:

தேய்மானத்தின் எழுதப்பட்ட மதிப்பைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்யப்படலாம் -

மேற்கண்ட உண்மைகளின் அடிப்படையில், நேரான வரி விகிதம் பின்வருமாறு:

 • நேரான வரி விகிதம் = (இயந்திரம்-மீதமுள்ள மதிப்பு செலவு) / பயனுள்ள வாழ்க்கை (ஆண்டுகளில்)
 • நேரான வரி விகிதம் = ($ 25000- $ 5000) / 5 = $ 4000

நேர் கோடு தேய்மான வீதத்தை பின்வருமாறு செய்யலாம் -

 • நேராக வரி தேய்மானம் விகிதம் = $ 4000 / ($ 25000- $ 5000) = 20%
 • இரட்டை சரிவு இருப்பு விகிதம் = 2 * 20% = 40%

எனவே, தேய்மானத்தின் கணக்கீட்டை பின்வருமாறு செய்யலாம் -

 • தேய்மானம் = 40% * ($ 25,000 - $ 10,000) = $6,000
 • திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் = $ 10,000 + $ 6,000
 • திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் = $ 16,000

இரட்டை குறைந்து வரும் இருப்புக்கு ஏற்ப தேய்மான அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

இதேபோல், மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, 3 மற்றும் 4 ஆண்டுகளுக்கு கணக்கீடு செய்யலாம்.

நன்மைகள்

 • எழுதப்பட்ட மதிப்பு முறை சொத்தின் தேய்மான மதிப்பை தீர்மானிக்க உதவுகிறது, இது சொத்து விற்கப்பட வேண்டிய விலையை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
 • இது சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக அளவு தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. சொத்துக்களின் தேய்மானத்தை பதிவு செய்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த முறையாகும், அவை அவற்றின் மதிப்பை விரைவாக இழக்கின்றன. அத்தகைய சொத்துகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் எந்தவொரு தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மென்பொருளாகவும் இருக்கலாம். ஆரம்ப ஆண்டுகளில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானத்தை அங்கீகரிப்பதன் மூலம், தொழில்நுட்பம் காலாவதியாகும் முன்பு வணிகமானது அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் அதன் நியாயமான சந்தை மதிப்பை தீர்மானிக்க முடியும்.
 • ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக தேய்மானம் குறைக்கப்பட்ட வரிகளை விளைவிக்கிறது, அல்லது குறைந்த நிகர வருமானத்தின் காரணமாக வணிகத்திற்கான வரிகளை பிற்காலங்களுக்கு ஒத்திவைப்பதாக நாங்கள் கூறுகிறோம், ஆனால் தேய்மானம் பணமல்லாத செலவாக இருப்பதால் பண இலாபத்தை அதிகரித்தோம்.

தீமைகள்

 • எழுதப்பட்ட மதிப்பு மதிப்பு முறை ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக தேய்மானத்தை அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் அவற்றின் பயனுள்ள வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான பயன்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் வழக்கற்றுப்போய் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாற்றத்தின் அபாயத்தால் பாதிக்கப்படாத அந்த சொத்துக்களுக்கான தேய்மானத்தின் சிறந்த முறையாக இது இருக்காது.
 • இந்த முறையின் காரணமாக அதிக தேய்மான செலவுகள் வணிகத்திற்கான நிகர வருமானத்தை குறைக்கின்றன.

WDV தேய்மானம் பழுதுபார்ப்பு தேவைகளை எவ்வாறு ஈடுசெய்கிறது?

சில சொத்துக்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயன்பாட்டைக் கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் அவற்றின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் போது அதிக மதிப்புகளுடன் தேய்மானம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த முறை அமைந்துள்ளது, இதனால் இருப்புநிலைக் கணக்கில் சொத்தின் உண்மையான நியாயமான மதிப்பைக் காண்பிக்கும்; ஆனால் இந்த தேய்மான முறை சொத்து வாழ்வின் பிற்கால கட்டங்களில் அதிக பழுது தேவைப்படும் அந்த சொத்துகளுக்கு பொருத்தமானது. பழுதுபார்ப்பு தேவை குறைவாக இருக்கும்போது பிற்காலங்களில் பழுதுபார்ப்பு தேவை குறைவாகவும், தேய்மானம் குறைவாகவும் இருக்கும் போது ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்த முறையின் கீழ் ஒரு சமநிலைப்படுத்தும் செயலும் அடையப்படுகிறது.

