லீவர்ட் பீட்டா (வரையறை, ஃபார்முலா) | லெவர்ட் பீட்டாவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

லெவர்ட் பீட்டா என்றால் என்ன?

லெவர்ட் பீட்டா என்பது போர், அரசியல் நிகழ்வுகள், மந்தநிலை போன்ற பெரிய பொருளாதார நிகழ்வுகளால் ஏற்படும் ஆபத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு பங்கின் முறையான ஆபத்தின் அளவீடு ஆகும். முறையான ஆபத்து என்பது முழு சந்தையிலும் உள்ளார்ந்த ஆபத்து மற்றும் பன்முகப்படுத்த முடியாத ஆபத்து என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் இதைக் குறைக்க முடியாது. சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டா சூத்திரம் CAPM இல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டா சூத்திரம் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டா = வெளியிடப்படாத பீட்டா (1 + (1-டி) (கடன் / பங்கு))

T என்பது வரி விகிதம்

மாற்றாக, சூத்திரம்:

வெளியிடப்படாத பீட்டா = சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டா (1 + (1-டி) (கடன் / பங்கு))

T என்பது வரி விகிதம்

லெவர்ட் பீட்டா ஃபார்முலாவின் விளக்கம்

சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டாவைக் கணக்கிட, பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தவும்:

படி 1: வெளியிடப்படாத பீட்டாவைக் கண்டுபிடிக்கவும்

படி 2: பங்குக்கான வரி விகிதத்தைக் கண்டறியவும். வரி விகிதம் t ஆல் குறிப்பிடப்படுகிறது.

படி 3: மொத்த கடன் மற்றும் பங்கு மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

மொத்த கடனைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

கடன் = குறுகிய கால கடன் + நீண்ட கால கடன்

படி 4: சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கீடு:

சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டா = வெளியிடப்படாத பீட்டா (1 + (1-டி) (கடன் / பங்கு))

வெளியிடப்படாத பீட்டாவைக் கணக்கிட, மேலே உள்ள சூத்திரத்தை சரிசெய்கிறோம். வெளியிடப்படாத பீட்டாவைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள் பின்வருமாறு:

படி 1: சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டாவைக் கணக்கிடுங்கள்.

படி 2: நிறுவனத்திற்கான வரி விகிதத்தைக் கண்டறியவும். வரி விகிதம் t ஆல் குறிப்பிடப்படுகிறது.

படி 3: மொத்த கடன் மற்றும் பங்கு மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

படி 4: சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி வெளியிடப்படாத பீட்டாவின் கணக்கீடு:

வெளியிடப்படாத பீட்டா = சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டா (1 + (1-டி) (கடன் / பங்கு))

லெவர்ட் பீட்டா ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டுகள்

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த லீவர்ட் பீட்டா ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - லெவர்ட் பீட்டா ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

பின்வரும் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி கம்பெனி A க்காக சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டாவைக் கணக்கிடுங்கள்:

தீர்வு

கணக்கீடு

=0.8*(1+(1-25%)*0.30

 • = 0.98

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஒரு ஃபேப்ரிக்ஸ் இன்க் நிறுவனத்தின் சி.எஃப்.ஓ நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் பிரபலமான நிதி தரவுத்தளத்திலிருந்து சில தகவல்களைப் பெற்றது. தகவல் பின்வருமாறு:

மேலே உள்ள தகவல்களிலிருந்து வெளியிடப்படாத பீட்டாவைக் கணக்கிடுங்கள்.

தீர்வு

கடன் கணக்கீடு

 • = 5000 + 4000
 • = 9000

கடன் ஈக்விட்டி விகிதத்தின் கணக்கீடு

 • =9000/18000
 • = 0.5

வெளியிடப்படாத பீட்டாவின் கணக்கீடு

= 1.3/1+(1-0.35)*0.5

 • = 0.98

எடுத்துக்காட்டு # 3

பிளம்பர் இன்க் என்பது பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு உற்பத்தி அக்கறை. ப்ரம்பர் இன்க் நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரி (சி.எஃப்.ஓ) ஒரு பங்கின் ஆபத்தை கணக்கிட விரும்பினார். இந்த நோக்கத்திற்காக, அவர் சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டாவைக் கணக்கிட விரும்புகிறார். நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் நிறுவனம் தொடர்பான தொடர்புடைய நிதித் தகவல்களை வழங்கும் பிரபலமான நிதி தரவுத்தளத்திலிருந்து அவர் பெற்ற பின்வரும் தகவல்களை அவர் உங்களுக்கு வழங்குகிறார். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களிலிருந்து சமன் செய்யப்பட்ட பீட்டாவைக் கணக்கிடுவோம்.

மேலே உள்ள தகவல்களிலிருந்து சமப்படுத்தப்பட்ட பீட்டாவைக் கணக்கிடுங்கள்.

தீர்வு

மொத்த கடனின் கணக்கீடு

 • = $50,000 + $30,000
 • = 80,000

கடன் ஈக்விட்டி விகிதத்தின் கணக்கீடு

 • =80,000/80,000
 • = 1

= 0.85* (1+ (1-0.30)*1)

 • = 1.445

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

ஒரு நிறுவனம் அதன் மூலதன கட்டமைப்பில் சந்தையில் ஏற்ற இறக்கம் ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து அளவிடப்படுகிறது பீட்டாவால் அளவிடப்படுகிறது. பல்வகைப்படுத்தலால் குறைக்க முடியாத ஒரு நிறுவனத்தின் ஆபத்தை இது அளவிடுகிறது. ஒரு நிறுவனத்தின் ஆபத்தை கணக்கிடும்போது லெவர்ட் பீட்டா பங்கு மற்றும் கடன் இரண்டையும் கருதுகிறது. 1 இன் பீட்டா, பங்குகளின் ஆபத்து சந்தைக்கு ஒத்ததாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

1 க்கும் அதிகமான பீட்டா பங்கு சந்தையை விட ஆபத்தானது என்பதைக் குறிக்கிறது. 1 க்கும் குறைவான பீட்டா, சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது பங்கு குறைவான ஆபத்தானது என்பதைக் குறிக்கிறது. உதாரணமாக, நிதியத்துடன் ஒரு பீட்டா சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது பங்கு இரு மடங்கு ஏற்ற இறக்கம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. எதிர்மறை பீட்டா பங்குக்கு சந்தையுடன் தலைகீழ் தொடர்பு இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

வெவ்வேறு வகையான நிறுவனங்கள் அவற்றின் சிறப்பியல்புகளின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு பீட்டாக்களைக் கொண்டுள்ளன. சில சுழற்சி துறைகளான பங்கு தரகு நிறுவனங்கள், ஆட்டோமொபைல்கள், வங்கி ஆகியவை சுழற்சி அல்லாத துறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக பீட்டாக்களைக் கொண்டுள்ளன. இதேபோல், வேகமாக நகரும் நுகர்வோர் பொருட்கள் (எஃப்எம்சிஜி), பார்மா போன்ற துறைகள் சுழற்சி துறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த பீட்டாக்களைக் கொண்டுள்ளன. அதிக செயல்பாட்டு திறனைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் அதிக பீட்டாக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஏனெனில் அவற்றின் இலாபங்கள் தங்கள் சகாக்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக நிலையற்றவை. இதேபோல், குறைந்த நிதி திறன் கொண்ட நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக நிதி திறன் கொண்ட நிறுவனங்கள் அதிக பீட்டாக்களைக் கொண்டுள்ளன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அதிக அளவு கடன் உள்ள நிறுவனங்கள் அதிக பீட்டாக்களைக் கொண்டுள்ளன. ஏனென்றால், இலாபத்தின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல் இந்த கடனில் நிலையான வட்டி செலவுகள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மறுபுறம், வெளியிடப்படாத பீட்டா ஒரு நிறுவனத்தின் சந்தை அபாயத்தை கடனின் தாக்கமின்றி அளவிடுகிறது. எனவே, ஒரு நிறுவனத்தின் ஆபத்துக்கான பங்குகளின் பங்களிப்பு வெளியிடப்படாத பீட்டாவால் அளவிடப்படுகிறது.

பீட்டாவின் விமர்சனங்களில் ஒன்று என்னவென்றால், கடந்த கால விலை ஏற்ற இறக்கங்களை சார்ந்து இருக்கும் ஒரு எண்ணால் பாதுகாப்பால் ஏற்படும் ஆபத்தை குறிக்க முடியாது. இதேபோல், பீட்டா நிறுவனம் தொடர்பான அடிப்படை காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. பீட்டாவில் உள்ள அடிப்படை அனுமானம் என்னவென்றால், எதிர்மறையான ஆபத்து மற்றும் தலைகீழ் சாத்தியம் சமம், இது உள்ளுணர்வாக தவறாக தெரிகிறது. இதேபோல், பாதுகாப்பின் கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்கால பாதுகாப்பின் அபாயத்தை கணிக்காது.

எக்செல் இல் லீவர்ட் பீட்டா ஃபார்முலா (வார்ப்புருவுடன்)

ஜார்ஜ் இன்க் தொடர்பான பின்வரும் தகவல்கள், முதலாளிகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, இது கீழே உள்ளது:

மேலே உள்ள தகவல்களிலிருந்து வெளியிடப்படாத பீட்டாவைக் கணக்கிடுங்கள்.

தீர்வு

படி 1: நாம் முதலில் கடன்-பங்கு விகிதத்தை கணக்கிட வேண்டும். கடன்-பங்கு விகிதத்தைக் கணக்கிட செல் B7 இல் = B4 / B5 சூத்திரத்தை செருகவும்.

படி 2: முடிவைப் பெற Enter ஐ அழுத்தவும்

படி 3: வெளியிடப்படாத பீட்டா ஃபார்முலாவின் வகுப்பைக் கணக்கிட செல் B8 இல் = 1 + (1-B6) * B7 சூத்திரத்தை செருகவும்.

படி 4: முடிவைப் பெற Enter ஐ அழுத்தவும்

படி 5: வெளியிடப்படாத பீட்டாவைக் கணக்கிட செல் B9 இல் = B3 / B8 சூத்திரத்தை செருகவும்.

படி 6: முடிவைப் பெற Enter ஐ அழுத்தவும்

 • =0.6923

வெளியிடப்படாத பீட்டா 0.6923 ஆகும்.