ஒற்றுமை மீள் தேவை (வரையறை, வளைவு) | எடுத்துக்காட்டுகள் & விளக்கம்

ஒற்றுமை மீள் தேவை என்றால் என்ன?

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவை என்பது ஒரு வகை கோரிக்கையாகும், இது அதன் விலைக்கு அதே விகிதத்தில் மாறுகிறது; இதன் பொருள், தேவையின் சதவீத மாற்றம், விலையின் சதவீத மாற்றத்திற்கு சரியாக சமம். ஒற்றையாட்சி தேவையில், தயாரிப்பு விலை குறைவு அதிக வருவாயை ஈட்ட உதவாததால் தயாரிப்பு நெகிழ்ச்சி எதிர்மறையானது. இது முந்தையதைப் போலவே உள்ளது, விற்கப்படும் பொருட்களின் அளவு மட்டுமே அதிகரித்து வருகிறது.

ஒற்றுமை மீள் தேவை சூத்திரம்

செலவு = விலை * அளவு ஒற்றையாட்சி மீள் கோரிக்கையில், செலவு ஆரம்பத்தில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. விலை அதிகரிப்பு அளவு = செலவு / விலை

ஒற்றுமை மீள் தேவைக்கான எடுத்துக்காட்டு

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவைக்கான எடுத்துக்காட்டு பற்றி விவாதிக்கலாம்.

தயாரிப்புக்கான நுகர்வோர் செலவினம் சந்தை விலையால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பது மேலே காட்டப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் தெரியும். சந்தையில் நிலவும் விலைகளுக்கு ஏற்ப அவை அவற்றின் நுகர்வு சரிசெய்கின்றன.

ஒற்றுமை நெகிழ்ச்சியால் பாதிக்கப்படும் பொருட்கள்

சில்லறை நுகர்வோரின் நுகர்வு முறை அவர்களின் நிலையான வருமானம் காரணமாக சரி செய்யப்படவில்லை. விலைகள் சந்தையைத் தாக்கும் போது அவை பொதுவாக அந்த பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான அளவைக் குறைக்கின்றன. ஆனால் அடிப்படைத் தேவைக்கான பொருட்களைக் குறைக்க முடியாது மற்றும் ஆடம்பரமான பொருட்கள் கூட விலைகள் காரணமாக பாதிக்கப்படுவதில்லை, அவை எதிர்மாறாக செயல்படுகின்றன

எனவே இங்கு உள்ளடக்கப்பட்ட உருப்படிகள் பொது இயல்புடையவை, அவற்றின் நுகர்வு போன்றவற்றையும் தவிர்க்கலாம்: -

 1. கையடக்க தொலைபேசிகள்
 2. வீட்டு உபகரணங்கள்

இந்த பொருட்களின் தயாரிப்பாளர்கள் விலைக் காரணி காரணமாக தங்கள் தயாரிப்பு வருவாயின் போக்கைக் கண்டனர். விற்பனையாளர்கள் விற்பனையின் விலையை ஓரளவு குறைப்பதன் மூலம் தங்கள் வருவாயை அதிகரிக்க தயாரிப்புகளை விற்பனைக்கு வைக்கின்றனர்.

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவையின் நன்மைகள்

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவையின் நன்மைகள் பின்வருமாறு.

 • உற்பத்தியாளர் தங்கள் வருவாய் குறித்து தெளிவான பார்வை கொண்டவர் - விலை இலக்கு மூலம் பாதிக்காது.
 • உற்பத்தி செய்யப்படும் எந்தவொரு பொருட்களின் அளவும் விற்பனை விலையை குறைப்பதன் மூலம் விற்கலாம்.
 • நுகர்வோர் பட்ஜெட் மாற்ற விலைகளை பிரதிபலிக்கவில்லை, ஆனால் வாங்கிய பொருட்கள் இந்த செயல்பாட்டின் காரணமாக அதிகரிப்பு / குறைவு.
 • நுகர்வோர் செலவு முறை அப்படியே உள்ளது - விலை நிர்ணயம் காரணமாக தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம்.
 • விலைக் கட்டுப்பாட்டு பொறிமுறையைப் பயன்படுத்தி சந்தையால் உருவாக்கப்படும் தேவையை சரிசெய்ய முடியும்.

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவையின் தீமைகள்

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவையின் தீமைகள் பின்வருமாறு.

 • தயாரிப்புகளுக்கு வருவாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தயாரிப்பாளர் விளிம்பை அதிகரிக்க வேறுபாடு மூலோபாயத்தை பின்பற்ற வேண்டும்.
 • தயாரிப்புகளுக்கான நிலையான செலவு காரணமாக நுகர்வோர் நுகர்வு முறைகள் தவறாக சமநிலையில் உள்ளன.
 • விலை மாற்றங்களுக்கு எதிராக நுகர்வோர் எதிர்வினை மிக வேகமாக உள்ளது.
 • இது பொருட்களின் தேவையை கடுமையாக பாதிக்கிறது.
 • குறைந்த விளிம்புகளைக் கொண்ட அமைப்பு, தயாரிப்பு விரிவாக்கத்திற்குச் செல்லும்போது மெல்லிய விளிம்புகள் அகற்றப்படுவதால் அவற்றைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது கடினம்.

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவை வளைவு பற்றிய முக்கிய புள்ளிகள்

 • ஒற்றுமை அலகு குறிக்கிறது. யூனிட் விலை குறைப்பதன் மூலம் ஒரு யூனிட் அதிகரிப்பு காரணமாக இது யூனிட் மீள் தேவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 • அனைத்து கோரிக்கைகளிலும் ஒற்றையாட்சி தேவை மிகவும் நெகிழ்வானது
 • ஒற்றையாட்சி தேவை மற்றும் வழங்கல் விதிக்கு பொருந்தும்.
 • ஒற்றுமை மீள் தேவையில் ஓரளவு வருவாய் பூஜ்ஜியமாகும்.
 • விலை உயர்வு ஏற்பட்டால் விளிம்பு செலவு ஓரளவு வருவாயை விட அதிகமாகும்.
 • உபெர் / ஓலா கேப் வசதி சேவைகள் போன்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த விலையை எப்போதாவது தனது பிரீமியம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிகரிப்பு விலை நிர்ணயிப்பதன் மூலம் பயன்படுத்துகிறது.
 • கோரிக்கையின் விலை நெகிழ்ச்சி எதிர்மறையானது, ஏனெனில் இது முந்தைய வருவாயை விட மேலே எதையும் சேர்க்காது, மேலும் விற்பனை செலவு அதிகரித்தது.
 • நுகர்வோரின் செலவு விகிதம் அனைத்து விலை மட்டங்களிலும் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளது.
 • பொருட்களின் விலைக்கும் தேவைக்கும் இடையிலான சரியான தலைகீழ் உறவு.
 • கோரிக்கை வளைவு வளைந்ததல்ல, ஆனால் மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒரு நேர் கோடு.

நுகர்வோரின் ஒட்டுமொத்த தேவை நிறுவனம் நிர்ணயிக்கும் விலைக் கொள்கையின் மூலம் தீர்க்கப்படுகிறது. மேலும், சந்தை பிடிப்பு பங்கு அப்படியே உள்ளது, ஆனால் இல்லை. வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறையக்கூடும்.

ஒற்றையாட்சி மீள் தேவையை சரிபார்க்க வழி

 • தேவை வளைவு கிடைமட்ட கோட்டில் இருந்தால் - தூய மீள் தேவை.
 • தேவை வளைவு செங்குத்து வடிவமாக இருந்தால் - தூய நெகிழ்ச்சி தேவை.
 • கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து - அலகு மீள் தேவை தயாரிப்புக்கு நடுவில் வரி வந்தவுடன்.

முடிவுரை

மேற்கண்ட உதாரணத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். விலைகள் அதிகரிக்கும் போது, ​​பொருட்களின் அளவு குறைகிறது மற்றும் நேர்மாறாகவும். ஆனால் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் என்னவென்றால், இந்த வகை பொருட்களின் அனைத்து விலை மட்டத்திலும் செலவு மற்றும் வருவாய் முன்பு போலவே இருக்கும்