மறைமுக உழைப்பு (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | மறைமுக தொழிலாளர் செலவைக் கணக்கிடுங்கள்

மறைமுக உழைப்பு என்றால் என்ன?

முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் உற்பத்தி செயல்பாட்டில் நேரடியாக ஈடுபடாத ஊழியர்களின் தொகுப்பிற்கு மறைமுக உழைப்பு குறிப்பிடப்படுகிறது. இருப்பினும், உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை ஆதரிக்க அவை தேவைப்படுகின்றன, அவற்றில் எடுத்துக்காட்டுகள் கணக்காளர்கள், மனித வளங்கள், விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் குழுக்கள் போன்றவை. மறைமுக உழைப்பின் செலவு மேல்நிலை செலவின் ஒரு பகுதியாகும், இதில் மறைமுக பொருள் செலவும் மற்றும் மறைமுக செலவுகள்.

மறைமுக உழைப்பின் எடுத்துக்காட்டுகள்

 • # 1 - உற்பத்தி மேற்பார்வையாளர்: உற்பத்தி மேற்பார்வையாளர் உற்பத்தி செயல்முறையை மேற்பார்வையிடுவதற்கும் உற்பத்தியில் நேரடியாக ஈடுபடும் உழைப்பை கண்காணிப்பதற்கும் மட்டுமே பொறுப்பு, ஆனால் மூலப்பொருளை முடிக்கப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றுவதில் அவர் பங்கு வகிக்கவில்லை.
 • #2 – செலவு கணக்காளர்: உற்பத்தி தொடர்பான செலவை ஒதுக்குவதற்கு பொறுப்பான செலவு கணக்காளர் பங்கு. 
 • #3 – மனித வளம்: நிறுவனத்தில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அவர்கள் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உற்பத்தியுடன் தொடர்புடையவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு மனிதவளத் துறை பொறுப்பாகும்.
 • #4 – விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல்: முடிக்கப்பட்ட பொருளை சந்தையில் விற்பனை செய்வதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும் இவை பொறுப்பு.

மறைமுக தொழிலாளர் செலவுகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

கீழேயுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளின் உதவியுடன் மறைமுக தொழிலாளர் செலவுகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வோம்.

இந்த மறைமுக தொழிலாளர் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மறைமுக தொழிலாளர் எக்செல் வார்ப்புரு
 • XYZ Inc மூன்று வகையான தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்கிறது, இது தயாரிப்பு பெயர் A, B மற்றும் C. ஆகும். இந்த தயாரிப்புகளுடன் தொடர்புடைய நேரடி பொருள் மற்றும் நேரடி உழைப்பு ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன. அவற்றை எளிதில் அடையாளம் காண முடியும், மேலும் அவற்றின் செலவை உற்பத்தி செலவுக்கு தனித்தனியாக வசூலிக்க முடியும். இருப்பினும், மறைமுக உழைப்பு மற்றும் மறைமுகப் பொருள்களை அடையாளம் காண முடியாது மற்றும் உற்பத்திச் செலவுக்கு நேரடியாக வசூலிக்க முடியாது. எனவே, இல்லை என்ற அடிப்படையில் இந்த மூன்று தயாரிப்புகளில் மறைமுக செலவுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகள்.
 • கீழேயுள்ள எடுத்துக்காட்டில், நேரடி பொருள் மற்றும் நேரடி உழைப்பு செலவுகள் தயாரிப்பு போன்ற ஒரு யூனிட்டின் அடிப்படையில் வசூலிக்கப்படுவதை நாம் காணலாம் ஒரு நேரடி பொருள் செலவு $ 5; நேரடி தொழிலாளர் செலவு $ 3. தயாரிப்பு B க்கு, நேரடி பொருள் செலவு $ 6, மற்றும் நேரடி தொழிலாளர் செலவு $ 4. மற்றும் தயாரிப்பு c க்கு, நேரடி பொருள் செலவு $ 10, மற்றும் நேரடி தொழிலாளர் செலவு $ 5 ஆகும்.
 • இந்த செலவுகள் இல்லை என்பதைப் பொறுத்தது. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகள். அதேசமயம் மறைமுக பொருள் மற்றும் மறைமுக உழைப்பு செலவுகள் ஒரு யூனிட் அடிப்படையில் பெறப்படவில்லை; அதற்கு பதிலாக, மொத்த மறைமுக தொழிலாளர் செலவை மொத்த எண்ணிக்கையுடன் வகுப்பதன் மூலம் கட்டணம் வசூலிக்க முடியும். பின்னர் உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகள் இந்த மூன்று தயாரிப்புகளுக்கிடையில் பிரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் உற்பத்தி செய்யப்படாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை.
 • மொத்த மறைமுக உழைப்பு செலவு = $ 150000
 • உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை = 7500 (2000 + 2500 + 3000)
தயாரிப்புக்கான மறைமுக தொழிலாளர் செலவு A = மொத்த மறைமுக தொழிலாளர் செலவு / உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த அலகுகளின் எண்ணிக்கை * தயாரிப்புக்கான அலகுகளின் எண்ணிக்கை A
 • = 15000 / 7500 * 2000 = 40000

இதேபோல், தயாரிப்பு B மற்றும் தயாரிப்பு C க்கு முறையே 00 50000 மற்றும் 00 60000 ஆகும்.

நேரடி தொழிலாளர் மற்றும் மறைமுக உழைப்பு (IL) இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?

 • ஒரு குறிப்பிட்ட செலவு மையத்துடன் நேரடி உழைப்பை அடையாளம் காண முடியும், மேலும் மறைமுக உழைப்பை (IL) ஒரு குறிப்பிட்ட செலவு மையத்துடன் அங்கீகரிக்க முடியாது.
 • நேரடி தொழிலாளர் தயாரிப்புகளில் நேரடியாக அக்கறை கொண்டுள்ளார், ஆனால் ஐ.எல் நேரடியாக தயாரிப்புகளுடன் தொடர்புடையது அல்ல.
 • இல்லை என்பதன் அடிப்படையில் நேரடி தொழிலாளர் செலவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மனிதவள நேரம் அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை, ஆனால் IL செலவு இந்த முறையில் தீர்மானிக்கப்படவில்லை.
 • மறைமுக செலவுடன் ஒப்பிடுகையில் நேரடி தொழிலாளர் செலவு மிகவும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது.
 • நேரடி தொழிலாளர் மனிதவளத்தை குறைக்க முடியும், எளிதில், தேவை குறையும் என்றால், ஆனால் ஐ.எல் குறைக்க முடியாது.
 • நேரடி தொழிலாளர் செலவுகள் நேரடி உற்பத்தி செலவின் ஒரு பகுதியாகும். இதற்கு நேர்மாறாக, மறைமுக உழைப்பு செலவுகள் மேல்நிலை செலவின் ஒரு பகுதியாகும், இது உற்பத்தி மேல்நிலை அல்லது விற்பனை மற்றும் விநியோக மேல்நிலை அல்லது வேறு ஏதேனும் மேல்நிலை.

முடிவுரை

மூலப்பொருட்களை வாங்குவது, மூலப்பொருள் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட பொருட்களைக் கையாளுதல், நேரடி உழைப்பு மற்றும் அவற்றின் மேற்பார்வை, உற்பத்திக்குத் தேவையான அனைத்து உள்கட்டமைப்புகளையும் ஏற்பாடு செய்தல், அனைத்தையும் ஒதுக்குதல் போன்ற வணிகத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அவர்கள் ஈடுபடுவதால் ஒட்டுமொத்த வணிக செயல்பாட்டில் மறைமுக தொழிலாளர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அவற்றின் செலவு மையம், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் தயாரிப்பின் விளம்பரம், பின்னர் முடிக்கப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்தல். இருப்பினும், மூலப்பொருளை முடிக்கப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றுவதோடு அவை நேரடியாக தொடர்புபடுத்தப்படவில்லை.