எக்செல் இல் கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பு | கணக்கியல் வடிவமைப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

கணக்கியல் எண் வடிவம் எக்செல் இல் நாணய வடிவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் அந்த இரண்டிலும் வேறுபாடு உள்ளது நாணய வடிவம் மட்டுமே பொதுவான நாணய வடிவம் ஆனால் கணக்கியல் வடிவம் என்பது தசம மதிப்புகளைக் கொண்ட விருப்பங்களுடன் சரியான நாணய வடிவமைப்பாகும் இயல்புநிலை.

கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பு எக்செல் என்றால் என்ன?

எக்செல் இல் உள்ள கணக்கியல் வடிவம் நாணய வடிவத்தைப் போன்றது மற்றும் தேவைப்படும் இடங்களில் எண்களுடன் இணைக்கப்படலாம். கணக்கியல் வடிவத்திற்கும் நாணய வடிவமைப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், கணக்கியல் வடிவம் டாலரின் அடையாளத்தை உதாரணமாக, கலத்தின் தீவிர இடது முனையில் வைக்கிறது, மேலும் பூஜ்ஜியத்தை ஒரு கோடு எனக் காட்டுகிறது. வடிவமைப்பு எண்கள் நாணயத்திற்கு சமம்.

 • கலங்களின் செல் அல்லது நோக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இயல்புநிலை நாணய சின்னத்துடன் ஒரு எண்ணைக் காட்டலாம், அதன்பிறகு எக்செல் என்பதைக் கிளிக் செய்க.
 • எவ்வாறாயினும், இது இரண்டு முரண்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது, இது கணக்கியல் செய்யக் குறைவான கோரிக்கையை ஏற்படுத்துகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, பூஜ்ஜிய மதிப்புகளை கோடுகளாக நிரூபித்தல், அனைத்து நாணய சின்னங்களையும் தசம இடங்களையும் சரிசெய்தல் மற்றும் இணைப்புகளில் எதிர்மறைத் தொகைகளைக் காண்பித்தல்.
 • எக்செல் இல் உள்ள நிலையான கணக்கியல் வடிவம் இரண்டு தசம புள்ளிகள், ஆயிரம் பிரிப்பான் வரை உள்ளது, மேலும் டாலர் அடையாளத்தை கலத்தின் தீவிர இடது பாதியில் பூட்டுகிறது. எதிர்மறை எண்கள் அடைப்புகளில் காட்டப்பட்டுள்ளன.
 • ஒரு விரிதாள் நிரலில் எக்செல் கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்த, ஒவ்வொரு கலத்தையும் இடம்பெற்று, வடிவமைப்பு தேர்வுகளின் கீழ் “கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பு” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

எக்செல் இல் கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

இந்த கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பு எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பு எக்செல் வார்ப்புரு

படி 1 - எக்செல் இல் கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்த எக்செல் இல் மதிப்புகளை உள்ளிடவும்.

படி 2 -எக்செல் இல் உள்ள கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பை கணக்கு எண் வடிவமைப்பு ரிப்பனில் பயன்படுத்தலாம் முதலில் கலங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து முகப்பு தாவலைக் கிளிக் செய்து எண் வடிவமைப்பு கீழ்தோன்றிலிருந்து கணக்கியலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி # 3 -நீங்கள் கணக்கியலைக் கிளிக் செய்தவுடன், அது உங்களுக்கு கணக்கியல் வடிவமைப்பு மதிப்பைக் கொடுக்கும்.

படி # 4 -நீங்கள் தசமத்தை அகற்ற விரும்பினால், தசமத்தைக் குறைக்க எண்களின் கீழ் உள்ள ஐகானைக் கிளிக் செய்க:

படி # 5 -நீங்கள் தசமத்தை அகற்றியவுடன், கீழே நீங்கள் தசமங்கள் இல்லாமல் மதிப்பைக் காண முடியும்.

படி # 6 -உங்கள் மதிப்பிலிருந்து டாலர் அல்லது நாணய சின்னத்தை அகற்ற விரும்பினால். வலது கிளிக் செய்து உரையாடல் பெட்டியில் உள்ள கலங்கள் விருப்பத்திற்கு செல்லவும்.

படி # 7 -வடிவமைப்பு கலத்தின் கீழ் கணக்கியல் விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்து, மதிப்புகளுடன் டாலர் அடையாளத்தை நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றால் எதுவும் இல்லை. சரி என்பதைக் கிளிக் செய்க.

படி # 8 -சின்னம் மற்றும் தசம புள்ளிகளை நீக்கிய பின் வடிவமைக்கப்பட்ட தரவு கீழே உள்ளது.

எக்செல் இல் கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்த குறுக்குவழி விசைகள்

 • நீங்கள் வடிவமைக்க விரும்பும் கலங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 • எக்செல் ரிப்பனில் கட்டளைகளை இயக்கும் Alt விசையை அழுத்தவும்.

