நிதி சொத்துக்கள் (வரையறை, பொருள்) | நிதி சொத்துக்கள் என்றால் என்ன?

நிதி சொத்துக்கள் என்றால் என்ன?

நிதி சொத்துக்கள் ஒரு முதலீட்டுச் சொத்தாக வரையறுக்கப்படலாம், அதன் மதிப்பு அவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒப்பந்தக் கோரிக்கையிலிருந்து பெறப்படுகிறது. பொருளாதார வளங்கள் அல்லது உரிமையை ரொக்கம் போன்ற மதிப்புள்ள ஒன்றாக மாற்ற முடியும் என்பதால் இவை திரவ சொத்துக்கள். இவை நிதி கருவிகள் அல்லது பத்திரங்கள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் உறுதியான சொத்துக்களின் உரிமையை நிதியளிக்க அவை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இவை சட்டப்பூர்வ உரிமைகோரல்கள், மேலும் இந்த சட்ட ஒப்பந்தங்கள் முன் வரையறுக்கப்பட்ட முதிர்வு மதிப்பு மற்றும் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட கால கட்டத்தில் எதிர்கால பணத்திற்கு உட்பட்டவை.

நிதி சொத்துக்களின் வகைகள்

இவை அனைத்தும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய பணப்புழக்கத்தின் அம்சங்களின்படி வெவ்வேறு பிரிவுகளில் வகைப்படுத்தப்படலாம்.

# 1 - வைப்புச் சான்றிதழ் (குறுவட்டு)

இந்த நிதிச் சொத்து ஒரு முதலீட்டாளருக்கும் (இங்கே, நிறுவனம்) ஒரு வங்கி நிறுவனத்திற்கும் இடையிலான ஒரு ஒப்பந்தமாகும், அதில் வாடிக்கையாளர் (நிறுவனம்) உத்தரவாத வட்டி விகிதத்திற்கு ஈடாக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட காலத்திற்கு வங்கியில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வைத்திருக்கிறார்.

# 2 - பத்திரங்கள்

இந்த நிதி சொத்து பொதுவாக குறுகிய கால திட்டங்களுக்கு நிதி திரட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது அரசாங்கத்தால் விற்கப்படும் கடன் கருவியாகும். ஒரு பத்திரம் என்பது ஒரு சட்ட ஆவணமாகும், இது முதலீட்டாளர் கடன் வாங்கியவருக்கு கடன் கொடுத்தது மற்றும் அதை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய தொகை (கூடுதலாக வட்டி) மற்றும் பத்திரத்தின் முதிர்வு தேதி ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகிறது.

# 3 - பங்குகள்

பங்குகளுக்கு முதிர்வு தேதி இல்லை. ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது நிறுவனத்தின் உரிமையில் பங்கேற்பது மற்றும் அதன் இலாப நட்டங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வது என்பதாகும். பங்குகள் பங்குதாரர்களுக்கு விற்கப்படும் வரை அவை அடங்கும்.

# 4 - ரொக்கம் அல்லது ரொக்க சமம்

இந்த வகை நிதி சொத்து என்பது நிறுவனத்துடன் ஒதுக்கப்பட்ட பணம் அல்லது அதற்கு சமமானதாகும்.

# 5 - வங்கி வைப்பு

கணக்குகளைச் சேமிப்பதிலும் சரிபார்ப்பதிலும் வங்கிகளுடன் அமைப்பின் பண இருப்பு இவை.

# 6 - கடன்கள் மற்றும் பெறத்தக்கவைகள்

கடன்கள் மற்றும் பெறத்தக்கவைகள் நிலையான அல்லது தீர்மானிக்கக்கூடிய கொடுப்பனவுகளுடன் கூடிய சொத்துக்கள். வங்கிகளைப் பொறுத்தவரை, கடன்கள் அத்தகைய சொத்துக்கள், அவை மற்ற கட்சிகளுக்கு தங்கள் வணிகமாக விற்கின்றன.

