எக்செல் முதல் 15 நிதி செயல்பாடுகள் | வால்ஸ்ட்ரீட் மோஜோ

எக்செல் இல் முதல் 15 நிதி செயல்பாடுகள்

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் என்பது முதலீட்டு வங்கியாளர்கள் மற்றும் நிதி ஆய்வாளர்களின் மிக முக்கியமான கருவியாகும். எக்செல் மாடல்களைத் தயாரிப்பது, அனுமானங்கள், மதிப்பீடுகள், கணக்கீடுகள், வரைபடங்கள் போன்றவற்றை வகுப்பதில் 70% க்கும் அதிகமான நேரத்தை அவர்கள் செலவிட்டனர். முதலீட்டு வங்கியாளர்கள் எக்செல் குறுக்குவழிகள் மற்றும் சூத்திரங்களில் எஜமானர்கள் என்று கருதுவது பாதுகாப்பானது. எக்செல் இல் 50+ க்கும் மேற்பட்ட நிதி செயல்பாடுகள் இருந்தாலும், நடைமுறை சூழ்நிலைகளில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் எக்செல் இல் முதல் 15 நிதி செயல்பாடுகளின் பட்டியல் இங்கே.

அதிக சிரமமின்றி, எல்லா நிதி செயல்பாடுகளையும் ஒவ்வொன்றாகப் பார்ப்போம் -

  # 1 - எதிர்கால மதிப்பு (FV): எக்செல் இல் நிதி செயல்பாடு

  நிலையான வட்டி வீதமும் அவ்வப்போது செலுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க விரும்பினால், பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும் -

  FV (விகிதம், Nper, [Pmt], PV, [Type])

  • வீதம் = இது வட்டி விகிதம் / காலம்
  • Nper = காலங்களின் எண்ணிக்கை
  • [Pmt] = கட்டணம் / காலம்
  • பி.வி = தற்போதைய மதிப்பு
  • [வகை] = கட்டணம் செலுத்தப்படும் போது (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், அந்தக் காலத்தின் முடிவில் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது)

  FV எடுத்துக்காட்டு

  A 2016 இல் 100 அமெரிக்க டாலர்களை முதலீடு செய்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. வட்டி விகிதம் 10% p.a. 2019 இல் எஃப்.வி என்னவாக இருக்கும்?

  தீர்வு: எக்செல் இல், சமன்பாட்டை பின்வருமாறு வைப்போம் -

  = FV (10%, 3, 1, - 100)

  = அமெரிக்க $ 129.79

  # 2 - FVSCHEDULE: எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  வருங்கால மதிப்பை மாறி வட்டி விகிதத்துடன் கணக்கிட வேண்டியிருக்கும் போது இந்த நிதி செயல்பாடு முக்கியமானது. கீழே உள்ள செயல்பாட்டைப் பாருங்கள் -

  FVSCHEDULE = (முதன்மை, அட்டவணை)

  • முதன்மை = முதன்மை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டின் தற்போதைய மதிப்பு
  • அட்டவணை = தொடர்ச்சியான வட்டி வீதத்தை ஒன்றாக இணைத்தல் (எக்செல் விஷயத்தில், நாங்கள் வெவ்வேறு பெட்டிகளைப் பயன்படுத்துவோம், வரம்பைத் தேர்ந்தெடுப்போம்)

  FVSCHEDULE எடுத்துக்காட்டு:

  எம் 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 100 அமெரிக்க டாலர்களை முதலீடு செய்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வட்டி விகிதம் மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2017, 2018 & 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் வட்டி விகிதங்கள் முறையே 4%, 6% & 5% ஆக இருக்கும். 2019 இல் எஃப்.வி என்னவாக இருக்கும்?

  தீர்வு: எக்செல் இல், பின்வருவனவற்றைச் செய்வோம் -

  = FVSCHEDULE (சி 1, சி 2: சி 4)

  = அமெரிக்க $ 115.752

  # 3 - தற்போதைய மதிப்பு (பி.வி): எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  FV ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பது உங்களுக்குத் தெரிந்தால், பி.வி.யைக் கண்டுபிடிப்பது உங்களுக்கு எளிதானது. இங்கே எப்படி -

  பி.வி = (விகிதம், என்.பி.ஆர், [பி.எம்.டி], எஃப்.வி, [வகை])

  • வீதம் = இது வட்டி விகிதம் / காலம்
  • Nper = காலங்களின் எண்ணிக்கை
  • [Pmt] = கட்டணம் / காலம்
  • FV = எதிர்கால மதிப்பு
  • [வகை] = கட்டணம் செலுத்தப்படும் போது (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், அந்தக் காலத்தின் முடிவில் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது)

  பி.வி எடுத்துக்காட்டு:

  ஒரு முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பு 2019 ஆம் ஆண்டில் 100 அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும். ஆண்டுதோறும் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. வட்டி விகிதம் 10% p.a. இப்போது பி.வி என்னவாக இருக்கும்?

  தீர்வு: எக்செல் இல், சமன்பாட்டை பின்வருமாறு வைப்போம் -

  = பி.வி (10%, 3, 1, - 100)

  = அமெரிக்க $ 72.64

  # 4 - நிகர தற்போதைய மதிப்பு (NPV): எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  நிகர தற்போதைய மதிப்பு என்பது ஆண்டுகளில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பணப்புழக்கங்களின் மொத்த தொகை ஆகும். எக்செல் இல் இதை எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவோம் என்பது இங்கே -

  NPV = (விகிதம், மதிப்பு 1, [மதிப்பு 2], [மதிப்பு 3]…)

  • வீதம் = ஒரு காலத்திற்கு தள்ளுபடி வீதம்
  • மதிப்பு 1, [மதிப்பு 2], [மதிப்பு 3]… = நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை பணப்புழக்கங்கள்
  • இங்கே, எதிர்மறை மதிப்புகள் கொடுப்பனவுகளாக கருதப்படும் மற்றும் நேர்மறை மதிப்புகள் வரத்துகளாக கருதப்படும்.

  NPV எடுத்துக்காட்டு

  NPV ஐ நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தரவுகளின் தொடர் இங்கே -

  விவரங்கள்அமெரிக்க டாலரில்
  தள்ளுபடி வீதம்5%
  ஆரம்ப முதலீடு-1000
  1 ஆம் ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்300
  2 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்400
  3 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்400
  4 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்300

  NPV ஐக் கண்டறியவும்.

  தீர்வு: எக்செல் இல், பின்வருவனவற்றைச் செய்வோம் -

  = NPV (5%, B4: B7) + B3

  = அமெரிக்க $ 240.87

  மேலும், இந்த கட்டுரையைப் பாருங்கள் - NPV vs IRR

  # 5 - எக்ஸ்என்பிவி : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  இந்த நிதி செயல்பாடு ஒரு திருப்பத்துடன் NPV போன்றது. இங்கே கட்டணம் மற்றும் வருமானம் அவ்வப்போது இல்லை. ஒவ்வொரு கட்டணம் மற்றும் வருமானத்திற்கும் குறிப்பிட்ட தேதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதை எவ்வாறு கணக்கிடுவோம் என்பது இங்கே -

  XNPV = (வீதம், மதிப்புகள், தேதிகள்)

  • வீதம் = ஒரு காலத்திற்கு தள்ளுபடி வீதம்
  • மதிப்புகள் = நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை பணப்புழக்கங்கள் (மதிப்புகளின் வரிசை)
  • தேதிகள் = குறிப்பிட்ட தேதிகள் (தேதிகளின் வரிசை)

  XNPV எடுத்துக்காட்டு

  NPV ஐ நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தரவுகளின் தொடர் இங்கே -

