அரை மாறி செலவு (வரையறை, ஃபார்முலா) | கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டுகள்

அரை மாறி செலவு வரையறை

அரை-மாறி செலவு என்பது நிலையான செலவின் கலவையாகவும், நிலையான செலவுகள் குறிப்பிட்ட உற்பத்தி மட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு நிலையான செலவை மீறி மாறக்கூடிய செலவாகவும் மாறலாம், எடுத்துக்காட்டாக, மின்சார பில் போன்றவை மற்றும் அதன் நடத்தை சார்ந்துள்ளது நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய செலவுகளில் ஓரளவுக்கு இந்த செலவுகள் கலப்பு செலவு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இத்தகைய கலப்பு செலவில், உற்பத்தியின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல் நிலையான பகுதி ஏற்படும், பூஜ்ஜிய உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் கூட, ஒரு நிலையான செலவு இன்னும் ஏற்படும். எவ்வாறாயினும், அத்தகைய செலவுகளின் மாறக்கூடிய பகுதி முற்றிலும் நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் உற்பத்திப் பணிகளின் அளவைப் பொறுத்தது மற்றும் உற்பத்தி நிலைகளுடன் விகிதத்தில் அதிகரிக்கிறது. அதாவது நிலையான செலவுகள் மற்றும் மாறி செலவுகள் (உற்பத்தியின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு) சேர்ப்பதன் மூலம் அரை மாறி செலவுகளைக் கணக்கிட முடியும்.

ஃபார்முலா

அரை மாறி செலவு = F + VX

எங்கே:

 • எஃப் = நிலையான செலவு
 • வி = ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி செலவு
 • எக்ஸ் = அலகுகளில் மொத்த உற்பத்தி

அரை மாறி செலவுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த அரை மாறி செலவு எடுத்துக்காட்டுகள் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - அரை மாறி செலவு எடுத்துக்காட்டுகள் எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் தொலைபேசி மற்றும் மின்சாரம் தொடர்பான செலவுகள்:

தொலைபேசி பில்கள்: - ஒரு நிறுவனம் ஒரு நாளைக்கு 100 அழைப்புகளைச் செய்யும் திட்டத்துடன் லேண்ட்லைன் தொலைபேசி இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. திட்டத்தின் விலை மாதத்திற்கு $ 750; இருப்பினும், நிறுவனம் அதிக அழைப்புகளைச் செய்தால், ஒரு அழைப்புக்கு 50 0.50 வீதம் வசூலிக்கப்படும். 1 மாதத்திற்கு நிறுவனத்திற்கான மாறி, நிலையான மற்றும் அரை மாறி செலவுகளை கணக்கிடுங்கள். நிறுவனம் ஒரு நாளைக்கு கூடுதலாக 40 அழைப்புகளை செய்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தீர்வு:

நிறுவனத்தின் நிலையான செலவு = மாதத்திற்கு $ 750

அழைப்புகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல் நிறுவனத்தால் ஏற்படும் இந்த நிலையான தொகை நிலையான செலவு ஆகும்

மொத்த மாறி செலவு = ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறுபடும் செலவு * மாதத்திற்கு கூடுதல் அழைப்புகள்

 • =0.5 * (40*30)
 • =$ 600மாதத்திற்கு

அரை மாறுபடும் செலவு ஃபார்முலா = நிலையான செலவு + மொத்த மாறி செலவு

 • =$ (750 + 600)
 • $ 1350

நிறுவனத்தின் தொலைபேசி பில்களுக்கான செலவு குறித்த உணர்திறன் பகுப்பாய்வை உருவாக்கி வரைகலை விளக்கக்காட்சியை உருவாக்கவும்.

