உறுதியான சொத்துக்கள் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள், பட்டியல்) | மதிப்பிடுவது எப்படி?

உறுதியான சொத்துக்கள் என்றால் என்ன?

உறுதியான சொத்துக்கள் ஒரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான எந்தவொரு ப assets தீக சொத்துகளாக வரையறுக்கப்படுகின்றன, அவை ஒப்பீட்டளவில் எளிதில் அளவிடப்படலாம் மற்றும் அதன் வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றில் ஒரு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான ஒரு துண்டு நிலம் மற்றும் அதன் மீது கட்டப்பட்ட எந்தவொரு கட்டமைப்பையும் சேர்த்து, அதில் உள்ள தளபாடங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் அதில் வைக்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட எந்தவொரு இயற்பியல் பண்புகளும் அடங்கும்.

உறுதியான சொத்துக்களின் எடுத்துக்காட்டுகளின் பட்டியல்

 1. சொத்து - சொத்தில் நிலம், கட்டிடம், அலுவலக தளபாடங்கள் போன்றவை அடங்கும்
 2. ஆலை - ஆலை என்பது தொழிலாளர்கள் பணிபுரியும் அல்லது சேவைகளை வழங்கும் இடமாகும்
 3. உபகரணங்கள் - இது இயந்திரங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் பிற கருவிகள் மற்றும் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களை குறிக்கிறது
 4. சரக்கு - இதில் முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் WIP மற்றும் மூலப்பொருள் சரக்கு போன்ற அனைத்து வகையான சரக்குகளும் அடங்கும்

நிறுவனங்களில் உறுதியான சொத்துக்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

நிறுவனத்தின் வகையைப் பொறுத்து, இந்த சொத்துக்கள் மிக முக்கியமான சொத்துத் தொகையை உருவாக்கலாம் அல்லது செய்யக்கூடாது. இரண்டு உறுதியான சொத்து எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே -

 • உயர் கேபெக்ஸ் நிறுவனங்கள் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்கள், ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள், கார் உற்பத்தியாளர்கள் ஆலை, உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களில் மொத்த சொத்துக்களின் பெரும் சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளனர். எனவே, இருப்புநிலைக் குறிப்பில் அதிக அளவு உறுதியான சொத்துக்களைக் காண்பீர்கள்.
 • சேவைகள் நிறுவனங்கள் மைக்ரோசாப்ட் அல்லது இன்போசிஸ் போன்றவை மிகக் குறைவான சொத்துக்களைக் கொண்டிருக்கும். இத்தகைய நிறுவனங்கள் காப்புரிமை, பதிப்புரிமை போன்ற ஏராளமான அருவமான சொத்துக்களை வைத்திருக்கின்றன.

உறுதியான சொத்துக்களை எவ்வாறு பதிவு செய்வது?

உறுதியான சொத்துக்கள் அவற்றின் அசல் செலவில் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. சட்டரீதியான கட்டணங்கள், தற்போதைய இருப்பிடத்திற்கு போக்குவரத்து, தேவையான சோதனை மற்றும் வசூலிக்க முடியாத வரிகள் போன்ற அதன் நோக்கம் கொண்ட பயன்பாட்டிற்கு சொத்தை தயார் செய்வதில் உள்ள அனைத்து செலவுகளையும் நீங்கள் இதில் சேர்க்கிறீர்கள். பிபி & இ அதன் சந்தை மதிப்பில் நீங்கள் பதிவு செய்யவில்லை.

உறுதியான சொத்துக்கள் மற்றும் தெளிவற்ற சொத்துக்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு:

ஒரு வணிகத்திற்குச் சொந்தமான மற்றொரு வகை சொத்து என்பது அருவமான அல்லது இயற்பியல் அல்லாத சொத்துக்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது, இது அளவிட சவாலாக இருக்கும். ஒரு வணிகத்திற்கு சொந்தமான அறிவுசார் சொத்தின் ஒரு பகுதியாக எந்த வர்த்தக முத்திரைகள், பதிப்புரிமை மற்றும் காப்புரிமைகள் இதில் அடங்கும். அருவமான சொத்துகள் நல்லெண்ணம் மற்றும் பிராண்ட் அங்கீகாரம் ஆகியவை பெரும்பாலும் அருவமான சொத்துகளின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகின்றன, இதற்காக குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை எதுவும் இல்லை மற்றும் அகநிலை அடிப்படையில் மட்டுமே மதிப்பீடு செய்ய முடியும்.

அருவமான சொத்துக்கள் நல்லெண்ணம் அத்தகைய சொத்துகளிலிருந்து அவை வெளிப்படும் விதத்தில் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பது தெளிவாகிறது, இதனால் அனைத்து நடைமுறை நோக்கங்களுக்காகவும் தனித்தனியாக கருதப்பட வேண்டும். உதாரணமாக, உடல் சொத்துக்கள் பொதுவாக அணியவும் கிழிக்கவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவை, சேதமடையலாம் அல்லது திருடப்படலாம், இதனால் அவை பெரும்பாலும் எந்தவிதமான இழப்புகளுக்கும் அல்லது அதன் விளைவாக அவற்றின் மதிப்பைக் குறைப்பதற்கும் பொறுப்பாகும்.

தெளிவற்ற சொத்துக்கள் நல்லெண்ணம் எந்தவொரு வடிவத்திலும் உடல் சேதத்திற்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும். இன்னும், அவற்றின் மதிப்பு வேறு வழிகளில் பாதிக்கப்படலாம். உதாரணமாக, ஒரு வணிகத்தால் தயாரிக்கப்படும் ஒரு மோசமான, தவறான அல்லது சேதமடைந்த தொகுதி தயாரிப்புகளின் மீது மோசமான புகழ் பெறுவதன் மூலம் ஒரு வணிகத்தின் பிராண்ட் அங்கீகாரம் அல்லது பிராண்ட் ஈக்விட்டி கடுமையாக பாதிக்கப்படலாம். பிராண்ட் ஈக்விட்டிக்கு சேதத்தின் அளவை மதிப்பிடுவது மிகவும் தந்திரமானதாக இருக்கலாம், இது அத்தகைய நிகழ்வு காரணமாக ஏற்படக்கூடும்.

உறுதியான சொத்துக்கள் எவ்வாறு மதிப்பிடப்படுகின்றன?

உறுதியான தற்போதைய சொத்துகளின் மதிப்பு:

உறுதியான நடப்பு சொத்துகளின் சாத்தியமான மொத்த செலவு வழக்கமாக அது வாங்கிய தொகை மட்டுமல்லாமல், வாங்கிய சரக்குகளின் ஒரு பகுதியாக தொடர்புடைய விலைப்பட்டியலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மட்டுமல்லாமல், அதன் நிறுவல் மற்றும் காப்பீட்டு நோக்கங்களுக்காக போக்குவரத்து காரணமாக ஏற்படும் கூடுதல் செலவுகளையும் உள்ளடக்கியது. அத்துடன்.

உறுதியான நிலையான சொத்துகளின் மதிப்பு:

ஏற்கனவே விவாதித்தபடி, உறுதியான நிலையான சொத்துகள் அவற்றின் மதிப்பு அதன் வாங்கிய ஆண்டில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுவதற்குப் பதிலாக அதன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் முழுவதும் பரவுகின்றன. அவற்றின் மதிப்பின் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்குகளில் தேய்மானம் என அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட கால பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு குறைக்கப்பட்ட பண மதிப்பைக் குறிக்கிறது.

முடிவுரை:

உறுதியான சொத்துக்கள் என்பது ஒரு வணிகத்திற்குச் சொந்தமான சொத்துக்களின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் முக்கியமான பகுதியாகும், மேலும் வணிக நடவடிக்கைகளை திறம்படச் செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அவற்றின் மதிப்பு கணக்கிடப்பட வேண்டிய விதம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், நிலையான சொத்துக்கள் காலப்போக்கில் தேய்மானம் அடைவதாலும், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேய்மான முறையைப் பொறுத்து, இந்த எண்ணிக்கை ஒரு வணிகத்திலிருந்து மற்றொரு வணிகத்திற்கு மாறுபடும். மறுபடியும், அத்தகைய சொத்துக்கள் எந்தவொரு துல்லியத்தன்மையுடனும் அவற்றின் மதிப்பை மதிப்பிடவும் அளவிடவும் இயலாதவர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் இது நிகர உறுதியான சொத்துக்கள் பற்றியது.

பரிந்துரை கட்டுரை

இந்த கட்டுரை உறுதியான சொத்துக்கள் மற்றும் அதன் வரையறைக்கு வழிகாட்டியாக இருந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டுகள், பட்டியல் மற்றும் தெளிவற்ற சொத்துக்களிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதோடு உறுதியான சொத்துக்களை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது என்பதை இங்கே விவாதிக்கிறோம். அடிப்படை கணக்கியல் குறித்த பின்வரும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் -

 • அருவமான சொத்துகளின் வகைகள்
 • உறுதியான எதிராக அருவமான சொத்துக்கள்
 • சொத்து ஒதுக்கீடு
 • மூலப்பொருள் பட்டியல்
 • கணக்கு பெறத்தக்கது தற்போதைய சொத்து?
 • <