கணக்கியல் பணித்தாள் (வரையறை) | கணக்கியல் விரிதாளின் எடுத்துக்காட்டு

கணக்கியல் பணித்தாள் என்றால் என்ன?

கணக்கியல் பணித்தாள் என்பது ஒரு விரிதாள் கருவியாகும், இது அனைத்து கணக்கியல் தகவல்களையும் பதிவுசெய்கிறது மற்றும் கணக்கியல் சுழற்சியின் முடிவில் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது, இதன் மூலம் அதன் நிதி துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது.

  • இந்த கணக்கியல் விரிதாள்கள் முக்கியமாக உள் நோக்கங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, அங்கு நிறுவனத்தின் வெளிப்புற பயனர்கள், முதலீட்டாளர்கள், கடன் வழங்குநர்கள் போன்றவர்கள், நிறுவனத்தின் கணக்கியல் பணித்தாளைக் காணும் வாய்ப்பை அரிதாகவே பெறுவார்கள்.
  • இதன் காரணமாக, கணக்கியல் பணித்தாள் தயாரிப்பாளருடன் அவற்றின் உள் மற்றும் பணிப்பாய்வு தேவைகளின் தேவைக்கு ஏற்ப அதன் வடிவமைப்பை மாற்றுவதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை உள்ளது. எனவே, நிறுவனத்தின் கணக்கியல் சுழற்சியின் ஒவ்வொரு அடியையும் கண்காணிக்க உதவும் விரிதாள் இது.

கணக்கியல் பணித்தாள் கூறுகள்

தரவின் ஐந்து நெடுவரிசைகள் பொதுவாக உள்ளன, மேலும் தரவுகளின் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் பற்று உள்ளீடுகளையும் கடன் உள்ளீடுகளையும் தனித்தனியாக பட்டியலிடுகிறது. கணக்கியல் பணித்தாளில் உள்ள தரவின் ஐந்து நெடுவரிசைகள் பின்வருமாறு:

# 1 - சரிசெய்யப்படாத சோதனை இருப்பு

சரிசெய்யப்படாத சோதனை இருப்பு நெடுவரிசையில் நிறுவனத்தின் அனைத்து சொத்துகள், பொறுப்பு, செலவுகள் மற்றும் வருவாய் கணக்குகள் உள்ளன, அவை சம்பந்தப்பட்ட ஆண்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சரிசெய்யப்படாத சோதனை நிலுவைத் தொகையின் மொத்த கடன் மற்றும் பற்று நெடுவரிசை சமம்.

# 2 - சரிசெய்தல்

சரிசெய்தல் நுழைவு தேர்ச்சி தேவைப்படும் நிறுவனத்தின் அனைத்து கணக்குகளும் சரிசெய்தல் நெடுவரிசையில் பட்டியலிடப்படும். மொத்த கடன் மற்றும் சரிசெய்தல்களின் இருப்பு பற்று நெடுவரிசை சமம்.

# 3 - சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்பு

முந்தைய இரண்டு நெடுவரிசைகளின் உள்ளீடுகள், சரிசெய்யப்படாத சோதனை இருப்பு மற்றும் சரிசெய்தல் ஆகியவற்றை இணைத்து சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்பு தயாரிக்கப்படும். சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை நிலுவைத் தொகையின் மொத்த கடன் மற்றும் பற்று நெடுவரிசை சமம்.

# 4 - வருமான அறிக்கை

வருமான அறிக்கை நெடுவரிசையில் செலவுகள் மற்றும் வருவாய் கணக்குகள் தொடர்பான மதிப்புகள் உள்ளன. இந்த வழக்கில், மொத்த வருவாயின் மதிப்பு செலவுக் நெடுவரிசையை விட அதிகமாக இருந்தால், வித்தியாசம் நிறுவனத்தின் ஆண்டின் நிகர வருமானமாக இருக்கும், ஏனெனில் அது அதன் செலவினங்களுக்காக செலவழிப்பதை விட வருடத்தில் அதிக வருவாயைப் பெறுகிறது.

மறுபுறம், ஆண்டுக்கான மொத்த செலவுகள் வருவாய் மொத்தத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், வித்தியாசம் நிறுவனத்தின் வருவாயின் நிகர இழப்பாக இருக்கும், ஏனெனில் அது சம்பாதிப்பதை விட அதன் செலவுகளுக்கு அதிக செலவு செய்கிறது. இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், வேறுபாட்டிற்காக நிறுவனத்தால் சமநிலை நுழைவு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

# 5 - இருப்புநிலை

இருப்புநிலை நெடுவரிசையில் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் உரிமையாளரின் மூலதனம் ஆகியவற்றுடன் மட்டுமே மதிப்புகள் உள்ளன. இருப்புநிலைக் குறிப்பின் மொத்த கடன் மற்றும் பற்று நெடுவரிசை சமமாக இருக்கும்.

கணக்கியல் பணித்தாள் உதாரணம்

நிறுவனம் XYZ லிமிடெட் ஒரு பேக்கரி வணிகத்தை நடத்துகிறது. கணக்குகளின் இறுதி அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கு முந்தைய ஆண்டில், ஒரு இடைநிலை படியாக கணக்கியல் விரிதாளை உருவாக்க முடிவு செய்தது. நிறுவனத்தின் சரிசெய்யப்படாத சோதனை இருப்பு பத்தியில் 1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டில், இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன, இதில், 500 1,500 முன்கூட்டியே வாடகை செலுத்துதல் மற்றும் தேய்மானம் செலவு $ 2,000 ஆகியவை அடங்கும். கணக்கியல் பணித்தாள் தயாரிக்கவும்.

தீர்வு:

கணக்கியல் பணித்தாள் நன்மைகள்

  1. கணக்கியல் விரிதாளின் உதவியுடன், நிறுவனத்தின் படிப்படியாக நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கும் செயல்முறையை முடிப்பது எளிது. இது வருமான அறிக்கை மற்றும் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான கருவிகளில் ஒன்றாகும். அதையே பயன்படுத்துவது கட்டாயமில்லை என்றாலும், அது ஒரு நன்மை பயக்கும் படியாகும்.
  2. தேவையான மாற்றங்களை நிறைவேற்ற புத்தகங்களைத் தயாரிக்கும் போது நிறுவனத்தின் புத்தகக் காப்பாளர் மறந்துவிடாமல் இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
  3. இது நிறுவனத்தின் உண்மையான நிதி அறிக்கை தயாரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியம் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

வரம்புகள்

அவை நிறுவனத்தின் கணக்கியல் தரவுத்தளத்திலிருந்து கைமுறையாகவும் தனித்தனியாகவும் தயாரிக்கப்படுகின்றன, எனவே செய்யப்பட்ட கணக்கியல் பணித்தாள்களில் சூத்திரத்தில் உள்ள பிழைகள் அல்லது தவறான தன்மைகள் இருக்கலாம். சுருக்கமான தொகையை நம்புவதற்கு முன் சம்பந்தப்பட்ட நபர் அவற்றை கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்வது அவசியம்.

முடிவுரை

நிறுவனத்தின் கணக்கியல் விரிதாள் என்பது கணக்குத் துறையினுள் கணக்கு நிலுவைகளைக் கணக்கிடுவதற்கும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஆவணம் ஆகும். கணக்கியல் உள்ளீடுகள் சரியானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த ஒரு பணித்தாள் ஒரு பயனுள்ள கருவியாகும். நிறுவனத்தின் கணக்கியல் பதிவுகளின் அனைத்து கணக்குகளும் குறைந்தபட்சம் ஒரு நெடுவரிசையில் உள்ள கணக்கியல் பணித்தாளில் காட்டப்பட்டுள்ளன, இது நிறுவனத்தின் இறுதி நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும் போது பிழைகளைத் தடுப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான படியாகும்.

எனவே, இது நிறுவனத்தின் கணக்கியல் சுழற்சியின் குறிப்பிடத்தக்க படிகள் அனைத்தையும் அருகருகே காட்டுகிறது. இதைப் பயன்படுத்துவது கட்டாயமில்லை என்றாலும், வருமான அறிக்கை மற்றும் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலை ஆகியவற்றைத் தயாரிப்பதற்கான அத்தியாவசிய கருவிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.