எக்செல் இல் கூட்டு வட்டி சூத்திரம் (படிப்படியான கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டுகள் படி)

எக்செல் ஃபார்முலாவில் கூட்டு வட்டி

கூட்டு வட்டி கடன் அல்லது வைப்புத்தொகையின் அசல் தொகைக்கு வட்டி சேர்ப்பது அல்லது வட்டிக்கு வட்டி என்று நாம் கூறலாம். வட்டி செலுத்துவதை விட, மறு முதலீட்டின் விளைவு இது, இதனால் அடுத்த காலகட்டத்தில் வட்டி அசல் தொகை மற்றும் முன்னர் திரட்டப்பட்ட வட்டிக்கு ஈட்டப்படுகிறது.

போது எளிய ஆர்வம் முந்தைய காலங்களில் (கள்) சம்பாதித்த அல்லது ஈட்டப்பட்ட அசல் மற்றும் (கூட்டு வட்டி போலல்லாமல்) அசல் மீது மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது.

முதன்மை தொகை பி பிளஸ், கூட்டு வட்டி I உட்பட மொத்த திரட்டப்பட்ட மதிப்பு சூத்திரத்தால் வழங்கப்படுகிறது:

எங்கே,

 • பி என்பது அசல் முதன்மை தொகை
 • பி ’ என்பது புதிய அசல் தொகை
 • n என்பது கூட்டு அதிர்வெண்
 • r இருக்கிறது பெயரளவு ஆண்டு வட்டி விகிதம்
 • டி வட்டி பயன்படுத்தப்படும் ஒட்டுமொத்த நேரத்தின் நீளம் (r, பொதுவாக ஆண்டுகள் போன்ற அதே நேர அலகுகளைப் பயன்படுத்தி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது).

எக்செல் ஃபார்முலாவில் கூட்டு ஆர்வத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? (எடுத்துக்காட்டுகளுடன்)

எக்செல் இல் கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தின் சில எடுத்துக்காட்டுகளைப் பயன்படுத்தி இதைப் புரிந்துகொள்வோம்.

இந்த கூட்டு வட்டி எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - கூட்டு வட்டி எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1 - கணித கூட்டு வட்டி எக்செல் ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்துதல்

எக்செல் மீதான கூட்டு ஆர்வத்தை கணக்கிட பின்வரும் தகவல் எங்களிடம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

இப்போது மேலே உள்ள சூத்திரத்தையும் விவரித்துள்ளபடி, எக்செல் மற்றும் பல்வேறு ஆபரேட்டர்களில் செல் குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி எம்.எஸ்.

படி 1 -என சி 2 கலத்தில் முதன்மைத் தொகை உள்ளது (இதை நாம் தற்போதைய மதிப்பு என்றும் அழைக்கலாம்). நாம் வேண்டும் இந்த மதிப்பை வட்டி விகிதத்துடன் பெருக்கவும்.

படி 2 -எங்கள் விஷயத்தில், ஆர்வம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் காலாண்டு (சி 5) அதனால்தான் வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தை கலத்துடன் பிரிக்க வேண்டும் சி 5

படி 3 -ஒரு வருடத்தில் 4 முறை வட்டி ஒருங்கிணைக்கப்படுவதால், பல ஆண்டுகளைக் குறிப்பிடும் ஒரு கலத்தைக் குறிக்க வேண்டும், இதனால் பல ஆண்டுகளுடன் 4 ஐ பெருக்கலாம். அதனால்தான் சூத்திரம் இப்படி இருக்கும்:

படி 4 -Enter பொத்தானை அழுத்திய பிறகு, முடிவைப் பெறுவோம் ரூ. 15764.18 கூட்டு வட்டியுடன் எதிர்கால மதிப்பாக.