# 7 - வழித்தோன்றல்கள்

வழித்தோன்றல்கள் நிதி சொத்துக்கள், அதன் மதிப்பு பிற அடிப்படை சொத்துகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இவை அடிப்படையில் ஒப்பந்தங்கள்.

மேற்கூறிய அனைத்து சொத்துகளும் திரவ சொத்துக்கள், ஏனெனில் அவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒப்பந்த உரிமைகோரல்களின்படி அந்தந்த மதிப்புகளாக மாற்றப்படலாம். நிலம், சொத்து, பொருட்கள் போன்ற இயல்பான உடல் மதிப்பு அவர்களுக்கு அவசியமில்லை.

நிதி சொத்து வகைப்பாடு

இந்த அனைத்து சொத்துகளுக்கும் ஏற்ற ஒற்றை அளவீட்டு வகைப்பாடு நுட்பம் இல்லை. இது ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய சொத்துக்கள் அல்லது நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் என வகைப்படுத்தலாம்.

# 1 - தற்போதைய சொத்துக்கள்

இது குறுகிய கால இயற்கையான மற்றும் திரவ முதலீடுகளான முதலீட்டு சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.

ஆதாரம்: Microsoft.com

# 2 - நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள்

ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக போர்ட்ஃபோலியோவில் வைத்திருக்கும் பிற நிறுவனங்களின் பங்குகள் அல்லது கடன் கருவிகள் போன்ற நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள்.

ஆதாரம்: Microsoft.com

நன்மைகள்

 • இந்த சொத்துகளில் சில, அதிக திரவமாக உள்ளன, பில்களை செலுத்த அல்லது நிதி அவசரநிலைகளை ஈடுகட்ட எளிதாக பயன்படுத்தலாம். ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை இந்த வகையின் கீழ் வருகின்றன. மறுபுறம், ஒருவர் முதலில் பணம் பரிமாற்றம் செய்ய காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும், ஏனெனில் அவை முதலில் பரிமாற்றமாக விற்கப்பட வேண்டும், அதைத் தொடர்ந்து தீர்வு கிடைக்கும்.
 • முதலீட்டாளர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் அதிக மூலதனத்தை திரவ சொத்துக்களில் நிறுத்தும்போது அவர்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பை அளிக்கிறது.
 • உறுதியான சொத்துக்களுக்கு நிதியளிப்பதற்கான முக்கிய பொருளாதார செயல்பாடாக இது செயல்படுகிறது. இது ஒரு உபரி வைத்திருப்பவர்களிடமிருந்து நிதியை அத்தகைய நிதியுதவிக்கு தேவைப்படும் இடத்திற்கு மாற்றுவதன் மூலம் சாத்தியமாகும்.
 • நிதி சொத்துக்கள் அபாயத்தை சொத்துக்களின் முதலீட்டில் ஈடுபடும் தரப்பினரின் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் இடர் பசியின் படி விநியோகிக்கின்றன. இது வரையறுக்கப்பட்ட முதிர்வு மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட விகிதத்தில் பொதுவாக எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்கால பணத்திற்கான சட்டப்பூர்வ உரிமைகோரல்களைக் குறிக்கிறது. ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள எதிர் கட்சிகள் எதிர்கால பணத்தை (வழங்குபவர்) மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு செலுத்தும் நிறுவனம் ஆகும்.

குறைபாடுகள் மற்றும் வரம்புகள்

 • சேமிப்புக் கணக்குகளில் வைப்புத்தொகை மற்றும் வங்கிகளுடனான கணக்குகளைச் சரிபார்ப்பது போன்ற நிதிச் சொத்துக்கள் (முதலீட்டில் வருமானம் வரும்போது அவை மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை திரும்பப் பெறுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை.
 • மேலும், குறுந்தகடுகள் மற்றும் பணச் சந்தைக் கணக்குகள் போன்ற இந்த சொத்துக்கள் ஒப்பந்தத்தின் படி மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள் திரும்பப் பெறுவதைத் தடுக்கலாம் அல்லது அவை அழைக்கப்படக்கூடியவை.
 • இது முக்கியமாக ஒப்பந்தத்தில் முதிர்வு தேதியுடன் வருகிறது, முதிர்வு அபராதம் மற்றும் குறைந்த வருமானத்திற்கான அழைப்புகளுக்கு முன் சொத்துக்களை வெளியேற்ற முயற்சிக்கிறது.

