எக்செல் இல் தனித்துவமான மதிப்புகளை எண்ணுவது எப்படி? (COUNTIF செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்)

எக்செல் இல் தனித்துவமான மதிப்புகளை எண்ணுங்கள்

எக்செல் இல் தனித்துவமான மதிப்புகளை மட்டுமே எண்ண, நாம் பல விருப்பங்களை பின்பற்றலாம் மற்றும் மேலே உள்ளவை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

 1. பயன்படுத்தி தனிப்பட்ட மதிப்புகளை எண்ணுங்கள் தொகை மற்றும் கவுன்டிஃப் செயல்பாடு.
 2. பயன்படுத்தி தனிப்பட்ட மதிப்புகளை எண்ணுங்கள் SUMPRODUCT மற்றும் Countif செயல்பாடு.

இப்போது ஒவ்வொரு முறைகளையும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விரிவாக விவாதிப்போம் -

# 1 SUM மற்றும் COUNTIF செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தனித்துவமான மதிப்புகளை எண்ணுங்கள்

நீங்கள் ஒரு விற்பனை மேலாளராக பணிபுரிகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களிடம் விற்பனை தரவு உள்ளது. பல வாடிக்கையாளர்கள் மாதத்தில் பல கால கட்டத்தில் தயாரிப்புகளை வாங்கினர். மாதத்தில் மொத்த வாடிக்கையாளர்கள் உங்களுக்குத் தேவை.

இந்த COUNT தனித்துவமான மதிப்புகள் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - COUNT தனித்துவமான மதிப்புகள் எக்செல் வார்ப்புரு

இந்த எடுத்துக்காட்டில், COUNTIF செயல்பாட்டுடன் எக்செல் உள்ள SUM செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தனித்துவமான மதிப்புகளை எண்ணும் முறையைப் பற்றி விவாதிப்பேன்.

 • படி 1: உங்கள் எக்செல் கோப்பில் கீழே உள்ள தரவை நகலெடுக்கவும்.

 • படி 2: மொத்த தனித்துவமான மதிப்புகளைப் பெற E3 கலத்தில் கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இப்போது நான் சூத்திரத்தை விரிவாக உடைக்கிறேன்.

நான் இங்கே பயன்படுத்திய சூத்திரம்:

சூத்திரத்தை நெருங்கிப் பார்த்தால் அது சுருள் அடைப்புகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. இது என்னால் நுழையப்படவில்லை, அது ஒரு வரிசை சூத்திரம் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

உள்ளீட்டைத் தாக்கும் முன் நீங்கள் சூத்திரத்தை முடித்தவுடன், நாங்கள் விசையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்:

Ctrl + Shift + Enter இது உங்களுக்காக தானாகவே அந்த சுருள் அடைப்புக்குறிகளை உள்ளிடும்.

நீங்கள் முதல் முறையாக எக்செல் இல் வரிசை சூத்திரங்களுடன் பணிபுரிகிறீர்கள் என்றால் இது ஒரு புதிய சூத்திரம். சூத்திரத்தை மூன்று துண்டுகளாக உடைக்கிறேன்.

முதலில் நான் COUNTIF சூத்திரத்தை விளக்குவேன். கவுன்டிஃப் ஃபார்முலா பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து F9 ஐ அழுத்தவும்.

இப்போது விசையை அழுத்தவும் எஃப் 9.

இப்போது நாம் மேலே உள்ள மதிப்புகளை எண் 1 ஆல் வகுக்கிறோம்.

இப்போது கூட்டு செயல்பாடு மேலே உள்ள படத்தில் தோன்றிய அனைத்து எண்களையும் சேர்த்து மொத்தத்தை 12 ஆகக் கொடுக்கிறது. எனவே பட்டியலில் உள்ள தனிப்பட்ட மதிப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 12 ஆகும்.

