எதிர்கால மதிப்பு சூத்திரம் | படிப்படியாக எஃப்.வி கணக்கீடு (எடுத்துக்காட்டுகள்)

எஃப்.வி கணக்கிட ஃபார்முலா

எதிர்கால மதிப்பு (எஃப்.வி) ஃபார்முலா என்பது அசல் ரசீதுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு எதிர்கால தேதியில் பணப்புழக்கத்தின் மதிப்பைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நிதிச் சொல். இந்த எஃப்.வி சமன்பாட்டின் நோக்கம் வருங்கால முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பை தீர்மானிப்பதும், வருமானம் பணத்தின் நேர மதிப்பில் காரணிக்கு போதுமான வருமானத்தை அளிக்கிறதா என்பதும் ஆகும்.

எதிர்கால மதிப்புக்கான (எஃப்.வி) சூத்திரம்:

இதன் மூலம்,

 • சி0 = ஆரம்ப கட்டத்தில் பணப்புழக்கம் (தற்போதைய மதிப்பு)
 • r = வருவாய் விகிதம்
 • n = காலங்களின் எண்ணிக்கை

உதாரணமாக

இந்த எதிர்கால மதிப்பு (எஃப்.வி) எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - எதிர்கால மதிப்பு (எஃப்.வி) எக்செல் வார்ப்புரு

திருமதி ஸ்மித் தனது வங்கிக் கணக்கில், 000 9,000 வைத்திருந்தால், அவர் ஆண்டு வட்டிக்கு 4.5% சம்பாதிக்கிறார். எதிர்கால சூத்திரத்தின் உதவியுடன், 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவரது கணக்கு:

 • FV = 9,000 * (1 + 0.045) ^ 15
 • FV = 9,000 * (1.045) ^ 15
 • FV = 9,000 * 1.935
 • FV = $ 17,417.54

சிறந்த புரிதலுக்கான மற்றொரு உதாரணத்தை நாம் பரிசீலிக்கலாம்:

திருமதி ஸ்மித் மற்றொரு கணக்கைக் கொண்டுள்ளார், இது $ 20,000 ஒரு வருடாந்திர வீதத்தை 11% காலாண்டு அடிப்படையில் செலுத்துகிறது. ஜனவரி 1, 2017 முதல், ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, கூட்டு வட்டிக்கு மாதத்திற்கு இரண்டு முறை காரணம் கூறப்படுகிறது. திருமதி ஸ்மித் டிசம்பர் 31, 2017 அன்று கணக்கின் மொத்த மதிப்பைக் கணக்கிட விரும்புகிறாரா?

ஜனவரி 1, 2017 நிலவரப்படி நாம் முதலில் தொடக்க நிலுவைக்கு வர வேண்டும்:

 • பி.வி (ஜன’16 - டிசம்பர் 16) = $ 20,000
 • கூட்டு காலம் (n) = 4
 • ஆண்டு வட்டி விகிதம் (ஆர்) = 11% இது காலாண்டு வட்டிக்கு 2.75% ஆக மாறுகிறது [11% / 4]
 • FV = 20,000 * (1 + 0.0275) ^ 4
 • FV = 20,000 * (1.0275) ^ 4
 • FV = $ 22,292.43 (இது ஜனவரி 1, 2017 நிலவரப்படி தொடக்க இருப்பு)

எனவே, இப்போது டிசம்பர் 31, 2017 நிலவரப்படி எதிர்கால மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கு, தற்போதைய மதிப்பு $ 22,292.43 என்றால்.

கூட்டு வட்டி இப்போது ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு முறை இருப்பதால், கூட்டு காலம் (n) இப்போது 2 * 12 = 24 ஆகும்.

வருடாந்திர வட்டி (ஆர்) = 11% இது மாதாந்திர வட்டி வீதத்தை மாற்றுகிறது = 11% / 12 = 0.0092 [இது மேலும் மாதத்திற்கு இரண்டு முறை பிரிக்கப்படும், 0.92 / 2 = 0.0046%]

 • இவ்வாறு, FV = PV (1 + r). N.
 • FV = 22,292.43 * (1 + 0.0046) ^ 24
 • FV = 22,292.43 * (1.00046) ^ 24
 • FV = 22,292.43 * 1.116
 • FV = $24,888 [டிசம்பர் 31, 2017 நிலவரப்படி கணக்கின் மதிப்பு]

பயன்பாடு மற்றும் பொருத்தம்

 1. எதிர்காலத்தில் ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்பு போதுமான விளைச்சலைப் பெறுமா என்பதை தீர்மானிப்பதே எஃப்.வி.யின் முதன்மை நன்மை.
 2. தனிப்பட்ட மற்றும் கார்ப்பரேட் முடிவுகளுக்கு இந்த கருத்து பொருந்தும்.
 3. பணவீக்கம், வாழ்க்கைத் தரம், இயக்கச் செலவுகள் / தொடர்ச்சியான செலவுகள் போன்ற வருமானங்களில் பொருளாதார காரணிகள் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது இதன் நோக்கம் (தனி பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்).
 4. குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் கொடுப்பனவுகளின் ஸ்ட்ரீமை இது காட்டுகிறது. ஒரு 10 ஆண்டு முதலீடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதைக் காட்ட முடியும்.
 5. சில சூழ்நிலைகளில், சூத்திரம் மற்ற சூத்திரங்களுக்கான உள்ளீடாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எ.கா., ஒரு சுவாரஸ்யமான கணக்கில் தொடர்ச்சியான வைப்பு வடிவத்தில் வருடாந்திரம் ஒவ்வொரு வைப்புத்தொகையின் எஃப்.வி.

எதிர்கால மதிப்பு கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் எதிர்கால மதிப்பு கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்

சி0
r
n
எதிர்கால மதிப்பு சூத்திரம் =
 

எதிர்கால மதிப்பு சூத்திரம் =
சி0 எக்ஸ் (1 + ஆர்) என்=
0 * (1 + 0 ) 0 =0