இது இப்போது எக்செல் ஒரு கூட்டு வட்டி கால்குலேட்டர் போன்றது. நாம் மதிப்பை மாற்றலாம் வருடாந்திர வட்டி விகிதத்திற்கு, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை, மற்றும் வருடத்திற்கு கூட்டு காலங்கள் கீழே.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - எக்செல் இல் கூட்டு வட்டி கணக்கீட்டு அட்டவணையைப் பயன்படுத்துதல்

அட்டவணை எக்செல் வடிவமைப்பில் (முறையாக) கூட்டு ஆர்வத்தை கணக்கிட பின்வரும் தகவல் எங்களிடம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

படி 1 - கலத்திற்கு E3 என பெயரிட வேண்டும் ‘விகிதம்’ கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து பெயரைப் பயன்படுத்தி பெயர் பெட்டி.

படி 2 -எங்களிடம் முதன்மை மதிப்பு அல்லது தற்போதைய மதிப்பு உள்ளது 15000 மற்றும் ஆண்டு வட்டி விகிதம் 5%. காலாண்டு 1 இன் முடிவில் முதலீட்டின் மதிப்பைக் கணக்கிட, நாங்கள் 5% / 4 ஐ சேர்ப்போம், அதாவது 1.25% வட்டி முதன்மை மதிப்புக்கு.

முடிவு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

படி 3 -வரம்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் சி 6 செல் வரை சூத்திரத்தை இழுக்க வேண்டும் சி 3: சி 6மற்றும் அழுத்துகிறது Ctrl + D..

தி எதிர்கால 4 காலாண்டுகளுக்குப் பிறகு மதிப்பு இருக்கும் ரூ. 15764.18.

எடுத்துக்காட்டு # 3 - FVSCHEDULE எக்செல் ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தி கூட்டு வட்டி

எக்செல் மீதான கூட்டு ஆர்வத்தை கணக்கிட பின்வரும் தகவல் எங்களிடம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் FVSCHEDULE எதிர்கால மதிப்பைக் கணக்கிட செயல்பாடு. FVSCHEDULE தொடர்ச்சியான கூட்டு வட்டி விகிதங்களைப் பயன்படுத்திய பின்னர் சூத்திரம் ஆரம்ப அதிபரின் எதிர்கால மதிப்பை வழங்குகிறது.

இதைச் செய்ய, படிகள்:

படி 1 - செல் B6 இல் FVSCHEDULE செயல்பாட்டை எழுதத் தொடங்குவோம். செயல்பாடு இரண்டு வாதங்களை எடுக்கும், அதாவது முதன்மை மற்றும் அட்டவணை.

 • அதற்காகமுதன்மை, நாம் முதலீடு செய்யும் தொகையை கொடுக்க வேண்டும்.
 • அதற்காகஅட்டவணை, கூட்டு வட்டியுடன் மதிப்பைக் கணக்கிட சுருள் பிரேஸ்களில் காற்புள்ளிகளுடன் வட்டி விகிதங்களின் பட்டியலை வழங்க வேண்டும்.

படி 2 - க்கு ‘முதன்மை’, நாங்கள் பி 1 கலத்தின் குறிப்பை வழங்குவோம் ‘அட்டவணை’, 0.0125 ஐக் குறிப்பிடுவோம், ஏனெனில் இது 5% ஐ 4 உடன் வகுக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கும் மதிப்பு.

முடிவு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

இப்போது நாம் எக்செல் இல் FVSCHEDULE சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

படி 3 - Enter பொத்தானை அழுத்திய பிறகு, எங்களுக்கு ரூ. 15764.18 எக்செல் மீதான கூட்டு ஆர்வத்துடன் எதிர்கால மதிப்பாக.

எடுத்துக்காட்டு # 4 - எஃப்.வி எக்செல் ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தி கூட்டு வட்டி

எக்செல் மீதான கூட்டு ஆர்வத்தை கணக்கிட பின்வரும் தரவு எங்களிடம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் எஃப்.வி எக்செல் சூத்திரம் கூட்டு வட்டி கணக்கிட.