மாதாந்திர கட்டணங்களுக்கான கலப்பு செலவின் வரைகலை விளக்கக்காட்சி பின்வருமாறு-

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தித் துறை அதன் குறைந்தபட்ச திறனில் இயங்கும்போது மாதத்திற்கு million 1.5 மில்லியன் நிலையான செலவுகளைச் செய்கிறது. ஒரு பெரிய அவசர உத்தரவு காரணமாக, இது மாதத்தில் கூடுதலாக 90 மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும். மின்சார பில்கள், தொலைபேசி பில்கள், மூலப்பொருள் செலவுகள் மற்றும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 12000 டாலர் சம்பளம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட அதன் மாறுபட்ட செலவுகள் குறித்த தரவை நிறுவனம் வழங்குகிறது. நிறுவனம் அதன் மொத்த அரை மாறி செலவைக் கணக்கிட விரும்புகிறது.

செலவு கணக்கிட பின்வரும் தரவு எங்களிடம் உள்ளது-

மொத்த கலப்பு செலவைக் கணக்கிடுகிறது:

 • டி = எஃப் + விஎக்ஸ்
 • =1,500,000 + (12000 * 90)
 • =1,500,000 + 1,080,000
 • =2,580,000

எடுத்துக்காட்டு # 3

அட்மிரல் ஸ்போர்ட்ஸ்வேர் பிரைவேட் லிமிடெட் லிமிடெட், சர்வதேச விளையாட்டு ஆடை உற்பத்தி நிறுவனம், இங்கிலாந்தில் அமைந்துள்ளது. ஐ.சி.சி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையின் வரவிருக்கும் போட்டிகளுக்கு, தொழிற்சாலை மற்ற தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய சில கூடுதல் மணிநேரம் வேலை செய்ய வேண்டும். கூடுதல் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் காரணமாக செலவுகள் அதிகரிப்பது குறித்து நிர்வாகம் கவலை கொண்டுள்ளது.

மாறி செலவு மற்றும் நிலையான செலவைக் கணக்கிட நிறுவனத்தின் உற்பத்தித் துறையால் வழங்கப்பட்ட வெவ்வேறு உற்பத்தி நிலைகளில் அரை மாறி செலவு குறித்த பின்வரும் தகவல்களைக் கவனியுங்கள்.

கொடுக்கப்பட்டவை:

மாறி பகுதியைக் கணக்கிடுகிறது (ஒரு யூனிட்டுக்கு)

# 1 - வெளியீட்டின் அலகுகளுக்கும் தொடர்புடைய செலவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு

#2 –ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி செலவு

கணக்கிடப்பட்ட வேறுபாடு செலவை அளவு மூலம் வகுக்கவும்:

 • = £9,000,000 / £ 400000
 • = £22.50

# 3 - நிலையான செலவைக் கணக்கிடுகிறது

 • = £ 50,00,000 – £ 22,50,000
 • = £ 27,50,000

# 4 - முடிவுகளை மீண்டும் சரிபார்க்கிறது: மொத்த மாறக்கூடிய செலவுகளுக்கு (500000 அலகுகளில்) நிலையான செலவைச் சேர்ப்பதன் மூலம். இதன் விளைவாக கொடுக்கப்பட்ட மொத்த செலவாக இருக்க வேண்டும்.

விரிவான கணக்கீடுகளுக்கு மேலே கொடுக்கப்பட்ட எக்செல் தாளைப் பார்க்கவும்.

முடிவுரை

அரை மாறி செலவு மாறி மற்றும் நிலையான செலவுகள் இரண்டின் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது; எனவே கூடுதல் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளுக்குத் திட்டமிடும்போது நிறுவனங்கள் கருத்தில் கொள்வது மிக முக்கியமானது. அறியாமை அல்லது செலவுகளின் திறனற்ற மேலாண்மை நிறுவனத்தின் உயர் மட்ட உற்பத்தியில் நிறுவனத்தின் லாபத்தை குறைக்கலாம்.

 • நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள், இந்த செலவு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான உற்பத்தி வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நிறுவனத்தின் அதிக அளவு உற்பத்தித் திறனைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது.
 • எடுத்துக்காட்டு 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ள வரைபடத்தைப் பார்க்கவும், அங்கு தொலைபேசி பில்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை நிலையானதாக இருக்கும் மற்றும் கூடுதல் பயன்பாட்டுடன், பில் தொகை படிப்படியாக உயரும்.