முக்கிய புள்ளிகள்

 • இந்த சொத்தின் மதிப்பு சந்தையில் அத்தகைய சொத்துக்களின் தேவை மற்றும் வழங்கல் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
 • இந்த சொத்துக்கள் அவற்றை மாற்றுவதற்குத் தேவையான பணத்தின் படி மதிப்பிடப்படுகின்றன, அவை மீண்டும் சில அளவுருக்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. மக்களின் நிதிச் சொத்துகளின் மதிப்பு கணிசமாக மாறக்கூடும், குறிப்பாக அவர்கள் பங்குகளில் முக்கியமாக முதலீடு செய்திருந்தால்.
 • நிதி சொத்துகளின் அளவீட்டை ஒரு அளவீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி செய்ய முடியாது. குவாண்டத்தில் முதலீடுகள் சிறியதாக இருக்கும்போது பங்குகளை அளவிடுகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம், அந்த நேரத்தில் பங்குகளின் மதிப்பை அளவிட சந்தை விலையை கருதலாம். இருப்பினும், ஒரு நிறுவனம் பிற நிறுவனங்களின் அதிக எண்ணிக்கையிலான பங்குகளை வைத்திருந்தால், பங்குகளின் சந்தை விலை பொருந்தாது, ஏனெனில் பெரும்பான்மை பங்குகளை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர் அவற்றை விற்கக்கூடாது.
 • ஒவ்வொரு நிதிச் சொத்தும் அதன் வாங்குபவருக்கு வெவ்வேறு அபாயங்கள் மற்றும் வருமானங்களைக் கொண்டுள்ளது. உதாரணமாக, ஒரு கார் நிறுவனம் வழக்கமாக அதன் கார்களை விற்பனை செய்வது பற்றி எதுவும் தெரியாது, எனவே நிறுவனத்தின் பங்குகளின் மதிப்பு அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறையக்கூடும். ஒரு பத்திரத்தின் சம மதிப்பை வழங்குநர்கள் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறியதால் ஒரு பத்திரம் இயல்புநிலையாக இருக்கலாம். பணவீக்கம் வாங்கும் சக்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், பணம் மற்றும் சேமிப்புக் கணக்குகள் கூட ஆபத்துகளுடன் தொடர்புடையவை.

முடிவுரை

இவை எந்தவொரு அமைப்பினதும் முக்கியமான பகுதியாகும். இது எப்போதுமே அதன் நிதிச் சொத்துக்களைப் பற்றிய நல்ல பதிவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், இதனால் நிதி அவசரநிலைகளைப் போல தேவைப்படும் போதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும். அத்தகைய சொத்துக்கள் கிடைப்பது குறித்து சரிபார்க்க உதவியாக இருக்கும்.

ஒவ்வொரு நிதிச் சொத்துக்கும் வைத்திருப்பவருக்கு வேறுபட்ட ஆனால் குறிப்பிட்ட குறிக்கோள் உள்ளது, ஒவ்வொன்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வேறுபட்ட ஆபத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன, இதனால், அத்தகைய சொத்தை வாங்குபவருக்கான அபாயத்தின் அடிப்படையில் வருமானங்களும் வேறுபடுகின்றன. ஒவ்வொரு வகை சொத்துக்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய சில வெகுமதிகளும் ஆபத்துகளும் இருப்பதால், உகந்த போர்ட்ஃபோலியோவைக் கொண்டிருப்பதற்காக வெவ்வேறு சொத்து வகைகளின் கலவையை வைத்திருப்பது எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்தவொரு சொத்துக்களுக்கும் பஞ்சம் இல்லாமல் அமைப்பின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு இது உதவுகிறது.