இந்த கருத்தை விளக்குவதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கொள்வோம்.

மேயர் இன்க் 2014 ஆம் ஆண்டில் 00 80000 செலவில் இயந்திரங்களை வாங்கியது, பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவில் எஞ்சிய மதிப்பு இல்லாமல் 4 ஆண்டுகள் பயனுள்ள வாழ்க்கையுடன். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இயந்திரங்களின் பழுதுபார்ப்பு வடிவத்தில் நிறுவனம் பின்வரும் செலவுகளைச் செய்துள்ளது:

தீர்வு:

இரண்டு வெவ்வேறு தேய்மான முறைகளைப் பயன்படுத்தி மேலே விவாதிக்கப்பட்ட புள்ளியை இப்போது புரிந்துகொள்வோம், அதாவது, WDV மற்றும் நேராக வரி தேய்மான முறை. பழுதுபார்ப்பு தேவைப்படும்போது ஆரம்ப ஆண்டுகளில் WDV ஐப் பயன்படுத்துவதும் அதிக தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்துவதும் பழுதுபார்ப்பு தேவைப்படுவது சமநிலைப்படுத்தும் செயலாக இருக்கும்போது பிற்காலத்தில் குறைவான மற்றும் குறைவான தேய்மானம் என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்வோம்.

தேய்மானத்தின் எழுதப்பட்ட மதிப்பைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்யப்படலாம் -

தேய்மானம் தொகை கணக்கீடு-

தேய்மானத் தொகை = சொத்து-மீதமுள்ள மதிப்பு / பயனுள்ள வாழ்க்கை செலவு (ஆண்டுகளில்)

 • தேய்மானம் தொகை = $ 80000/4 = $ 20000
 • தேய்மான வீதம் = $ 20000 / $ 80000 = 25%

எனவே, தேய்மானத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு -

 • தேய்மானம் = $ 80000 * 25% = $20,000

மொத்த பராமரிப்பு கட்டணங்கள் -

 • மொத்த பராமரிப்பு கட்டணங்கள் = $ 20,000 + $ 2,000
 • மொத்த பராமரிப்பு கட்டணங்கள் = $ 22,000

இதேபோல், மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, 2016 முதல் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான கணக்கீட்டை நாம் செய்யலாம்.

ஆகவே, ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக தேய்மான செலவுகள் மற்றும் பிற்காலங்களில் குறைந்த தேய்மான செலவுகள் ஆகியவை சொத்து பழையதாக ஆகும்போது அதிக பழுது மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணங்களை ஈடுசெய்ய உதவுகின்றன என்பதை எழுதப்பட்ட மதிப்பு முறை எவ்வாறு உறுதி செய்கிறது என்பதை நாம் அவதானிக்கலாம்.

முடிவுரை

எழுதப்பட்ட மதிப்பு முறை என்பது செலவினங்களை வருவாயுடன் பொருத்துவதற்கு பொருத்தமான முறையாகும், ஏனெனில் நீண்டகால சொத்துக்கள் பெரும்பாலானவை அவர்களின் பொருளாதார வாழ்க்கையின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக நன்மைகளையும் அவர்களின் வாழ்க்கையின் பிற்காலங்களில் குறைவான நன்மைகளையும் உருவாக்குகின்றன. ஆரம்ப ஆண்டுகளில் அதிக தேய்மான செலவுகள் மற்றும் சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் பிற்காலங்களில் குறைவான தேய்மான செலவுகள் ஆகியவற்றால் இது உறுதி செய்யப்படுகிறது.