  விவரங்கள்அமெரிக்க டாலரில்தேதிகள்
  தள்ளுபடி வீதம்5%
  ஆரம்ப முதலீடு-10001 டிசம்பர் 2011
  1 ஆம் ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்3001 ஜனவரி 2012
  2 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்4001 பிப்ரவரி 2013
  3 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்4001 மார்ச் 2014
  4 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்3001 ஏப்ரல் 2015

  தீர்வு: எக்செல் இல், நாங்கள் பின்வருமாறு செய்வோம் -

  = எக்ஸ்என்பிவி (5%, பி 2: பி 6, சி 2: சி 6)

  = அமெரிக்க $ 289.90

  # 6 - பிஎம்டி : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  எக்செல் இல், நிலையான வட்டி விகிதத்துடன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய கால இடைவெளியை பிஎம்டி குறிக்கிறது. எக்செல் இல் அதை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைப் பார்ப்போம் -

  PMT = (விகிதம், Nper, PV, [FV], [வகை])

  • வீதம் = இது வட்டி விகிதம் / காலம்
  • Nper = காலங்களின் எண்ணிக்கை
  • பி.வி = தற்போதைய மதிப்பு
  • [FV] = கடனின் எதிர்கால மதிப்பைப் பற்றிய ஒரு விருப்ப வாதம் (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், FV “0” ஆகக் கருதப்படுகிறது)
  • [வகை] = கட்டணம் செலுத்தப்படும் போது (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், அந்தக் காலத்தின் முடிவில் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது)

  PMT எடுத்துக்காட்டு

  3 ஆண்டுகளில் US $ 1000 முழுமையாக செலுத்தப்பட வேண்டும். வட்டி விகிதம் 10% p.a. கட்டணம் ஆண்டுதோறும் செய்யப்பட வேண்டும். பிஎம்டியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

  தீர்வு: எக்செல் இல், அதை பின்வரும் முறையில் கணக்கிடுவோம் -

  = பிஎம்டி (10%, 3, 1000)

  = – 402.11

  # 7 - பிபிஎம்டி : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  இது PMT இன் மற்றொரு பதிப்பு. ஒரே வித்தியாசம் இதுதான் - பிபிஎம்டி ஒரு நிலையான வட்டி விகிதம் மற்றும் நிலையான கால இடைவெளியுடன் அசல் தொகையை கணக்கிடுகிறது. பிபிஎம்டியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பது இங்கே -

  பிபிஎம்டி = (வீதம், ஒன்றுக்கு, என்.பி.ஆர், பி.வி, [எஃப்.வி], [வகை])

  • வீதம் = இது வட்டி விகிதம் / காலம்
  • ஒன்றுக்கு = முதன்மை கணக்கிடப்பட வேண்டிய காலம்
  • Nper = காலங்களின் எண்ணிக்கை
  • பி.வி = தற்போதைய மதிப்பு
  • [FV] = கடனின் எதிர்கால மதிப்பைப் பற்றிய ஒரு விருப்ப வாதம் (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், FV “0” ஆகக் கருதப்படுகிறது)
  • [வகை] = கட்டணம் செலுத்தப்படும் போது (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், அந்தக் காலத்தின் முடிவில் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது)

  பிபிஎம்டி எடுத்துக்காட்டு

  3 ஆண்டுகளில் US $ 1000 முழுமையாக செலுத்தப்பட வேண்டும். வட்டி விகிதம் 10% p.a. கட்டணம் ஆண்டுதோறும் செய்யப்பட வேண்டும். முதல் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டில் பிபிஎம்டியைக் கண்டறியவும்.

