விலை எடையுள்ள அட்டவணை (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | கணக்கிடுவது எப்படி?

விலை எடையுள்ள குறியீடு என்றால் என்ன?

விலை-எடையுள்ள அட்டவணை என்பது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் நிலவும் அந்தந்த உறுப்பு நிறுவனத்தின் பங்கின் விலையின் விகிதத்தில் அல்லது உறுப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்குச் சுட்டெண்ணைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தின் பாதையை வைத்திருக்க உதவுகிறது பொருளாதாரம் மற்றும் அதன் தற்போதைய நிலை.

இது ஒரு பங்குச் சந்தை குறியீடாகும், இதில் நிறுவனங்களின் பங்குகள் அவற்றின் பங்கு விலைக்கு ஏற்ப எடை போடப்படுகின்றன. இந்த குறியீடானது பெரும்பாலும் பங்குகளால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது அதிக விலையைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அத்தகைய பங்கு அளவு அல்லது நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல் குறியீட்டில் அதிக எடையைப் பெறுகிறது. குறைவான விலைகளைக் கொண்ட பங்கு குறியீட்டில் குறைந்த செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளது. எளிமையான சொற்களில், PWI என்பது குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பத்திரங்களின் விலைகளின் எண்கணித சராசரியாகும்.

டி.ஜே.ஐ.ஏ (டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி) என்பது உலகின் விலை எடையுள்ள குறியீடுகளில் ஒன்றாகும்.

விலை எடையுள்ள குறியீட்டு சூத்திரம்

பி.டபிள்யூ.ஐ ஃபார்முலா = உறுப்பினர்களின் தொகை குறியீட்டில் பங்கு விலை / குறியீட்டில் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை.எடை (i) = பங்குகளின் விலை (i) / அனைத்து உறுப்பினர்களின் விலைகளின் தொகை;

எடுத்துக்காட்டுகள்

கீழே உள்ள குறியீட்டு கணக்கீட்டில் இருந்து, ஒவ்வொரு பங்கு எந்த விகிதத்தை குறிக்கிறது?

எனவே மேலே உள்ள குறியீட்டில் நெட்ஃபிக்ஸ் எடையை கணக்கிடலாம்,

= 220/220+10.50+57

= $0.7652

எனவே மேலே உள்ள குறியீட்டில் ஃபோர்டின் எடையை கணக்கிடலாம்,

= 10.50/220+10.50+57

= $0.0365

எனவே மேற்கண்ட குறியீட்டில் எருமை காட்டு பிரிவின் எடையை கணக்கிடலாம்,

= 57/220+10.50+57

= $0.1983

எனவே, கணக்கீடு பின்வருமாறு,

PWI = $ 220 + $ 10.50 + $ 57/3

பி.டபிள்யூ.ஐ = $ 95.83

இரண்டு முக்கிய விலை எடையுள்ள அட்டவணை

 1. டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி - 30 யு.எஸ். பங்குகளின் அடிப்படையில்
 2. நிக்கி டவ் - 225 பங்குகளின் அடிப்படையில்

நன்மைகள்

 • பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய நிலையையும் கண்காணிப்பது எளிது.
 • இது முதலீட்டாளர்களை ஒரு முடிவை எடுக்க அனுமதிக்கிறது, மேலும் குறியீட்டில் உள்ள வரலாற்று தரவுகளின் உதவியுடன், கடந்த காலங்களில் சில சூழ்நிலைகளுக்கு சந்தை எவ்வாறு பிரதிபலித்தது என்பதை முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு யோசனை அளிக்கிறது.
 • விலை எடையுள்ள குறியீட்டின் மிக முக்கியமான நன்மைகளில் ஒன்று அதன் எளிமை; கணக்கிடுவது, புரிந்து கொள்வது எளிது, எடையுள்ள திட்டம் புரிந்துகொள்வது எளிது.

தீமைகள்

 • சிறிய நிறுவன பங்கு மாற்றங்களின் விலை பெரிய நிறுவன பங்குகளின் விலை மாற்றங்களைப் போலவே குறியீட்டிலும் அதே விளைவைக் கொண்டிருந்தால்.
 • குறியீட்டில் ஒரு பங்கு விலை அதன் உண்மையான சந்தை மதிப்பின் நல்ல குறிகாட்டியாக இல்லை.
 • அதிக பங்கு விலைகளைக் கொண்ட சிறிய நிறுவனங்கள் அதிக எடையைக் கொண்டிருக்கலாம், குறைந்த பங்கு விலையைக் கொண்ட பெரிய நிறுவனங்கள் சிறிய எடையைக் கொண்டிருக்கும், இது சந்தையின் தெளிவற்ற அல்லது நிச்சயமற்ற படத்தைக் காண்பிக்கும்.
 • அதன் மிக முக்கியமான தீமைகள் அல்லது தீவிரமான சார்பு என்னவென்றால், பெயரளவில் அதிக பங்கு விலையைக் கொண்ட பங்கு குறியீட்டில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் இதன் காரணமாக, பெரும்பாலான பங்கு குறியீடுகள் விலை-எடையுள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவதில்லை.
 • இதன் குறைபாடுகளில் ஒன்று என்னவென்றால், பங்கு பிளவு ஏற்பட்டால் கூட, வகுப்பான் மூலம் சரிசெய்தல் செய்யப்படுகிறது, மேலும் இது எடைகளில் தன்னிச்சையான மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
 • பங்கு பிளவுகளின் காரணமாக வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களின் விலை குறைக்கப்பட்டது, இது குறியீட்டுக்கு தரமிறக்குதலை அளிக்கிறது.
 • ஒரு குறியீடானது ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தைக்கான அணுகல் மட்டுமே, அது 100% துல்லியமானது என்று அர்த்தமல்ல, மேலும் சந்தையின் திசையை மாற்றும் பல காரணிகள் உள்ளன, அவை சில நேரங்களில் ஒரு குறியீட்டில் பிரதிபலிக்காது.
 • இந்த முறையில், சிறிய மற்றும் பெரிய நிறுவனங்கள் குறியீட்டு விலையில் ஒரே முக்கியத்துவம் அல்லது மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன.

வரம்புகள்

 • பங்கு பிளவுகள் அல்லது ஈவுத்தொகைகள் இருக்கும்போதெல்லாம், வகுப்பான் சரிசெய்யப்பட வேண்டும்; இல்லையெனில், குறியீட்டு உண்மையான வளர்ச்சியை அளவிட முடியாது அல்லது செய்ய முடியாது. எனவே இதன் பொருள் பங்கு பிளவுகள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
 • விலை-எடையுள்ள குறியீட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாகப் பார்த்தால், அது ஒரு குறியீடல்ல; இது ஒரு சராசரி, குறியீட்டு என்பது தற்போது கணக்கிடப்பட்ட சராசரியை அதே அடிப்படை மதிப்புடன் ஒப்பிடுவதைத் தவிர வேறில்லை.
 • பாதுகாப்பு விலை அல்லது பங்கு விலை மட்டும் அதன் உண்மையான சந்தை மதிப்பை தொடர்பு கொள்ள முடியாது. இது வழங்கல் மற்றும் தேவையின் சந்தை காரணிகளை புறக்கணிக்கிறது.
 • விலை எடையுள்ள குறியீட்டின் சிக்கல் என்னவென்றால், அது அதிக விலை பங்குகளை நோக்கி சார்புடையது.

முக்கிய புள்ளிகள்

 • மற்ற குறியீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது பி.டபிள்யூ.ஐ இப்போதெல்லாம் குறைவாகவே காணப்படுகிறது, மேலும் மிகவும் பொதுவான மற்றும் மிகப்பெரிய விலை எடையுள்ள குறியீடுகள் டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி (டி.ஜே.ஐ.ஏ) மற்றும் நிக்கி 225
 • இந்த நுட்பம் குறியீட்டின் இறுதி மதிப்புக்கு வந்த ஒவ்வொரு கூறுகளின் விலையையும் மட்டுமே கருதுகிறது.
 • ஒரு சுழல், இணைப்பு மற்றும் பங்கு பிளவு ஆகியவை குறியீட்டின் கட்டமைப்பை பாதிக்கின்றன.
 • விலை எடையுள்ள குறியீட்டில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான புள்ளி, குறியீட்டின் தற்போதைய கட்டமைப்போடு பொருந்துவதற்கு காலப்போக்கில் வகுப்பான் மாறுகிறது.

முடிவுரை

மேலேயுள்ள விளக்கம் சந்தையில் ஒரு பங்கின் பங்கு விலை குறித்து PWI எவ்வாறு நுண்ணறிவை வழங்குகிறது என்பதைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை அளிக்கிறது. ஒரு குறியீடு பொதுவாக பங்குகளின் இலாகாவில் புள்ளிவிவர மாற்றத்தை அளவிடுகிறது, இது ஒட்டுமொத்த சந்தையை குறிக்கிறது. 1896 ஆம் ஆண்டில் முதல் குறியீட்டு உருவாக்கப்பட்டது, இது இன்று டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி (டி.ஜே.ஐ.ஏ) என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது. இப்போதெல்லாம், இது குறைவான பிரபலமாக உள்ளது மற்றும் குறியீட்டுக்கான சில வரம்புகள் காரணமாக மற்ற குறியீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. விலை எடையுள்ள குறியீட்டுடன் தொடர்புடைய சில நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் உள்ளன.

இது பங்கு விலைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது, ஆனால் சந்தையில் எந்த மாற்றங்களையும் பிரதிபலிக்கவில்லை. ஒரு குறியீட்டின் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு, ஒருவர் குறியீடுகளின் கட்டுமானத்தைப் பற்றிய புரிதலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், மேலும் குறியீடுகளுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள் மற்றும் தொடர்புகள் புரிந்து கொள்ளப்பட்டால், குறியீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட எதிர்கால ஒப்பந்தத்தைப் புரிந்துகொள்வது எளிது. விலை எடையுள்ள குறியீட்டில், அதிக விலை கொண்ட ஒரு பங்கு குறியீட்டின் செயல்திறனில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.