கன்சர்வேடிசம் கணக்கியலின் கொள்கை (எடுத்துக்காட்டுகள்) | BS, CF, IS இல் விளைவு

கன்சர்வேடிசம் கணக்கியல் கோட்பாடு கணக்கியலுக்கான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது, அதன்படி ஏதேனும் நிச்சயமற்ற தன்மை இருந்தால் அனைத்து செலவுகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், அதேசமயம் அனைத்து வருவாய்களும் ஆதாயங்களும் பதிவு செய்யப்படக்கூடாது, அத்தகைய வருவாய்கள் மற்றும் ஆதாயங்கள் அங்கீகரிக்கப்படும்போது மட்டுமே அதன் உண்மையான ரசீதில் நியாயமான உறுதி உள்ளது.

கன்சர்வேடிசம் கொள்கை என்றால் என்ன?

கன்சர்வேடிசம் கோட்பாடு என்பது GAAP இன் கீழ் கணக்கியலில் உள்ள ஒரு கருத்தாகும், இது செலவுகள் மற்றும் கடன்களை-குறிப்பிட்ட அல்லது நிச்சயமற்றதாக அங்கீகரிக்கும் மற்றும் பதிவுசெய்கிறது, கூடிய விரைவில் ஆனால் வருவாய் மற்றும் சொத்துக்கள் பெறப்படும் என்று உறுதிபடுத்தும்போது அவற்றை அங்கீகரிக்கிறது. இது நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் மதிப்பீடுகளை ஆவணப்படுத்துவதில் தெளிவான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது.

கன்சர்வேடிசத்தின் கொள்கை இங்கிலாந்து GAAP இன் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முக்கிய கணக்கியல் கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களில் ஒன்றாகும், இது வணிகத்தின் நிதி நடவடிக்கைகளைப் புகாரளிக்கும் போது உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து கணக்காளர்களும் பின்பற்ற வேண்டிய கொள்கைகள் மற்றும் கணக்கியலின் தரநிலைகளின் ஒழுங்குமுறை அமைப்பாகும். கன்சர்வேடிசத்தின் கொள்கை பெரும்பாலும் ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகளின் நம்பகத்தன்மையுடன் தொடர்புடையது.

பழமைவாத கொள்கை எடுத்துக்காட்டு

பழமைவாத கொள்கை எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு நிறுவனம் XYZ லிமிடெட் ஒரு காப்புரிமை வழக்கில் சிக்கியுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம். XYZ லிமிடெட் ஏபிசி லிமிடெட் மீது காப்புரிமை மீறல் வழக்கு தொடர்ந்தது மற்றும் கணிசமான தீர்வை வெல்லும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. தீர்வு என்பது ஒரு உறுதி அல்ல என்பதால், நிதி அறிக்கைகளில் ஆதாயத்தை XYZ லிமிடெட் பதிவு செய்யவில்லை. இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், இதை ஏன் நிதிநிலை அறிக்கையில் பதிவு செய்யவில்லை?

பதில் XYZ லிமிடெட் வெல்லக்கூடும், அல்லது தீர்வை வென்றதன் மூலம் அது எதிர்பார்க்கும் தொகையை வெல்ல முடியாது. கணிசமான வெற்றிகரமான தீர்வுத் தொகை நிதி அறிக்கைகளில் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் பயனர்களை தவறாக வழிநடத்தும் என்பதால், இந்த ஆதாயம் புத்தகங்களில் பதிவு செய்யப்படவில்லை. மீண்டும் அதே உதாரணத்தை எடுத்துக் கொண்டால், ஏபிசி லிமிடெட் இந்த வழக்கை இழக்க எதிர்பார்க்கிறது என்றால், அவர்கள் நிதி அறிக்கைகளின் அடிக்குறிப்புகளில் இழப்புகளை பதிவு செய்ய வேண்டும். இது மிகவும் பழமைவாத அணுகுமுறையாக இருக்கும், ஏனெனில் பயனர்கள் நிறுவனம் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க விரும்புவதால், வரும் நாட்களில் தீர்வுக்கு ஒரு பெரிய தொகையை செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

பழமைவாத கொள்கை எடுத்துக்காட்டு # 2

சரக்கு போன்ற ஒரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான சொத்து $ 120 க்கு வாங்கப்பட்டது என்று வைத்துக்கொள்வோம், ஆனால் இப்போது $ 50 க்கு வாங்கலாம். பின்னர் நிறுவனம் உடனடியாக சொத்தின் மதிப்பை $ 50 ஆக எழுத வேண்டும், அதாவது சந்தையின் விலை குறைவாக இருக்கும். ஆனால் சரக்கு $ 120 க்கு வாங்கப்பட்டு இப்போது நிறுவனத்திற்கு $ 150 செலவாகிறது என்றால், அது இன்னும் புத்தகங்களில் $ 120 ஆக காட்டப்பட வேண்டும். சரக்கு அல்லது சொத்து விற்கப்படும் போது மட்டுமே ஆதாயம் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

நிதி அறிக்கைகளில் கன்சர்வேடிசம் கோட்பாட்டின் தாக்கம்

  • எந்தவொரு நிதி பரிவர்த்தனையிலும் மிகவும் பழமைவாத பக்கத்தில் ஒருவர் எப்போதும் பிழையாக இருக்க வேண்டும் என்று கணக்கியலின் கன்சர்வேடிவ் கொள்கை எப்போதும் கூறுகிறது.
  • நிச்சயமற்ற இழப்புகள் அல்லது செலவுகளைக் கூறி, அறியப்படாத அல்லது மதிப்பிடப்பட்ட ஆதாயங்களைக் குறிப்பிடாமல் லாபத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் இது செய்யப்படுகிறது. இது எப்போதும் பழமைவாத மதிப்பீட்டை எப்போதும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது.
  • சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகள், விபத்து இழப்புகள் அல்லது பிற அறியப்படாத எதிர்கால நிகழ்வுகள் தொடர்பான கொடுப்பனவுக்கான மதிப்பீட்டைச் செய்யும்போது, ​​பழமைவாதத்தின் பக்கத்தில் ஒருவர் எப்போதும் பிழையாக இருக்க வேண்டும். மாற்றாக, ஒரு கணக்காளர் அதிக செலவுகளையும் குறைந்த வருமானத்தையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நாம் கூறலாம். பழமைவாதத்தின் இந்த கொள்கை சரக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான செலவு அல்லது சந்தைக் கருத்தாக்கத்தின் முக்கிய முதுகெலும்பாக அமைகிறது.

கணக்கீட்டின் கன்சர்வேடிசம் கொள்கை, கணக்காளர்கள் இரண்டு முடிவுகள் கிடைக்கும்போது மிகவும் பழமைவாத முடிவைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறது. பழமைவாதத்தின் இந்த கொள்கையின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய தர்க்கம் என்னவென்றால், ஒரு பரிவர்த்தனையை பதிவு செய்வதற்கான இரண்டு நியாயமான சாத்தியங்கள் கிடைக்கும்போது, ​​ஒருவர் பழமைவாத பக்கத்தில் பிழையாக இருக்க வேண்டும். நிச்சயமற்ற லாபங்களை பதிவு செய்வதிலிருந்து விலகி இருக்கும்போது நிச்சயமற்ற இழப்புகளை ஒருவர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். ஆகவே, கணக்கியலின் பழமைவாதக் கொள்கையைப் பின்பற்றும்போது, ​​குறைந்த சொத்துத் தொகை இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பதிவு செய்யப்படும், குறைந்த நிகர வருமானம் வருமான அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. எனவே, இந்த கொள்கையை கடைப்பிடிப்பது அறிக்கைகளில் குறைந்த இலாபங்களை பதிவுசெய்கிறது.

பழமைவாதத்தின் கொள்கையை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும்?

ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் லாபங்களையும் இழப்புகளையும் பதிவு செய்யும் போது நாம் ஏன் பழமைவாதத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்? பழமைவாதத்தின் கொள்கையானது பதிவுசெய்யப்பட்ட வருவாயை முடிந்தவரை குறைவாக உருவாக்குவதை அர்த்தப்படுத்துவதில்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு சமமான சாத்தியமான விளைவுகளை ஒரு கணக்காளர் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் போது இந்த கொள்கை ஒரு டைவை உடைக்க உதவுகிறது. ஆர்வமுள்ள பயனர்கள் அல்லது முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மூலம் செல்லும்போது, ​​வரும் வணிகத்தின் லாபம் மிகைப்படுத்தப்படாது என்பதற்கான உறுதிமொழியைப் பெற வேண்டும். அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டால், அது நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களை தவறாக வழிநடத்தும். இது கணக்கியலின் பழமைவாதக் கொள்கையைப் பின்பற்றும்போது, ​​வரி தயாரிப்பு சார்பு அல்லது சாத்தியமான வணிக முதலீட்டாளர் அல்லது கூட்டாளர் போன்றவர்கள் நிறுவனத்தின் நிதி நிலை மற்றும் நிறுவனத்தின் எதிர்காலப் பாதை குறித்து மிகவும் வெளிப்படையான மற்றும் யதார்த்தமான படத்தைப் பெறுவார்கள்.

கணக்கியலின் பழமைவாதக் கொள்கையின் இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள் - வருவாயை அவர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருந்தால் மட்டுமே அங்கீகரிப்பது மற்றும் செலவுகளை நியாயமான முறையில் முடிந்தவரை அங்கீகரிப்பது.

கணக்கியலின் கன்சர்வேடிவ் கோட்பாடு "விவேகத்தின் கருத்து" என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது.

பழமைவாதத்தின் கருத்து விவேகத்தின் கருத்து என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

  • "எந்த லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காதீர்கள், எல்லா இழப்புகளையும் வழங்குங்கள்" என்று எப்போதும் கூறப்படுகிறது. இது ஒரு கணக்காளர் எப்போதும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் சொத்துக்கள் மற்றும் வருவாய்களுக்கான மிகக் குறைந்த மதிப்பையும், பொறுப்புகள் மற்றும் செலவுகளுக்கான மிக உயர்ந்த மதிப்புகளையும் பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த கருத்தின்படி, வருவாய் அல்லது இலாபங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் மோர் நியாயமான உறுதியுடன் உணரப்படுகின்றன.
  • அனைத்து பொறுப்புகள், செலவுகள் மற்றும் இழப்புகளுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும்- சில அல்லது நிச்சயமற்றவை. அனைத்து தற்செயல்களிலும் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். எனவே பழமைவாதத்தின் கருத்து ஒரு வணிக நிறுவனத்திற்கு வரும் நாட்களில் பாதுகாப்பாக இருக்க உதவுகிறது என்று நாம் பாதுகாப்பாக சொல்ல முடியும்.
  • வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், விவேகம் என்பது எதிர்காலத்துடன் செயல்படுவது அல்லது அக்கறை காட்டுவது என்பது கணக்கியலின் பழமைவாத கொள்கைக்கு ஒத்ததாக இருக்கலாம். அதனால்தான் கன்சர்வேடிசத்தின் கருத்து விவேகத்தின் கருத்து என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

முடிவுரை

பழமைவாதத்தின் கொள்கையானது செலவு அல்லது சந்தை விதியைக் குறைப்பதற்கான முதன்மை அடிப்படையாகும், இது சரக்கு அதன் கையகப்படுத்தல் செலவு அல்லது தற்போதைய சந்தை மதிப்பைக் காட்டிலும் குறைவாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இந்த செயல்முறையைப் பின்பற்றுவது குறைந்த வரிவிதிப்பு வருமானத்திற்கும் குறைந்த வரி ரசீதுகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது. கணக்கியலின் பழமைவாதக் கொள்கை என்பது ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் நிதி நிலையைப் பற்றிய தெளிவான படத்தைப் பராமரிக்க ஒரு கணக்காளர் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு வழிகாட்டுதலாகும்.