தரத்திற்கான எக்செல் ஃபார்முலா | எக்செல் இல் கடிதம் தரங்களை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

தரத்திற்கான எக்செல் ஃபார்முலா என்றால் என்ன?

கிரேடு சிஸ்டம் சூத்திரம் உண்மையில் எக்செல் இல் உள்ளமைக்கப்பட்ட IF ஆகும், இது சில நிபந்தனைகளை சரிபார்த்து, நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் குறிப்பிட்ட தரத்தை வழங்குகிறது. தரத்தை கணக்கிடுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரம், தர அடுக்கை சரிபார்க்க எங்களிடம் உள்ள அனைத்து நிபந்தனைகளும் சரிபார்க்கப்பட்டு, அந்த நிலைக்கு சொந்தமான தரம் திரும்பப்பெறும் வகையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

 • தர கணக்கீட்டிற்கான எக்செல் சூத்திரம் ஒரு சிறந்த வழியாகும், இதன் மூலம் தரவின் தன்மை அல்லது அந்த தரவின் சிறப்பியல்புகளின் படி நாம் உண்மையில் தரவை வகைப்படுத்தலாம். ஒரு வகுப்பின் மாணவர்களால் பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களின் தரவு நம்மிடம் இருந்தால், எந்த மாணவர் சிறந்தவர், மற்ற மாணவர்களை விட அதிக மதிப்பெண்களைப் பெற்றவர் யார் என்பதை அறிய விரும்பினால், மதிப்பெண்களுக்கான தரங்களை நாம் கணக்கிட முடியும்.
 • எக்செல் இல் தரத்தை கணக்கிடக்கூடிய உள்ளடிக்கிய சூத்திரம் எதுவும் இல்லை, எனவே எக்செல் இல் “IF” சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம். நாங்கள் பல தரங்களைக் கொண்டிருப்பதால், கீழேயுள்ள நிகழ்வுகளில் தரங்களைக் கணக்கிடுவதற்கு நெஸ்டட் ஐஎஃப் ஃபார்முலா எக்செல் பயன்படுத்த வேண்டும்.

தர கணக்கீட்டிற்கு எக்செல் ஃபார்முலாவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

தர கணக்கீட்டிற்கான எக்செல் ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே

இந்த கிரேடு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - கிரேடு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1 - எக்செல் ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தி மாணவர்களின் தரத்தைக் கணக்கிடுகிறது

தரத்திற்கான எக்செல் ஃபார்முலாவின் இந்த எடுத்துக்காட்டில், மாணவர்களின் இறுதித் தேர்வுகளில் பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களின் தரவு எங்களிடம் உள்ளது, மேலும் பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களுக்கான தரங்களைக் கணக்கிட விரும்புகிறோம். இந்த வழக்கில், தரங்களுக்கான அளவுகோல்களை வரையறுத்து தரங்களைக் கணக்கிட்டுள்ளோம். அதிக மதிப்பெண்கள் “ஏ” மற்றும் குறைந்த மதிப்பெண் “டி” கிரேடு கொண்டது.

 • முதலில், மாணவர் அடித்த மதிப்பெண்களுக்கு ஒரு தரத்தை திருப்பித் தர பயன்படுத்தப்படும் அளவுகோல்களை நாம் வரையறுக்க வேண்டும்.

 • அளவுகோல்கள் வரையறுக்கப்பட்ட பின்னர், மாணவரின் மொத்த மதிப்பெண்கள் மற்றும் மாணவர் அடைந்த சதவீதத்தை நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

 • இப்போது நாம் உள்ளமை IF சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்

= IF (H2> 80%, ”A”, IF (H2> 70%, ”B”, IF (H2> 60%, ”C”, ”D”)))

சூத்திரத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட தர்க்கம்

ஏ வகுப்பில் மாணவர் விழுவதை விட சதவீதம் 80 க்கு மேல் இருந்தால்

= IF (H2> 80%, ”A”, IF (H2> 70%, ”B”, IF (H2> 60%, ”C”, ”D”)))

மாணவர் பி கிரேட்டில் விழுவதை விட சதவீதம் 70 க்கு மேல் இருந்தால்.

= IF (H2> 80%, ”A”, IF (H2> 70%, ”B”, IF (H2> 60%, ”C”, ”D”)))

மாணவர் தரம் C இல் வருவதை விட சதவீதம் 60 க்கு மேல் இருந்தால்.

= IF (H2> 80%, ”A”, IF (H2> 70%, ”B”, IF (H2> 60%, ”C”, ”D”)))

கடைசியாக மாணவர் தரம் D இல் விழுவதை விட 60 க்கும் குறைவாக இருந்தால்.

= IF (H2> 80%, ”A”, IF (H2> 70%, ”B”, IF (H2> 60%, ”C”, ”D”)))

 • இப்போது மற்ற மாணவர்களுக்கான தரத்தை கணக்கிட சூத்திரத்தை மற்ற கலங்களுக்கு இழுக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - தரத்திற்கான எக்செல் ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தி தயாரிப்பு தர தரத்தைக் கணக்கிடுகிறது.

எக்செல் கிரேடு ஃபார்முலாவின் இந்த எடுத்துக்காட்டில், குறிப்பிட்ட காய்கறிகளால் பெறப்பட்ட தர மதிப்பெண்ணின் அடிப்படையில் பழங்களுக்கான தரத்தின் தரத்தை கணக்கிட்டுள்ளோம். மிக உயர்ந்த தரமான மதிப்பெண் A இன் நல்ல தரத்தையும், மிகக் குறைந்த தரமான மதிப்பெண் D தரத்தையும் கொண்டுள்ளது.

 • முதல் படி தரங்களைக் கணக்கிடுவதற்கான அளவுகோல்களை அமைப்பதாகும்.

 • தயாரிப்பு தரத்திற்கான தரத்தை கணக்கிட மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் நாம் பயன்படுத்தியதைப் போல இப்போது உள்ளமைக்கப்பட்ட IF சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

இந்த வழக்கில் நாம் பயன்படுத்திய சூத்திரம்

= IF (பி 2> 80%, ”ஏ”, ஐஎஃப் (பி 2> 70%, ”பி”, ஐஎஃப் (பி 2> 60%, ”சி”, ”டி”)))

இந்த வழக்கில் நாம் வரையறுத்துள்ள தர்க்கம் கீழே உள்ளது

தரம் A ஐ விட 80 க்கு மேல் இருந்தால்

= IF (பி 2> 80%, ”ஏ”, ஐஎஃப் (பி 2> 70%, ”பி”, ஐஎஃப் (பி 2> 60%, ”சி”, ”டி”)))

தரத்தை விட சதவீதம் 70 க்கு மேல் இருந்தால்

= IF (பி 2> 80%, ”ஏ”, ஐஎஃப் (பி 2> 70%, ”பி”, ஐஎஃப் (பி 2> 60%, ”சி”, ”டி”)))

தரத்தை விட சதவீதம் 60 க்கு மேல் இருந்தால் சி.

= IF (பி 2> 80%, ”ஏ”, ஐஎஃப் (பி 2> 70%, ”பி”, ஐஎஃப் (பி 2> 60%, ”சி”, ”டி”)))

கடைசியில் தரம் டி ஐ விட 60 க்கும் குறைவாக இருந்தால்.

= IF (பி 2> 80%, ”ஏ”, ஐஎஃப் (பி 2> 70%, ”பி”, ஐஎஃப் (பி 2> 60%, ”சி”, ”டி”)))

 • இப்போது மற்ற தயாரிப்புகளுக்கான தரத்தையும் கணக்கிட சூத்திரத்தை மற்ற கலங்களுக்கு இழுக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு # 3 - சேவை மையங்களால் வழங்கப்படும் தரத்தின் தரத்தை கணக்கிடுகிறது.

இப்போது, ​​இந்த விஷயத்தில், எக்செல் கிரேடு ஃபார்முலாவின் மேற்கண்ட இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து நாம் பயன்படுத்தும் சூத்திரம் வேறுபட்டதாக இருக்கும், இந்த விஷயத்தில் அளவுகோல்கள் இல்லை. வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்திற்கு எதிராக புகார் அளிக்கப்படும். இதன் பொருள் புகார்கள் குறைவாக இருப்பதால் சேவையின் தரம் அதிகம்.

 • முதல் படி சேவை தரத்திற்கான அளவுகோல்களை வரையறுப்பது.

 • இப்போது தரத்தைக் கணக்கிட கீழேயுள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும், இந்த விஷயத்தில், “” இன் தர்க்கத்தைப் பயன்படுத்துவோம்.

நமக்குத் தேவையான உள்ளமை IF சூத்திரம் கீழே உள்ளது.

= IF (B2 <10, ”A”, IF (B2 <20, ”B”, IF (B2 <30, ”C”, ”D”)))

தர்க்கம் கீழே உள்ளது.

புகார்கள் “ஏ” தரத்தை விட 10 க்கும் குறைவாக இருந்தால்.

= IF (B2 <10, ”A”, IF (B2 <20, ”B”, IF (B2 <30, ”C”, ”D”)))

புகார்கள் “பி” தரத்தை விட 20 க்கும் குறைவாக இருந்தால்.

= IF (B2 <10, ”A”, IF (B2 <20, ”B”, IF (B2 <30, ”C”, ”D”)))

புகார்கள் “சி” தரத்தை விட 30 க்கும் குறைவாக இருந்தால்.

= IF (B2 <10, ”A”, IF (B2 <20, ”B”, IF (B2 <30, ”C”, ”D”)))

புகார்கள் "டி" தரத்தை விட எந்த அளவுகோல்களிலும் வரவில்லை என்றால்.

= IF (B2 <10, ”A”, IF (B2 <20, ”B”, IF (B2 <30, ”C”, ”D”)))

 • இப்போது நாம் சூத்திரத்தை மற்ற கலங்களுக்கு இழுக்க வேண்டும்.

தரத்திற்கான எக்செல் ஃபார்முலா பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • எண்களுக்கு பதிலாக ஒரு சதவிகிதம் இருந்தால், தருக்க செயல்பாட்டில்% ஐ வரையறுக்க வேண்டும்.
 • ஆபரேட்டராக “” ஐப் பயன்படுத்த வேண்டியதை விட குறைவான எண்ணிக்கையானது அதிக தரத்தைக் குறிக்கும் ஒரு வழக்குக்கான தரங்களை நாம் கணக்கிடுகிறோம் என்றால்.
 • எந்தவொரு பட்டியலையும் நாம் நிபந்தனையாகக் குறிப்பிடுகிறோம் என்றால், சூத்திரத்தை மற்ற கலங்களுக்கு இழுத்துச் செல்வதற்கு முன்பு நாம் குறிப்பிட்டுள்ள வரம்பு பூட்டப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
 • சூத்திரத்திற்குள் நாம் பயன்படுத்திய “IF” எண்களுக்கு சமமான அளவுக்கு அதிகமான அடைப்புக்குறிகளுடன் சூத்திரத்தை மூட வேண்டும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இதன் பொருள் “)” உடன் உள்ளமைக்கப்பட்ட அனைத்து சூத்திரங்களையும் மூட வேண்டும்.