எஃப்.வி. செயல்பாடு (குறிக்கிறது எதிர்கால மதிப்பு) குறிப்பிட்ட, நிலையான கொடுப்பனவுகள் மற்றும் நிலையான வட்டி வீதத்தின் அடிப்படையில் முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பை வழங்குகிறது.

FV செயல்பாட்டின் தொடரியல்

FV செயல்பாட்டில் உள்ள வாதம்:

 • விகிதம்: விகிதம் என்பது வருடாந்திரத்தில் ஒரு காலத்திற்கு நிலையான வட்டி வீதமாகும்.
 • Nper: Nper என்பது வருடாந்திரத்தில் மொத்த காலங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.
 • பி.எம்.டி.: பிஎம்டி என்பது கட்டணத்தை குறிக்கிறது. இது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் வருடாந்திரத்தில் சேர்க்கும் அளவைக் குறிக்கிறது. இந்த மதிப்பைக் குறிப்பிடுவதை நாம் தவிர்த்துவிட்டால், அதைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயமாகும் பி.வி.
 • பி.வி.: பி.வி என்பது தற்போதைய மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இந்த தொகை, நாங்கள் முதலீடு செய்கிறோம். இந்த தொகை எங்கள் பாக்கெட்டிலிருந்து வெளியேறுவதால், மாநாட்டின் மூலம், இந்த தொகை எதிர்மறை அடையாளத்துடன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 • வகை: இது ஒரு விருப்ப வாதம். காலத்தின் முடிவில் முதலீட்டில் தொகை சேர்க்கப்படுகிறதா அல்லது காலத்தின் தொடக்கத்தில் முதலீட்டில் தொகை சேர்க்கப்படுகிறதா எனில் 0 ஐ குறிப்பிட வேண்டும்.

PMT அல்லது PV வாதத்தை நாம் குறிப்பிட வேண்டும்.

நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் வீதம் என ‘ஆண்டு வட்டி வீதம் (பி 2) / வருடத்திற்கு கூட்டு காலம் (பி 4)’.

நாம் குறிப்பிட வேண்டும் nper என ‘கால (ஆண்டுகள்) * வருடத்திற்கு கூட்டு காலங்கள்’.

முதலீட்டு காலத்திற்கு இடையில் அசல் மதிப்பில் கூடுதல் தொகையை நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம், அதனால்தான் ‘0’ ஐக் குறிப்பிடுவோம் ‘பி.எம்.டி’.

இதற்கான மதிப்பை நாங்கள் தவிர்த்துவிட்டோம் ‘பி.எம்.டி’ நாங்கள் ரூ. 15000 முதன்மை (தற்போதைய மதிப்பு), எதிர்மறை அடையாளத்துடன் பி 1 கலத்தைப் பற்றிய குறிப்பைக் கொடுப்போம் ‘பி.வி’

Enter பொத்தானை அழுத்திய பிறகு, நமக்குக் கிடைக்கும் ரூ. 15764.18 கூட்டு வட்டியுடன் எதிர்கால மதிப்பாக.

எக்செல் இல் கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தைப் பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • வட்டி விகிதத்தை சதவீத வடிவத்தில் (4%) அல்லது தசம வடிவத்தில் (0.04) உள்ளிட வேண்டும்.
 • என ‘பிஎம்டி ’ மற்றும் ‘பி.வி’ இல் வாதம் FV செயல்பாடு உண்மையான வெளிச்செல்லல்கள், அவற்றை எதிர்மறை வடிவத்தில் குறிப்பிட வேண்டும் (கழித்தல் (-) அடையாளத்துடன்).
 • FV செயல்பாடு #VALUE ஐ வழங்குகிறது! எந்த எண் அல்லாத மதிப்பும் வாதமாக வழங்கப்படும்போது பிழை.
 • நாம் குறிப்பிட வேண்டும் பி.எம்.டி. அல்லது பி.வி. இல் வாதம் FV செயல்பாடு.