நிதி கணக்கியல் (வரையறை, குறிக்கோள்கள்) | எப்படி இது செயல்படுகிறது?

நிதி கணக்கியல் என்றால் என்ன?

கொள்முதல், விற்பனை, பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டியவை போன்ற நிதி பரிவர்த்தனைகளை வகைப்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு செய்தல், சுருக்கமாகக் கூறுதல் மற்றும் பதிவுசெய்தல் மற்றும் இறுதியாக வருமான அறிக்கை, இருப்புநிலை மற்றும் பணப்புழக்கங்கள் உள்ளிட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதன் மூலம் நிதி பரிவர்த்தனைகளின் கணக்குப் பராமரிப்பை நிதிக் கணக்கியல் குறிக்கிறது.

நிதிக் கணக்கியலின் முக்கிய நோக்கம் நிறுவனத்தின் நிதி விவகாரங்கள் குறித்த துல்லியமான மற்றும் நியாயமான படத்தைக் காண்பிப்பதாகும். அதன் அடிப்படைகளைப் புரிந்து கொள்ள, முதலில், நாம் இரட்டை நுழைவு முறை மற்றும் டெபிட் & கிரெடிட் மூலம் தொடங்க வேண்டும், பின்னர் படிப்படியாக பத்திரிகை மற்றும் லெட்ஜர், சோதனை இருப்பு மற்றும் நான்கு நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

 • இரட்டை நுழைவு அமைப்பு
 • இதழ்
 • பேரேடு
 • சோதனை இருப்பு
 • நிதி அறிக்கைகள்

இரட்டை நுழைவு முறையுடன் தொடங்கலாம்.

நிதி கணக்கியலில் இரட்டை நுழைவு முறை

நிதி கணக்கியலில், ஒவ்வொரு நிதி பரிவர்த்தனைக்கும் இரண்டு சம அம்சங்கள் உள்ளன. அதாவது வங்கியில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டால், நிறுவனத்தின் புத்தகத்தில் இரட்டை நுழைவு முறையின் கீழ், பணம் மற்றும் வங்கி இரண்டும் பாதிக்கப்படும்.

இரட்டை நுழைவு முறையின் கீழ், இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் என்று அழைக்கிறோம்.

பற்று மற்றும் கடன்

பற்று மற்றும் கடன் புரிந்துகொள்வது எளிது. நீங்கள் இரண்டு விதிகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் -

 • சொத்துக்கள் மற்றும் செலவினங்களின் அதிகரிப்பு மற்றும் பொறுப்புகள் மற்றும் வருமானங்களின் குறைவு ஆகியவற்றைக் குறைக்கவும்.
 • பொறுப்புகள் மற்றும் வருமானங்களின் அதிகரிப்பு மற்றும் சொத்துக்கள் மற்றும் செலவுகளின் குறைவு ஆகியவற்றைப் பெறுங்கள்.

பற்று மற்றும் கிரெடிட்டை விளக்குவதற்கான எடுத்துக்காட்டு இங்கே -

சுமார் $ 20,000 மதிப்புள்ள மூலதனம் நிறுவனத்தில் பண வடிவில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது என்று சொல்லலாம்.

இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் முறையின் கீழ், இங்கே இரண்டு கணக்குகள் உள்ளன - பணம் மற்றும் மூலதனம்.

இங்கே பணம் ஒரு சொத்து மற்றும் மூலதனம் ஒரு பொறுப்பு.

டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் விதியின் படி, ஒரு சொத்து அதிகரிக்கும் போது, ​​நாங்கள் கணக்கை டெபிட் செய்வோம், பொறுப்பு எப்போது அதிகரிக்கும், நாங்கள் கணக்கில் கடன் பெறுவோம்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், சொத்து மற்றும் பொறுப்பு இரண்டும் அதிகரித்து வருகின்றன.

எனவே, பணத்தை ஒரு சொத்து என்பதால் நாங்கள் பற்று வைப்போம், அது ஒரு பொறுப்பு என்பதால் மூலதனத்திற்கு கடன் கொடுப்போம்.

