நுகர்வோர் உபரி சூத்திரம் | படிப்படியான கணக்கீடு (எடுத்துக்காட்டுகள்)

நுகர்வோர் நன்மையை கணக்கிட சூத்திரம்

நுகர்வோர் உபரிக்கான சூத்திரம் என்பது ஒரு பொருளாதார சூத்திரமாகும், இது நுகர்வோர் செலுத்த விரும்பும் அதிகபட்ச விலையிலிருந்து நுகர்வோர் செலுத்திய உண்மையான விலையை கழிப்பதன் மூலம் நுகர்வோர் நன்மையை கணக்கிட பயன்படுகிறது (ஒரு யூனிட் தயாரிப்புக்கு).

நுகர்வோர் உபரி என்பது ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையின் தேவை மற்றும் வழங்கல் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு புள்ளியாகும், மேலும் ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவைக்கு வாங்கும் நோக்கங்களுக்காக செலுத்த விரும்பும் அதிகபட்ச விலையை குறைப்பதன் மூலம் கணக்கிட முடியும் மற்றும் அவர் அல்லது அவள் வாங்கும் உண்மையான விலை அல்லது எளிமையான சொற்களில், சந்தை விலையை குறைவாக செலுத்த வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு இடையிலான வேறுபாடு.

இப்போது, ​​நுகர்வோர் உபரி சூத்திரம் ஒட்டுமொத்தமாக சந்தைக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது பல நுகர்வோர். கீழே காட்டப்பட்டுள்ள விளக்கப்படத்தில் உள்ள ΔRPS இன் பரப்பளவு நுகர்வோர் உபரியைக் குறிக்கிறது, இது கீழ்நோக்கி சாய்ந்த கோரிக்கை வளைவு, விலைக்கான அச்சு மற்றும் சமநிலையின் தேவைக்கான அப்சிசாவுக்கு இணையாக வரையப்பட்ட கிடைமட்ட கோடு ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படுகிறது.

மேலே உள்ள வரைபடத்தில், புள்ளி R மற்றும் P ஆகியவை முறையே செலுத்த தயாராக இருக்கும் அதிகபட்ச விலையையும், ஆர்டினேட்டில் சந்தை விலையையும் குறிக்கிறது. மறுபுறம், புள்ளி T அல்லது S சமநிலையில் கோரப்பட்ட அளவிற்கு ஒத்திருக்கிறது. இதன் விளைவாக, நுகர்வோர் உபரி சமன்பாட்டை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தலாம்,

 

(OT || PS முதல்)

நுகர்வோர் உபரி கணக்கீடு படி

ஒரு யூனிட் தயாரிப்புக்கான நுகர்வோர் உபரியின் முதல் சூத்திரத்தை பின்வரும் மூன்று எளிய படிகளில் கணக்கிடலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, நுகர்வோருக்கான உற்பத்தியின் பயன்பாட்டை மதிப்பிடுங்கள், அதன் அடிப்படையில் நுகர்வோர் செலுத்த விரும்பும் மிக உயர்ந்த விலையை அடைய முடியும்.
 • படி 2: இப்போது, ​​சந்தையில் உற்பத்தியின் உண்மையான விலையைக் கண்டுபிடிக்கவும்.
 • படி 3: இறுதியாக, கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி படி 1 இல் உள்ள மதிப்பிலிருந்து படி 2 இல் பெறப்பட்ட மதிப்பைக் கழிப்பதன் மூலம் நுகர்வோர் உபரி வந்து சேரும்.

மறுபுறம், நுகர்வோர் உபரிக்கான நீட்டிக்கப்பட்ட சூத்திரத்தை கணக்கிடுவதற்கு பின்வரும் நான்கு படிகள் உதவுகின்றன, இது மிகவும் பிரபலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது:

 • படி 1: முதலாவதாக, சப்ளை மற்றும் டிமாண்ட் வளைவுகளை அப்சிஸ்ஸாவின் அளவு மற்றும் ஆர்டினேட்டின் விலையுடன் வரையவும்.
 • படி 2: இப்போது, ​​சமநிலை விலையான சந்தை விலையைக் கண்டறியவும். வழங்கல் மற்றும் தேவைக்கான சட்டத்தின்படி, சந்தை விலை என்பது விநியோகத்திற்கும் தேவை வளைவுக்கும் இடையிலான குறுக்குவெட்டு புள்ளியாகும்.
 • படி 3: இப்போது, ​​சந்தை சமநிலை விலை மற்றும் ஆர்டினேட் இடையே ஒரு கிடைமட்ட கோட்டை வரையவும்.
 • படி 4: இறுதியாக, மேல் முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் கணக்கிடுங்கள் (மேலே உள்ள வரைபடத்தில் ΔRPS). இதன் விளைவாக, நுகர்வோர் உபரிகளைக் கணக்கிடுவது அடிப்படை (ஆர்.பி.) மற்றும் உயரத்தை (பி.எஸ்) பெருக்கி பின்னர் 2 ஆல் வகுப்பதன் மூலம் செய்ய முடியும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த நுகர்வோர் உபரி ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நுகர்வோர் உபரி ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு வாடிக்கையாளர் மற்றும் ஒரு தயாரிப்புக்கான உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். எனவே, ஒரு வாடிக்கையாளர் 16 ஜிபி ரேம் மற்றும் 5.5 ″ திரை கொண்ட மொபைலை வாங்க முடிவு செய்கிறார், அதற்காக 200 1,200 வரை செலுத்த தயாராக இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். இப்போது, ​​பல்வேறு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடைகளில் உலாவும்போது, ​​வாடிக்கையாளர் அனைத்து அளவுகோல்களையும் சரியாக $ 900 க்கு வழங்கும் ஒரு கடையை கண்டுபிடிப்பார்.

