காலம் - வரையறை, சிறந்த 3 வகைகள் (மக்காலே, மாற்றியமைக்கப்பட்ட, பயனுள்ள காலம்)

காலம் என்றால் என்ன?

கடன் கருவியின் வட்டி வீத உணர்திறனை அளவிட சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஆபத்து நடவடிக்கை காலம், எ.கா. ஒரு பத்திரம். வட்டி விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன் ஒரு பிணைப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை இது கூறுகிறது. பிணைப்புகளின் உணர்திறனை வெவ்வேறு முதிர்ச்சியுடன் ஒப்பிடுவதற்கு இந்த நடவடிக்கை பயன்படுத்தப்படலாம். கால அளவீடுகளுக்கு மூன்று வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன. மக்காலே காலம், மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் பயனுள்ள காலம்.

கால அளவைக் கணக்கிடுவதற்கான முதல் 3 வழிகள்

கால அளவைக் கணக்கிட மூன்று வெவ்வேறு வகைகள் உள்ளன,

# 1 - மக்காலே காலம்

கணித வரையறை: "கூப்பன்-தாங்கி பத்திரத்தின் மக்காலே காலம் என்பது பத்திரத்துடன் தொடர்புடைய பணப்புழக்கங்கள் பெறப்படும் எடையுள்ள சராசரி காலமாகும்." எளிமையான சொற்களில், குறிப்பிட்ட கால கூப்பன் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் இறுதி அசல் திருப்பிச் செலுத்துதல் வடிவத்தில் பத்திரத்தை வாங்குவதற்கு செலவழித்த பணத்தை உணர எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்று இது கூறுகிறது.

எங்கே:

 • சி.டி: பணப்புழக்கம் நேரத்தில் டி
 • r: வட்டி விகிதங்கள் / முதிர்ச்சிக்கான மகசூல்
 • N: ஆண்டுகளில் எஞ்சிய காலம்
 • t: ஆண்டுகளில் நேரம் / காலம்
 • டி: மக்காலே காலம்

# 2 - மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம்

கணித வரையறை: "மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம் என்பது மகசூல் மாற்றத்திற்கான ஒரு பத்திரத்தின் விலையில் உள்ள சதவீத மாற்றமாகும்." இது வட்டி விகிதங்களை மாற்றுவதற்கான பத்திரத்தின் விலை உணர்திறனை அளவிடுகிறது. வட்டி விகிதங்கள் சந்தை மகசூல் வளைவிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றன, பத்திரத்தின் ஆபத்து மற்றும் பொருத்தமான பதவிக்காலத்திற்கு சரிசெய்யப்படுகின்றன.

எங்கே:

 • YTM: முதிர்ச்சிக்கான மகசூல்
 • f: கூப்பன் அதிர்வெண்

# 3 - பயனுள்ள காலம்

ஒரு பத்திரத்தில், அதனுடன் சில விருப்பங்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அதாவது, முதிர்ச்சிக்கு முன்னர் பிணைப்பு வைக்கக்கூடியது அல்லது அழைக்கக்கூடியது. வட்டி விகிதம் மாறும்போது, ​​உட்பொதிக்கப்பட்ட விருப்பங்கள் பத்திர வழங்குபவர் அல்லது முதலீட்டாளரால் பயன்படுத்தப்படலாம், இதன் மூலம் பணப்புழக்கங்களை மாற்றலாம், எனவே காலம்.

எங்கே:

 • பிமேலே: விளைச்சலுடன் பத்திர விலை byi
 • பிகீழ்: விளைச்சலுடன் பத்திர விலை byi குறைந்துள்ளது
 • பி: தற்போதைய மகசூலில் பத்திர விலை
 • Δi: மகசூலில் மாற்றம் (பொதுவாக 100 பிபிஎஸ் ஆக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது)

காலத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு

100 இன் முக மதிப்புடன் ஒரு பத்திரத்தைக் கவனியுங்கள், ஆண்டுதோறும் 7% பி.ஏ. கூட்டு அரை ஆண்டு கூப்பனை செலுத்தி, 1 ஜனவரி 19 அன்று வழங்கப்படுகிறது, மேலும் 5 ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் மற்றும் சமமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது, அதாவது விலை 100 மற்றும் மகசூல் 7% ஆகும்.

