உணர்திறன் பகுப்பாய்வு (வரையறை, ஃபார்முலா) | கணக்கிடுவது எப்படி?

உணர்திறன் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

உணர்திறன் பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு பகுப்பாய்வு நுட்பமாகும், இது சுயாதீன காரணிகள் சார்பு காரணியை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பது போன்ற என்ன-என்றால் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது மற்றும் சில நிபந்தனைகளின் கீழ் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும்போது அதன் விளைவைக் கணிக்கப் பயன்படுகிறது. முதலீட்டாளர்களால் இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவர்கள் தங்கள் முதலீட்டை பாதிக்கும் நிலைமைகளை பரிசோதித்து, முடிவை சோதிக்க, கணிக்க மற்றும் மதிப்பீடு செய்கிறார்கள்.

உணர்திறன் பகுப்பாய்வு சூத்திரம்

உணர்திறன் பகுப்பாய்விற்கான சூத்திரம் அடிப்படையில் எக்செல் ஒரு நிதி மாதிரியாகும், அங்கு வெளியீட்டு சூத்திரத்திற்கான முக்கிய மாறிகளை அடையாளம் காண ஆய்வாளர் தேவைப்படுகிறார், பின்னர் சுயாதீன மாறிகளின் வெவ்வேறு சேர்க்கைகளின் அடிப்படையில் வெளியீட்டை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.

கணித ரீதியாக, சார்பு வெளியீட்டு சூத்திரம்,

Z = X2 + Y2

உணர்திறன் பகுப்பாய்வின் கணக்கீடு (படிப்படியாக)

 • படி 1: முதலாவதாக, வெளியீட்டு சூத்திரமாக செயல்படும் அடிப்படை சூத்திரத்தை வடிவமைக்க ஆய்வாளர் தேவை. உதாரணமாக, NPV சூத்திரத்தை வெளியீட்டு சூத்திரமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறுங்கள்.
 • படி 2: அடுத்து, வெளியீட்டு சூத்திரத்திற்கு முக்கியமாக இருப்பதால் உணர்திறன் பெற வேண்டிய மாறிகள் யாவை ஆய்வாளர் அடையாளம் காண வேண்டும். எக்செல் உள்ள NPV சூத்திரத்தில், மூலதன செலவு மற்றும் ஆரம்ப முதலீடு சுயாதீன மாறிகளாக இருக்கலாம்.
 • படி 3: அடுத்து, சுயாதீன மாறிகளின் சாத்தியமான வரம்பை தீர்மானிக்கவும்.
 • படி 4: அடுத்து, ஒரு எக்செல் தாளைத் திறந்து, பின்னர் சுயாதீன மாறியில் ஒன்றின் வரிசையை வரிசைகளிலும், மற்றொன்று நெடுவரிசைகளுடன் வைக்கவும்.
  • 1 வது சுயாதீன மாறி வரம்பு
  • 2 வது சுயாதீன மாறி வரம்பு
 • படி 5: அடுத்து, “தரவு” தாவலுக்குச் சென்று “என்ன-என்றால் பகுப்பாய்வு” பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. அதன் கீழ் “தரவு அட்டவணை” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 • படி 6: அடுத்து, 1 வது சுயாதீன மாறியைக் குறிக்கும் “வரிசை உள்ளீட்டு கலத்தையும்” மற்றும் 2 வது சுயாதீன மாறியைக் குறிக்கும் “நெடுவரிசை உள்ளீட்டு கலத்தையும்” நிரப்பவும்.
 • படி 7: இறுதியாக, அட்டவணை நடைமுறைக்கு வர உள்ளிடவும் என்பதைக் கிளிக் செய்து, சாத்தியமான விளைவுகளை முன்வைக்கவும். எனவே உருவாக்கப்பட்ட அட்டவணை உணர்திறன் அட்டவணை.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த உணர்திறன் பகுப்பாய்வு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - உணர்திறன் பகுப்பாய்வு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ஆகிய இரண்டு சுயாதீன மாறிகளின் சதுரத்தின் கூட்டுத்தொகையாகக் கூறப்படும் எளிய வெளியீட்டு சூத்திரத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்.

இந்த வழக்கில், எக்ஸ் வரம்பை 2, 4, 6, 8 மற்றும் 10 எனக் கொள்வோம், அதே சமயம் Y இன் 1, 3, 5, 7, 9, 11, மற்றும் 13 ஆக இருக்கும். மேலே குறிப்பிட்ட நுட்பத்தின் அடிப்படையில் , வெளியீட்டின் உணர்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு இரண்டு சுயாதீன மாறிகளின் அனைத்து சேர்க்கைகளும் கணக்கிடப்படும்.

உதாரணமாக, எக்ஸ் = 3 (செல் பி 2) மற்றும் ஒய் = 7 (செல் பி 3) என்றால், இசட் = 32 + 72 = 58 (செல் பி 4)

இசட் = 58

உணர்திறன் பகுப்பாய்வின் கணக்கீட்டிற்கு எக்செல் உள்ள தரவு தாவலுக்குச் சென்று, பின்னர் என்ன என்றால் பகுப்பாய்வு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உணர்திறன் பகுப்பாய்வு கணக்கீட்டின் மேலதிக நடைமுறைக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்ட கட்டுரையைப் பார்க்கவும் - எக்செல் இல் இரண்டு மாறுபடும் தரவு அட்டவணை

எடுத்துக்காட்டு # 2

பத்திர விலை நிர்ணயம் குறித்த மற்றொரு எடுத்துக்காட்டை எடுத்துக்கொள்வோம், அங்கு ஆய்வாளர் கூப்பன் வீதத்தையும் முதிர்ச்சிக்கான மகசூலையும் சுயாதீன மாறிகளாக அடையாளம் கண்டுள்ளார் மற்றும் சார்பு வெளியீட்டு சூத்திரம் பத்திர விலை. கூப்பன் அரை வருடத்திற்கு value 1,000 க்கு சம மதிப்புடன் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் பத்திரம் ஐந்து ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூப்பன் வீதத்தின் வெவ்வேறு மதிப்புகள் மற்றும் முதிர்ச்சிக்கான விளைச்சலுக்கான பத்திர விலையின் உணர்திறனைத் தீர்மானித்தல்.

இந்த வழக்கில், ஆய்வாளர் கூப்பன் வீதத்தின் வரம்பை 5.00%, 5.50%, 6.00%, 6.50% மற்றும் 7.00% ஆகவும், கூப்பன் வீதத்தை 5%, 6%, 7%, 8% மற்றும் 9 ஆகவும் எடுத்துள்ளார். %. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நுட்பத்தின் அடிப்படையில், பத்திர விலையின் உணர்திறனைக் கணக்கிட முதிர்வு மற்றும் கூப்பன் வீதத்திற்கான மகசூல் அனைத்து சேர்க்கைகளும் எடுக்கப்படுகின்றன.

எனவே, பாண்ட் விலையின் கணக்கீடு பின்வருமாறு

பத்திர விலை = $ 102,160

உணர்திறன் பகுப்பாய்வின் கணக்கீட்டிற்கு எக்செல் உள்ள தரவு தாவலுக்குச் சென்று, பின்னர் என்ன என்றால் பகுப்பாய்வு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

உணர்திறன் பகுப்பாய்வு என்பது தரவு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நுட்பமாகும், இது பல்வேறு நிலைமைகளின் கீழ் நிதி மாதிரியின் முடிவை நிதி பயனருக்குப் புரிந்துகொள்ள உதவும் சக்திவாய்ந்த எக்செல் கருவிகளில் ஒன்றாகும். காட்சி மேலாளர் என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு எக்செல் கருவியின் சரியான நிரப்பியாகவும் இதைக் காணலாம், மேலும் இது பகுப்பாய்வு செயல்பாட்டின் போது மதிப்பீட்டு மாதிரிக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையையும், இறுதியாக விளக்கக்காட்சியின் போதும் சேர்க்கிறது.

எனவே, ஒரு தரவு அட்டவணையை உருவாக்கும் முறையை ஒரு ஆய்வாளர் பாராட்டுவது மிகவும் முக்கியம், பின்னர் பகுப்பாய்வு விரும்பிய திசையில் செல்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த அதன் முடிவுகளை விளக்குவது. மேலும், வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி செயல்திறனைப் பெறும்போது, ​​தரவு அட்டவணை முதலாளி அல்லது வாடிக்கையாளருக்கு வழங்குவதற்கான ஒரு சிறந்த மற்றும் திறமையான வழியாகும்.