 • எக்செல் ரிப்பனில் முகப்பு தாவலைத் தேர்ந்தெடுக்க H ஐ அழுத்தவும், இது எக்செல் முகப்பு தாவலை இயக்குகிறது.
 • மதிப்புகளில் தசம புள்ளியை அதிகரிக்க தசமத்தைக் குறைக்க 9 ஐ அழுத்தி 0 ஐ அழுத்தவும்.
 • வடிவமைப்பு கலங்களின் உரையாடலையும் திறக்க விரும்பினால், Ctrl + 1 ஐ அழுத்தவும்.
 • நாணய சின்னம் இல்லாமல் பண மதிப்பைக் காட்ட விரும்பினால், விருப்ப வடிவமைப்பு கலங்களின் கீழ் எதுவுமில்லை என்பதைக் கிளிக் செய்யலாம்.
 • நாணய வடிவமைப்பைப் போலவே, கணக்கியல் குழுவும் நிதி குணங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும், இந்த ஏற்பாடு ஒரு பிரிவில் உள்ள எண்களின் நாணய சின்னம் மற்றும் தசம நோக்கங்களை சரிசெய்கிறது. அதேபோல், கணக்கியல் வடிவமைப்பு பூஜ்ஜியங்களை கோடுகளாகவும், அடைப்புக்குறிக்குள் எதிர்மறை எண்களாகவும் காட்டுகிறது. நாணய ஒழுங்கமைப்பைப் போலவே, உங்களுக்கு எத்தனை தசம புள்ளிகள் தேவை, ஆயிரம் பிரிப்பானைப் பயன்படுத்தலாமா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும். தனிப்பயன் எண் அமைப்பை நீங்கள் செய்தால் தவிர, எதிர்மறை எண்களின் இயல்புநிலை காட்சியை மாற்ற முடியாது.

எக்செல் இல் கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

 1. சின்னத்துடன் அல்லது சின்னம் இல்லாமல் தனிப்பயனாக்க விரும்பினால் இது உங்களுக்கு உதவுகிறது.
 2. தசம புள்ளிகளுடன் சரியான மதிப்பைக் காட்ட இது உங்களுக்கு உதவுகிறது.
 3. இது ஒரு மூன்று-படி செயல்முறை மட்டுமே.
 4. பயன்படுத்த மிகவும் எளிதானது மற்றும் வசதியானது.

எக்செல் இல் கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் தீமைகள்

 1. இந்த செயல்பாடு எப்போதும் ஆயிரம் பிரிப்பான்களுடன் எண் வடிவமைப்பை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.
 2. இந்த செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது இது இயல்புநிலை நாணயம் மற்றும் தசம புள்ளிகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

கணக்கியல் எண் வடிவமைப்பு எக்செல் பயன்படுத்தும் போது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 1. கலங்களின் வரம்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக, முழு நெடுவரிசையையும் அல்லது ஒரு நெடுவரிசையின் அடுத்த எண்ணையும் தேர்வு செய்ய ஒரு நெடுவரிசையின் மேல் உள்ள கடிதத்தைத் தட்டலாம். முழு விரிதாளையும் ஒரே நேரத்தில் தேர்வுசெய்ய சிறிய பெட்டியை “A” இன் ஒரு பக்கத்திற்கு அல்லது “1” க்கு மேலே தட்டலாம்.
 2. உங்களுக்கு சின்னம் தேவையில்லை என்பதை எப்போதும் சரிபார்க்கவும், அதை அகற்றவும்.
 3. தசமத்தை மதிப்புகளில் வைக்க வேண்டுமா இல்லையா என்பது தசமமும் பயனர் தேர்வாகும்.
 4. தனிப்பயன் எக்செல் எண் வடிவம் காட்சி பிரதிநிதித்துவத்தை மாற்றுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கலத்தில் ஒரு மதிப்பு எவ்வாறு காட்டப்படுகிறது. கலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை மதிப்பு மாற்றப்படவில்லை.
 5. நீங்கள் எக்செல் வடிவத்தில் பணிபுரிந்ததை மாற்றும்போது, ​​அந்த வடிவமைப்பின் நகல் செய்யப்படுகிறது. முதல் எண் வடிவமைப்பை மாற்றவோ அழிக்கவோ முடியாது.
 6. தனிப்பயன் எண் வடிவங்கள் பணித்தாளில் ஒரு எண் காண்பிக்கும் முறையை மட்டுமே பாதிக்கும் மற்றும் எண்ணின் அசல் மதிப்பை பாதிக்காது.
 7. அகற்றப்பட்ட தனிப்பயன் வடிவத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்ட பணிப்புத்தகத்தில் காண்பிக்கப்படும் எந்த கலங்களும் பணிப்புத்தகத்தில் இயல்புநிலை பொது வடிவத்தில் காண்பிக்கப்படும்.