கணக்கீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

 • மதிப்புகள் இருந்தால் பட்டியல் 2 முறை இருந்தால் அது ½ அதாவது 0.5 ஆகும். பட்டியலில் 3 முறை மதிப்பு இருந்தால் அது 1/3 அதாவது 0.3333 ஆகும்.
 • எங்கள் பட்டியலில், முதல் பெயர் ருதுராஜ், இது பட்டியலில் 3 முறை தோன்றும், எனவே எங்கள் முடிவு 0.33333333 ஐ மதிப்பாகக் காட்டுகிறது.
 • எங்கள் இரண்டாவது பெயர் கமல் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே தோன்றும் மற்றும் இந்த 1/1 I .e.1 மட்டும் படிக்கும் சூத்திரம்.
 • இந்த COUNTIF மற்றும் SUM செயல்பாடு பட்டியலில் உள்ள மொத்த தனித்துவமான மதிப்புகளின் எண்ணிக்கையை நமக்கு வழங்க முடியும்.

# 2 SUMPRODUCT மற்றும் COUNTIF செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தனித்துவமான மதிப்புகளை எண்ணுங்கள்

முந்தைய உதாரணத்திலிருந்து அதே தரவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், COUNTIF செயல்பாட்டுடன் SUMPRODUCT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தனித்துவமான மதிப்புகளை எண்ணும் முறையைப் பற்றி விவாதிப்பேன். இது ஒரு வரிசை சூத்திரம் அல்ல, நான் இந்த எடுத்துக்காட்டில் பயன்படுத்தப் போகிறேன், மாறாக நான் பயன்படுத்தும் ஒரு சாதாரண சூத்திரம்.

 • படி 1: உங்கள் எக்செல் கோப்பில் கீழே உள்ள தரவை நகலெடுக்கவும்.

 • படி 2: மொத்த தனித்துவமான மதிப்புகளைப் பெற E6 கலத்தில் கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இப்போது நான் சூத்திரத்தை விரிவாக உடைக்கிறேன்.

நான் இங்கே பயன்படுத்திய சூத்திரம்:

எங்கள் முந்தைய எடுத்துக்காட்டில், நான் வரிசை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினேன், அதாவது சூத்திரத்தை மூடுவது Ctrl + Shift + Enter.

நான் F9 விசையைப் பயன்படுத்தி சூத்திரத்தை உடைத்தால், அது முந்தையதைப் போலவே செயல்படும்.

இப்போது SUMPRODUCT செயல்பாடு மேலே உள்ள படத்தில் தோன்றிய அனைத்து எண்களையும் சேர்த்து மொத்தத்தை 12 ஆகக் கொடுக்கிறது. எனவே பட்டியலில் உள்ள தனிப்பட்ட மதிப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 12 ஆகும்.

வரம்பில் வெற்றிடங்களைக் கையாளுதல்

மதிப்பு பட்டியலில் வெற்று கலங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், சூத்திரம் எக்செல் பிழையாக முடிவை அளிக்கிறது, அதாவது # DIV / 0!.

மேலே உள்ள பட வரிசையில், எண் 10 என்பது வெற்று வரிசையாகும். வெற்று வரிசை இருப்பதால், சூத்திரம் ஒரு பிழையாக முடிவைக் கொடுத்தது, அதாவது # DIV / 0!.

இந்த வகையான பிழைகளை எதையும் (“”) செருகுவதன் மூலம் நாம் கையாள முடியும்.

கவுன்டிஃப் சூத்திரத்தின் முடிவில், ஒரு ஆம்பர்சண்ட் சின்னத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் ஒன்றும் மதிப்பிட வேண்டியதில்லை, பின்னர் முழு முடிவையும் -1 ஆல் கழிப்போம், ஏனெனில் வெற்று செல் கூட சூத்திரத்தால் ஒரு தனித்துவமான மதிப்பாக கருதப்படுகிறது.

குறிப்பு: இரண்டு வெற்று வரிசைகள் இருந்தால் நாம் -2 ஐப் பயன்படுத்தலாம், 3 வெற்று வரிசைகள் இருந்தால் -3 ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் Ctrl + Shift + Enter வரிசை சூத்திரங்களின் விஷயத்தில் சூத்திரத்தை மூட. நாம் சூத்திரத்தைத் திருத்தும் போது கூட நாம் வெறுமனே மூட முடியாது Ctrl + Shift + Enter.
 • பட்டியலிலிருந்து நகல் மதிப்புகளை அகற்றுவதன் மூலம் தனித்துவமான பட்டியலைப் பெறலாம்.
 • இணைக்கப்பட்ட கலங்களுக்கு ஒரு வரிசை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது.