அருவமான சொத்துக்கள் பட்டியல் | முதல் 6 மிகவும் பொதுவான அருவமான சொத்துக்கள்

அருவமான சொத்துகளின் பட்டியல்

பின்வருபவை பொதுவான வகைகளில் சில.

 1. நல்லெண்ணம்
 2. பிராண்ட் ஈக்விட்டி
 3. அறிவுசார் சொத்து
 4. உரிமம் மற்றும் உரிமைகள்
 5. வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள்
 6. ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு

தொட முடியாத சொத்துக்கள் அருவமான சொத்துகள் என அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் பட்டியலில் பிராண்ட் மதிப்பு, நல்லெண்ணம், வர்த்தக முத்திரைகள், காப்புரிமைகள், பதிப்புரிமை போன்ற அறிவுசார் சொத்துக்கள் உள்ளன; லோகோக்கள், சுய-வளர்ந்த மென்பொருள், வாடிக்கையாளர் தரவு, உரிம ஒப்பந்தங்கள், செய்தித்தாள் மாஸ்ட்ஹெட்ஸ், உரிமம், ராயல்டி , சந்தைப்படுத்தல் உரிமைகள், இறக்குமதி ஒதுக்கீடுகள், சேவை உரிமைகள் போன்றவை.

இந்த பிரிவில், பொதுவான வகை அருவமான சொத்துக்களின் பட்டியலைப் பற்றி விவாதிப்போம். அருவமான சொத்துக்களின் வகைகளை நாங்கள் ஏற்கனவே புரிந்து கொண்டதால், இங்கே நாம் அருவமான சொத்துகளின் பட்டியலை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்க விரும்புகிறோம்.

மிகவும் பொதுவான அருவமான சொத்துக்கள் பட்டியல்

#1நல்லெண்ணம்

நல்லெண்ணம் என்பது அருவமான சொத்துக்களின் மிக முக்கியமான வகைகளில் ஒன்றாகும். வாடிக்கையாளர் விசுவாசம், பிராண்ட் மதிப்பு மற்றும் அளவிட முடியாத பிற சொத்துக்களுக்கு பிரீமியமாக கூடுதல் தொகையை செலுத்துவதன் மூலம் ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தைப் பெறும்போது, ​​அந்த பிரீமியம் தொகை நல்லெண்ணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நல்லெண்ணம் என்பது உறுதியான சொத்துக்களின் மதிப்புக்கும் நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தும் போது செலுத்தப்பட்ட மதிப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம். நல்லெண்ணம் என்பது ஒரு நீண்ட கால மற்றும் நடப்பு அல்லாத சொத்து ஆகும், இது பல ஆண்டுகளாக மன்னிப்புக் கோரக்கூடிய பிற அருவமான சொத்துக்களைப் போலல்லாமல், மன்னிப்பு பெறவில்லை.

ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தை வாங்கும்போது அல்லது இரண்டு நிறுவனங்கள் ஒரு இணைப்பை முடிக்கும்போது மட்டுமே நல்லெண்ணம் இருப்புநிலைகளில் பதிவு செய்யப்படும். ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தும் போது, ​​அதன் பிராண்ட் நற்பெயரின் காரணமாக நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்புக்கு அப்பால் செலுத்தப்படும் எதையும் நல்லெண்ணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் அது வாங்குபவரின் இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பதிவு செய்யப்படும். நல்லெண்ணம் என்பது அருவமான சொத்துகளிலிருந்து ஒரு தனி வரி உருப்படி.

உதாரணமாக

கம்பெனி ஏ நிறுவனத்தை பி பெற விரும்புகிறது என்று கருதுங்கள். கம்பெனி பி 5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சொத்துக்களையும், 1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடன்களையும் கொண்டுள்ளது. நிறுவனம் ஒரு ஊதியம் 6 மில்லியன் டாலர், இது 2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (4 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) நிகர மதிப்பு (5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சொத்துக்கள் கழித்தல் 1 மில்லியன் கடன்கள்). இந்த கூடுதல் பிரீமியம் அமெரிக்க டாலர் 2 நல்லெண்ணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது நிறுவனத்தின் பி இன் பிராண்ட் மதிப்பு, வாடிக்கையாளர் விசுவாசம் மற்றும் நல்ல வாடிக்கையாளர் கருத்து காரணமாக செலுத்தப்பட்டது.

# 2 - பிராண்ட் ஈக்விட்டி

பிராண்ட் ஈக்விட்டி என்பது மற்றொரு வகையான அருவமான சொத்து, இது அந்த நிறுவனத்திற்கான நுகர்வோர் பார்வையில் இருந்து பெறப்படுகிறது. இது ஒரு பிராண்ட் மதிப்பை விளக்கும் சந்தைப்படுத்தல் சொல். அதே துறையில் உள்ள மற்றொரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு நிறுவனம் அதன் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளிலிருந்து பெறும் மதிப்பு பிரீமியம் இது. கையகப்படுத்தும் போது ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு நல்லெண்ணமாக செலுத்தும் பிரீமியத்தின் ஒரு பகுதி இது.

