எக்செல் இல் வரிசைகளை எண்ணுங்கள் | எக்செல் இல் வரிசைகளின் எண்ணிக்கையை எண்ண 6 வழிகள்

எக்செல் வரிசையில் வரிசைகளின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி எக்செல் வரிசையில் வரிசைகளை எண்ணுவதற்கான பல்வேறு வழிகள் இங்கே உள்ளன, தரவு கொண்ட வரிசைகள், வெற்று வரிசைகள், எண் மதிப்புகள் கொண்ட வரிசைகள், உரை மதிப்புகள் கொண்ட வரிசைகள் மற்றும் எக்செல் வரிசைகளின் எண்ணிக்கையுடன் தொடர்புடைய பல விஷயங்கள்.

இந்த எண்ணிக்கை வரிசைகள் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - வரிசை வரிசைகள் எக்செல் வார்ப்புரு

# 1 - தரவை மட்டுமே கொண்ட எக்செல் எண்ணிக்கை வரிசைகள்

முதலில் தரவைக் கொண்ட எக்செல் இல் எண் வரிசைகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்று பார்ப்போம். பொதுவாக, தரவுகளுக்கு இடையில் வெற்று வரிசைகள் இருக்கலாம், ஆனால் பெரும்பாலும் நாம் அவற்றைப் புறக்கணித்து, அதில் எத்தனை வரிசைகளைக் கொண்டிருக்கும் எத்தனை வரிசைகளைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

எக்செல் உள்ள கலங்களின் வரம்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் தரவைக் கொண்ட பல வரிசைகளை நாம் எண்ணலாம். கீழே உள்ள தரவைப் பாருங்கள்.

என்னிடம் மொத்தம் 10 வரிசைகள் உள்ளன (எல்லை செருகப்பட்ட பகுதி). இந்த 10 வரிசையில், எத்தனை கலங்களில் தரவு உள்ளது என்பதை சரியாக எண்ண விரும்புகிறேன். இது வரிசைகளின் சிறிய பட்டியல் என்பதால், வரிசைகளின் எண்ணிக்கையை எளிதாக எண்ணலாம். ஆனால் மிகப்பெரிய தரவுத்தளத்திற்கு வரும்போது கைமுறையாக எண்ண முடியாது. இந்த கட்டுரை உங்களுக்கு உதவும்.

முதலில், எக்செல் உள்ள அனைத்து வரிசைகளையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

உண்மையில், எத்தனை வரிசைகளில் இங்கே தரவு உள்ளது என்பதை இது என்னிடம் சொல்லவில்லை. இப்போது எக்செல் திரையின் வலது புறத்தின் கீழே பாருங்கள், அதாவது ஒரு நிலை பட்டி.

சிவப்பு வட்ட வட்டத்தைப் பாருங்கள், இது COUNT ஐ 8 எனக் கூறுகிறது, அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 10 வரிசைகளில் 8 இல் தரவு உள்ளது.

இப்போது நான் வரம்பில் மேலும் ஒரு வரிசையைத் தேர்ந்தெடுத்து, எண்ணிக்கை என்ன என்பதைப் பார்ப்பேன்.

நான் மொத்தம் 11 வரிசைகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன், ஆனால் எண்ணிக்கை 9 என்று கூறுகிறது, ஆனால் என்னிடம் 8 வரிசைகளில் மட்டுமே தரவு உள்ளது. கலங்களை நாம் உன்னிப்பாக ஆராயும்போது 11 வது வரிசையில் அதில் ஒரு இடம் உள்ளது.

கலத்தில் எந்த மதிப்பும் இல்லை மற்றும் அதற்கு ஸ்பேஸ் எக்செல் மட்டுமே இருந்தாலும், தரவைக் கொண்ட கலமாக இது கருதப்படும்.

# 2 - தரவைக் கொண்ட அனைத்து வரிசைகளையும் எண்ணுங்கள்

எத்தனை வரிசைகள் உண்மையில் தரவைக் கொண்டுள்ளன என்பதை விரைவாக எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம் என்பது இப்போது எங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால் தரவைக் கொண்ட வரிசைகளை எண்ணுவதற்கான மாறும் வழி இதுவல்ல. நாங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் COUNTA எத்தனை வரிசைகள் தரவைக் கொண்டுள்ளன என்பதைக் கணக்கிடும் செயல்பாடு.