கொடுக்கப்பட்ட,

 • செலுத்த தயாராக இருக்கும் அதிகபட்ச விலை = 200 1,200
 • உண்மையான விலை = $ 900
 • இதன் விளைவாக, நாம் பெறும் முதல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, நுகர்வோர் உபரி = $ 1,200 - $ 900
 • நுகர்வோர் உபரி = $ 300

எனவே, வாடிக்கையாளர் நுகர்வோர் உபரியாக $ 300 சேமித்தார், அவர் / அவள் வேறு சில பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கு செலவிட முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஒரு வாடிக்கையாளர் பொதி செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருளுக்கு $ 20 செலுத்தத் தயாராக உள்ள மற்றொரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம், இது வாடிக்கையாளர்களிடையே மிக உயர்ந்த விலையாகும். உண்மையில், பெரும்பான்மையான வாடிக்கையாளர்கள் $ 10 மட்டுமே செலுத்த தயாராக உள்ளனர், இது இறுதியில் சந்தை விலை (தேவை மற்றும் விநியோக வளைவு சந்திப்பு) ஆகும். இப்போது $ 10 இல், கோரப்பட்ட மொத்த உணவு பாக்கெட்டுகள் 30 (சமநிலை தேவை).

கொடுக்கப்பட்ட,

 • சமநிலையில் தேவை அளவு = 30 அலகுகள்
 • செலுத்த தயாராக இருக்கும் அதிகபட்ச விலை - சந்தை விலை = $ 20 - $ 10 = $ 10
 • இதன் விளைவாக, நாம் பெறும் நீட்டிக்கப்பட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி,
 • நுகர்வோர் உபரி = ½ * 30 * $ 10
 • நுகர்வோர் உபரி = $ 150

எடுத்துக்காட்டு # 3

இப்போது, ​​Q என குறிப்பிடப்படும் தேவை செயல்பாட்டுடன் நுகர்வோர் உபரிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கொள்வோம்டி = -0.08x + 80 மற்றும் விநியோக செயல்பாடு Q என குறிப்பிடப்படுகிறதுஎஸ்= 0.08x எங்கே x என்பது கிலோவில் கோரப்படும் அளவு.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்ப்புருவில் நுகர்வோர் உபரி கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் தரவு உள்ளது.

மேலே உள்ள தரவுகளிலிருந்து, நுகர்வோர் உபரி கணக்கிடத் தேவையான தரவை நாங்கள் சேகரித்தோம்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எக்செல் வார்ப்புருவில்

எனவே நுகர்வோர் உபரி கணக்கீடு இருக்கும்-

நுகர்வோர் உபரி கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் நுகர்வோர் உபரி கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

செலுத்த வேண்டிய அதிகபட்ச விலை
உண்மையான விலை
நுகர்வோர் உபரி சூத்திரம்
 

நுகர்வோர் உபரி ஃபார்முலா =செலுத்த அதிகபட்ச விலை - உண்மையான விலை
0 – 0 = 0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

 • பல்வேறு சந்தைப்படுத்தல் உத்திகளின் கீழ் விலை-வெளியீட்டு அமைப்பு, மதிப்பு விலை நிர்ணயம் மற்றும் விலை பாகுபாடு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய வணிக முடிவுகளை எடுக்க இது உதவும் என்பதால், இந்த கருத்தைப் பற்றிய தெளிவான புரிதல் இருப்பது மிகவும் முக்கியம்.
 • நுகர்வோர் உபரிக்கும், வருவாய் ஈட்டுவதற்கும் இடையில் ஒரு பரிமாற்றம் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தயாரிப்பு விலையின் அதிகரிப்பு மூலம் வருவாயை அதிகரிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டால், இதன் விளைவாக நுகர்வோர் உபரி மோசமடையும்.
 • மேற்கூறிய சூழ்நிலை அதிக வருமானத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும், ஆனால் ஒரே மாதிரியான தயாரிப்புகளுடன் போட்டியாளர்களிடையே நிறுவனத்தின் நிலையை பலவீனப்படுத்துகிறது. எனவே, நுகர்வோர் உபரி கடுமையாக பாதிக்கப்படாமல் இருக்க விலையை நிர்ணயிக்கும் போது ஒருவர் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.