டெல்டா ஃபார்முலா (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | டெல்டாவைக் கணக்கிடுவதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டி

டெல்டா ஃபார்முலா என்றால் என்ன?

டெல்டா சூத்திரம் என்பது ஒரு விகிதத்தின் ஒரு வகை, இது ஒரு சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அதன் அடிப்படை விலை மாற்றங்களுடன் ஒப்பிடுகிறது. எண் என்பது சொத்தின் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றமாகும், இது சொத்து அதன் கடைசி விலையிலிருந்து எவ்வாறு மாறியது என்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது. சொத்து அழைப்பு விருப்பம் அல்லது புட் விருப்பம் போன்ற எந்தவொரு வழித்தோன்றலாக இருக்கலாம். இந்த விருப்பங்கள் அவற்றின் அடிப்படையாக பங்குகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் இந்த சொத்துகளின் விலையை பாதிக்கும் முக்கிய அம்சம் இதுதான். மூலதன சந்தைகளில், இந்த டெல்டா ஹெட்ஜ் விகிதம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

டெல்டாவிற்கான சூத்திரம்:

டெல்டா = சொத்தின் விலையில் மாற்றம் / அடிப்படை விலையில் மாற்றம்

இருப்பினும், பிளாக் அண்ட் ஸ்கோல்ஸ் மாதிரி கூட டெல்டாவின் மதிப்பைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது, அதில் மாறுபாடு உள்ளது, இது கணினி மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடக்கூடிய N (d1) ஆகும்.

டெல்டா ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டுகள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

டெல்டா சமன்பாட்டின் சிறந்த புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த டெல்டா ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - டெல்டா ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

டெல்டா ஃபார்முலா எடுத்துக்காட்டு # 1

சொத்தின் விலையில் மாற்றம் 0.6733 என்றும், அடிப்படை விலையில் மாற்றம் 0.7788 என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். நீங்கள் டெல்டாவைக் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு:

0.6733 ஆக இருக்கும் சொத்தின் விலையில் மாற்றம் மற்றும் 0.7788 என்ற அடிப்படை விலையில் மாற்றம் ஆகிய இரண்டு புள்ளிவிவரங்களும் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன, எனவே டெல்டாவைக் கணக்கிட மேலே சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

டெல்டாவைக் கணக்கிடுவதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்

டெல்டாவின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

டெல்டா = 0.6733 / 0.7788

டெல்டா இருக்கும் -

டெல்டா = 0.8645

எனவே, டெல்டா 0.8645 ஆக இருக்கும்

டெல்டா ஃபார்முலா எடுத்துக்காட்டு # 2

ஏபிசி பங்கு பல ஆண்டுகளாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இயற்கையில் மிகவும் கொந்தளிப்பானது. வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அதன் இயற்கைக்கு மாறான விலை இயக்கம் காரணமாக பங்குகளில் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்த பங்கு இப்போது 5 ஆண்டுகளாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, இப்போது டெரிவேடிவ் சந்தையில் நுழைய தகுதியுடையது. ஜான் ஏற்கனவே தனது பங்குகளில் இந்த பங்கின் நிலையை வைத்திருக்கிறார்.

பங்குகளின் தற்போதைய விலை. 88.92, மற்றும் வேலைநிறுத்த விலை $ 87.95 இன் அழைப்பு விருப்பம் 35 1.35 க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது, இது 1 மாத காலாவதியாகும். ஜான் தனது நிலையை பாதுகாக்க விரும்புகிறார், எனவே இந்த பங்குக்கான டெல்டாவை கணக்கிட விரும்புகிறார். அடுத்த வர்த்தக நாளில், பங்கு விலை. 87.98 ஆக நகர்த்தப்படுவதை அவர் கவனிக்கிறார், எனவே அழைப்பு விருப்பத்தின் விலை 31 1.31 க்கு சற்று குறைந்துவிட்டது.

கொடுக்கப்பட்ட தரவின் அடிப்படையில், நீங்கள் டெல்டாவைக் கணக்கிட வேண்டும், இது வர்த்தகருக்கான ஹெட்ஜ் விகிதத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கும்.

