பாலம் நிதியளிப்பு (பொருள், எடுத்துக்காட்டுகள்) | இது எப்படி வேலை செய்கிறது?

பாலம் நிதி என்றால் என்ன?

நீண்ட கால நிதியுதவி பெறும் வரை உடனடி வணிகத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய குறுகிய கால கடன்களை வாங்குவதற்கு உதவும் நிதி முறையாக பாலம் நிதியுதவி வரையறுக்கப்படுகிறது. வணிகத்தின் மூலதனத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக அல்லது குறுகிய கால வணிகத் தேவைகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக பாலம் கடன்கள் அல்லது நிதி வாங்கப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு அதிக நிதி செலவுகள் அல்லது வட்டி விகிதங்கள் உள்ளன.

இந்த நிதி முறைகள் வணிகம் ஒரு பண நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் போது மற்றும் வணிக நீண்ட கால நிதி விருப்பங்களிலிருந்து மூலதன உட்செலுத்தலைப் பெறும்போது கால அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

பாலம் நிதி / கடன் வகைகள்

# 1 - கடனுக்கான பாலம் நிதி

பாலம் நிதியுதவி அதிக வட்டி கடன் வடிவில் ஏற்பாடு செய்யப்படலாம். இந்த கடன்கள் அடிப்படையில் ஒரு குறுகிய கால கால கட்டத்திற்கானவை. இத்தகைய கடன்கள் வணிக நெருக்கடியையும் துயரங்களையும் அதிகரிக்கும்.

# 2 - பாலம் நிதி ஐபிஓக்கள்

ஆரம்ப பொது வழங்கலைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு பாலம் நிதியுதவி பயன்படுத்தப்படலாம். ஆரம்ப பொது பிரசாதத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து எழும் மிதக்கும் செலவுகளை ஈடுசெய்ய இத்தகைய கடன்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். மிதக்கும் செலவுகள் ஐபிஓக்களின் செயல்முறையைத் தொடங்க எழுத்துறுதி சேவைகளை மேற்கொள்வதற்காக வணிகத்தால் பிறந்த செலவுகள் ஆகும்.

# 3 - மூடிய பாலம் நிதி

பாலம் நிதியுதவியின் இந்த ஏற்பாடு கடன்களுக்கு சேவை செய்வதற்கான காலம் கடன் வழங்குபவருக்கும் கடன் வாங்குபவருக்கும் இடையில் நிர்ணயிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. இந்த வகையான ஏற்பாடுகள் சரியான நேரத்தில் கடன்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்கின்றன. இந்த வகை ஏற்பாடு சட்ட ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

# 4 - திறந்த பாலம் நிதி

பாலம் நிதியுதவியின் இந்த மாறுபாட்டில், கடன்களை வழங்குவதற்கான காலம் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. இந்த ஏற்பாடு கடன்களின் சரியான நேரத்தில் சேவை செய்வதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

# 5 - முதல் மற்றும் இரண்டாவது கட்டணம் பாலம் நிதி

இந்த வகை கடன் ஏற்பாட்டில், கடனளிப்பவர் வணிகத்தால் பாலம் கடன்கள் வாங்கப்படும் இணை அடிப்படையில் தொடர்புடைய முதல் கட்டணம் அல்லது இரண்டாவது கட்டணம் கோருகிறார். கடன் வழங்குபவர் முதல் கட்டணத்தை கோருகிறார் என்றால், வாடிக்கையாளரால் இயல்புநிலை ஏற்பட்டால், கடனளிப்பவர் பிணையத்தை நோக்கிய முதல் உரிமையைப் பெறுவார். கடன் வழங்குபவர் இரண்டாவது கட்டணத்தை கோருகிறார் என்றால், வணிகத்தால் இயல்புநிலை ஏற்பட்டால், கடன் வழங்குபவர் பிணையத்தை நோக்கி இரண்டாவது உரிமையைப் பெறுவார்.

பாலம் நிதி எடுத்துக்காட்டுகள்

 • வர்த்தகம் தற்போது கடுமையான பண நெருக்கடியில் உள்ளது, ஆனால் இது ஒரு புதிய வணிக வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. புதிய வணிகத் திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கான நோக்கத்திற்காக அவர்களுக்கு, 000 600,000 பற்றாக்குறை உள்ளது. பாலம் நிதியளிக்கும் நோக்கத்திற்காக அவர்கள் அருகிலுள்ள துணிகர முதலீட்டாளரை அணுகினர்.
 • வணிக வாய்ப்பை மதிப்பிடும் துணிகர மூலதனம் மற்றும் அதிலிருந்து பெறப்பட்ட லாபம் ஆகியவை நிதியைக் கட்டுப்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கின்றன. அவர் நிதியளிக்க ஒப்புக்கொள்கிறார், ஆனால் கடனை வழங்கிய ஒரு வருடத்திலிருந்து கடனுக்கு சேவை செய்யப்படுவதால் 15% வட்டி விகிதத்தில் அதிக செலவில்.
 • ஆரம்ப பொது வழங்கலுக்கு ஒரு வணிகம் செல்லலாம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இருப்பினும், ஆரம்ப பொது வழங்கலைத் தொடங்க சுமார் மூன்று மாதங்கள் உள்ளன. வணிகத்தின் செயல்பாடுகளை பராமரிக்க வணிகத்திற்கு கூடுதலாக, 000 1,000,000 பணம் தேவைப்படுகிறது.
 • எனவே, வணிகமானது, தற்போது வணிகத்தின் ஆரம்ப பொது வழங்கலில் பணிபுரியும் அண்டர்ரைட்டரை அணுகியுள்ளது. நிறுவனம் அதன் பங்குகளை வெளியீட்டு விலையை விட குறைந்த விலையில் ஆனால் வழங்கப்பட்ட பாலத்தின் அளவுக்கு சமமானதாக இருந்தால், பாலத்திற்கு நிதியளிக்க அண்டர்ரைட்டர் ஒப்புக்கொள்கிறார்.

பாலம் நிதி எண் உதாரணம்

ஒரு தனிநபருக்கு ஒரு பழைய குடியிருப்பு சொத்து உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம், அந்த சொத்தை அடமானத்தின் கீழ் வைத்திருப்பதாகவும், இறுதி செலவுகள் $ 20,000 வரை இருக்கும் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். பழைய சொத்து மதிப்பு 200 1,200,000 மற்றும் நிலுவையில் உள்ள 300,000 டாலர்.

தனிநபர் ஒரு புதிய குடியிருப்பு சொத்தை 200 2,200,000 க்கு வாங்க திட்டமிட்டுள்ளார், அதில், 000 1,000,000 வரை நிதி வாங்க முடியும். பாலம் நிதி ஏற்பாடு மூலம் நிதியளிக்கக்கூடிய சொத்தை வாங்குவதற்கு தனிநபருக்கு இன்னும் சில பற்றாக்குறை தொகை உள்ளது.

பின்வருபவை காட்டப்படும் பற்றாக்குறை தொகையாக இருக்கும்: -

எனவே, வணிகத்திற்கு உடனடியாக ஒரு பாலம் கடன் தேவைப்படுகிறது $320,000 புதிய சொத்தை பெற.

நன்மைகள்

 1. இந்த கடன்கள் மிக விரைவாகவும் உடனடியாகவும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
 2. மோசமான கடன் சுயவிவரத்தைக் கொண்டவர்களுக்கு கடன் சுயவிவரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அவை உதவக்கூடும், அந்த நிறுவனம் கடன் காலம் முழுவதும் சரியான நேரத்தில் கடன் கொடுப்பனவுகளை வழங்குவதை முடித்துவிட்டால்.
 3. இது ஏலங்கள் மற்றும் உடனடி வணிகத் தேவைகளைத் தொடர விரைவான நிதிக்கு உதவுகிறது.
 4. பாலம் கடன்களுடன் தொடர்புடைய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் கடன் வழங்குநர்களின் நெகிழ்வுத்தன்மையைப் பொறுத்தது.
 5. கடன் வாங்குபவருக்கு அதன் கட்டண சுழற்சிகளை நிர்வகிக்க இது உதவுகிறது.

தீமைகள்

 1. பாலம் கடன்கள் அதிக வட்டி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன, எனவே அவை மிகவும் விலை உயர்ந்தவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
 2. கடன்கள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை என்பதால், அவை கடன் வாங்குபவர்களின் முடிவில் இருந்து அதிக இயல்புநிலை அபாயத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
 3. கடனளிப்பவர்கள் தாமதமாக செலுத்துவதற்கு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள்.
 4. செலுத்தப்படாத ஒவ்வொரு கடனுக்கும், இருப்பு நிதி விகிதத்துடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்கிறது.
 5. பாரம்பரிய கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து கடன்களைப் பெறத் தவறியதால் கடன் வாங்குபவர் அத்தகைய கடன்களிலிருந்து வெளியேற முடியாது.

வரம்புகள்

 1. மோசமான கடன் சுயவிவரத்தைக் கொண்ட கடன் வாங்குபவருக்கு பாலம் கடன்களுக்கான அணுகல் கிடைக்காமல் போகலாம்.
 2. மோசமான கடன் சுயவிவரத்துடன் கடன் வாங்குபவர்களிடமிருந்து அதன் கடன்களை காப்பீடு செய்ய கடன் வழங்குபவர் எந்தவொரு பாலம் கடன்களையும் வழங்குவதற்கு முன் இணை கேட்கலாம்.
 3. கடன் வழங்குபவர் கூடுதலாக தோற்றம் மற்றும் முன்கூட்டியே அதிக கட்டணம் வசூலிக்கலாம்.

முக்கிய புள்ளிகள்

 1. இவை 3 வாரங்கள் முதல் 12 மாதங்கள் வரையிலான கால அளவைக் கொண்ட குறுகிய கால இயற்கையின் கடன்கள்.
 2. தற்போதுள்ள ஏற்பாட்டில் இருந்து நிதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவுடன் கடன்கள் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகின்றன.
 3. அத்தகைய கடன்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கான செலவு அதிகமாக இருப்பதால், இந்த கடன்கள் பாரம்பரிய கடன் வழங்குநரிடமிருந்து மறு நிதியளிக்கப்படுகின்றன.
 4. இந்த கடன்கள் எந்தவொரு முக்கிய ஒழுங்குமுறை அமைப்பின் கீழும் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.
 5. இத்தகைய கடன்கள் தரத்தில் தரமற்றவை, அதாவது கடன் வழங்குபவருக்கும் கடன் வாங்குபவருக்கும் இடையே உறுதியான உடன்படிக்கைகள் இல்லை.

முடிவுரை

குறுகிய கால வணிகத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு நிதி ஏற்பாடு செய்வதற்கான முறையே பாலம் நிதியளிப்பு ஆகும். இவை பொதுவாக வணிகத்தின் மூலதனத் தேவைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக அல்லது உறுதியான சொத்துக்களைப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஐபிஓக்களின் நோக்கத்திற்காகவும் நல்ல ஒப்பந்தங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காகவும் பிரிட்ஜ் நிதியுதவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடன் வாங்கும் நிறுவனம் நல்ல, இலாபகரமான மற்றும் விரிவான வணிக ஒப்பந்தங்களை இழக்காது என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.