நியாயமான மதிப்பு மற்றும் சந்தை மதிப்பு | முதல் 4 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

நியாயமான மதிப்பு மற்றும் சந்தை மதிப்புக்கு இடையிலான வேறுபாடு

பங்குகளின் நியாயமான மதிப்பு என்பது ஒரு அகநிலைச் சொல்லாகும், இது தற்போதைய நிதிநிலை அறிக்கைகள், சந்தை நிலை மற்றும் அளவீடுகளின் தொகுப்பிலிருந்து சாத்தியமான வளர்ச்சி மதிப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, அதேசமயம் சந்தை மதிப்பு என்பது பங்கு அல்லது சொத்து வர்த்தகம் செய்யப்படும் தற்போதைய பங்கு விலையாகும்.

நியாயமான மதிப்பு என்பது ஒரு சொத்தை மதிப்பிடும் போது அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சொல். இரண்டு தரப்பினரிடையே ஒரு சொத்து கைகளை மாற்றும் மதிப்பாக நியாயமான மதிப்பை சிறப்பாக வரையறுக்க முடியும். இது ஒரு பங்கு விலையின் நியாயமான மதிப்பைக் காணலாம். மறுபுறம், சொத்துக்களின் சந்தை மதிப்பு அல்லது எதையும் சந்தை அதற்கான மதிப்பு என்று வரையறுக்கலாம்.

நியாயமான மதிப்பு மற்றும் சந்தை மதிப்பு இன்போ கிராபிக்ஸ்

நியாயமான மதிப்பு மற்றும் சந்தை மதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடுகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

முக்கிய வேறுபாடுகள்

  • சந்தை மதிப்பு என்பது ஒரு சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை தீர்மானிக்க பொருத்தமான முறையல்ல, ஏனெனில் இது தேவை மற்றும் வழங்கல் சக்திகளை அதிகம் சார்ந்துள்ளது, இது மிகவும் ஏற்ற இறக்கமாகவும் மாறும் தன்மையுடனும் உள்ளது. மாறாக, நியாயமான மதிப்பு எந்தவொரு கோரிக்கை மற்றும் விநியோகத்தின் சக்திகளைப் பொறுத்தது அல்ல, மேலும் அது சொத்தின் உண்மையான மதிப்பு என்ன என்பதைப் பொறுத்தது.
  • மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு என்னவென்றால், சொத்தின் நியாயமான மதிப்பு எப்போதுமே ஒரு குறைபாட்டிற்காக சரிசெய்யப்படுகிறது, இது சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை அடைய சொத்து காரணமாகும். மறுபுறம், சந்தை மதிப்பு என்பது இரு தரப்பினரும் சந்திக்கும் போது தீர்மானிக்கப்படும் மதிப்பு. பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, அவை எப்போதும் தர்க்கரீதியாக இயக்கப்படாத மற்றும் பெரும்பாலும் பகுத்தறிவற்ற ஒரு ஒப்பந்த விலையை அடைகின்றன.
  • நியாயமான மதிப்பின் மாதிரி பெரும்பாலும் ஒரு சொத்தின் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் அடிப்படை மதிப்பீட்டின் மாதிரியாகும். ஒரு சொத்தின் அடிப்படை மதிப்பு நியாயமான மதிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் சொத்து மதிப்பு என்னவாக இருக்க வேண்டும். சந்தை மதிப்பு என்பது சந்தையால் தீர்மானிக்கப்படும் மற்றும் அடிப்படையில் பெறப்படாத மதிப்பு.

நியாயமான மதிப்பு மற்றும் சந்தை மதிப்பு ஒப்பீட்டு அட்டவணை

நியாய மதிப்புசந்தை மதிப்பு
நியாயமான மதிப்பு என்பது சொத்தின் உண்மையான மதிப்பைக் குறிக்கிறது, இது அடிப்படையில் பெறப்பட்டது மற்றும் எந்த சந்தை சக்திகளின் காரணிகளாலும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை.சந்தை மதிப்பு என்பது தேவை மற்றும் விநியோகத்தின் காரணிகளால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு சொத்தின் அடிப்படையால் தீர்மானிக்கப்படாத மதிப்பு.
நியாயமான மதிப்பு பொதுவாக வேறு எந்த மதிப்பீட்டு முறைக்கும் பதிலாக சந்தையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நியாயமான மதிப்பைப் போலவே, சொத்தின் மதிப்பீட்டின் துல்லியம் உள்ளது மற்றும் இது முறையின் உண்மையான நடவடிக்கையாகும்.சந்தை மதிப்பு என்பது அதன் குறைபாடுகள் மற்றும் வரம்புகள் காரணமாக நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான மதிப்பீட்டு முறை அல்ல.
ஒரு சொத்தின் நியாயமான மதிப்பு பெரும்பாலும் அப்படியே இருக்கும், மேலும் சந்தை மதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது அது அடிக்கடி மாறுபடாது.சந்தை மதிப்பு வழங்கல் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுவதால், தேவை சக்திகள் பெரும்பாலும் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும்.
நியாயமான மதிப்பு கணக்கியல் நடவடிக்கை உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மற்றும் சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் (ஐ.எஃப்.ஆர்.எஸ்) மற்றும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகள் (ஜிஏஏபி) ஆகியவற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.சந்தை மதிப்பு மதிப்பீட்டு முறை என்பது பொதுவாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படாத மற்றும் உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாகும்.

முடிவுரை

நியாயமான மற்றும் சந்தை மதிப்புக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது, குறிப்பாக நீங்கள் மதிப்பீட்டுத் துறையில் இருக்கும்போது. ஒரு மதிப்பீட்டு நிறுவனம் ஒரு சொத்தின் மதிப்பை பல்வேறு முறைகள் மூலம் மதிப்பிட முயற்சிக்கும், எந்த மதிப்பை சொத்தின் மதிப்பை சரியாக பிரதிபலிக்கும் விலையில் விற்க ஒரு மதிப்பு பொருத்தமானது என்பதை தீர்மானிக்க முயற்சிக்கும்.

பெரும்பாலும் திறந்த சந்தை இல்லாத ஒரு சொத்தின் சொத்தின் நியாயமான மதிப்பை நிர்ணயிப்பது பெரும்பாலும் கடினமாகவும் விலை உயர்ந்ததாகவும் மாறும். இருப்பினும், அதன் சிறிய குறைபாடுகளைத் தவிர, நியாயமான மதிப்பீட்டு முறை மற்ற மதிப்பீட்டு முறைகளை மீறுகிறது, மேலும் இது பொதுவாக தொழில்துறையில் சிறந்த நடைமுறையாக கருதப்படுகிறது.