இடர் பரிமாற்றம் (வரையறை, வகைகள்) | இது எப்படி வேலை செய்கிறது?

இடர் பரிமாற்றம் என்றால் என்ன?

இடர் பரிமாற்றத்தை ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு மாற்றுவதை உள்ளடக்கிய இடர் நிர்வாகத்தின் ஒரு பொறிமுறையாக வரையறுக்கப்படலாம் மற்றும் இடர் நிர்வாகத்தின் பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்று காப்பீட்டை வாங்குவதாகும், அங்கு ஒரு தனிநபரின் அல்லது நிறுவனத்தின் ஆபத்து மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு மாற்றப்படும் கட்சி (காப்பீட்டு நிறுவனம்).

இடர் பரிமாற்றம் என்பது அதன் உண்மையான சாராம்சத்தில் ஒரு தரப்பினரிடமிருந்து (தனிநபர் அல்லது ஒரு அமைப்பு) மற்றொரு தரப்பினருக்கு (மூன்றாம் தரப்பு அல்லது காப்பீட்டு நிறுவனம்) இடமாற்றங்களின் தாக்கங்களை மாற்றுவதாகும். இத்தகைய அபாயங்கள் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடும் அல்லது அவசியமில்லை. காப்பீட்டுக் கொள்கை, ஒப்பந்த ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றை வாங்குவதன் மூலம் அபாயங்களை மாற்றுவது செயல்படுத்தப்படும்.

இடர் பரிமாற்றம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

 1. காப்பீட்டு விஷயத்தில் இடர் பரிமாற்றம் நடைபெறும் பொதுவான பகுதிகளில் ஒன்று. காப்பீட்டுக் கொள்கையை தனிநபர் அல்லது ஒரு அமைப்பு (பாலிசிதாரர்) மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனம் ஆகியவற்றின் மத்தியில் ஒரு தன்னார்வ ஏற்பாடு என்று வரையறுக்கலாம். காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்குவதன் மூலம் ஒரு பாலிசிதாரர் சாத்தியமான நிதி அபாயங்களுக்கு எதிராக காப்பீடு செய்யப்படுகிறார்.
 2. பாலிசிதாரர் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு முறையான மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பணம் செலுத்த வேண்டும், ஏனெனில் அவரது காப்பீட்டுக் கொள்கை சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தத் தவறியதால், அதாவது பிரீமியங்கள் தவறாமல் போகிறது. பாலிசிதாரர் பல்வேறு நிறுவனங்கள் வழங்கும் பல்வேறு காப்பீட்டுக் கொள்கைகளில் இருந்து தேர்வு செய்யலாம்.

இடர் பரிமாற்ற எடுத்துக்காட்டு

Insurance 5,000 க்கு கார் காப்பீட்டை வாங்குகிறது, இது உடல் ரீதியான சேதத்திற்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும், மேலும் இந்த காப்பீடு 31 டிசம்பர் 2019 வரை செல்லுபடியாகும். ஒரு நவம்பர் 20, 2019 அன்று ஒரு கார் விபத்து ஏற்பட்டது. அதே கணக்குகளில், 5,050. ஒருவர் தனது காப்பீட்டு வழங்குநரிடமிருந்து அதிகபட்சமாக $ 5,000 கோர முடியும், மீதமுள்ள செலவு அவரால் மட்டுமே ஏற்கப்படும்.

வகைகள்

# 1 - காப்பீடு

 • காப்பீட்டு பொறிமுறையில், ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் விருப்பமான காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்கலாம், அதன்படி எதிர்காலத்தில் அடிப்படை நிதி அபாயங்களின் தாக்கங்களிலிருந்து தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.
 • பாலிசிதாரர் மேற்கொண்ட காப்பீட்டுக் கொள்கை செல்லுபடியாகும் என்பதையும், சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தத் தவறியதால் தோல்வியடையாது என்பதையும் உறுதிப்படுத்த சரியான நேரத்தில் பணம் அல்லது பிரீமியத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

# 2 - வழித்தோன்றல்கள்

இது ஒரு நிதிச் சொத்து அல்லது வட்டி விகிதத்திலிருந்து அதன் மதிப்பை அடையும் ஒரு நிதி தயாரிப்பு என்று வரையறுக்கலாம். நாணய மாற்று வீதம் தொடர்பான ஆபத்து போன்ற நிதி அபாயங்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பைப் பெறுவதற்காக டெரிவேடிவ்கள் பெரும்பாலும் நிறுவனங்களால் வாங்கப்படுகின்றன.

# 3 - இழப்பீட்டு விதிமுறையுடன் ஒப்பந்தங்கள்

இழப்பீட்டு விதிமுறைகளுடன் கூடிய ஒப்பந்தங்கள் ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தால் இடர் இடமாற்றங்களின் நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய ஒரு விதிமுறையுடன் கூடிய ஒப்பந்தங்கள் இழப்பீட்டாளரிடமிருந்து இழப்பீட்டாளருக்கு நிதி அபாயங்களை மாற்றுவதை உறுதிசெய்கின்றன. அத்தகைய ஏற்பாட்டில், எதிர்கால நிதி இழப்புகள் இழப்பீட்டாளரால் ஏற்கப்படும்.

# 4 - அவுட்சோர்சிங்

அவுட்சோர்சிங் என்பது ஒரு வகை இடர் பரிமாற்றமாகும், அங்கு ஒரு செயல்முறை அல்லது ஒரு திட்டம் ஒரு கட்சியிலிருந்து மற்றொரு தரப்பினருக்கு பல்வேறு வகையான அபாயங்களை மாற்றுவதற்காக அவுட்சோர்ஸ் செய்யப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம்

 • எதிர்கால தற்செயல்களுக்கு எதிராக ஒரு நிதி சொத்து பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு உத்தி இதுவாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இது ஆபத்தை ஒரு சமமான முறையில் ஒதுக்க உதவுகிறது, அதாவது இது நிதி அபாயங்களுக்கான பொறுப்புகளை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு (காப்பீட்டு விஷயத்தில் காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் போது இழப்பீடு வழங்குபவர்) பொறுப்பேற்றுள்ளது. பாலிசிதாரர் அல்லது எதிர்கால தற்செயல்களுக்கு எதிரான இழப்பீடு.
 • இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்வு ஏற்பட்டால், அத்தகைய நிகழ்வின் விளைவுகளின் விளைவாக ஏற்படும் இழப்புகள் காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது இழப்பீட்டாளரால் முறையாக கவனிக்கப்படும் என்று பாலிசிதாரர் அல்லது இழப்பீட்டாளருக்கு உறுதியளிக்க முடியும்.

ஆபத்தை மாற்றுவதற்கான வெவ்வேறு வழிகள்

# 1 - காப்பீட்டு சான்றிதழ்

 • ஒரு தனிநபரின் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிப் பொறுப்பைக் குறைக்கும் நோக்கத்திற்காக காப்பீட்டுச் சான்றிதழ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலிசிதாரருக்கும் காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது காப்பீட்டு வழங்குநருக்கும் இடையில் காப்பீட்டுச் சான்றிதழ் செய்யப்படுகிறது.
 • இந்த சான்றிதழ் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட தேதி, காப்பீட்டு வழங்குநரின் பெயர், பாலிசி பெயர், பாலிசி எண்கள், தொடங்கப்பட்ட தேதி மற்றும் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் காலாவதி, பெயர், முகவரி மற்றும் காப்பீட்டின் பிற விவரங்கள் போன்ற தேவையான தகவல்களை பிரதிபலிக்க வேண்டும். முகவர், ஒவ்வொரு வகை நிதி ஆபத்துக்கும் தகுதியான பாதுகாப்பு அளவு.

# 2 - ஹோல்ட்-பாதிப்பில்லாத பிரிவு

இது சேமி-பாதிப்பில்லாத பிரிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இழப்பீட்டு விதிமுறைகளுடனான ஒப்பந்தங்கள் இவை, இழப்பீட்டாளருக்கும் இழப்பீட்டாளருக்கும் இடையில் நடைபெறும். எந்தவொரு இழப்பு, சேதம் அல்லது இழப்பீட்டாளருக்கு எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் தற்செயல்களுக்கு எதிராக இழப்பீட்டாளரின் பொறுப்பு போன்ற முக்கியமான தகவல்களை இந்த ஒப்பந்தம் பிரதிபலிக்க வேண்டும்.

நன்மைகள்

 1. எதிர்கால தற்செயல்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு - சேதம், திருட்டு, இழப்புகள் போன்ற வடிவங்களில் இருக்கக்கூடிய எதிர்பாராத நிதி அபாயங்களுக்கு எதிராக இது ஒரு தனிநபரை அல்லது ஒரு அமைப்பை பாதுகாக்கிறது. எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் தற்செயல்கள் காப்பீட்டு வழங்குநரால் ஏற்கப்படும் என்று ஒரு பாலிசிதாரர் அல்லது இழப்பீட்டாளர் எப்போதும் உறுதிப்படுத்த முடியும் அல்லது காப்பீட்டுக் கொள்கை அல்லது பிடி-பாதிப்பில்லாத ஒப்பந்தம் மூலம் அபாயத்தை மாற்றுவதன் விளைவாக இழப்பீட்டாளர்.

தீமைகள்

 1. விலை உயர்ந்தது - காப்பீடு, வழித்தோன்றல்கள் அல்லது இழப்பீட்டு விதிமுறை ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் ஏற்க வேண்டிய செலவுகளின் அளவு மிகவும் பொதுவான குறைபாடுகளில் ஒன்றாகும்.
 2. நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வது - நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வது மற்றொரு குறைபாடு. காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்குவதற்கு நிறைய நேரம் ஆகலாம், மேலும் காப்பீட்டைக் கோருவதும் ஆகும். இது உண்மையிலேயே சோர்வாகவும், இடர் பரிமாற்றத்தைப் பெறுவதற்கான ஊக்கமளிக்கும் காரணியாகவும் இருக்கலாம்.