மக்காலே காலம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கணக்கீடு

மக்காலே காலம் என்றால் என்ன?

மக்காலே காலம் என்பது முதலீட்டாளர் தனது முதலீடு செய்த பணத்தை கூப்பன்கள் மற்றும் அசல் திருப்பிச் செலுத்துதல் மூலம் பத்திரத்தில் மீட்டெடுக்க எடுக்கும் நேரத்தின் நீளமாகும். முதலீட்டின் பணப்புழக்கங்களின் தற்போதைய மதிப்பை பத்திரத்திற்காக செலுத்தப்பட்ட தொகையுடன் பொருத்தமாக இருக்க, முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பில் முதலீடு செய்ய வேண்டிய காலத்தின் சராசரி சராசரி இந்த நேரமாகும்.

கடன் கருவியை வாங்குவதற்கு முன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான காரணி மக்காலே காலம். சந்தையில் கிடைக்கக்கூடிய நிலையான வருமான பத்திரங்களின் மாறுபட்ட தொகுப்பிலிருந்து முதலீட்டாளர்களைத் தேர்வுசெய்ய இது பெரிதும் உதவும். பத்திர விலைகள் வட்டி விகிதங்களுடன் நேர்மாறாக தொடர்புடையவை என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம், முதலீட்டாளர்கள் எந்த பத்திரத்தை வாங்குவது, நீண்ட கால அல்லது குறுகிய கால அடிப்படையில், நல்ல கூப்பனைப் பெறுவார்கள், அவர்கள் அறிந்திருந்தால், பல்வேறு கூப்பன் பத்திரங்கள் திட்டமிடப்பட்டவை வட்டி வீத அமைப்பு.

மக்காலே கால ஃபார்முலா

கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்,

எங்கே,

 • t = கால அளவு
 • சி = கூப்பன் கட்டணம்
 • y = மகசூல்
 • n = காலங்களின் எண்ணிக்கை
 • எம் = முதிர்ச்சி
 • நடப்பு பத்திர விலை = பணப்புழக்கங்களின் தற்போதைய மதிப்பு

எடுத்துக்காட்டுடன் மக்காலே கால அளவைக் கணக்கிடுதல்

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள மக்காலேயின் காலத்திற்கான உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்.

இந்த மக்காலே கால எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மக்காலே காலம் எக்செல் வார்ப்புரு

ஒரு value 1,000 மதிப்பு பத்திரம் 8% கூப்பன் வீதத்தை செலுத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடைகிறது. கூப்பன் வீதம் அரை வருடாந்திர கட்டணத்துடன் 8% p.a. பின்வரும் பணப்புழக்கங்கள் ஏற்படும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம்.

 • 6 மாதங்கள்: $ 40
 • 1 ஆண்டு: $ 40
 • 1.5 ஆண்டுகள்: $ 40
 • 2 ஆண்டுகள்: $ 40
 • ஆண்டுகள்: $ 40
 • 3 ஆண்டுகள்: $ 40
 • 3.5 ஆண்டுகள்: $ 40
 • 4 ஆண்டுகள்: $ 1,040

மக்காலே கால அளவைக் கணக்கிடுங்கள்

தீர்வு:

மேலே உள்ள தகவலுடன், தள்ளுபடி காரணியை நாம் கணக்கிடலாம். தள்ளுபடி காரணி பெற பின்வரும் அரை ஆண்டு வட்டி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். 1 / (1 + r) n, இங்கு r என்பது கூப்பன் வீதம் மற்றும் n என்பது கூட்டப்பட்ட காலங்களின் எண்ணிக்கை.

தள்ளுபடி காரணி

6 மாதங்களுக்கு தள்ளுபடி காரணிகளின் கணக்கீடு இருக்கும் -

6 மாதங்களுக்கு தள்ளுபடி காரணிகள் = 1 / (1 + 8% / 2)

தள்ளுபடி காரணிகள் = 0.9615

இதேபோல், 1 முதல் 4 ஆண்டுகளுக்கு தள்ளுபடி காரணி கணக்கீடு செய்யலாம்.

