மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | படி கணக்கீட்டு எடுத்துக்காட்டுகள்

மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம் என்றால் என்ன?

மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலம் முதலீட்டாளருக்கு அதன் விளைச்சலில் மாற்றம் கொடுக்கப்பட்டால் பத்திரத்தின் விலை எவ்வளவு மாறும் என்பதைக் கூறுகிறது. பங்கு உலகத்தை விட பத்திர உலகம் மிகவும் சிக்கலானது என்பதால், முதலீட்டாளர் பத்திரத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட கால அளவை அறிந்து கொள்வது அவசியம். பத்திரத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட கால அளவைக் கணக்கிட முதலில் முதலீட்டாளர் மக்காலி கால அளவைக் கணக்கிட வேண்டும். மக்காலி கால அளவைக் கணக்கிட, முதலீட்டாளர் பணப்புழக்கத்தின் நேரம் என்ன என்பதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்

மாற்றியமைக்கப்பட்ட கால சூத்திரம்

எனவே மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலத்திற்கான சூத்திரம் வெறுமனே

எங்கே,

 • மக்காலி காலம் = பத்திரத்தின் பணப்புழக்கங்களைப் பெறுவதற்கு முன்னர் எடையுள்ள சராசரி நேரத்தை கால அளவு கணக்கிடுகிறது. மாற்றியமைக்கப்பட்ட கால அளவை முதலில் கணக்கிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது, முதலீட்டாளர் பத்திரத்தின் மக்காலி கால அளவைக் கணக்கிட வேண்டும்
 • ஒய்.டி.எம் = முதிர்ச்சிக்கான மகசூல் என்பது முதிர்வு வரை பத்திரம் வைத்திருக்கும் போது முதலீட்டாளர் ஒரு பத்திரத்தில் சம்பாதிக்கும் மொத்த வருமானமாகும்
 • என் = வருடத்திற்கு கூப்பன் காலங்களின் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட கால அளவைக் கணக்கிடுதல்

எடுத்துக்காட்டு # 1

2 வருட வருடாந்திர payment 5,000 பத்திரத்தில் 1.87 ஆண்டுகள் மக்காலே காலம் உள்ளது. பத்திரத்தின் YTM 6.5% ஆகும். பத்திரத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

Year 2,000 பத்திரத்தின் 2 ஆண்டு வருடாந்திர கொடுப்பனவு ஒரு மக்காலே கால அளவு 2 ஆண்டுகள் ஆகும். பத்திரத்தின் YTM 5% ஆகும். பத்திரத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

, 000 12,000 பத்திரத்தின் 4 ஆண்டு வருடாந்திர கட்டணம் 5.87 ஆண்டுகள் மக்காலே காலத்தைக் கொண்டுள்ளது. பத்திரத்தின் YTM 4.5% ஆகும். பத்திரத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு # 4

5 ஆண்டு வருடாந்திர, 000 11,000 பத்திரத்தில் 1.5 ஆண்டுகள் மக்காலே காலம் உள்ளது. பத்திரத்தின் YTM 7% ஆகும். பத்திரத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

நன்மைகள்

 • முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், பத்திர விலை ஏற்ற இறக்கம் பத்திர விலைகளுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது என்பதால் முதலீட்டாளர் பத்திரத்தின் கால அளவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பத்திரத்தின் அதிக காலம் விலை ஏற்ற இறக்கம் ஆகும்
 • எந்தவொரு முதலீட்டு கருவியின் காலமும் எதிர்காலத்திற்கான சிறந்த முதலீட்டு தேவைகளை நிர்வகிக்க உதவும், ஏனெனில் முதலீட்டாளர் அதன் முதலீட்டின் எதிர்கால போக்கை காலத்திற்குள் திறம்பட திட்டமிட முடியும்.
 • இது மாற்றத்திற்கான பத்திரத்தின் ஆபத்து மற்றும் பத்திரத்தின் விலையில் கிடைக்கும் மகசூல்
 • நிதியத்தின் சராசரி கால அளவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் சந்தை வட்டி விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு இந்த நிதி எவ்வளவு உணர்திறன் இருக்கும் என்பதை இது உங்களுக்குக் கூறுகிறது

தீமைகள்

 • மாற்றியமைக்கப்பட்ட காலக் கணக்கீடு இயற்கையில் சிக்கலானது, ஏனெனில் மக்காலே கால அளவைக் கணக்கிடுவதால் பயனருக்கு அல்லது முதலீட்டாளருக்கு மகசூல் உள்ளீடுகள் மற்றும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட கால அளவைக் கணக்கிடும் காலம் தேவை
 • துல்லியமான மற்றும் சந்தையில் நிலவும் உள்ளீடுகளை பெறுவது கடினம், ஏனெனில் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் சந்தை விலைகள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மாறுவதால் கணக்கீடு தவறானது மற்றும் வழக்கற்றுப்போகிறது
 • காலம் என்பது பத்திர விலை மற்றும் பத்திர கால அளவைக் கொண்டிருக்கும் அபாயத்தின் முழுமையான நடவடிக்கை அல்ல, துல்லியமான இடர் நடவடிக்கைகளை உருவாக்க முதலீட்டாளர் கால அளவை மட்டுமே ரிலே செய்ய முடியாது.
 • மக்காலே காலம் பத்திரத்தின் எடையுள்ள சராசரி கால அளவைக் கணக்கிடுகிறது, இது ஒவ்வொரு முறையும் பத்திரத்தில் உள்ள ஆபத்தின் நல்ல அளவீடு அல்ல

முடிவுரை

மாற்றியமைக்கப்பட்ட மற்றும் மக்காலே என்பது வரம்புகளைக் கொண்டிருப்பது உண்மையில் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களுக்கு பத்திரத்தின் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தை அளவிடுவதற்கு மிகவும் உதவிகரமான கருத்தாகும், எனவே மேலாளர் பத்திரங்களின் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கும்போது இது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாக செயல்படும். அதனுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தை நிர்வகித்தல்.