மூலதன பட்ஜெட் (வரையறை, நன்மைகள்) | எப்படி இது செயல்படுகிறது?

மூலதன பட்ஜெட் என்றால் என்ன?

மூலதன பட்ஜெட்டிங் என்பது திட்டமிடல் செயல்முறையை குறிக்கிறது, இது திட்டங்கள் வணிகத்திற்கு பயனுள்ளவையா மற்றும் எதிர்கால ஆண்டுகளில் தேவையான வருமானத்தை அளிக்குமா இல்லையா என்பது நீண்ட கால முதலீட்டை முடிவெடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது முக்கியமானது, ஏனெனில் மூலதன செலவினத்திற்கு பெரும் தொகை தேவைப்படுகிறது நிதி எனவே மூலதனத்தில் இத்தகைய செலவினங்களைச் செய்வதற்கு முன், நிறுவனங்கள் செலவினங்கள் வணிகத்தில் லாபத்தைக் கொண்டு வரும் என்று தங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

விளக்கம்

மூலதன பட்ஜெட்டிங் என்பது ஒரு முடிவெடுக்கும் செயல்முறையாகும், அங்கு ஒரு நிறுவனம் எந்தவொரு நீண்ட கால கேபக்ஸையும் திட்டமிட்டு தீர்மானிக்கிறது, அதன் வருவாய் ஒரு வருடத்திற்கு அப்பால் பெறப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதலீட்டு முடிவுகளில் கீழே உள்ளவை இருக்கலாம்:

 • விரிவாக்கம்
 • கையகப்படுத்தல்
 • மாற்று
 • புதிய தயாரிப்பு
 • ஆர் அண்ட் டி
 • முக்கிய விளம்பர பிரச்சாரம்
 • நல முதலீடு

நிறுவனத்தின் கடன், பங்கு, தக்க வருவாய் ஆகியவற்றின் மூலதனமயமாக்கல் கட்டமைப்பின் மூலம் திட்டங்கள் மற்றும் முதலீட்டுப் பகுதிகள் பணத்திற்கு நிதியளிக்க மதிப்புள்ளதா என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில் மூலதன பட்ஜெட் முடிவெடுப்பது உள்ளது.

மூலதன பட்ஜெட் முடிவுகளை எடுப்பது எப்படி?

சாத்தியமான முதலீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக மூலதன பட்ஜெட் முடிவு பகுப்பாய்விற்கு 5 முக்கிய நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

# 1 - திருப்பிச் செலுத்தும் காலம்

திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் என்பது முதலீட்டின் ஆரம்ப செலவை - பண வெளியேற்றத்தை மீட்டெடுக்க எடுக்கும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை. திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் குறைவானது, சிறந்தது.

அம்சங்கள்:
 • ஒரு கச்சா அளவை பணப்புழக்கத்தை வழங்குகிறது
 • முதலீட்டின் ஆபத்து குறித்த சில தகவல்களை வழங்குகிறது
 • கணக்கிட எளிது

# 2-தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட திருப்பிச் செலுத்தும் காலம்

அம்சங்கள்:
 • இது பணத்தின் நேர மதிப்பைக் கருதுகிறது
 • மூலதனச் செலவைப் பயன்படுத்தி திட்ட பணப்புழக்கங்களில் ஏற்படும் ஆபத்தை கருதுகிறது

# 3-நிகர தற்போதைய மதிப்பு முறை

NPV என்பது ஒரு திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டால் எதிர்பார்க்கப்படும் அனைத்து பணப்புழக்கங்களின் தற்போதைய மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகையாகும்.

NPV = CF0 + சி.எஃப்1/ (1 + கி) 1+. . . + சி.எஃப்n/ (1 + க) என்

எங்கே,

 • சி.எஃப்0 = ஆரம்ப முதலீடு
 • சி.எஃப்n = AfterTax பணப்புழக்கம்
 • கே = தேவையான வருவாய் விகிதம்

தேவையான வருவாய் விகிதம் பொதுவாக மூலதனத்தின் சராசரி சராசரி செலவு (WACC) ஆகும் - இதில் மொத்த மூலதனமாக கடன் மற்றும் பங்கு இரண்டின் வீதமும் அடங்கும்

அம்சங்கள்:
 • இது பணத்தின் நேர மதிப்பைக் கருதுகிறது
 • திட்டத்தின் அனைத்து பணப்புழக்கங்களையும் கருத்தில் கொள்கிறது
 • மூலதனச் செலவைப் பயன்படுத்தி திட்ட பணப்புழக்கங்களில் ஏற்படும் ஆபத்தை கருதுகிறது
 • முதலீடு திட்டத்தின் அல்லது நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்குமா என்பதைக் குறிக்கிறது

# 4- உள் வருவாய் விகிதம் (ஐஆர்ஆர்)

ஐஆர்ஆர் என்பது தள்ளுபடி வீதமாகும், இது எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகரிக்கும் பண வரவுகளின் தற்போதைய மதிப்பு திட்டத்தின் ஆரம்ப செலவுக்கு சமமாக இருக்கும்.

அதாவது பி.வி (வரத்து) = பி.வி (வெளிச்செல்லும்)

அம்சங்கள்:
 • இது பணத்தின் நேர மதிப்பைக் கருதுகிறது
 • திட்டத்தின் அனைத்து பணப்புழக்கங்களையும் கருத்தில் கொள்கிறது
 • மூலதனச் செலவைப் பயன்படுத்தி திட்ட பணப்புழக்கங்களில் ஏற்படும் ஆபத்தை கருதுகிறது
 • முதலீடு திட்டத்தின் அல்லது நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்குமா என்பதைக் குறிக்கிறது

# 5- லாபக் குறியீடு

லாபக் குறியீடு என்பது ஒரு திட்டத்தின் எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் தற்போதைய மதிப்பு, ஆரம்ப பண ஒதுக்கீட்டால் வகுக்கப்படுகிறது

எதிர்கால பணப்புழக்கத்தின் பிஐ = பி.வி / சி.எஃப்0

எங்கே,

சி.எஃப்0 ஆரம்ப முதலீடு

இந்த விகிதம் லாப முதலீட்டு விகிதம் (பிஐஆர்) அல்லது மதிப்பு முதலீட்டு விகிதம் (விஐஆர்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அம்சங்கள்:
 • இது பணத்தின் நேர மதிப்பைக் கருதுகிறது
 • திட்டத்தின் அனைத்து பணப்புழக்கங்களையும் கருத்தில் கொள்கிறது
 • மூலதனச் செலவைப் பயன்படுத்தி திட்ட பணப்புழக்கங்களில் ஏற்படும் ஆபத்தை கருதுகிறது
 • முதலீடு திட்டத்தின் அல்லது நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்குமா என்பதைக் குறிக்கிறது
 • மூலதனம் மதிப்பிடப்படும் போது தரவரிசை மற்றும் திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்

எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு # 1

யாரையும் தேர்ந்தெடுக்க ஒரு நிறுவனம் 2 திட்டங்களை பரிசீலித்து வருகிறது. திட்டமிடப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள் பின்வருமாறு

நிறுவனத்திற்கான WACC 10% ஆகும்.

தீர்வு:

மிகவும் பொதுவான மூலதன பட்ஜெட் முடிவெடுக்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, எந்தத் திட்டத்தை மற்றொன்றுக்கு மேல் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதைக் கணக்கிட்டுப் பார்ப்போம்.

திட்டத்திற்கான NPV -

திட்டத்திற்கான NPV A = $ 1.27

திட்ட B க்கான NPV

திட்டத்திற்கான NPV = $ 1.30

திட்டத்திற்கான உள் வருவாய் விகிதம் A-

திட்டத்திற்கான உள் வருவாய் விகிதம் A = 14.5%

திட்டத்திற்கான உள் வருவாய் விகிதம் B-

திட்டத்திற்கான உள் வருவாய் விகிதம் B = 13.1%

இரண்டு திட்டங்களுக்கும் நிகர தற்போதைய மதிப்பு மிக நெருக்கமாக உள்ளது, எனவே இங்கே ஒரு முடிவை எடுப்பது மிகவும் கடினம்.

எனவே, ஒவ்வொரு 2 திட்டங்களிலும் செய்தால் முதலீடுகளிலிருந்து வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிட அடுத்த முறையைத் தேர்வு செய்கிறோம். இது இப்போது 2 வது திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது திட்டம் A சிறந்த வருவாயை (14.5%) தரும் என்ற நுண்ணறிவை வழங்குகிறது, இது திட்ட A ஐ விட நல்லதாக ஆனால் குறைவாக உருவாக்குகிறது.

எனவே, திட்டம் A க்கு மேல் திட்டம் A தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தின் அடிப்படையில் ஒரு திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்தால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் வரத்துக்களைச் சரிபார்த்து, எந்த வருடத்தில் வெளிச்செல்லல்கள் வரத்துகளால் மூடப்படுகின்றன என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.

இப்போது, ​​பண வரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தைக் கணக்கிட 2 முறைகள் உள்ளன - அவை சமமாகவோ அல்லது வித்தியாசமாகவோ இருக்கலாம்.

திட்ட A- க்கான திருப்பிச் செலுத்தும் காலம்

10 ஆண்டுகள், வரத்து எப்போதும் m 100 மில்லியனாக இருக்கும்

திட்டம் A ஒரு நிலையான பணப்புழக்கத்தை சித்தரிக்கிறது; எனவே திருப்பிச் செலுத்தும் காலம், இந்த விஷயத்தில், ஆரம்ப முதலீடு / நிகர பண வரவு என கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகையால், திட்ட A க்கு, ஆரம்ப முதலீட்டைச் சந்திக்க, இது சுமார் 10 ஆண்டுகள் ஆகும்.

திட்ட B- க்கான திருப்பிச் செலுத்தும் காலம்

வரத்துகளைச் சேர்த்து, 4 ஆண்டுகளில் m 1000 மில்லியன் முதலீடு செய்யப்படுகிறது

மறுபுறம், திட்டம் B சமமற்ற பணப்புழக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வழக்கில், நீங்கள் வருடாந்திர வருவாயைச் சேர்த்தால் - முதலீடு மற்றும் வருமானம் எந்த ஆண்டில் நெருக்கமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் எளிதாக அடையாளம் காணலாம். எனவே, திட்ட B க்கு, ஆரம்ப முதலீட்டு தேவை 4 வது ஆண்டில் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

ஒப்பிடுகையில், திட்ட A முழு வணிகத்திற்கும் ஏதேனும் நன்மைகளை உருவாக்க அதிக நேரம் எடுக்கும், எனவே திட்ட A ஐ விட திட்ட B ஐ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஆரம்ப முதலீடு 00 10000 இருக்கும் ஒரு திட்டத்தைக் கவனியுங்கள். தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட திருப்பிச் செலுத்தும் கால முறையைப் பயன்படுத்தி, திட்டத் தேர்வு பயனுள்ளதா இல்லையா என்பதை நாங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

இது திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தின் நீட்டிக்கப்பட்ட வடிவமாகும், இது பணக் காரணியின் நேர மதிப்பைக் கருதுகிறது, எனவே ஆரம்ப முதலீட்டைச் சந்திக்கத் தேவையான ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையை அடைய தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களைப் பயன்படுத்தியது.

கீழே உள்ள அவதானிப்புகள்:

அதே திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுகளில் சில பணப்புழக்கங்கள் உள்ளன. பணத்தின் நேர மதிப்பைப் பயன்படுத்தி, தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி விகிதத்தில் கணக்கிடுகிறோம். மேலே உள்ள C நெடுவரிசையில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள் உள்ளன, மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எதிர்பார்க்கப்படும் தள்ளுபடி பண வரவுகளால் மூடப்பட்ட ஆரம்ப வெளிப்பாட்டை நெடுவரிசை D அடையாளம் காட்டுகிறது.

திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் 5 மற்றும் 6 ஆண்டுகளுக்கு இடையில் எங்காவது இருக்கும். இப்போது, ​​திட்டத்தின் ஆயுள் 6 ஆண்டுகள் எனக் கருதப்படுவதால், திட்டமானது குறைந்த காலப்பகுதியில் வருமானத்தைத் தருகிறது என்பதால், இந்தத் திட்டத்தில் சிறந்த NPV உள்ளது என்பதை நாம் ஊகிக்க முடியும். எனவே, வணிகத்திற்கு மதிப்பு சேர்க்க முன்னறிவிக்கக்கூடிய இந்த திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு நல்ல முடிவாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு # 4

இரண்டு திட்டங்களுக்கிடையில் தேர்ந்தெடுக்க லாபக் குறியீட்டின் பட்ஜெட் முறையைப் பயன்படுத்துதல், அவை கொடுக்கப்பட்ட வணிகத்துடன் தற்காலிக விருப்பங்கள். இரண்டு திட்டங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பண வரவுகள் கீழே:

திட்ட A- க்கான இலாபக் குறியீடு

திட்ட A = $ 1.16 க்கான லாபக் குறியீடு

திட்ட B க்கான இலாபத்தன்மை குறியீடு

திட்ட B = $ 0.90 க்கான லாபக் குறியீடு

லாபக் குறியீட்டிலும் தள்ளுபடி வீதத்தைப் பயன்படுத்தி வழக்கமான மதிப்பிடப்பட்ட எதிர்கால பண வரவுகளை மாற்றுவதும் அடங்கும், இது பெரும்பாலும் வணிகத்திற்கான WACC% ஆகும். எதிர்கால பணப்புழக்கத்தின் இந்த தற்போதைய மதிப்புகளின் தொகை ஆரம்ப முதலீட்டோடு ஒப்பிடப்படுகிறது, இதனால், லாபக் குறியீடு பெறப்படுகிறது.

இலாபத்தன்மைக் குறியீடு> 1 எனில், அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது, இதன் பொருள் வெளிச்செல்லல்களை விட வரத்து மிகவும் சாதகமானது.

இந்த வழக்கில், ப்ராஜெக்ட் ஏ உடன் ஒப்பிடும்போது ப்ராஜெக்ட் ஏ 1.16 டாலர் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளது, இது 90 0.90 இன் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளது, இது ப்ராஜெக்ட் ஏ ஐ ப்ராஜெக்ட் பி ஐ விட சிறந்த வழி என்பது தெளிவாகிறது, எனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

மூலதன பட்ஜெட்டின் நன்மைகள்

 • முதலீட்டு வாய்ப்புகளில் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது
 • நிறுவனத்தின் செலவினங்களில் போதுமான கட்டுப்பாடு
 • அபாயங்கள் மற்றும் வணிகத்தில் அதன் விளைவுகள் பற்றிய புரிதலை ஊக்குவிக்கிறது
 • பங்குதாரர்களின் செல்வத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் சந்தை வைத்திருப்பதை மேம்படுத்துதல்
 • அதிக அல்லது முதலீட்டின் கீழ் இருந்து விலகி இருங்கள்

வரம்புகள்

 • முடிவுகள் நீண்ட காலத்திற்குரியவை, எனவே, பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் மாற்றியமைக்க முடியாது
 • அகநிலை ஆபத்து மற்றும் தள்ளுபடி காரணி காரணமாக இயற்கையில் உள்நோக்கம்
 • சில நுட்பங்கள் அல்லது கணக்கீடுகள் அனுமானங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை - நிச்சயமற்ற தன்மை தவறான பயன்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும்

முடிவுரை

மூலதன பட்ஜெட் என்பது ஒரு நிறுவனம் ஒரு நீண்ட கால முன்னோக்கிற்கான திட்டங்களுக்கு இடையே தேர்வு செய்வதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த மற்றும் மிக முக்கியமான செயல்முறையாகும். எந்தவொரு நீண்டகால திட்டத்திலும் அல்லது வணிகத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமான நடைமுறை இது. முதலீட்டின் மீதான வருவாயைப் போதுமான அளவு கணக்கிடுவதற்கும், நீண்ட காலத்திற்கு நிறுவனத்தின் மதிப்பை மேம்படுத்துவதற்கு இந்தத் தேர்வு பயனளிக்குமா என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் எப்போதும் கணக்கிடப்பட்ட தீர்ப்பை வழங்குவதற்கான மேலாண்மை முறைகளை இது வழங்குகிறது.