  தீர்வு: எக்செல் இல், அதை பின்வரும் முறையில் கணக்கிடுவோம் -

  1 வது ஆண்டு,

  = பிபிஎம்டி (10%, 1, 3, 1000)

  = அமெரிக்க $ -302.11 

  2 வது ஆண்டு,

  = பிபிஎம்டி (10%, 2, 3, 1000)

  = அமெரிக்க $ -332.33

  # 8 - உள் வருவாய் விகிதம் (ஐஆர்ஆர்): எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  ஏதேனும் புதிய திட்டம் அல்லது முதலீடு லாபகரமானதா இல்லையா என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, நிறுவனம் ஐஆர்ஆரைப் பயன்படுத்துகிறது. ஐஆர்ஆர் தடை விகிதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் (ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விகிதம் / மூலதனத்தின் சராசரி செலவு), அது நிறுவனத்திற்கு லாபகரமானது மற்றும் நேர்மாறாகவும். எக்செல் இல் ஐ.ஆர்.ஆரை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதைப் பார்ப்போம் -

  ஐஆர்ஆர் = (மதிப்புகள், [யூகம்])

  • மதிப்புகள் = நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை பணப்புழக்கங்கள் (மதிப்புகளின் வரிசை)
  • [யூகம்] = ஐஆர்ஆர் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதும் ஒரு அனுமானம்

  ஐஆர்ஆர் எடுத்துக்காட்டு

  ஐ.ஆர்.ஆரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தரவுகளின் தொடர் இங்கே -

  விவரங்கள்அமெரிக்க டாலரில்
  ஆரம்ப முதலீடு-1000
  1 ஆம் ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்300
  2 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்400
  3 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்400
  4 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்300

  ஐ.ஆர்.ஆர்.

  தீர்வு: எக்செல் இல் ஐ.ஆர்.ஆரை எவ்வாறு கணக்கிடுவோம் என்பது இங்கே -

  = ஐஆர்ஆர் (ஏ 2: ஏ 6, 0.1)

  = 15%

  # 9 - மாற்றியமைக்கப்பட்ட உள் வருவாய் விகிதம் (MIRR): எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  மாற்றியமைக்கப்பட்ட உள் வருவாய் விகிதம் உள் வருவாய் விகிதத்தை விட ஒரு படி மேலே உள்ளது. MIRR முதலீடு லாபகரமானது மற்றும் வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. NPV ஐ பூஜ்ஜியமாகக் கருதி MIRR கணக்கிடப்படுகிறது. எக்செல் இல் MIRR ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பது இங்கே -

  MIRR = (மதிப்புகள், நிதி வீதம், மறு முதலீட்டு வீதம்)

  • மதிப்புகள் = நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை பணப்புழக்கங்கள் (மதிப்புகளின் வரிசை)
  • நிதி வீதம் = பணப்புழக்கங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பணத்திற்கான வட்டி விகிதம்
  • மறு முதலீட்டு வீதம் = பணப்புழக்கங்களை மறு முதலீடு செய்வதற்கு செலுத்தப்படும் வட்டி விகிதம்

  MIRR எடுத்துக்காட்டு

  MIRR ஐக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தரவுகளின் தொடர் இங்கே -

  விவரங்கள்அமெரிக்க டாலரில்
  ஆரம்ப முதலீடு-1000
  1 ஆம் ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்300
  2 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்400
  3 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்400
  4 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்300

  நிதி வீதம் = 12%; மறு முதலீட்டு வீதம் = 10%. ஐ.ஆர்.ஆர்.

  தீர்வு: MIRR இன் கணக்கீட்டைப் பார்ப்போம் -

  = MIRR (பி 2: பி 6, 12%, 10%)

  = 13%

  # 10 - XIRR : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  பணப்புழக்கத்தின் குறிப்பிட்ட தேதிகளைக் கொண்ட ஐ.ஆர்.ஆரை இங்கே நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். IRR க்கும் XIRR க்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் இதுதான். எக்செல் நிதி செயல்பாட்டில் XIRR ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைப் பாருங்கள் -

  XIRR = (மதிப்புகள், தேதிகள், [யூகம்])