இது எந்தவொரு நிறுவனத்தின் அருவமான சொத்தாகும், இது எங்களால் தொட முடியாது, ஆனால் வணிக மதிப்பைக் கொண்டிருக்க முடியாது, இது நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளின் விற்பனையை அதிகரிப்பதற்கு பொறுப்பாகும். பிராண்ட் ஈக்விட்டி என்பது ஒரு உடல் சொத்து அல்ல, ஆனால் நுகர்வோர் உணர்வால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்றும் பொருளாதார மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளின் விற்பனையை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

அதிக பிராண்ட் ஈக்விட்டி காரணமாக பிராண்டின் மதிப்பைப் பெற தயாரிப்பு மதிப்பை விட கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த நுகர்வோர் தயாராக இருக்கிறார். பிராண்ட் ஈக்விட்டி பொருளாதார மதிப்பைக் கொண்டிருப்பதற்கும், அருவமான சொத்தாகக் கருதப்படுவதற்கும் இதுவே காரணம்.

உதாரணமாக

ஆப்பிள், செல்போன் உற்பத்தியாளர்; ஆப்பிள் தொலைபேசிகளைப் பற்றிய நுகர்வோர் கருத்து அதன் பிராண்ட் ஈக்விட்டி காரணமாக அதிகமாக இருப்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள நுகர்வோர் ஆப்பிளின் போட்டியாளர் செல்போன் தயாரிப்பாளருடன் ஒப்பிடும்போது அதிக அளவு பணம் செலுத்த தயாராக உள்ளனர்.

# 3 - அறிவுசார் சொத்து

இது அருவமான சொத்துக்களின் முக்கியமான வகைகளில் ஒன்றாகும், இது படைப்பாற்றலின் பதிவு; இது தொழில்நுட்பம் அல்லது வடிவமைப்பில் இருக்கலாம். எந்தவொரு நிறுவனத்தின் மிக மதிப்புமிக்க சொத்துக்கள் இவை. இது கண்டுபிடிப்புகள் அல்லது தனித்துவமான வடிவமைப்புகள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. உரிமையாளர்கள் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் அல்லது வடிவமைப்புகளை வெளிப்புற பயன்பாடுகளிலிருந்து அனுமதியின்றி சட்டப்பூர்வமாக பாதுகாக்கின்றனர்.

இந்த அறிவுசார் பண்புகளின் மதிப்பை மற்றொரு வகையான ப property தீக சொத்துக்களைப் போலவே நிறுவனங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அறிவுசார் சொத்தின் மதிப்பு ப property தீக சொத்துடன் ஒப்பிடும்போது மிகப்பெரியது.

இந்த அறிவுசார் பண்புகளின் மதிப்பு கூட்டு முயற்சிகள், இந்த சொத்துக்களின் விற்பனை அல்லது உரிம ஒப்பந்தங்களின் போது எழுகிறது.

4 வெவ்வேறு வகையான அறிவுசார் சொத்துக்கள் கீழே உள்ளன,

 1. காப்புரிமைகள்: - புதிய தொழில்நுட்பங்களை மற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதிலிருந்தோ அல்லது வளர்ப்பதிலிருந்தோ பாதுகாத்தல். எடுத்துக்காட்டாக, சாம்சங் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பம்.
 2. பதிப்புரிமை: - மற்றவர்களால் பயன்படுத்துவதிலிருந்தும் வெளியிடுவதிலிருந்தும் படைப்புரிமையைப் பாதுகாத்தல்; எடுத்துக்காட்டாக, உலகில் வெளியிடப்பட்ட பெரும்பாலான புத்தகங்கள் பதிப்புரிமைகளை உள்ளடக்குகின்றன, மற்றவர்கள் ஆசிரியரின் அனுமதியின்றி வெளியிடக்கூடாது என்று தடுக்கின்றன.
 3. முத்திரை:- பாதுகாப்பு பிராண்ட் பெயர்கள், லோகோ அல்லது நிறுவனத்தின் தனித்துவமான வடிவமைப்புகள். எடுத்துக்காட்டாக, லோகோக்கள் அல்லது தயாரிப்பு வடிவமைப்புகள் வர்த்தக முத்திரைகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
 4. வாணிப ரகசியம்:- ஒரு பொருளின் ரகசிய தகவல்களை மற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதிலிருந்து பாதுகாத்தல்.
உதாரணமாக

எந்தவொரு பொருளையும் உற்பத்தி செய்வதற்கான ரகசிய சூத்திரம் வர்த்தக ரகசியங்களின் கீழ் உள்ளது.

# 4 - உரிமம் மற்றும் உரிமைகள்

இவை வணிகத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிற வகையான அருவமான சொத்துக்கள். உரிமம் மற்றும் உரிமைகள் என்பது ஒரு அறிவுசார் சொத்து உரிமையாளருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தமாகும், அவை அந்த அறிவுசார் சொத்துக்களை தங்கள் வணிக நோக்கத்திற்காக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட கட்டணத்திற்கு ஈடாக பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகின்றன, இது உரிம கட்டணம் அல்லது ராயல்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உரிமம் வைத்திருப்பவருக்கு வேறொருவர், வணிகம் அல்லது கண்டுபிடிப்புகளிலிருந்து வருவாயைப் பயன்படுத்துவதற்கான அல்லது உருவாக்குவதற்கான சில உரிமைகளை வழங்குகிறது.

உதாரணமாக

ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான அல்லது மாதாந்திர கட்டணத்தை செலுத்திய பின்னர் ஒரே மாதிரியான உணவு வணிகத்தை நடத்துவதற்கு பெற்றோர் நிறுவனத்திடமிருந்து வணிக உரிமம் பெற்ற அனைத்து வகையான உணவு உரிமைகளும்;

# 5 - வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள்

பழைய வாடிக்கையாளர்களின் பட்டியல் எந்தவொரு நிறுவனத்தின் அருவமான சொத்துகளிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர் பட்டியலை உருவாக்க நீண்ட நேரம் எடுக்கும் மற்றும் எந்தவொரு வணிகத்திற்கும் குறிப்பிடத்தக்க எதிர்கால மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது எந்தவொரு வணிகத்தின் சொத்து.

வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள் புதிய அல்லது அதே தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளுக்கான எதிர்கால பிரிவு இலக்கு சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் புதிய வணிகங்களைப் பெற உதவுகின்றன.

# 6 - ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு

காப்புரிமை பெற்ற அல்லது காப்புரிமை பெறாத ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு (ஆர் & டி) முடிவுகளும் அருவமான சொத்துக்களின் கீழ் வருகின்றன. ஆர் அன்ட் டி என்பது எந்தவொரு தயாரிப்புக்கும் புதிய தொழில்நுட்ப அறிவைப் பெறுவதற்கான ஒரு செயல்முறையாகும், மேலும் தற்போதுள்ள தயாரிப்புகளை மேம்படுத்த அல்லது சந்தையில் புதிய தயாரிப்புகளை உருவாக்க இதைப் பயன்படுத்துகிறது.

ஆர் & டி என்பது ஒரு செலவு மற்றும் இலாப நட்டக் கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம், ஆனால் அதன் பொருளாதார மதிப்பு காரணமாக, இது நிறுவனத்திற்கு அதிக விற்பனையை மாற்றும், ஆர் அன்ட் டி என்பது அருவமான சொத்துகளாக கருதப்படலாம். நிறுவனங்கள் அதன் பொருளாதார மதிப்பு காரணமாக ஆர் & டி நிறுவனத்தில் பெரும் பணத்தை முதலீடு செய்கின்றன, இது ஏற்கனவே உள்ள தயாரிப்புகளை மேம்படுத்த அல்லது புதிய தயாரிப்புகளை உருவாக்குவது முக்கியம்.

முடிவுரை

 1. அருவமான சொத்துக்கள் இயற்பியல் வடிவத்தில் இல்லை, ஆனால் உடல் சொத்துக்களை விட அதிக மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன.
 2. அருவமான சொத்துக்களை மதிப்பிடுவது கடினம், ஆனால் நிறுவனங்கள் இந்த வகையான சொத்துக்களின் நியாயமான மதிப்பைக் கணக்கிட வேண்டும்.
 3. அருவமான சொத்துக்கள் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன அல்லது பெறப்படுகின்றன.
 4. நிறுவனங்களால் சுயமாக உருவாக்கப்பட்ட அருவமான சொத்துக்கள் இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பதிவு செய்யப்படாது மற்றும் புத்தக மதிப்பு இல்லை.
 5. நல்லெண்ணம், பிராண்ட் ஈக்விட்டி, அறிவுசார் பண்புகள் (வர்த்தக ரகசியங்கள், காப்புரிமைகள், வர்த்தக முத்திரை மற்றும் நகல் எழுத்தாளர்கள்), உரிமம் வழங்குதல், வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள் மற்றும் ஆர் அண்ட் டி ஆகியவை அருவமான சொத்துக்களின் முக்கிய வகைகள்.
 6. வழக்கமாக, அருவமான சொத்துகளின் மதிப்புகள் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பதிவு செய்யப்படாது. இருப்பினும், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் கையகப்படுத்தல் அல்லது இணைப்பு வழியாக ஒன்று சேர்ந்தால், பின்னர் வாங்கிய நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைகளில், அருவமான சொத்துகளின் மதிப்பு பதிவு செய்யப்படும்.