D3 கலத்தில் COUNTA செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

எனவே மொத்த வரிசைகளின் எண்ணிக்கை 8 வரிசைகள். இந்த சூத்திரம் கூட இடத்தை தரவுகளாக கருதுகிறது.

# 3 - எண்களை மட்டுமே கொண்ட வரிசைகளை எண்ணுங்கள்

எத்தனை வரிசைகளில் எண் மதிப்புகள் மட்டுமே உள்ளன என்பதை இங்கே எண்ண விரும்புகிறேன்.

2 வரிசைகளில் எண் மதிப்புகள் உள்ளன என்பதை நான் எளிதாக சொல்ல முடியும். சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இதை ஆராய்வோம். எங்களிடம் COUNT எனப்படும் உள்ளமைக்கப்பட்ட சூத்திரம் உள்ளது, இது வழங்கப்பட்ட வரம்பில் எண் மதிப்புகளை மட்டுமே கணக்கிடுகிறது.

செல் B1 இல் COUNT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள் மற்றும் A1 முதல் A10 வரை வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

COUNT செயல்பாடு 2 எனக் கூறுகிறது. எனவே 10 வரிசைகளில், வரிசைகளில் மட்டுமே எண் மதிப்புகள் உள்ளன.

# 4 - எண்ணிக்கையிலான வரிசைகள், இதில் வெற்றிடங்கள் மட்டுமே உள்ளன

எக்செல் இல் COUNTBLANK செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வெற்று வரிசைகளை மட்டுமே நாம் காண முடியும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரம்பில் 2 வெற்று வரிசைகள் உள்ளன, அவை வெற்று செயல்பாட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

# 5 - உரை மதிப்புகளை மட்டுமே கொண்ட வரிசைகளை எண்ணுங்கள்

முந்தைய நிகழ்வுகளைப் போலன்றி COUNTTEXT செயல்பாட்டில் எங்களுக்கு நேராக இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சிந்திக்க வேண்டும். வைல்டு கார்டு எழுத்துக்குறி (*) உடன் COUNTIF செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

இங்கே அனைத்து மந்திரங்களும் வைல்டு கார்டு எழுத்துக்குறி (*) ஆல் செய்யப்படுகின்றன. இது வரிசையில் உள்ள எந்த எழுத்துக்களுடன் பொருந்துகிறது மற்றும் முடிவை உரை மதிப்பு வரிசையாக வழங்குகிறது. வரிசையில் எண் மற்றும் உரை மதிப்பு இருந்தாலும் கூட அது உரை மதிப்பாக மட்டுமே கருதப்படும்.

# 6 - வரம்பில் உள்ள அனைத்து வரிசைகளையும் எண்ணுங்கள்

இப்போது முக்கியமான பகுதி வருகிறது. எத்தனை வரிசைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்பதை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? ஒருவர் எக்செல் இல் பெயர் பெட்டியைப் பயன்படுத்துகிறார், இது வரிசைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மட்டுமே. ஆனால் நாம் எப்படி எண்ணுவது?

எத்தனை வரிசைகள் உண்மையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன என்பதைத் தரும் ROWS எனப்படும் சூத்திரத்தை நாங்கள் உள்ளமைத்துள்ளோம்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • விண்வெளி கூட கலத்தில் ஒரு மதிப்பாக கருதப்படுகிறது.
  • கலத்தில் எண் மற்றும் உரை மதிப்பு இரண்டுமே இருந்தால் அது உரை மதிப்பாக கருதப்படும்.
  • நாம் இருக்கும் தற்போதைய வரிசை என்ன என்பதை ROW வழங்கும், ஆனால் வரிசைகளில் தரவு இல்லை என்றாலும் வழங்கப்பட்ட வரம்பில் எத்தனை உள்ளன என்பதை ROWS வழங்கும்.