எக்செல் இல் இணைந்த தேதி | தேதி வடிவமைப்பை எவ்வாறு இணைப்பது மற்றும் வைத்திருப்பது?

எக்செல் தேதியை மற்ற மதிப்புகளுடன் இணைக்க நாம் பயன்படுத்தலாம் & ஆபரேட்டர் அல்லது கான்கேட்டனேட் ஆபரேட்டர் அல்லது எக்செல் இல் உள்ளடிக்கிய கான்டகனேட் செயல்பாடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, நாம் = ”ஏபிசி” & இப்போது () ஐப் பயன்படுத்தினால் இது எங்களுக்கு வெளியீடு ABC14 / 09 / 2019 இதன் விளைவாக மற்றும் இதேபோன்ற பாணியில் நாம் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

எக்செல் தேதியை எவ்வாறு இணைப்பது?

இந்த கட்டுரையில், தேதிகளை ஒன்றிணைக்கும் செயல்பாட்டுடன் இணைப்பேன். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கலங்களின் சரம் மதிப்புகளை எவ்வாறு இணைப்பது என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும் போது தேதிகளை இணைப்பதில் என்ன பெரிய விஷயம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

ஆம், நீங்கள் எக்செல் தேதிகளை ஒன்றிணைக்கும்போது இது வேறுபட்டது, ஏனெனில் நீங்கள் விரும்பும் சரியான முடிவை இது தராது. சரி, எக்செல் இல் தேதிகளை எவ்வாறு இணைப்பது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வோம்.

# 1 - கான்கேட்டனேட் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தேதியுடன் உரையை இணைக்கவும்

இப்போது வி.பி.ஏ கான்கேட்டனேட் செய்வது எங்களுக்குத் தெரியும். நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் ஆட்சேர்ப்பு செய்பவராக பணிபுரிகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நடப்பு மாதத்தில் நீங்கள் கீழே பணியாளர்களை நியமித்துள்ளீர்கள்.

இந்த கான்கேட்டனேட் தேதி எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - இணை தேதி தேதி எக்செல் வார்ப்புரு

உங்களிடம் அவர்களின் பணியாளர் ஐடி, பெயர், சம்பளம், சேரும் தேதி மற்றும் அந்தந்த துறை உள்ளது.

இப்போது நீங்கள் கீழே உள்ளதைப் போல ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் ஒரு வாக்கியத்தை வடிவமைக்க வேண்டும்.

ராஜு 25-மே -2017 அன்று விற்பனைத் துறைக்கு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார்.

ஆமாம், இது போன்ற ஒரு வாக்கியத்தை வடிவமைக்க நீங்கள் CONCATENATE செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

படி 1: ஒருங்கிணைந்த சூத்திரத்தைத் திறக்கவும்.

படி 2: நாம் இங்கே காட்ட வேண்டிய முதல் மதிப்பு எம்ப் பெயர், எனவே முதல் வாதமாக எம்ப் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 3: இரண்டாவது வாதம் தரவுகளில் இல்லை, நாம் கைமுறையாக தட்டச்சு செய்ய வேண்டும். எனவே இரட்டை மேற்கோள்களில் “நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார்” என்று தட்டச்சு செய்க. இது அனைத்து கலங்களுக்கும் பொதுவானதாக இருக்கும்.

படி 4: மூன்றாவது வாதம் தேதி, எனவே தேதி கலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 5: நான்காவது வாதமும் தரவுகளில் இல்லை. “For“ என தட்டச்சு செய்க.

படி 6: இறுதி வாதம் துறை மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை செல்.

படி 7: எங்களிடம் முழு வாக்கியமும் தயாராக உள்ளது.

ஓ, இங்கே தேதி பகுதியை அறிவிக்கவும். எங்களிடம் துல்லியமான தேதி இல்லை, எக்செல் இல் கான்டகனேட்டைப் பயன்படுத்திய பிறகு, சூத்திரம் தேதியை எண்ணாக கருதுகிறது, தேதி அல்ல.

நாம் ஒரு தேதி வடிவத்தில் எண்ணை உருவாக்க வேண்டும் உரை எக்செல் செயல்பாடு.

படி 8: சூத்திரத்தைத் திருத்து, மூன்றாவது வாதத்தில் TEXT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

படி 9: TEXT செயல்பாட்டின் முதல் வாதம் VALUE ஆகும். எந்த மதிப்பை வடிவமைக்க வேண்டும் என்று அது கேட்கிறது, எனவே தேதி கலத்தை இங்கே தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 10: TEXT செயல்பாட்டின் இறுதி பகுதி எக்செல் இல் FORMAT TEXT ஆகும், அதாவது நமக்கு தேவையான வடிவத்தில் நாம் தேர்ந்தெடுத்த மதிப்பு. இந்த வழக்கில், எங்களுக்கு வடிவம் தேதி தேவை, தேதி வடிவமைப்பை “DD-MMM-YYYY” என்று குறிப்பிடவும்.

படி 11: இப்போது Enter பொத்தானை அழுத்தவும். துல்லியமான தேதி மதிப்பை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஆமாம், எங்களுக்கு ஒரு துல்லியமான வாக்கியம் உள்ளது. தேதியை வடிவமைக்க TEXT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும், நாம் இணைக்கும் நேரம். எங்கள் தேவைகளின் அடிப்படையில் கலத்தின் வடிவமைப்பை மாற்ற TEXT செயல்பாடு அனுமதிக்கிறது.

# 2 - மாற்று முறையைப் பயன்படுத்தி தேதிகளுடன் இணைந்த உரை

கலங்களை இணைக்க CONCATENATE செயல்பாட்டை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். அவ்வாறு செய்ய எங்களுக்கு ஒரு மாற்று முறை உள்ளது.

“&” (ampersand) என்பது கலங்களை ஒன்றிணைக்க நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய சின்னம்

நாம் CONCATENATE செயல்பாட்டை அகற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு வாதத்தையும் பிரிக்க, நாம் பயன்படுத்தலாம் ஒரு & கீழே உள்ள படம் போன்ற சின்னம்.

குறிப்பு: நாம் எங்கு கமாவை தட்டச்சு செய்தாலும் (,) அதை மாற்றலாம் & ஆபரேட்டர்.

எக்செல் இல் இணைந்த தேதி பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • நாம் ஒரு கலத்தை மட்டுமே வாதமாகத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும், கலங்களின் செயல்பாட்டில் கலங்களின் கோபத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது.
  • TEXT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எண்களை தேதி, நேரம் அல்லது நாம் விரும்பும் வடிவத்திற்கு மாற்றலாம்.
  • செயல்பாட்டை இணைப்பதற்கு பதிலாக நாம் இணைக்கக்கூடிய மாற்று வழி ஆம்பர்சண்ட்.