விற்பனையின் வருவாய் (பொருள், எடுத்துக்காட்டு) | கணக்கிடுவது எப்படி?

விற்பனை விகிதத்தில் வருமானம் என்றால் என்ன?

விற்பனையின் மீதான வருமானம் என்பது ஒரு நிதி விகிதமாகும், இது ஒரு நிறுவனம் அதன் வருவாயிலிருந்து இயக்க லாபத்தை எவ்வளவு திறமையாக உருவாக்க முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. நிறுவனத்தின் இயக்கச் செலவைச் செலுத்துவதற்கு செலவழிக்கப்படுவதைக் காட்டிலும் வருவாயின் எந்த சதவீதமானது இறுதியில் நிறுவனத்திற்கு லாபத்தை விளைவிக்கிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் நிறுவனத்தின் செயல்திறனை அளவிட இது பயன்படுகிறது.

 • ஒரு டாலர் விற்பனைக்கு எவ்வளவு லாபம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதைப் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்கவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். விற்பனையின் மீதான வருவாய் (ROS) இயக்க லாப அளவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு திறன் குறித்த ஒரு கருத்தை அளிக்கிறது.
 • நிறுவனத்தின் செயல்பாடு அதன் உகந்த திறனில் இயங்குகிறதா இல்லையா என்பதை இது குறிக்கிறது.
 • இதன் விளைவாக, இந்த விகிதம் ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டு செயல்முறையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக அமைகிறது, இது உள் நோக்கத்திற்காக மட்டுமல்லாமல் முக்கியமாக கடன் வழங்குநர்களுக்கும் சிறந்த இலாப விகிதங்களை ஆராயும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விற்பனையின் வருவாயைக் கணக்கிடுவது எப்படி?

விற்பனை விகிதத்தின் மீதான வருவாயைக் கணக்கிடுவது இயக்க லாபத்தை நிகர விற்பனையால் பிரிப்பதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது, மேலும் இது கணித ரீதியாக குறிப்பிடப்படுகிறது,

விற்பனை மீதான வருமானம் = இயக்க லாபம் / நிகர விற்பனை * 100%

இயக்க லாபத்தில் செயல்படாத வருமானம் அல்லது வருமான வரி, வட்டி செலவு போன்ற செலவுகள் எதுவும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் விற்பனையின் வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கு பின்வரும் ஐந்து எளிய வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

படி 1: முதலாவதாக, வருமான அறிக்கையிலிருந்து வாடகை, உபகரணங்கள், சரக்கு செலவுகள், சந்தைப்படுத்தல் போன்ற இயக்க செலவுகளை சேகரிக்கவும்.

படி 2: அடுத்து, வருமான அறிக்கையிலிருந்து நிகர விற்பனையையும் சேகரிக்கவும்.

படி # 3: இப்போது, ​​நிறுவனத்தின் இயக்க லாபத்தைக் கண்டறிய நிகர விற்பனையிலிருந்து இயக்கச் செலவுகளைக் கழிக்கவும்.

இயக்க லாபம் = நிகர விற்பனை - இயக்க செலவு.

படி # 4: இப்போது, ​​நிறுவனம் லாபமாக வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு டாலரின் பகுதியையும் கண்டுபிடிக்க நிகர விற்பனையால் இயக்க லாபத்தைப் பிரிக்கவும்.

படி # 5: இறுதியாக, விற்பனை விகிதத்தின் மீதான வருவாயை ஒரு சதவீதமாகக் கணக்கிடுவதற்கு மேற்கண்ட முடிவை 100% பெருக்கவும்.

விற்பனை மீதான வருமானம் = இயக்க லாபம் / நிகர விற்பனை * 100%

விற்பனை விகிதத்தின் வருவாயின் எடுத்துக்காட்டுகள்

PQR லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்திற்கான விற்பனை விகிதத்தின் மீதான வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டைக் காண்போம். PQR லிமிடெட் தொழில்முறை மற்றும் அமெச்சூர் ஸ்கேட்டர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ரோலர் ஸ்கேட்களை தயாரிக்கும் தொழிலில் உள்ளது. 20 எக்ஸ்எக்ஸ் நிதியாண்டின் முடிவில், கியூபிஆர் லிமிடெட் மொத்த செலவினங்களுடன் மொத்த நிகர விற்பனையில், 000 150,000 சம்பாதித்துள்ளது.