  • மதிப்புகள் = நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை பணப்புழக்கங்கள் (மதிப்புகளின் வரிசை)
  • தேதிகள் = குறிப்பிட்ட தேதிகள் (தேதிகளின் வரிசை)
  • [யூகம்] = ஐஆர்ஆர் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதும் ஒரு அனுமானம்

  XIRR எடுத்துக்காட்டு

  XIRR ஐக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தரவுகளின் தொடர் இங்கே -

  விவரங்கள்அமெரிக்க டாலரில்தேதிகள்
  ஆரம்ப முதலீடு-10001 டிசம்பர் 2011
  1 ஆம் ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்3001 ஜனவரி 2012
  2 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்4001 பிப்ரவரி 2013
  3 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்4001 மார்ச் 2014
  4 வது ஆண்டிலிருந்து திரும்பவும்3001 ஏப்ரல் 2015

  தீர்வு: தீர்வைப் பார்ப்போம் -

  = XIRR (பி 2: பி 6, சி 2: சி 6, 0.1)

  = 24%

  # 11 - NPER : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  கடனை அடைக்க ஒருவர் தேவைப்படும் காலங்களின் எண்ணிக்கை இது. எக்செல் இல் NPER ஐ எவ்வாறு கணக்கிடலாம் என்று பார்ப்போம் -

  NPER = (விகிதம், PMT, PV, [FV], [வகை])

  • வீதம் = இது வட்டி விகிதம் / காலம்
  • PMT = ஒரு காலத்திற்கு செலுத்தப்பட்ட தொகை
  • பி.வி = தற்போதைய மதிப்பு
  • [FV] = கடனின் எதிர்கால மதிப்பைப் பற்றிய ஒரு விருப்ப வாதம் (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், FV “0” ஆகக் கருதப்படுகிறது)
  • [வகை] = கட்டணம் செலுத்தப்படும் போது (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், அந்தக் காலத்தின் முடிவில் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது)

  NPER எடுத்துக்காட்டு

  1000 அமெரிக்க டாலர் கடனுக்காக ஆண்டுக்கு 200 அமெரிக்க டாலர் செலுத்தப்படுகிறது. வட்டி விகிதம் 10% p.a. கட்டணம் ஆண்டுதோறும் செய்யப்பட வேண்டும். NPER ஐக் கண்டறியவும்.

  தீர்வு: நாம் பின்வரும் முறையில் NPER ஐ கணக்கிட வேண்டும் -

  = NPER (10%, -200, 1000)

  = 7.27 ஆண்டுகள்

  # 12 - விகிதம் : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  எக்செல் இல் உள்ள RATE செயல்பாட்டின் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு கடனை முழுமையாக செலுத்த தேவையான வட்டி விகிதத்தை நாம் கணக்கிட முடியும். எக்செல் இல் RATE நிதி செயல்பாட்டை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைப் பார்ப்போம் -

  விகிதம் = (NPER, PMT, PV, [FV], [வகை], [யூகம்])

  • Nper = காலங்களின் எண்ணிக்கை
  • PMT = ஒரு காலத்திற்கு செலுத்தப்பட்ட தொகை
  • பி.வி = தற்போதைய மதிப்பு
  • [FV] = கடனின் எதிர்கால மதிப்பைப் பற்றிய ஒரு விருப்ப வாதம் (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், FV “0” ஆகக் கருதப்படுகிறது)
  • [வகை] = கட்டணம் செலுத்தப்படும் போது (எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால், அந்தக் காலத்தின் முடிவில் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது)
  • [யூகம்] = விகிதம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் என்ற அனுமானம்

  விகிதம் உதாரணம்

  6 வருடங்களுக்கு 1000 அமெரிக்க டாலர் கடனுக்காக ஆண்டுக்கு 200 அமெரிக்க டாலர் செலுத்தப்படுகிறது, மேலும் ஆண்டுதோறும் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும். விகிதத்தைக் கண்டறியவும்.

  தீர்வு:

  = விகிதம் (6, -200, 1000, 0.1)

  = 5%

  # 13 - விளைவு : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  EFFECT செயல்பாட்டின் மூலம், பயனுள்ள வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். எங்களிடம் பெயரளவு வட்டி வீதமும் ஆண்டுக்கு கூட்டு எண்ணிக்கையும் இருக்கும்போது, ​​பயனுள்ள வீதத்தைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதாகிறது. எக்செல் இல் EFFECT நிதி செயல்பாட்டை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைப் பார்ப்போம் -

  EFFECT = (பெயரளவு_ விகிதம், NPERY)

  • பெயரளவு_ விகிதம் = பெயரளவு வட்டி விகிதம்
  • NPERY = வருடத்திற்கு கூட்டு எண்ணிக்கை

  விளைவு உதாரணம்

  வருடத்திற்கு கூட்டு எண்ணிக்கை 12 ஆக இருக்கும்போது பெயரளவு வட்டி விகிதத்துடன் 12% செலுத்த வேண்டும்.

  தீர்வு:

  = விளைவு (12%, 12)

  = 12.68%

  # 14 - பெயரளவு : எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  எங்களிடம் ஒரு பயனுள்ள வருடாந்திர வீதமும் ஆண்டுக்கு கூட்டு காலங்களின் எண்ணிக்கையும் இருக்கும்போது, ​​ஆண்டிற்கான பெயரளவு விகிதத்தை நாம் கணக்கிடலாம். எக்செல் இல் இதை எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம் -

  NOMINAL = (விளைவு_ விகிதம், NPERY)

  • விளைவு_ விகிதம் = பயனுள்ள வருடாந்திர வட்டி விகிதம்
  • NPERY = வருடத்திற்கு கூட்டு எண்ணிக்கை

  பெயரளவு உதாரணம்

  வருடத்திற்கு கூட்டுத்தொகையின் எண்ணிக்கை 12 ஆக இருக்கும்போது, ​​பயனுள்ள வட்டி வீதம் அல்லது வருடாந்திர சமமான வீதமான 12% உடன் பணம் செலுத்த வேண்டும்.

  தீர்வு:

  = பெயரளவு (12%, 12)

  = 11.39%

  # 15 - எஸ்.எல்.என்: எக்செல் நிதி செயல்பாடு

  எஸ்.எல்.என் செயல்பாட்டின் மூலம், ஒரு நேர்-வரி முறை மூலம் தேய்மானத்தை கணக்கிடலாம். எக்செல் இல், எஸ்.எல்.என் நிதி செயல்பாட்டை பின்வருமாறு பார்ப்போம் -

  எஸ்.எல்.என் = (செலவு, காப்பு, வாழ்க்கை)

  • செலவு = வாங்கும் போது சொத்து செலவு (ஆரம்ப தொகை)
  • காப்பு = தேய்மானத்திற்குப் பிறகு சொத்தின் மதிப்பு
  • ஆயுள் = சொத்து தேய்மானம் செய்யப்படும் காலங்களின் எண்ணிக்கை

  எஸ்.எல்.என் எடுத்துக்காட்டு

  இயந்திரங்களின் ஆரம்ப செலவு 5000 அமெரிக்க டாலர்கள். இது நேர் கோடு முறையில் தேய்மானம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இயந்திரங்கள் 10 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன, இப்போது இயந்திரங்களின் காப்பு மதிப்பு 300 அமெரிக்க டாலர்கள். வருடத்திற்கு வசூலிக்கப்படும் தேய்மானத்தைக் கண்டறியவும்.

  தீர்வு:

  = எஸ்.எல்.என் (5000, 300, 10)

  = வருடத்திற்கு 470 அமெரிக்க டாலர்

  தேய்மானம் முழுமையான வழிகாட்டியையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்