பத்திரிகை நுழைவு

ஜர்னல் நுழைவு பற்று மற்றும் கணக்குகளின் வரவு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. முந்தைய உதாரணத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு பத்திரிகை நுழைவு எப்படி இருக்கும் என்பது இங்கே -

ரொக்கம் A / c ………………… .குறை$20,000
மூலதனத்திற்கு A / c …………………………. கடன்$20,000

லெட்ஜர் நுழைவு

இரட்டை நுழைவு அமைப்பு, பத்திரிகை மற்றும் லெட்ஜரின் சாராம்சத்தை நீங்கள் அறிந்தவுடன், நாங்கள் லெட்ஜர் நுழைவைப் பார்க்க வேண்டும்.

ஒரு லெட்ஜர் நுழைவு என்பது பத்திரிகை உள்ளீட்டின் நீட்டிப்பு ஆகும். மேலே இருந்து ஜர்னல் என்ட்ரி எடுத்து, லெட்ஜர் நுழைவுக்கான டி-வடிவமைப்பை உருவாக்கலாம்.

பற்றுபண கணக்கு கடன்

மூலதன கணக்கிற்கு$20,000
சமநிலை மூலம் c / f$20,000

பற்றுமூலதன கணக்கு கடன்

  பணக் கணக்கு மூலம்$20,000
சி / எஃப் சமப்படுத்த$20,000

சோதனை சமநிலை

லெட்ஜரிலிருந்து, சோதனை சமநிலையை உருவாக்கலாம். இங்கே ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் நாங்கள் மேலே எடுத்த எடுத்துக்காட்டின் சோதனை சமநிலையின் வடிவம்.

ஆண்டு இறுதிக்கான எம்.என்.சி நிறுவனத்தின் சோதனை இருப்பு

விவரங்கள்பற்று (in இல் தொகை)கடன் (in இல் தொகை)
பண கணக்கு20,000
மூலதன கணக்கு20,000
மொத்தம்20,00020,000

நிதி அறிக்கைகள்

ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தயாரிக்கும் நான்கு நிதிநிலை அறிக்கைகள் உள்ளன, ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரும் கவனிக்க வேண்டும் -

 • வருமான அறிக்கை
 • இருப்புநிலை
 • பங்குதாரர்களின் பங்கு அறிக்கை
 • பணப்பாய்வு அறிக்கை

அவை ஒவ்வொன்றையும் சுருக்கமாக புரிந்துகொள்வோம்.

வருமான அறிக்கை:

ஆண்டுக்கான நிறுவனத்தின் நிகர வருமானத்தைக் கண்டுபிடிப்பதே வருமான அறிக்கையின் நோக்கம். நாங்கள் அனைத்து கணக்கு பரிவர்த்தனைகளையும் (பணமில்லாதவை உட்பட) எடுத்து, ஆண்டுக்கான லாபத்தைக் கண்டறிய “வருவாய் - செலவு” பகுப்பாய்வு செய்கிறோம். வருமான அறிக்கையின் வடிவம் இங்கே -

விவரங்கள்தொகை
வருவாய்*****
விற்ற பொருட்களின் கொள்முதல் விலை(*****)
மொத்த அளவு****
தொழிலாளர்(**)
பொது மற்றும் நிர்வாக செலவுகள்(**)
இயக்க வருமானம் (ஈபிஐடி)***
வட்டி செலவு(**)
வரிக்கு முன் லாபம்***
வரி விகிதம் (வரிக்கு முந்தைய லாபத்தின்%)(**)
நிகர வருமானம்***

இருப்புநிலை:

இருப்புநிலை சமன்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது - “சொத்துக்கள் = பொறுப்புகள் + பங்குதாரர்கள்’ ஈக்விட்டி ”. இருப்புநிலைக் குறிப்பின் எளிய ஸ்னாப்ஷாட் இங்கே உள்ளது, இதன் மூலம் அது எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