பணப்புழக்கத்தின் தற்போதைய மதிப்பு

6 மாதங்களுக்கான பணப்புழக்கத்தின் தற்போதைய மதிப்பு -

இப்போது, ​​பணப்புழக்கங்களின் தற்போதைய மதிப்பைப் பெற, ஒவ்வொரு காலகட்ட பணப்புழக்கத்தையும் அந்தந்த தள்ளுபடி காரணியுடன் பெருக்க வேண்டும்.

6 மாதங்களுக்கான பணப்புழக்கத்தின் தற்போதைய மதிப்பு: 1 x $ 40 x 0.9615

பணப்புழக்கத்தின் தற்போதைய மதிப்பு = $ 38.46

இதேபோல், 1 முதல் 4 ஆம் ஆண்டிற்கான பணப்புழக்கத்தின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடலாம்.

மக்காலே காலம்

மக்காலே கால அளவீடு இருக்கும் -

 • நடப்பு பத்திர விலை = அனைத்து பணப்புழக்கங்களின் பி.வி 6,079.34
 • மக்காலே காலம் = $ 6,079.34 / $ 1,000 = 6.07934

மக்காலே கால அளவை விரிவாகக் கணக்கிடுவதற்கு மேலே கொடுக்கப்பட்ட எக்செல் வார்ப்புருவை நீங்கள் குறிப்பிடலாம்.

காலத்தைப் பயன்படுத்துவதன் சிறப்புகள்

கிடைக்கக்கூடிய நிலையான வருமான பாதுகாப்பிற்கான ஆபத்து காரணியைப் புரிந்துகொள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவுவதில் காலம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பங்குகளில் உள்ள ஆபத்து சராசரியிலிருந்து விலகுவதன் மூலம் அல்லது பாதுகாப்பின் பீட்டாவைப் பெறுவதன் மூலம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது என்பது போலவே, நிலையான வருமானக் கருவிகளில் உள்ள ஆபத்து கருவியின் மக்காலே காலத்தால் கண்டிப்பாக மதிப்பிடப்படுகிறது.

கருவிகளின் கால அளவைப் புரிந்துகொள்வதும் ஒப்பிடுவதும் உங்கள் நிலையான வருமான இலாகாவிற்கு சரியான பொருத்தத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடும்.

கால அளவைப் பயன்படுத்துவதில் பின்னடைவுகள்

விருப்பம் இல்லாத பத்திரத்திற்கான விலை மாற்றங்களின் காலம் ஒரு நல்ல தோராயமாகும், ஆனால் இது வட்டி விகிதங்களில் சிறிய மாற்றங்களுக்கு மட்டுமே நல்லது. விகித மாற்றங்கள் பெரிதாகும்போது, ​​பத்திர விலை-மகசூல் உறவின் வளைவு மிகவும் முக்கியமானது, வேறுவிதமாகக் கூறினால், விலை மாற்றங்களின் நேரியல் மதிப்பீடு, காலம் போன்ற பிழைகள் இருக்கும்.

உண்மையில், பத்திர விலைக்கும் மகசூலுக்கும் இடையிலான உறவு நேரியல் அல்ல, குவிந்ததாகும். மகசூல் அதிகரிக்கும் போது உண்மையான மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட விலைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு விரிவடைகிறது என்பதை இந்த குவிவு காட்டுகிறது. அதாவது, மதிப்பிடப்பட்ட விலையில் விரிவாக்கும் பிழை உண்மையான விலை பாதையின் வளைவு காரணமாகும். இது குவிவு அளவு என அழைக்கப்படுகிறது.

கீழே வரி

நிலையான வருமானக் கருவிகளிடமிருந்து எதிர்கால வருவாயைக் கண்டறிவதில் மக்காலே கால அறிவு மிக முக்கியமானது, இது முதலீட்டாளர்களுக்கு, குறிப்பாக ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தபட்ச மாறுபாடு கலவையை அடைவதற்கும் அதிகபட்சமாக வரையவும் பல்வேறு பத்திரங்கள் வழங்கிய கால அளவை மதிப்பிடுவதற்கும் ஒப்பிடுவதற்கும் மிகவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. குறைந்த ஆபத்துடன் கூடிய வருமானம். மேலும், வாங்கும் முடிவை எடுப்பதற்கு முன் வட்டி விகித காரணி கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.