 • நிகர விற்பனை: (+) $ 150,000
 • சம்பளம்: (-) $ 50,000
 • வாடகை: (-) $ 20,000
 • வட்டி செலவு: (-) $ 10,000
 • தேய்மான செலவு: (-) $ 25,000
 • வரி: (-), 000 4,000
 • நிகர வருமானம்:, 000 41,000

கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில், 20XX நிதியாண்டின் இறுதியில் PQR லிமிடெட் இயக்க லாபத்தை கணக்கிடலாம்,

இயக்க லாபம் = நிகர விற்பனை - சம்பளம் - வாடகை - தேய்மான செலவு

[வட்டி செலவு மற்றும் வரிகள் இவை செயல்படாத செலவுகள் என்பதால் சேர்க்கப்படவில்லை]

விற்பனை ஃபார்முலா மீதான வருவாயைக் கணக்கிடுவது,

விற்பனையின் வருமானம் = இயக்க லாபம் / நிகர விற்பனை * 100%

எனவே, 20XX ஆண்டிற்கான நிறுவனத்தின் விற்பனை விகிதத்தின் வருவாய் 36.67 ஆக இருந்தது

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

 • ஒவ்வொரு வணிக உரிமையாளருக்கும் சில திட்டவட்டமான குறிக்கோள்கள் உள்ளன, மேலும் முக்கிய குறிக்கோள்களில் ஒன்று லாபம் ஈட்டுவதாகும். ஒரு வணிகத்தை இயக்க பணம் தேவைப்படுகிறது, எனவே வணிகத்திற்கு போதுமான லாபம் ஈட்ட வேண்டியது அவசியம், இதனால் அது தொடர்ச்சியான செயல்முறையாக மாற்றுவதற்கு வணிகத்தில் அதிக பணம் முதலீடு செய்ய முடியும். எனவே, விற்றுமுதல் உண்மையான இலாபமாக மாற்றப்படுகிறதா இல்லையா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள ROS பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அது லாபம் ஈட்டினால், அனைத்து செலவுகளையும் கழித்தபின் உண்மையான லாபம் எவ்வளவு விற்றுமுதல் ஆகும்.
 • விற்பனையின் வருவாய் மிக முக்கியமான நிதி விகிதமாகும், ஏனெனில் முதலீட்டாளர்கள், கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் பிற கடன் வைத்திருப்பவர்கள் போன்ற ஒரு நிறுவனத்தின் பல்வேறு பங்குதாரர்கள் இந்த செயல்திறன் விகிதத்தை நம்புகிறார்கள், ஏனெனில் ஒரு நிறுவனம் அதன் மொத்த விற்பனை வருமானத்தில் இயக்க லாபத்தின் சதவீதத்தை துல்லியமாக தெரிவிக்கிறது. இதன் விளைவாக, இது சாத்தியமான வருவாய், மறு முதலீட்டு திறன் மற்றும் நிறுவனத்தின் கடன் சேவை திறன் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. ஒரு நிறுவனத்திற்கான விற்பனை விகிதத்தில் அதிக வருவாய் என்பது நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதனால் அது அதிக பணத்தை லாபமாக வைத்திருக்கிறது. மேலும், அதிகரித்து வரும் ROS நிறுவனம் திறமையாக வளர்ந்து வருவதைக் காட்டுகிறது, அதே நேரத்தில் விகிதத்தில் குறைந்து வரும் போக்கு நிதி சிக்கல்களைத் தடுக்கும் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
 • தற்போதைய கால செயல்திறனை முந்தைய காலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ROS பயன்படுத்தப்படுகிறது. காலப்போக்கில் உள் செயல்திறன் செயல்திறனை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க உதவும் போக்கு பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்ள இது ஒரு நிறுவனத்தை அனுமதிக்கிறது. செயல்பாட்டின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு நிறுவனத்தின் விற்பனை சதவீதத்தின் வருவாயை மற்றொரு போட்டி நிறுவனத்துடன் ஒப்பிடுவதிலும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த வழியில், பார்ச்சூன் 500 நிறுவனம் போன்ற ஒரு பெரிய நிறுவனத்திற்கு ஒரு சிறிய நிறுவனத்தின் செயல்திறனை ஒப்பிட்டு மதிப்பீடு செய்வது ஒரு ஆய்வாளர் சாத்தியமாகக் காணலாம்.
 • விற்பனையின் வருவாயின் விகிதம் அதே தொழில்துறையில் உள்ள நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், ஏனெனில் விகிதம் தொழில்களில் கணிசமாக வேறுபடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு மளிகை சில்லறை சங்கிலி மிகக் குறைந்த விளிம்பைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இந்தத் தொழில்களுக்கான ROS க்கும் இதே போக்கைக் காணலாம், மேலும் அவை ஒப்பிடமுடியாது.