செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு எடுத்துக்காட்டுகள் | விளக்கத்துடன் சிறந்த 3 சிபிஏ எடுத்துக்காட்டுகள்

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வின் எடுத்துக்காட்டுகள்

ஒரு செலவு-பயன் பகுப்பாய்வின் எடுத்துக்காட்டு செலவு-பயன் விகிதம் அடங்கும், அங்கு ஒரு திட்டம் மொத்தம், 000 8,000 செலவாகும் மற்றும் மொத்த நன்மைகளை, 000 12,000 சம்பாதிக்கும் இரண்டு திட்டங்கள் உள்ளன என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், மறுபுறம் இரண்டு திட்டங்களுக்கு ரூ. , 000 11,000 மற்றும் benefits 20,000 சம்பாதிக்கும் நன்மைகள், எனவே, செலவு-பயன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் முதல் திட்டத்தின் செலவு-பயன் விகிதம் 1.5 ($ 8,000 / $ 12,000) மற்றும் இரண்டாவது திட்டத்தின் விகிதம் 1.81 ($ 11,000 / $ 20,000) அதாவது திட்டம் இரண்டு அதிக செலவு-பயன் விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பது சாத்தியமாகும்.

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வின் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு நிறுவனத்தால் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு நடத்தக்கூடிய பல்வேறு வகையான பகுதிகளைப் பற்றிய புரிதலை வழங்குகிறது. எந்தவொரு புதிய ஆலைத் திட்டத்தையும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்னர் நிறுவனத்தின் மேலாளர்களால் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு நடத்தப்படுகிறது, இது அனைத்து சாத்தியமான நன்மைகளையும் (வருவாய்) மதிப்பீடு செய்வதற்கும், நிறுவனம் மேற்கொண்டால் நிறுவனம் உருவாக்கக்கூடிய செலவுகள் மற்றும் பகுப்பாய்வின் விளைவாக உதவும். பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட திட்டத்தைத் தொடங்குவது நிறுவனத்திற்கு நிதி ரீதியாக சாத்தியமா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பதில்.

எடுத்துக்காட்டு # 1

நிதி பகுப்பாய்வு இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் ஒரு திட்டத்தை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது. இது பின்வரும் நன்மைகள் மற்றும் செலவுகளுடன் இரண்டு மாற்று வழிகளைக் கொண்டுள்ளது.

கொடுக்கப்பட்ட,

மாற்று 1

 • திட்டம் 1 = $ 60 மில்லியனில் இருந்து செலவுகளின் மொத்த மதிப்பு
 • திட்டம் 1 = $ 100 மில்லியனில் இருந்து கிடைக்கும் நன்மைகள்

மாற்று 2

 • திட்டம் 2 = $ 10 மில்லியனில் இருந்து செலவுகளின் மொத்த மதிப்பு
 • திட்டம் 2 = $ 21 மில்லியனில் இருந்து கிடைக்கும் நன்மைகள்

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி, நிறுவனம் எந்த திட்டத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

தீர்வு

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி நிறுவனம் எந்த திட்டத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் நன்மை-செலவு விகிதம் கணக்கிடப்படும்.

நன்மை-செலவு விகிதம் = திட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் நன்மைகள் / செலவுகளின் மொத்த மதிப்பு

மாற்று 1

நன்மை-செலவு விகிதத்தை இவ்வாறு கணக்கிடலாம்,

= $ 100 மில்லியன் / $ 60 மில்லியன்

நன்மை-செலவு விகிதம் = 1.667

மாற்று 2

நன்மை-செலவு விகிதத்தை இவ்வாறு கணக்கிடலாம்,

= $ 21 மில்லியன் / $ 10 மில்லியன்

நன்மை-செலவு விகிதம் = 2.1

பகுப்பாய்வு: இரண்டு திட்டங்களும் நேர்மறையான விளைவுகளைக் கொண்டிருப்பதால், இரண்டு திட்டங்களும் நிறுவனத்திற்கு நன்மை பயக்கும், அதாவது, எந்தவொரு திட்டத்தையும் மேற்கொண்டால் நிறுவனம் லாபத்தில் இருக்கும். இருப்பினும், நிறுவனம் இரண்டில் ஒன்றைத் தேர்வு செய்ய வேண்டியிருப்பதால், அதிக நன்மை-செலவு விகிதத்துடன் கூடிய திட்டம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். தற்போதைய வழக்கில், திட்டம் 2 அதிக நன்மை-செலவு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது, எனவே செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு திட்டத்தின் படி நிதி பகுப்பாய்வு சர்வதேச லிமிடெட் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஸ்போர்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் தனது வணிகத்தை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளது, அதற்காக நிறுவனத்தில் நான்கு புதிய ஊழியர்கள் தேவைப்படுவார்கள். விரிவாக்கம் நன்மை பயக்கிறதா இல்லையா என்பதை பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக, நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்கிறது. விரிவாக்கம் தொடர்பான நன்மைகள் மற்றும் செலவுகள் தொடர்பான தகவல்கள் பின்வருமாறு:

 • ஒரு வருட காலத்திற்குள், நிறுவனம் விரிவாக்கத்திற்காக நான்கு பணியாளர்களை நியமித்தால், நிறுவனத்தின் வருவாய் 50% அதிகரிக்கும், அதாவது வருவாய் நன்மை சுமார், 000 250,000 இருக்கும்.
 • இதனுடன் வணிகத்தின் புதிய பணியமர்த்தல் நிறுவனத்தின் மதிப்பு அதிகரிக்கும், இதன் விளைவாக 30,000 டாலர் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும்.
 • புதிய ஊழியர்களின் சம்பளம், 000 160,000 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 • பணியமர்த்தலுக்கான கூடுதல் செலவு $ 15,000 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 • தேவைப்படும் கூடுதல் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளின் விலை சுமார் $ 25,000 ஆகும்

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி விரிவாக்கத்தை பகுப்பாய்வு செய்யவும்.

தீர்வு

 • திட்டத்தின் மொத்த நன்மை = விரிவாக்கத்திலிருந்து வருவாய் அதிகரிப்பு
 • திட்டத்தின் மொத்த நன்மை = $ 250,000 + $ 30,000 = $ 280,000
 • விரிவாக்கத்திலிருந்து மொத்த செலவு = புதிய ஊழியர்களின் சம்பளம் + பணியமர்த்தல் செலவு + கூடுதல் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளின் செலவு
 • விரிவாக்கத்திலிருந்து மொத்த செலவு = $ 160,000 + $ 15,000 + $ 25,000
 • விரிவாக்கத்திலிருந்து மொத்த செலவு =, 000 200,000

இப்போது நன்மை-செலவு விகிதம் விரிவாக்கத்திற்கு கணக்கிடப்படும்.

= $280,000 / $ 200,000

நன்மை-செலவு விகிதம் = 1.40

விரிவாக்கம் நேர்மறையான நன்மை-செலவு விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதால் (விரிவாக்கத்தின் மொத்த நன்மைகள் மொத்த செலவை விட அதிகமாக உள்ளது) நிறுவனம் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்துடன் முன்னேறி புதிய ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும், ஏனெனில் அது நிறுவனத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

கான்ஸ்ட்ரூ லிமிடெட் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர். வெவ்வேறு முதலீட்டு விருப்பங்களை சந்தித்த முதலீட்டை இது செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. பல்வேறு முதலீட்டு விருப்பங்கள் தொடர்பான நன்மைகள் மற்றும் செலவுகள் தொடர்பான தகவல்கள் பின்வருமாறு:

விருப்பம் 1

200 பிளாட்களை உருவாக்குங்கள், அதில் 100 பிளாட்டுகள் 10 வருட காலத்திற்கு வாடகைக்கு ஆண்டுக்கு $ 2,000 வாடகைக்கு வழங்கப்படும். 10 வருட காலத்திற்குப் பிறகு, வாடகைக்கு 100 குடியிருப்புகள், 000 100,000 விலையில் விற்கப்படும்

செலவு பக்கத்தில், கட்டுமான செலவு ஒரு பிளாட்டுக்கு, 000 110,000 ஆக இருக்கும், இது ஒவ்வொன்றும், 000 150,000 க்கு விற்கப்படலாம். கட்டுமான செலவு தவிர, விற்பனை மற்றும் ஊழியர்களின் செலவு ஆண்டுக்கு, 000 700,000 ஆக இருக்கும். திட்டத்தின் நிதி செலவு, 500 1,500,000 மற்றும் திட்டம் 2 ஆண்டுகள் நீடிக்கும்.

விருப்பம் 2

100 பிளாட்களை உருவாக்குங்கள், அதில் 20 குடியிருப்புகள் 5 வருட காலத்திற்கு வாடகைக்கு ஆண்டுக்கு $ 3,000 வாடகைக்கு வழங்கப்படும். 5 வருட காலத்திற்குப் பிறகு, வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட 20 குடியிருப்புகள் 120,000 டாலர் விலையில் விற்கப்படும்

செலவு பக்கத்தில், கட்டுமான செலவு ஒரு பிளாட்டுக்கு, 000 150,000 ஆக இருக்கும், இது ஒவ்வொன்றும், 000 200,000 க்கு விற்கப்படலாம். கட்டுமான செலவு தவிர, விற்பனை மற்றும் ஊழியர்களின் செலவு ஆண்டுக்கு 50,000 450,000 ஆக இருக்கும். திட்டத்தின் நிதி செலவு, 000 4,000,000 மற்றும் திட்டம் 1 வருடம் நீடிக்கும்.

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டு விருப்பங்களை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்.

தீர்வு

விருப்பம் 1

நன்மை-செலவு விகிதத்தை இவ்வாறு கணக்கிடலாம்,

= 27000000 / 26400000

நன்மை-செலவு விகிதம் = 1.02

விருப்பம் 2

நன்மை-செலவு விகிதத்தை இவ்வாறு கணக்கிடலாம்,

= 18700000 / 17900000

நன்மை-செலவு விகிதம் = 1.04

விருப்பம் 1 இன் நன்மை-செலவு விகிதம் 1.02 மற்றும் விருப்பம் 2 1.04 ஆகும். இரண்டு விருப்பங்களும் ஒப்பிடும்போது, ​​விருப்பம் 2 செலவு விகிதத்திற்கு அதிக நன்மையைக் கொண்டிருப்பதைக் காணலாம், எனவே நிறுவனம் விருப்பம் 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

முடிவுரை

நிறுவனத்தால் கிடைக்கக்கூடிய பயனுள்ள விருப்பங்களை அடையாளம் காணவும், அவற்றில் இருந்து சிறந்த தேர்வுகளைச் செய்யவும் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு மதிப்பீட்டு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது நிறுவனத்திற்கு சாதகமான மற்றும் செலவுகளைச் சேமிப்பதாக நிரூபிக்க வேண்டும். எனவே, புதிய ஆலை அல்லது திட்டத்திற்கான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு நிறுவனத்தின் மேலாளர்கள் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ள வேண்டும், இதனால் திட்டத்தின் நிதி சாத்தியத்தை சரியான முறையில் தீர்மானிக்க முடியும்.