சரக்கு சுருக்கம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | பத்திரிகை உள்ளீடுகள் எடுத்துக்காட்டு

சரக்கு சுருக்கம் வரையறை

சரக்கு சுருக்கம் என்பது கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பட்டியலிடப்பட்ட சரக்குத் தொகைக்கும் உடல் ரீதியாக இருக்கும் உண்மையான சரக்குகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என வரையறுக்கப்படுகிறது; இத்தகைய சுருக்கம் பொதுவாக திருட்டு, சேதம் அல்லது எண்ணுவதில் பிழை காரணமாக நிகழ்கிறது.

உங்களிடம் உங்கள் சொந்த சில்லறை வணிகம் இருந்தால், நீங்கள் திருட்டு, கடை திருட்டு அல்லது பிற வகையான மோசடிகளை எதிர்கொண்டிருக்கலாம், எதிர்பாராத சரக்கு இழப்புகளைக் கொண்டு வரலாம். சரக்கு இழப்பு என்பது எந்தவொரு வணிகத்திற்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சினையாகும். கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் மானிட்டர்கள் இல்லாமல், உங்கள் வணிகத்தில் சரக்கு சுருக்கத்தை உருவாக்கிய மூல காரணங்களைக் கண்டறிய எந்த வழியும் இல்லை.

சரக்கு சுருக்கத்தை கணக்கிட சூத்திரம்

சரக்கு சுருக்கத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்பது நிதியாண்டு / காலாண்டில் உள்ள அனைத்து சரக்குகளின் மொத்த நிதி மதிப்பைக் கண்டறிந்து சுழற்சி எண்ணிக்கையின் பின்னர் பெறப்பட்ட மொத்த சரக்குகளைக் கழிப்பதன் மூலம் ஆகும்.

சரக்கு சுருக்கம் = முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சரக்கு-உடல் ரீதியாக எண்ணப்பட்ட சரக்கு

முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சரக்கு = தொடக்க சரக்கு + கொள்முதல் - (விற்பனை + சரிசெய்தல்)

நிரந்தர கணக்கியல் முறை மூலம் இந்த சரக்கு இழப்பை கணக்கிட, நீங்கள்: விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையை அதிகரிக்கவும், பதிவு செய்யும் காலத்திற்கான வித்தியாசத்தால் சரக்குகளை குறைக்கவும்.

உங்கள் இருப்புநிலை இழந்த மதிப்பிற்கான சரக்கு வரி உருப்படிக்கு கடன் காண்பிக்கும் you நீங்கள் அதிக செலவுகள் (பொருட்களின் விலை) செய்துள்ளீர்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது, மேலும் குறைந்த மொத்த லாபம் உங்கள் வரிவிதிப்பு வருமானத்தைக் குறைக்கும். இருப்பினும், உங்கள் சுருக்கத்தை விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையில் சேர்ப்பதற்கு பதிலாக தனித்தனியாக பதிவு செய்ய நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

சரக்கு சுருக்கத்தின் முதல் 2 காரணங்கள்

சுருக்கம் முதன்மையாக இரண்டு விஷயங்களால் ஏற்படுகிறது - திருட்டு மற்றும் பிழை. ஒரு பொருளை கடையின் பயன்பாட்டிற்காக பங்குகளில் இருந்து அகற்றுவது, அல்லது ஒரு பொருளின் நிலை காரணமாக ஒரு பொருளின் விற்பனை விலையை குறைத்தல் அல்லது ஒரு பொருளை ஒரு தொண்டு நிறுவனத்திற்கு நன்கொடையாக வழங்குவது போன்ற உங்கள் சரக்குகளில் மாற்றத்தை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்தால் சுருங்குவதால் நீங்கள் அதைக் கணக்கிட்டுள்ளீர்கள்.

