மறுசீரமைப்பு (பொருள், வகைகள்) | மறுசீரமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

மறுசீரமைப்பு பொருள்

மறுசீரமைப்பு என்பது தவறான நிர்வாக முடிவுகள் அல்லது மக்கள்தொகை நிலைமைகளின் மாற்றங்கள் காரணமாக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் போது மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் என வரையறுக்கப்படுகிறது, எனவே அதன் வணிகத்தை தற்போதைய இலாபகரமான போக்குடன் இணைக்க முயற்சிக்கிறது. அ) கடன் வழங்கல் / மூடல்கள், புதிய பங்குகளை வழங்குதல் மூலம் அதன் நிதிகளை மறுசீரமைத்தல் , சொத்துக்களை விற்பனை செய்தல் அல்லது ஆ) இடங்கள், பணிநீக்கங்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய நிறுவன மறுசீரமைப்பு.

மறுசீரமைப்பு வகைகள்

# 1 - நிதி மறுசீரமைப்பு

நிறுவனத்தின் விற்பனை குறையத் தொடங்கும் போது இது பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது. எனவே முந்தைய நிறுவனம் பெரும்பாலும் கடன்களுடன் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தால், விற்பனை வெற்றியைப் பெற்றால், நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதன் நிலையான வட்டியை செலுத்துவது கடினம். அந்த சூழ்நிலையில், நிறுவனம் கடனைக் குறைக்கவும், சமத்துவமின்மைகளாக பங்குகளை அதிகரிக்கவும் முயற்சிக்கிறது; நிலையான கொடுப்பனவுகள் தேவையில்லை.

இதேபோல், ஒரு நிறுவனம் ஒரு திட்டத்தை எடுக்கத் திட்டமிட்டால், திட்டத்தின் இலாபத்தன்மை குறித்து அவர்கள் உறுதியாக இருந்தால், அவர்கள் கடனிலிருந்து இலாபத்திலிருந்து கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியும் என்பதையும், கூடுதல் அனுபவத்தை அனுபவிக்க முடியும் என்பதையும் அறிந்திருப்பதால் அவர்கள் கடன் நிதியுதவிக்குச் செல்வார்கள். லாபம்.

# 2 - நிறுவன மறுசீரமைப்பு

உள்நாட்டில் வணிகத்தின் செயல்பாட்டு செலவைக் குறைக்க இது செய்யப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனத்தில் படிநிலை சங்கிலி மிக நீளமாக இருந்தால், அது பல விளம்பரங்களில் ஈடுபடுவதால் அது செலவு குறைந்ததல்ல, இதனால் ஊழியர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கிடைக்கும். எனவே நிறுவன மறுசீரமைப்பில், அமைப்பு அமைப்பு கட்டமைப்பிற்குள் சுழல்களைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிறது மற்றும் திறமையற்ற ஊழியர்களைக் குறைப்பதன் மூலமும், தேவையற்ற பதவிகளை நீக்குவதன் மூலமும், உயர் நிர்வாகத்தின் சம்பளத்தைக் குறைப்பதன் மூலமும் செயல்படத் தொடங்குகிறது.

மறுசீரமைப்பின் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு # 1

சந்தையில் வட்டி விகிதம் குறைந்து வருவதை ஏபிசி நிறுவனம் காண்கிறது. எனவே இப்போது கடன்களை உயர்த்துவது மலிவாக இருக்கும். எனவே நிறுவனம் ஏபிசி மூலதன கட்டமைப்பில் அதிக ஈக்விட்டி இருந்தால், அது இப்போது மூலதன கட்டமைப்பை மாற்றத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இது பங்குகளை திரும்ப வாங்குவதன் மூலம் அதன் பங்கு நிலையை குறைக்க வேண்டும் மற்றும் சந்தையில் புதிய கடன்களை வழங்குவதன் மூலம் கடன் நிலையை அதிகரிக்க வேண்டும். இது, நிறுவனத்தின் மூலதனத்தின் சராசரி செலவைக் குறைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் சம்பளம் பெரும்பாலும் அமைப்பின் அளவைப் பொறுத்தது. தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் சம்பளம் அதிகரிப்பதற்காக நிறுவனத்தின் அளவை அதிகரிப்பதற்காக நிறுவனம் கடந்த காலங்களில் தொடர்பில்லாத வணிகங்களை வாங்கியிருப்பதை இயக்குநர்கள் குழு கண்டறிந்தால், இயக்குநர்கள் குழு மூலதன மறுசீரமைப்புக்கு முடிவு செய்யலாம், இது விற்கப்படும் தொடர்பில்லாத வணிகங்கள், நிறுவனத்தை பணக்காரர்களாக்கி, தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் சம்பளத்தை குறைக்கின்றன. எந்தவொரு அமைப்பின் நீண்ட காலத்திலும் இந்த மறுசீரமைப்பு மிகவும் முக்கியமானது.

மறுசீரமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

 • இது இயக்குநர்கள் குழுவால் எடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு முடிவு. முடிவெடுக்கப்பட்டவுடன், மிகவும் பயனுள்ள மறுசீரமைப்பு திட்டத்தைக் கண்டறிய பெரும்பாலும் வெளி ஆலோசகர்கள் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள்.
 • ஒரு நிறுவனத்திற்கு பல வணிகங்கள் கிடைத்திருந்தால், எல்லா வணிகங்களிடமிருந்தும், சில உண்மையில் இழப்பை ஏற்படுத்தும். அந்த வணிகத்தை விற்க அமைப்பு முடிவு செய்யலாம்.
 • நீங்கள் ஆலோசகர்களை நியமிக்க வேண்டும், அதிக கடன் அல்லது அதிக பங்குகளை உயர்த்துவதன் மூலம் உங்கள் நிதியுதவியை கட்டமைக்க வேண்டும், இது அண்டர்ரைட்டர்களுக்கும் இன்னும் பலவற்றிற்கும் செலவை உள்ளடக்கியது. ஆகவே, அமைப்பு மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கும் போது மறுசீரமைப்பின் பின்னர் முக்கிய நோக்கம், நிறுவனத்திற்கு சாதாரண வணிகத்தை நடத்துவதும், நீண்ட காலத்திற்கு லாபகரமானதும் ஆகும்.

மதிப்பீடுகளை மறுசீரமைத்தல்

மறுசீரமைப்பு பெரும்பாலும் நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை அதிகரிக்க செய்யப்படுகிறது, மேலும் மதிப்பீடு செய்யும் போது இரண்டு சூழ்நிலைகள் உள்ளன -

# 1 - சினெர்ஜி

 • இணைப்பின் போது, ​​இணைப்பு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு மதிப்பு சேர்க்கப் போகிறதா என்பதை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான விஷயம் சினெர்ஜி ஆகும்.
 • கம்பெனி ஏ நிறுவனம் பி நிறுவனத்துடன் இணைக்க திட்டமிட்டுள்ளது, மேலும் ஏபி என்ற புதிய நிறுவனம் உருவாக்கப்படும். நிறுவனத்தின் A இன் மதிப்பீடு இப்போது million 5 மில்லியன் என்றும், நிறுவனத்தின் B மதிப்பீடு இப்போது million 4 மில்லியன் என்றும் கூறுங்கள். எனவே ஒன்றாக, அவை million 9 மில்லியனாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மதிப்பு million 9 மில்லியனுக்கும் அதிகமாகும், இது சினெர்ஜியின் விளைவாகும்.
 • இது பல காரணங்களால் நிகழக்கூடும். கம்பெனி ஏ ஒரு ரப்பர் நிறுவனம் என்றும், கம்பெனி பி ஒரு டயர் நிறுவனம் என்றும் கூறுங்கள், எனவே முந்தைய நிறுவனம் பி அதிக விலைக்கு ரப்பரை வாங்குவதாக இருந்தது, ஆனால் இப்போது அவை மிகவும் மலிவான விலையில் கிடைக்கும்.
 • எனவே இந்த மறுசீரமைப்பு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் மதிப்பீட்டை அதிகரிக்க உதவியது. எனவே எப்போதும், அவ்வாறு செய்வதற்கு முன், மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும், இது மறுசீரமைப்பு செயல்முறைக்கு முன்னும் பின்னும் ஒரு தெளிவான படத்தைக் காண்பிக்கும்.

# 2 - தலைகீழ் சினெர்ஜி

 • இந்த கருத்து சினெர்ஜியின் தலைகீழ். சினெர்ஜியில், ஒருங்கிணைந்த பகுதியின் மதிப்பு தனிப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகமாக உள்ளது, ஆனால் தலைகீழ் சினெர்ஜியில், தனிப்பட்ட பகுதிகளின் மதிப்பு ஒருங்கிணைந்த பகுதிகளை விட அதிகமாக உள்ளது.
 • எனவே ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பு million 10 மில்லியனாக இருந்தால், அதன் நிர்வாகம், தனிப்பட்ட வணிகங்களின் மதிப்பீட்டைச் செய்தபின், தனிப்பட்ட வணிக மதிப்புகள் ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பட்டால், அதன் மதிப்பு million 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்பதைக் கண்டறியவும்.
 • பின்னர் அது வணிகத்தை விற்கக்கூடும், இது நிறுவனத்திற்கு கூடுதல் செயல்பாட்டு மதிப்பைச் சேர்க்கவில்லை, ஆனால் சந்தையில் குறிப்பிடத்தக்க பணத்திற்கு விற்கப்படலாம்.
 • எனவே மறுசீரமைப்பு காரணமாக, வணிகமானது சம்பந்தமில்லாத வணிகத்தை விற்று, பரிமாற்றமாக பணத்தைப் பெறுவதன் மூலம் நிறுவனத்தின் செல்வத்திற்கு கூடுதல் மதிப்பைச் சேர்க்க முடியும், இது கடன்களை அடைக்க உதவும்.

மறுசீரமைப்பின் பண்புகள்

 • நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை மேம்படுத்த தொடர்பில்லாத வணிகம் விற்கப்படுகிறது.
 • இனி லாபம் ஈட்டாத வணிகங்களை மூடுவதன் மூலம் அல்லது விற்பதன் மூலம் வணிகத்தை குறைத்தல்;
 • வியாபாரத்தை முழுவதுமாக பரப்பி, செலவை அதிகரிப்பதை விட சில இடங்களில் கவனம் செலுத்துதல்;
 • குறைந்த வட்டி விகிதங்களுடன் கடன்களை மீண்டும் வெளியிடுவதன் மூலம் சந்தையில் வட்டி விகிதத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி;

முடிவுரை

மறுசீரமைப்பு என்பது நிறுவனங்கள் நீண்ட காலத்திற்குத் தக்கவைக்க உதவும் ஒரு முக்கியமான படியாகும். மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு புதிய அமைப்பு மிகவும் திறமையாகவும் செலவுக்கு ஏற்றதாகவும் இருப்பதால் இது நன்மை பயக்கும். இது ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது.