நேரடி vs மறைமுக பணப்புழக்க முறைகள் | முதல் 7 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ்)

நேரடி மற்றும் மறைமுகமானது, நிறுவனங்களின் பணப்புழக்க அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வெவ்வேறு முறைகள், செயல்பாட்டு வேறுபாடுகளுடன் தொடர்புடைய பணப்புழக்கங்களுடன் தொடர்புடையது, அங்கு பண ரசீதுகள் மற்றும் பண கொடுப்பனவுகளில் நேரடி பணப்புழக்க முறை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் இயக்க நடவடிக்கைகள் பிரிவில் இருந்து பணப்புழக்கங்களில் புகாரளிக்கப்படுகின்றன, அதேசமயம் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் கணக்குகளில் மறைமுக பணப்புழக்க முறை மாற்றங்கள் நிகர வருமானத்தில் சரிசெய்யப்பட்டு இயக்க நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப்புழக்கங்களை அடைகின்றன.

நேரடி எதிராக மறைமுக பணப்புழக்க வேறுபாடுகள்

பணப்புழக்க அறிக்கையில் மூன்று செட் செயல்பாடுகள் உள்ளன, அதாவது செயல்படுதல், முதலீடு செய்தல் மற்றும் நிதியளித்தல். வழக்கமாக, முதலீட்டு மற்றும் நிதி பிரிவுகளும் இதேபோல் கணக்கிடப்படுகின்றன.

ஆனால் செயல்பாட்டு நடவடிக்கையிலிருந்து பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிடும்போது, ​​கணக்கீட்டுக்கான இரண்டு முறைகள் முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன - மறைமுக முறை மற்றும் நேரடி முறை.

  • பணப்புழக்கத்தின் மறைமுக முறை நிகர வருமானத்தை அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகிறது. இது தேவையான மாற்றங்களைச் செய்கிறது, அதாவது, மொத்த நிகர வருமானத்தை செயல்பாடுகளிலிருந்து பணத் தொகையாக மாற்ற மாறிகள் சேர்ப்பது மற்றும் கழித்தல்.
  • இயக்க நடவடிக்கைகளில் பணப்புழக்கத்தின் நேரடி முறை வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பெறப்படும் பணம் மற்றும் சப்ளையர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் பிறருக்கு செலுத்தப்படும் பணம் ஆகியவை அடங்கும். வருமான வரி, வட்டி மற்றும் பிற மாறிகள் ஆகியவற்றிற்கும் பணத்தை செலுத்தலாம்.
  • பணப்புழக்கத்தின் நேரடி முறை பணப் பரிவர்த்தனைகளான பணப் பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து தொடங்குகிறது.
  • மறைமுக பணப்புழக்க முறை, மறுபுறம், கணக்கீடு நிகர வருமானத்திலிருந்து தொடங்குகிறது, பின்னர் மீதமுள்ளவற்றை சரிசெய்ய நாங்கள் செல்கிறோம்.

நேரடி மற்றும் மறைமுக பணப்புழக்க முறைகள் இன்போ கிராபிக்ஸ்

நேரடி மற்றும் மறைமுக பணப்புழக்க முறைகளுக்கு இடையிலான முதல் 7 வேறுபாடு இங்கே

நேரடி பணப்புழக்கம் எதிராக மறைமுக பணப்புழக்க முறை முக்கிய வேறுபாடுகள்

நேரடி எதிராக மறைமுக பணப்புழக்க முறைகளுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகள் இங்கே-

  • நேரடி பணப்புழக்கம் மற்றும் மறைமுக பணப்புழக்க முறை ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளில் ஒன்று பணப்புழக்க அறிக்கையை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் பரிவர்த்தனைகளின் வகையாகும். மறைமுக முறை நிகர வருமானத்தை அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் சரிசெய்தல்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வருமானத்தை பணப்புழக்கமாக மாற்றுகிறது. நேரடி முறை பண பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கத்தை உருவாக்குகிறது.
  • பணப்புழக்க மறைமுக முறை நிகர வருமானத்தை பணப்புழக்கத்தின் அடிப்படையில் தானாக மாற்றுவதை உறுதி செய்கிறது. பணப்புழக்க நேரடி முறை, மறுபுறம், பண பரிவர்த்தனைகளை தனித்தனியாக பதிவுசெய்து பின்னர் பணப்புழக்க அறிக்கையை உருவாக்குகிறது.
  • பணப்புழக்க மறைமுக முறைக்கு நேரம் தேவைக்கேற்ப செய்யப்படும் மாற்றங்களாக தயாரிப்பு தேவை. பணப்புழக்க நேரடி முறைக்கான தயாரிப்பு நேரம் இது பண பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவதால் அதிகம் இல்லை.
  • சரிசெய்தல்களைப் பயன்படுத்துவதால் பணப்புழக்க மறைமுக முறையின் துல்லியம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். ஒப்பீட்டளவில், சரிசெய்தல் இங்கே பயன்படுத்தப்படாததால் பணப்புழக்க நேரடி முறை மிகவும் துல்லியமானது.