ஏபிசி நிறுவனத்தின் இருப்புநிலை

2016 (அமெரிக்க டாலரில்)
சொத்துக்கள் 
பணம்45,000
வங்கி35,000
முன்வைப்பு செலவுகள்25,000
கடனாளி40,000
முதலீடுகள்100,000
உபகரணங்கள்30,000
ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள்45,000
மொத்த சொத்துக்கள்320,000
பொறுப்புகள் 
நிலுவையில் உள்ள செலவுகள்15,000
கடன் வழங்குபவர்25,000
நீண்ட கால கடன்50,000
மொத்த பொறுப்புகள்90,000
பங்குதாரர்களின் சமஉரிமை
பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு210,000
தக்க வருவாய்20,000
மொத்த பங்குதாரர்களின் பங்கு230,000
மொத்த பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்கு320,000

பங்குதாரர்களின் பங்கு அறிக்கை:

பங்குதாரர்களின் பங்கு அறிக்கை என்பது பங்குதாரர்களின் பங்கு, தக்க வருவாய், இருப்பு மற்றும் இதுபோன்ற பல பொருட்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிக்கையாகும். பங்குதாரர்களின் பங்கு அறிக்கையின் வடிவம் இங்கே -

பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு
மூலதனத்தில் செலுத்தப்பட்டது: 
பொது பங்கு***
விருப்ப பங்கு***
கூடுதல் கட்டண மூலதனம்: 
பொது பங்கு**
விருப்ப பங்கு**
தக்க வருவாய்***
(-) கருவூல பங்குகள்(**)
(-) மொழிபெயர்ப்பு இருப்பு(**)

பணப்பாய்வு அறிக்கை:

பணப்புழக்க அறிக்கையின் நோக்கம் நிறுவனத்தின் நிகர பண வரவு / வெளியேற்றத்தைக் கண்டுபிடிப்பதாகும். பணப்புழக்க அறிக்கை என்பது மூன்று அறிக்கைகளின் கலவையாகும் - இயக்க நடவடிக்கைகளிலிருந்து பணப்புழக்கம் (பணப்புழக்கத்தின் நேரடி மற்றும் மறைமுக முறையைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்), நிதி நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப்புழக்கம் மற்றும் முதலீட்டு நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப்புழக்கம். அனைத்து பணமல்லாத செலவுகளும் (அல்லது இழப்புகள்) மீண்டும் சேர்க்கப்படுகின்றன மற்றும் அனைத்து பணமல்லாத வருமானங்களும் (அல்லது இலாபங்கள்) ஆண்டுக்கான நிகர பண வரவை (மொத்த பண வரவு - மொத்த பணப்பரிமாற்றம்) பெற கழிக்கப்படுகின்றன.

கணக்கியல் கொள்கைகள்

ஒரு நிறுவனத்தின் நிதித் தகவல்களை சரியான முறையில் வெளிப்படுத்த நிதி கணக்கியல் மட்டுமே தயாராக இருப்பதால், நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் மற்றும் அறிக்கைகள் செல்லுபடியாகும் மற்றும் நம்பகமானதாக இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் நிறுவனங்கள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகள் (GAAP) அல்லது கணக்கியல் தரத்தின்படி சில விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

GAAP நிறுவனங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய கணக்கியலின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை உள்ளடக்கியது. இந்த கொள்கைகளில் நிறுவனத்தின் பார்வையாளர்களுக்காக மிகவும் துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான அறிக்கைகளை தயாரிப்பதற்கான கவலைக் கருத்து, முழு வெளிப்படுத்தல் கருத்து, பொருந்தக்கூடிய கொள்கை, செலவுக் கொள்கை மற்றும் பல அடங்கும்.

இருப்பினும், GAAP எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. கணக்கியல் உலகில் எழும் சிக்கல்களின் அடிப்படையில் GAAP புதுப்பிக்கப்படுகிறது.