எக்செல் இல் விளக்கப்பட பாணியை மாற்றுவது எப்படி? | எடுத்துக்காட்டுகளுடன் படி வழிகாட்டி

எக்செல் இல் விளக்கப்பட பாணியை மாற்றுவது எப்படி? (படி படியாக)

கீழேயுள்ளதைப் போன்ற தரவு தொகுப்பு உங்களிடம் உள்ளது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

இந்த மாற்று விளக்கப்படம் நடை எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - விளக்கப்படம் நடை எக்செல் வார்ப்புருவை மாற்றவும்

படி 1 - தரவைத் தேர்ந்தெடுத்து, COLUMN விளக்கப்படத்தை எக்செல் இல் செருகவும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தரவு வரம்பிற்கான நெடுவரிசை விளக்கப்படத்தை செருகும்போது இது நமக்கு கிடைக்கும் இயல்புநிலை விளக்கப்படம். விளக்கப்படத்தின் அழகைப் பற்றி அக்கறை இல்லாததால் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த படிக்கு அப்பால் செல்வதில்லை.

படி 2 - FORMAT DATA SERIES விருப்பத்தைத் திறக்க பட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து Ctrl + 1 ஐ அழுத்தவும்.

படி 3 - FORMAT DATA SERIES சாளரத்தில் FILL விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்து, FILL ஐக் கிளிக் செய்து “Vary color by point” என்ற பெட்டியை சரிபார்க்கவும்.

விளக்கப்படத்திற்கு வெவ்வேறு தீம் அல்லது பாணிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான படிகள்

இப்போது நாம் சில கருப்பொருள்கள் அல்லது வெவ்வேறு பாணிகளை விளக்கப்படத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும். இதற்காக, எளிய வழிமுறைகளை கீழே பின்பற்ற வேண்டும்.

  • படி 1: முதலில் விளக்கப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • படி 2: நீங்கள் விளக்கப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தவுடன், இரண்டு கூடுதல் தாவல்கள் ரிப்பனில் திறக்கப்படலாம்.

முக்கிய தலைப்பை “விளக்கப்படம் கருவிகள்” என்று நாம் காணலாம், இதன் கீழ், எங்களிடம் இரண்டு தாவல்கள் உள்ளன, அதாவது “வடிவமைப்பு” மற்றும் “வடிவமைப்பு”.

  • படி 3: DESIGN தாவலுக்குச் செல்லவும். இதன் கீழ், பல வடிவமைப்பு விருப்பங்களை நாம் காணலாம். “விளக்கப்படம் உடை” பகுதிக்குச் செல்லவும்.

  • படி 4: விளக்கப்பட பாணியின் கீழ் நாம் காணக்கூடியது போல, பல வடிவமைப்புகளை நாம் காணலாம். எங்கள் தற்போதைய விளக்கப்படத்தின் படி, முதல் ஒன்று தோன்றும்.

எக்செல் 2013 இல் மொத்தம் 16 விளக்கப்பட பாணிகள் உள்ளன. பட்டியலைக் காண விளக்கப்பட பாணியின் கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் கிளிக் செய்க.

ஒவ்வொரு விளக்கப்படம் பாணிக்கும் குறிப்பிட்ட பெயர் இல்லை, மாறாக இந்த பாணிகள் “உடை 1”, “உடை 2” மற்றும் “உடை 3” என குறிப்பிடப்படுகின்றன.

நாம் அவற்றைப் பயன்படுத்தும்போது அவை எப்படி இருக்கும் என்பதற்கான ஒவ்வொரு பாணியையும் பார்ப்போம்.

உடை 1: கட்டம் கோடுகளை மட்டும் பயன்படுத்த.

நீங்கள் முதல் பாணியைத் தேர்வுசெய்தால், அது விளக்கப்படத்திற்கு எக்செல் உள்ள கிரிட்லைன்களை மட்டுமே காண்பிக்கும். அதன் முன்னோட்டம் கீழே உள்ளது.

உடை 2: தரவு லேபிள்களை செங்குத்து வழியில் காட்ட

தரவு லேபிள்கள் ஒவ்வொரு நெடுவரிசைப் பட்டியின் தரவு அல்லது எண்களைத் தவிர வேறில்லை. நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் உடை 2 விருப்பத்தை நாம் விளக்கப்பட பாணிக்கு கீழே பெறுவோம்.

உடை 3: நிழல் கொண்ட நெடுவரிசைப் பட்டிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு

இந்த பாணி வெற்று முதல் நிழல்கள் வரை பார்களின் பாணியை மாற்றும். அதன் முன்னோட்டம் கீழே உள்ளது.

குறிப்பு: முந்தைய கட்டத்தில் ஸ்டைல் ​​2 ஐ நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததால் தரவு லேபிள்கள் இந்த பாணியில் இயல்புநிலையாக இல்லை.

நடை 4: நெடுவரிசைப் பட்டிகளின் அதிகரித்த அகலம் மற்றும் நெடுவரிசைப் பட்டிகளின் நிழலைப் பயன்படுத்துதல்.

இந்த பாணி நெடுவரிசைப் பட்டிகளின் அகலத்தை அதிகரிக்கும், மேலும் ஒவ்வொரு நெடுவரிசைப் பட்டியின் நிழலையும் தரும்.

உடை 5: சாம்பல் பின்னணியைப் பயன்படுத்த.

இந்த பாணி சாம்பல் பின்னணியைப் பயன்படுத்தும் உடை 4.

உடை 6: நெடுவரிசைப் பட்டிகளுக்கு ஒளி வண்ணத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு.

இந்த பாணி நெடுவரிசைப் பட்டிகளுக்கு ஒளி வண்ணங்களைப் பயன்படுத்தும்.

உடை 7: ஒளி கட்டங்களை பயன்படுத்த.

இந்த பாணி விளக்கப்படத்திற்கு ஒளி கட்டம் கோடுகளைப் பயன்படுத்தும்.

உடை 8: செவ்வக கிரிட்லைன்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு.

இந்த பாணி நிழல்கள் கொண்ட செவ்வக பெட்டி வகை கிரிட்லைன்களைப் பயன்படுத்தும்.

உடை 9: கருப்பு பின்னணியைப் பயன்படுத்துவதற்கு.

இந்த பாணி அடர் கருப்பு நிற பின்னணியைப் பயன்படுத்தும்.

உடை 10: நெடுவரிசைப் பட்டிகளுக்கு புகை கீழே பயன்படுத்த.

இந்த பாணி ஒவ்வொரு நெடுவரிசைப் பட்டியின் அடிப்பகுதியையும் புகைபிடித்ததாகப் பயன்படுத்தும்.

உடை 11: நெடுவரிசைப் பட்டிகளுக்கு எல்லைகளை மட்டும் பயன்படுத்த.

இந்த பாணி நெடுவரிசை கம்பிகளுக்கு வெளியே எல்லைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

உடை 12: உடை 1 ஐப் போன்றது.

இந்த பாணி உடை 1 க்கு ஒத்ததாகும்.

உடை 13: கிளாசிக் ஸ்டைல் ​​வகை 1 ஐப் பயன்படுத்த

இந்த பாணி கீழே உள்ளதைப் போல விளக்கப்படத்தை மிகவும் அழகாக மாற்றும்.

உடை 14: கிளாசிக் ஸ்டைல் ​​வகை 2 ஐப் பயன்படுத்த

இந்த பாணி கீழே உள்ளதைப் போல விளக்கப்படத்தை மிகவும் அழகாக மாற்றும்.

உடை 15: கிரிட்லைன்ஸ் இல்லாமல் அதிகரித்த பட்டியைப் பயன்படுத்துவதற்கு

இந்த பாணி கட்டங்களை அகற்றும், ஆனால் நெடுவரிசைப் பட்டிகளின் அகலத்தை அதிகரிக்கும்.

நடை 16: நெடுவரிசைப் பட்டிகளுக்கு தீவிரமான விளைவைப் பயன்படுத்துதல்

இந்த பாணி நெடுவரிசைப் பட்டிகளுக்கான தீவிர விளைவைப் பயன்படுத்தும்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • ஒவ்வொரு பாணியும் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன.
  • எப்போதும் எளிய பாணிகளைத் தேர்வுசெய்க.
  • குறிப்பாக வணிக விளக்கக்காட்சிகளில் ஆடம்பரமான பாணிகளுக்கு அப்பால் செல்ல வேண்டாம்.