எனவே, நேரடி மற்றும் மறைமுக பணப்புழக்க முறைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன? நேரடி மற்றும் மறைமுக பணப்புழக்க முறைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தலையில் பார்ப்போம்.

நேரடி எதிராக மறைமுக பணப்புழக்க முறை தலை வேறுபாடுகள்

நேரடி எதிராக மறைமுக பணப்புழக்க முறைகளுக்கு இடையிலான அடிப்படை வேறுபாடுகள் இங்கே

நேரடி எதிராக மறைமுக பணப்புழக்கங்களுக்கு இடையிலான ஒப்பீட்டுக்கான அடிப்படைபணப்புழக்கம் மறைமுக முறைபணப்புழக்க நேரடி முறை
வரையறைமறைமுக முறை நிகர வருமானத்தை ஒரு தளமாகப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் பணமதிப்பிழப்பு போன்ற பணமல்லாத செலவுகளைச் சேர்க்கிறது, ஸ்கிராப் விற்பனையின் மீதான லாபம் போன்ற பணமல்லாத வருமானங்களைக் கழிக்கிறது, மற்றும் ஒட்டுமொத்த பணப்புழக்க அறிக்கையை உருவாக்க தற்போதைய சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளுக்கு இடையிலான நிகர மாற்றங்கள்.நேரடி முறை பண பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது, அதாவது, பணம் பாய்ச்சல் மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கையை தயாரிக்க பெறப்பட்ட பணம்.
வேலைநிகர வருமானம் தானாக பணப்புழக்க வடிவில் மாற்றப்படுகிறது.பணப்புழக்கத்தை மற்றவர்களிடமிருந்து பிரிக்க நல்லிணக்கம் செய்யப்படுகிறது.
காரணிகள் எடுக்கப்படுகின்றனஅனைத்து காரணிகளும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன.தேய்மானம் போன்ற அனைத்து பணமல்லாத பரிவர்த்தனைகளும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன.
ஏற்பாடுகள்ஏற்பாடுகள் நிகர வருமானத்தை பணப்புழக்க அறிக்கையாக மாற்றும்போது முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது.அத்தகைய தயாரிப்பு எதுவும் தேவையில்லை.
துல்லியம்மாற்றங்கள் செய்யப்படுவதால் மறைமுக முறையின் கீழ் பணப்புழக்க அறிக்கை மிகவும் துல்லியமாக இல்லை.இங்கே எந்த மாற்றங்களும் தேவையில்லை என்பதால் நேரடி முறையின் கீழ் பணப்புழக்க அறிக்கை மிகவும் துல்லியமானது.
எடுக்கப்பட்ட நேரம்நேரடி முறையுடன் ஒப்பிடும்போது இது குறைந்த அளவு எடுக்கும்.மறைமுக முறையுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக நேரம் எடுக்கும்.
புகழ்பல நிறுவனங்கள் முக்கியமாக இந்த முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன.மறைமுக முறையுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​அவை இந்த முறையைப் பயன்படுத்தும் மிகச் சில நிறுவனங்கள் மட்டுமே.

நேரடி எதிராக மறைமுக பணப்புழக்க முறை - முடிவு

நேரடி எதிராக மறைமுக பணப்புழக்க முறை இரண்டும் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், மேலும் அவை நிலைமை மற்றும் தேவையைப் பொறுத்து பயன்படுத்தப்படலாம். நிறுவனங்களிடையே மறைமுக முறை மிகவும் பிரபலமானது. ஆனால் தயார் செய்ய நிறைய நேரம் எடுக்கும் (பதிவு செய்வதற்கு முன்), பல மாற்றங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால் இது மிகவும் துல்லியமாக இல்லை.

நேரடி முறை, மறுபுறம், பணமல்லாத பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து பண பரிவர்த்தனைகளைப் பிரிப்பதைத் தவிர வேறு எந்த தயாரிப்பு நேரமும் தேவையில்லை. இது மறைமுக முறையை விட மிகவும் துல்லியமானது.