தீர்வு:

டெல்டாவைக் கணக்கிடுவதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்

டெல்டாவின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

இங்கே, சொத்து அழைப்பு விருப்பம் மற்றும் அது பங்குக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. எனவே, முதலில் சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்டுபிடிப்போம், இது அழைப்பு விருப்பத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றமாகும், இது 35 1.35 குறைவாக $ 1.31 ஆக இருக்கும், இது .0 0.04 க்கு சமம், இப்போது அடிப்படை விலையில் மாற்றம் $ 88.92 குறைவாக $ 87.98 ஆக இருக்கும் 9 0.94 க்கு சமம்.

டெல்டாவைக் கணக்கிட மேலே உள்ள சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம் (தோராயமான எண்ணிக்கை, கருப்பு மற்றும் ஸ்கோல்ஸ் போன்ற பிற சிக்கலான மாதிரிகள் மூலம் உண்மையான உருவத்தைப் பெறலாம்)

டெல்டா = $ 0.04 00 / $ 0.9400

டெல்டா இருக்கும் -

டெல்டா = $ 0.0426

எனவே, டெல்டா $ 0.0426 ஆக இருக்கும்.

டெல்டா ஃபார்முலா எடுத்துக்காட்டு # 3

ஜே.பி. மோர்கன் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய முதலீட்டு வங்கிகளில் ஒன்றாகும். அவற்றின் இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பல பங்கு, பத்திரம், வழித்தோன்றல்கள் உள்ளன. அத்தகைய ஒரு நிலை WMD பங்குகளில் $ 52.67 க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. நிறுவனம் இந்த பங்குக்கு நீண்டகால வெளிப்பாடு உள்ளது. அடுத்த வர்த்தக நாளில் பங்கு $ 51.78 க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் சார்பாக செயல்படும் வர்த்தகர் விருப்பத்தை வைத்துள்ளார், இது இழப்புகளைத் தடுக்கும்.

புட் விருப்பத்தின் வேலைநிறுத்த விலை $ 54.23 மற்றும் தற்போது 92 3.92 க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படும்போது. புட் விருப்பத்தின் விலை நேற்று 75 3.75 மூடப்பட்டது. வர்த்தகர் கரடுமுரடான டெல்டாவை அறிய விரும்புகிறார், மேலும் WMD புட் விருப்பத்தின் டெல்டாவைக் கணக்கிடுமாறு கேட்கிறார்.

தீர்வு:

டெல்டாவைக் கணக்கிடுவதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்

டெல்டாவின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

இங்கே, சொத்து என்பது புட் விருப்பமாகும், மேலும் இது பங்குக்கு அடிப்படையாகும். எனவே, முதலில், சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்டுபிடிப்போம், இது புட் விருப்பத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றமாகும், இது 75 3.75 குறைவாக $ 3.92 ஆக இருக்கும் $ -0.17 க்கு சமமாக இருக்கும், இப்போது அடிப்படை விலையில் மாற்றம் $ 52.67 குறைவாக இருக்கும் $ 51.78 இது 99 0.99 க்கு சமமாக இருக்கும்.

டெல்டாவைக் கணக்கிட மேலே உள்ள சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம் (தோராயமான எண்ணிக்கை, கருப்பு மற்றும் ஸ்கோல்ஸ் போன்ற பிற சிக்கலான மாதிரிகள் மூலம் உண்மையான உருவத்தைப் பெறலாம்)

டெல்டா = $ -0.1700 / $ 0.8000

டெல்டா இருக்கும் -

டெல்டா = $ - 0.2125

எனவே, டெல்டா $ -0.2125 ஆக இருக்கும்.

டெல்டா ஃபார்முலா கால்குலேட்டர்

பின்வரும் டெல்டா சூத்திர கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

சொத்தின் விலையில் மாற்றம்
அடிப்படை விலையில் மாற்றம்
டெல்டா
 

டெல்டா =
சொத்தின் விலையில் மாற்றம்
=
அடிப்படை விலையில் மாற்றம்
0
=0
0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

டெல்டா ஒரு முக்கியமான கணக்கீடு (பெரும்பாலும் மென்பொருளால் செய்யப்படுகிறது), ஏனெனில் இது விருப்பத்தின் விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும் முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இது எவ்வாறு முதலீடு செய்வது என்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியாகும். புட் ஆப்ஷன் மற்றும் கால் ஆப்ஷன் டெல்டாவின் நடத்தை பெரிதும் கணிக்கக்கூடியது மற்றும் வர்த்தகர்கள், போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள், தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.