# 1 - திருட்டு

இதில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன திருட்டு:

 • மூலம் திருட்டு ஊழியர்கள்
 • மூலம் திருட்டு வாடிக்கையாளர்கள்
 • மூலம் திருட்டு விற்பனையாளர்கள்

# 2 - பிழை

பிழை, மறுபுறம், எந்தவிதமான நேர்மையற்ற தன்மையும் இல்லாமல், தற்செயலாக சரக்கு மதிப்பை இழப்பதாகும். தவறாக விலை நிர்ணயம் செய்தல், தவறான தரவை IMU கோப்பில் உள்ளிடுவது அல்லது கடையின் பயன்பாட்டிற்காக ஒரு காட்சியில் இருந்து ஒரு பொருளை அகற்றுவது அல்லது உள்ளூர் தொண்டு நிறுவனத்திற்கு ஒரு பொருளை நன்கொடையாக வழங்குவது போன்ற நடவடிக்கைகள் நடக்கும்போது சரக்குகளை சரிசெய்ய புறக்கணிப்பது போன்ற தவறுகள் அனைத்தும் சுருக்கத்தால் ஏற்படும் சுருக்கங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு தவறு.

உற்பத்திச் சுழற்சியின் போது மூலப்பொருட்களின் இழப்பு என வேறு வகை சுருக்கங்களைக் குறிப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, உணவுப் பொருட்களை பேக்கிங் செய்யும் போது, ​​பாத்திரங்களுடன் மீதமுள்ள பொருட்கள் மற்றும் ஆவியாதல் காரணமாக பேக்கர் அதன் உற்பத்தி செயல்முறை முழுவதும் சுருக்கத்தை அனுபவிப்பார். இது கெட்டுப்போதல் அல்லது கழிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது சாதாரண அல்லது அசாதாரண சூழ்நிலைகள் காரணமாக ஏற்படலாம்.

சரக்கு சுருக்கம் எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் $ 6,000 மதிப்புள்ள சரக்கு இருந்தது, $ 2,000 விற்றது, மேலும் $ 1,000 வாங்கியதால் உங்களிடம் $ 5,000 சரக்கு இருக்க வேண்டும் என்று உங்கள் பதிவுகள் காட்டக்கூடும். உங்களிடம் கையிருப்பில் உள்ள சரக்குகளின் உண்மையான மதிப்பு மொத்தம். இழப்புகள், சேதமடைந்த பொருட்கள் அல்லது திருட்டு காரணமாக இந்த எண்ணிக்கை புத்தக மதிப்பை விட வித்தியாசமாக இருக்கலாம்.

உங்கள் நிதி பதிவுகளின்படி உங்களிடம் இருக்க வேண்டிய தொகையிலிருந்து உண்மையான சரக்குகளின் தொகையை கழிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் $ 5,000 வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள், ஆனால், 8 4,850 மட்டுமே இருந்தால், $ 150 பெற $ 5,000 முதல், 800 4,850 வரை கழிப்பீர்கள்.

சுருக்க விகிதத்தை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டிய அளவு மூலம் வேறுபாட்டைப் பிரிக்கவும். இந்த எடுத்துக்காட்டில், 0.03 ஐப் பெற $ 150 ஐ $ 5,000 ஆல் வகுப்பீர்கள்.

ஒரு சதவீதமாக மாற்ற சுருக்க விகிதத்தை 100 ஆல் பெருக்கவும். இந்த எடுத்துக்காட்டை முடித்து, 3 சதவிகிதம் சுருக்க விகிதத்தை தீர்மானிக்க நீங்கள் 0.03 ஐ 100 ஆல் பெருக்கலாம்.

சரக்கு சுருக்கத்தை ஏன் கணக்கிட வேண்டும்?

கட்டைவிரல் விதியாக, சில்லறை வணிகத்தில் இயற்பியல் பட்டியல் உழைக்கும் மூலதனத்தின் பெரும்பகுதியைப் பயன்படுத்துகிறது என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சரக்கு என்பது உங்கள் கிடங்கில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட பணம். எனவே, உங்கள் கிடங்கில் நடக்கும் எந்தவொரு திருட்டு அல்லது கடை திருட்டுக்கும் கணக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.

உடல் சேதம் காரணமாக ஒரு சில துண்டுகள் அல்லது சரக்குகளின் அலகுகளை இழப்பது இயல்பானதாக இருந்தாலும், திருட்டு மற்றும் கடை திருட்டு ஆகியவை மறுபுறம் கவலை அளிக்கக்கூடும். இதன் விளைவாக, உங்கள் பணியாளர்கள் போதுமான நம்பகத்தன்மையற்றவர்கள் அல்ல என்று அது அறிவுறுத்துகிறது, மேலும் அவர்களுக்கு உந்துதல் இல்லாமை அல்லது பணியிட குறைகளை போன்ற பிரச்சினைகள் இருக்கலாம்.

மேலும், தொடர்ச்சியான சரக்கு சுருக்கம் சரக்குக் கட்டுப்பாட்டில் நிறைய சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

உதாரணமாக

ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் அதன் கணக்கு பதிவுகளில் பட்டியலிடப்பட்ட, 000 1,000,000 சரக்குகளைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு சரக்கு சரக்கு எண்ணிக்கையை நடத்துகிறது மற்றும் கையில் உண்மையான தொகை 50,000 950,000 என்று கணக்கிடுகிறது. அதன் சரக்கு சுருக்கத்தை கணக்கிடுங்கள்.

சரக்கு சுருக்கம் இருக்கும் -

 • = $1,000,000 – $950,000
 • = $50,000

எனவே சரக்கு சுருக்கத்தின் அளவு $ 50,000 ($ 1,000,000 புத்தக செலவு - 50,000 950,000 உண்மையான செலவு).

சரக்கு சுருக்கம் சதவீதம் இருக்கும் -

 • = $ 50,000 சுருக்கம் / $ 1,000,000 புத்தக செலவு
 • = 5%

சரக்கு சுருக்கம் சதவீதம் 5% ஆகும்.

சரக்கு சுருக்க ஜர்னல் நுழைவு

இந்த நிகழ்வைப் பதிவுசெய்ய உங்களுக்கு உதவும் ஒரு சரக்கு சுருக்கத்திற்கான பத்திரிகை நுழைவுக்கான எடுத்துக்காட்டு பின்வருமாறு. இந்த பத்திரிகை நுழைவு பொருத்தமான செலவுக் கணக்கில் பற்று வைக்கிறது; செலவு கணக்கு சுருக்க செலவு - $ 50,000 க்கு. ஒரு பத்திரிகை நுழைவு சரக்குக் கணக்கை $ 50,000 க்கு வரவு வைக்க வேண்டும்.

சரக்கு சுருக்கத்தை குறைப்பது எப்படி?

சில எளிய செயல்முறைகளை வைப்பதன் மூலம் சரக்கு சுருக்கம் குறைக்கப்படலாம்:

 • இரட்டை சோதனை முறையை செயல்படுத்தவும்.
 • தயாரிப்புகளுக்கு தனிப்பட்ட அடையாளங்களைக் கொடுங்கள்.
 • பணியாளர் கூட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சி நடத்துதல்.
 • மென்பொருளைக் கொண்டு சரக்கு நிர்வாகத்தை தானியங்குபடுத்துங்கள்.
 • பிஸியான காலங்களுக்குத் திட்டமிடுங்கள்.
 • காலப்போக்கில் சரக்கு சுருக்கம் கண்காணிக்கவும்.

முடிவுரை

இறுதியாக, சரக்கு சுருக்கம் என்பது உங்கள் வணிக செயல்முறைகளை கவனமாக பரிசீலிக்கவும், அதனுடன் தொடர்புடைய ஓட்டைகளை அடையாளம் காணவும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சினை என்பதை நாங்கள் அனைவரும் ஒப்புக்கொள்கிறோம். அவை அடையாளம் காணப்பட்டதும், சரக்கு சுருக்கத்தைக் குறைக்க உகந்த தீர்வை செயல்படுத்தலாம்.

இழப்புகளைக் குறைப்பது மற்றும் அவற்றை குறைந்தபட்சமாக வைத்திருப்பது எளிதானது அல்ல. இது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நிலையான கவனத்தை எடுக்கும், ஒரு விண்ணப்பதாரர் பணியமர்த்தப்படுவதற்கு முன்பு தொடங்கப்பட வேண்டிய கவனம் மற்றும் ஒவ்வொரு வணிக நாளிலும் தொடர்கிறது. ஒரு வெற்றிகரமான இழப்பு தடுப்பு திட்டம் அந்த வாய்ப்புகளை அகற்றும், அல்லது குறைந்தது பெரிதும் குறைக்கும் - மேலும் அந்த திட்டத்தின் எந்த பகுதியையும் மீறும் போது எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்கான சிறந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு வழங்கும்.