வரம்பற்ற பொறுப்பு (பொருள்) | கூட்டாண்மை வரம்பற்ற பொறுப்புக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

வரம்பற்ற பொறுப்பு பொருள்

வரம்பற்ற பொறுப்பு என்பது நிறுவனத்தின் / வணிகத்தின் சொத்துக்கள் அதன் கடன்களையோ அல்லது கடன்களையோ பூர்த்தி செய்ய முடியாவிட்டால், அனைத்து வணிகக் கடன்களுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பாளர்களாக இருப்பதால் வணிக உரிமையாளர்களின் சட்டபூர்வமான உறுதிப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. சுருக்கமாக, வணிகத்தை நோக்கிய உரிமையாளர்களின் பொறுப்பு வரம்பற்றது. வணிகச் செயல்களுக்கான பொறுப்பு பொது பங்காளிகள் / ஒரே உரிமையாளர்களுக்கு உண்டு, மேலும் அது அவர்களின் தனிப்பட்ட சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதிலும் கூட முடிவடையும் ’வணிகத்தால் தங்கள் கடன்களை செலுத்த முடியாவிட்டால்.

கூட்டாண்மை / நிறுவனத்தின் வரம்பற்ற பொறுப்புக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

கூட்டாண்மை / நிறுவனத்தின் வரம்பற்ற பொறுப்புக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு # 1

கூட்டாளர்களாக பணிபுரியும் மூன்று நபர்கள், ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு கூட்டாக சொந்தமான புதிய வணிகத்தில் $ 10,000 முதலீடு செய்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில், வணிகத்தின் பொறுப்பு, 000 90,000 ஆகும். நிறுவனம் (வணிகம்) செய்ய வேண்டிய கொடுப்பனவுகளின் பொறுப்புகள் அல்லது இயல்புநிலைகளைத் தீர்க்க முடியாவிட்டால், மூன்று கூட்டாளர்களும் கடன்களைத் தீர்க்க சமமாக பொறுப்பாவார்கள். அதாவது investment 10,000 ஆரம்ப முதலீட்டைத் தவிர, ஒவ்வொரு பங்குதாரரும் தனித்தனியாக நிறுவனத்தின் கடன்களைத் தீர்க்க மற்றொரு $ 20,000 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

பகுப்பாய்வு

கூட்டாண்மை வரம்பற்ற பொறுப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டு குறிக்கிறது. வணிகத்தால் அதன் பொறுப்புகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாவிட்டால், அவற்றை செலுத்துவதற்கு உரிமையாளர்கள் பொறுப்பு. இதில் ஆபத்து அதிகம், ஏனெனில் உரிமையாளர்களின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் கூட வணிக பொறுப்புகளுக்காக பறிமுதல் செய்யப்படலாம்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

வழக்குகள் வரம்பற்ற பொறுப்புடன் ஒரே உரிமையாளர் / பொது பங்காளிகளுக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எந்தவொரு வாடிக்கையாளரும் வணிகத்திற்கு எதிராக வழக்குத் தொடர்ந்தால், மற்றும் தீர்ப்புக்குப் பின் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை வணிகத்தால் தீர்க்க முடியாவிட்டால், வாடிக்கையாளர் பொது பங்காளிகள் / உரிமையாளருக்கு எதிராக நிலுவைத் தொகையைத் தீர்க்க முடியும். நிலுவைத் தொகையைத் தீர்ப்பதற்கு அவர்களிடம் போதுமான நிதி இல்லையென்றால், தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும்.

வரம்பற்ற பொறுப்பு சாதகமாக கருதப்படுவதில்லை, ஏனெனில் இது உரிமையாளர்களின் தனிப்பட்ட சொத்துக்களை உள்ளடக்கியது. வணிகத்தின் பொறுப்புகளுக்கு எதிராக உரிமையாளர்களுக்கு சில பாதுகாப்பை வழங்குவதால், வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பங்குதாரர்களின் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடன் செயல்படுகின்றன, இது வணிகத்தின் பொறுப்புகள் உத்தரவாதமளிக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் பங்குதாரர்கள் மீது கட்டாயப்படுத்த முடியாது.

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஜோ ஒரு புதிய உணவகத்தைத் தொடங்கினார். அவர் வாடகைக்கு ஒரு இடத்தை எடுத்துக் கொண்டார், தளபாடங்கள் மற்றும் பிற வசதி தேவைகளை வாடகைக்கு எடுத்தார். முதல் ஆண்டு வணிகம் நன்றாக சென்றது. அதிகரித்து வரும் போட்டி காரணமாக, வணிகம் சரியாக நடக்கவில்லை. எனவே ஜோ வியாபாரத்தை நிறுத்த முடிவு செய்தார். அவர் வியாபாரத்தை மூடியபோது, ​​அவர் தனது கடனாளிகளுக்கு $ 20,000 செலுத்த வேண்டியிருந்தது. அவர் செய்த ஆரம்ப முதலீடு $ 10,000 ஆகும். எனவே ஜோ இப்போது மேலும் $ 10,000 பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளார். இது ஒரு தனியுரிம உரிமையாக இருந்ததால், $ 10,000 பொறுப்பிலிருந்து எஞ்சியிருப்பது அவரின் தனிப்பட்ட சொத்துக்களில் இருந்து தீர்க்கப்பட வேண்டும்.

பகுப்பாய்வு

மேற்கண்ட வழக்கில் வரம்பற்ற பொறுப்பு ஜோவுக்கு சாதகமாக இல்லை, ஏனெனில் அவரது தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் (அதாவது) cash 10,000 ரொக்கம் ஒரு வணிகத்தை மூடுவதில் வணிக நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அடிப்படையில் இந்த வணிகம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், செலுத்தப்பட வேண்டிய $ 20,000 பொறுப்புக்கு, $ 10,000 ஓஷோவின் ஆரம்ப முதலீடு மட்டுமே நிலுவைத் தொகைக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டிருக்கும், மேலும் அவரது தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் வணிகத்திற்கு தீண்டத்தகாததாக இருக்கும் செயல்கள்.

வரம்பற்ற பொறுப்பின் நன்மைகள்

வரம்பற்ற பொறுப்பின் சில நன்மைகள் பின்வருமாறு:

 • உரிமையாளர்களுக்கு இறுதி அதிகாரமும் வணிகத்தின் மீது முழுமையான கட்டுப்பாடும் உள்ளது. சட்டத்திற்குள் அனைத்து வணிக முடிவுகளையும் எடுக்க அவர்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு.
 • ஒரே உரிமையாளர் மற்றும் பொது கூட்டு நிறுவனத்தை நிறுவுவதும் ஒழுங்கமைப்பதும் எளிதானது.
 • உரிமையாளர்கள் எல்லா முடிவுகளையும் எடுப்பதால் வணிகத்தை கரைப்பது எளிது.
 • வணிகத்திலிருந்து கிடைக்கும் வருமானங்கள் அனைத்தும் உரிமையாளர்களால் எடுக்கப்படலாம்.
 • உரிமையாளர்களுக்கு முழுமையான கட்டுப்பாடு இருப்பதால் வணிகத்தின் முழுமையான இரகசியத்தன்மையை பராமரிக்க முடியும்.
 • வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு தனிப்பட்ட பொறுப்பு ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதால் மேலாண்மை முடிவுகள் மேம்படுத்தப்பட்டு எச்சரிக்கையாக இருக்கும்.
 • உரிமையாளர்களுக்கு வரம்பற்ற பொறுப்பு இருப்பதால், கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்கள் வணிகத்தில் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருப்பார்கள். வணிக உரிமையாளர்கள் முழுமையான பொறுப்பைக் கொண்டிருப்பதால் வணிக நடவடிக்கைகளிலும் கவனமாக இருப்பார்கள்.
 • நிலையான பங்களிப்புக்கு எந்த அழுத்தமும் இருக்காது என்பதால் பங்கு மூலதனம் மற்றும் ஆரம்ப முதலீடு உரிமையாளர்களின் நெகிழ்வுத்தன்மையில் உள்ளது.

வரம்பற்ற பொறுப்பின் தீமைகள்

வரம்பற்ற பொறுப்பின் சில குறைபாடுகள் பின்வருமாறு:

 • வரம்பற்ற பொறுப்பு வணிகத்தின் அனைத்து கடன்களுக்கும் பொறுப்புகளுக்கும் உரிமையாளர்களை சட்டப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்கச் செய்கிறது.
 • வரம்பற்ற பொறுப்புள்ள வணிகத்தில், உரிமையாளர்களின் வணிகம் மற்றும் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் இரண்டும் ஆபத்தில் இருக்கலாம்.
 • வரம்பற்ற பொறுப்புடன், உரிமையாளர்கள் முடிவெடுப்பதில் கவனமாக இருப்பார்கள், இது வணிகத்தின் முன்னேற்றங்களை மெதுவாக்கும், ஏனெனில் அவர்கள் எந்த ஆபத்தான வணிக முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்ப்பார்கள். இதன் காரணமாக வணிகம் சில நல்ல வாய்ப்புகளை கூட இழக்கக்கூடும்.
 • அனைத்து பங்குதாரர்களின் செயல்களும் உரிமையாளர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் (எ.கா.) சட்டவிரோதமான ஒரு ஊழியரின் செயல் கூட உரிமையாளர்களை ஆபத்தில் ஆழ்த்தக்கூடும்.
 • வணிகத்தின் வளர்ச்சி முற்றிலும் உரிமையாளர்களின் கைகளில் உள்ளது, ஏனெனில் உரிமையாளர் வெளியேறினால், ஓய்வு பெற்றால் அல்லது இறந்தால் வணிகம் நிறுத்தப்படும்.
 • உரிமையாளர்களுக்கும் வணிகத்திற்கும் இடையில் சரியான சட்ட நிலை மற்றும் வேறுபாடு இல்லாததால் இது ஒரு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வணிகமும் உரிமையாளர்களும் ஒன்றே.
 • வணிகத்தின் முடிவுகள் மற்றும் செயல்திறன் இரகசியமாக வைக்கப்படுகின்றன. வணிகம் திவாலாகிவிட்டால் தவிர, வணிகத்தை தவறாக நிர்வகிப்பது ஒருபோதும் வெளி உலகிற்கு அறிய முடியாது.

முடிவுரை

வணிகத்தில் வரம்பற்ற பொறுப்பு அதன் சொந்த நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் உள்ளன. வணிகத்தின் தன்மை, நிதி, திறன்கள், முதலீடு போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளும் உரிமையாளர்களின் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வணிகத்தை உருவாக்குவது கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். வரம்பற்ற பொறுப்பு சிறு வணிகங்களுக்கு ஏற்றது, ஏனெனில் ஆபத்து மற்றும் வெகுமதிகள் குறைவாகவே உள்ளன. வணிகம் வளரும்போது, ​​வியாபாரத்தின் அளவு மிகப்பெரியதாக இருந்தால் ஆபத்து அதிகரிக்கும் என்பதால் அதை ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பாக மாற்றுவது நல்லது, எனவே வரம்பற்ற பொறுப்பு உரிமையாளர்களுக்கு ஆபத்தான முடிவுகளை எடுக்கும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம், இது வணிகத்தின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் மற்றும் பல வாய்ப்புகள் இழக்கப்படும்.