இந்த கால எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - காலம் எக்செல் வார்ப்புரு

மூன்று வகையான கால அளவைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு -

விரிவான கணக்கீட்டிற்கு மேலே உள்ள எக்செல் வார்ப்புருவைப் பதிவிறக்கவும்.

முக்கிய புள்ளிகள்

 • பத்திர விலை விளைச்சலுக்கு நேர்மாறான விகிதாசாரமாக இருப்பதால், மகசூல் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதற்கு இது மிகவும் உணர்திறன். மேலே வரையறுக்கப்பட்ட கால அளவுகள் பத்திர விலையில் இந்த உணர்திறனின் தாக்கத்தை அளவிடுகின்றன.
 • நீண்ட முதிர்ச்சியுடன் கூடிய ஒரு பத்திரத்திற்கு நீண்ட காலம் இருக்கும், எனவே இது வட்டி விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு மிகவும் உணர்திறன்
 • சிறிய கூப்பன் வீதத்துடன் ஒரு பிணைப்பு ஒரு பெரிய கூப்பனுடன் ஒரு பிணைப்பை விட அதிக உணர்திறன் கொண்டதாக இருக்கும். சிறிய கூப்பன் பத்திரத்தில் மறு முதலீட்டு ஆபத்து அதிகமாக இருக்கும்.
 • பயனுள்ள காலம் என்பது தோராயமான கால அளவாகும், மேலும் விருப்பமில்லாத பிணைப்புக்கு, மாற்றியமைக்கப்பட்ட மற்றும் பயனுள்ள காலம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.
 • மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம் வட்டி விகிதங்களில் ஒவ்வொரு 100-பிபிஎஸ் மாற்றத்திற்கும் பத்திர விலையில் சதவீத மாற்றத்தைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் உணர்திறனை அளவிடுகிறது.

வரம்புகள்

இருப்பினும், அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் நிலையான வருமானப் பத்திரங்களுக்கான முக்கிய ஆபத்து நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும், வட்டி விகிதங்கள் இயக்கத்தின் அடிப்படை அனுமானங்களின் காரணமாக கால அளவு பரந்த பயன்பாட்டிற்கு தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இது கருதுகிறது:

 • பத்திரத்தின் முழு பதவிக்காலத்திற்கும் சந்தை மகசூல் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்
 • சந்தை விளைச்சலில் ஒரு இணையான மாற்றம் இருக்கும், அதாவது வட்டி விகிதங்கள் அனைத்து முதிர்வுகளுக்கும் ஒரே அளவு மாறுகின்றன.

இரண்டு வரம்புகளும் ஆட்சி மாறுதல் மாதிரிகளைக் கருத்தில் கொண்டு கையாளப்படுகின்றன, அவை வேறுபட்ட காலத்திற்கு வெவ்வேறு விளைச்சலும் நிலையற்ற தன்மையும் இருக்கக்கூடும் என்பதையும், இதன் மூலம் முதல் அனுமானத்தை நிராகரிப்பதையும் வழங்குகிறது. பத்திரங்களின் பதவிக்காலத்தை சில முக்கிய காலகட்டங்களாகப் பிரிப்பதன் மூலம் விகிதங்கள் கிடைப்பது அல்லது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள பணப்புழக்கங்களின் பெரும்பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது இணையற்ற மகசூல் மாற்றங்களுக்கு இடமளிக்க உதவுகிறது, எனவே இரண்டாவது அனுமானத்தை கவனித்துக்கொள்கிறது.

கால அளவீடுகளின் நன்மைகள்

முன்பு விவாதித்தபடி, நீண்ட முதிர்ச்சியுடன் கூடிய ஒரு பத்திரம் வட்டி விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டது. இந்த புரிதலை ஒரு பத்திர முதலீட்டாளர் பயன்படுத்தி முதலீடு செய்ய வேண்டுமா அல்லது வைத்திருப்பதை விற்கலாமா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும். எ.கா. வட்டி விகிதங்கள் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால், ஒரு முதலீட்டாளர் நீண்ட கால பத்திரங்களில் நீண்ட காலம் தங்க திட்டமிட்டிருக்க வேண்டும். வட்டி விகிதங்கள் உயர்ந்ததாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டால், குறுகிய கால பத்திரங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.

இந்த முடிவுகள் மக்காலே கால அளவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எளிதாகின்றன, ஏனெனில் இது வெவ்வேறு முதிர்வு மற்றும் கூப்பன் விகிதங்களுடன் பிணைப்புகளின் உணர்திறனை ஒப்பிடுவதற்கு உதவுகிறது. மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட பத்திரத்தின் ஒரு நிலை ஆழமான பகுப்பாய்வை அளிக்கிறது, இதன் மூலம் மகசூலில் ஒரு யூனிட் மாற்றத்திற்கான விலைகள் மாறக்கூடிய சரியான சதவீதத்தை அளிக்கிறது.

இது DV01 PV01 களுடன் முக்கிய ஆபத்து நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும், இதன்மூலம் எந்தவொரு நிதி நிறுவனத்தின் முதலீட்டுத் தேவைகளுக்கும் எந்த வகையான போர்ட்ஃபோலியோ சிறந்தது என்பதை தீர்மானிப்பதில் போர்ட்ஃபோலியோ கால அளவைக் கண்காணிப்பது மிக முக்கியமானது.

கால அளவீடுகளின் தீமைகள்

வரம்புகளின் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டபடி, கால அளவு ஒரு காரணி ஆபத்து மெட்ரிக் என்பது மிகவும் கொந்தளிப்பான சந்தைகளில், சிக்கலான பொருளாதாரங்களில் மோசமாக போகலாம். இது பத்திரத்தின் விலை மற்றும் வட்டி விகிதங்களுக்கிடையில் ஒரு நேர்கோட்டு உறவைக் கருதுகிறது. இருப்பினும், விலை - வட்டி வீத உறவு குவிந்ததாகும். எனவே, உணர்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த நடவடிக்கை மட்டும் போதாது.

சில அடிப்படை அனுமானங்களுக்குப் பிறகும், சாதாரண சந்தை நிலைமைகளில் கால அளவை பொருத்தமான இடர் நடவடிக்கையாகப் பயன்படுத்தலாம். இதை இன்னும் துல்லியமாக்க, குவிவு நடவடிக்கைகளையும் இணைக்க முடியும் மற்றும் உணர்திறனை அளவிட விலை உணர்திறன் சூத்திரத்தின் மேம்பட்ட பதிப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

எங்கே

 • ΔB: பத்திர விலையில் மாற்றம்
 • பி: பாண்ட் விலை
 • டி: பிணைப்பின் காலம்
 • சி: பிணைப்பின் குவிவு
 • : Y: விளைச்சலில் மாற்றம் (பொதுவாக 100 பிபிஎஸ் ஆக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது)

மேலே உள்ள சூத்திரத்தில் உள்ள குவிவுத்தன்மையை பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:

எங்கே

 • சி : பிணைப்பின் குவிவு
 • பி_: விளைச்சலுடன் பத்திர விலை byy
 • பி+: விளைச்சலுடன் பத்திர விலை byy
 • பிo: அசல் பத்திர விலை
 • : Y: விளைச்சலில் மாற்றம் (பொதுவாக 100 பிபிஎஸ் ஆக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது)