திறந்த சந்தை செயல்பாடுகள் (எடுத்துக்காட்டுகள்) | இது எவ்வாறு இயங்குகிறது?

திறந்த சந்தை செயல்பாடுகள் என்றால் என்ன?

ஒரு திறந்த சந்தை செயல்பாடு அல்லது OMO ஒரு நிதி நிறுவனம் அல்லது நிதி நிறுவனங்களின் குழுவுக்கு பணப்புழக்கத்தை வழங்குவதற்கோ அல்லது எடுத்துக்கொள்வதற்கோ மத்திய வங்கியால் செய்யப்படும் ஒரு செயலாகும், மேலும் OMO இன் நோக்கம் வணிக வங்கிகளின் பணப்புழக்க நிலையை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களிடமிருந்து உபரி பணப்புழக்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்வதாகும். .

திறந்த சந்தை நடவடிக்கைகளின் படிகள்

திறந்த சந்தை செயல்பாடுகள் என அழைக்கப்படும் பொருளாதார நிலைமைகளின் அடிப்படையில் மத்திய வங்கி பின்வரும் இரண்டு முக்கிய நடவடிக்கைகளில் ஒன்றை எடுக்கிறது:

 1. வங்கிகளிடமிருந்து அரசாங்க பத்திரங்களை வாங்குதல்
 2. அரசாங்க பத்திரங்களை வங்கிகளுக்கு விற்பனை செய்தல்

திறந்த சந்தை நடவடிக்கைகளின் ஒவ்வொரு அடியையும் விரிவாக விவாதிப்போம்:

# 1 - வங்கிகளிடமிருந்து அரசாங்க பத்திரங்களை வாங்குதல்

நாட்டின் மத்திய வங்கி அரசாங்க பத்திரங்களை வாங்கும் போது பொருளாதாரம் பொதுவாக மந்தநிலை இடைவெளியில் வேலையின்மை ஒரு பெரிய பிரச்சினையாக இருக்கும்.

மத்திய வங்கி அரசாங்க பத்திரங்களை வாங்கும் போது அது பொருளாதாரத்தில் பண விநியோகத்தை அதிகரிக்கிறது. அதிகரித்த பண வழங்கல் வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கிறது. குறைக்கப்பட்ட வட்டி விகிதங்கள் நுகர்வு மற்றும் முதலீட்டு செலவினங்களை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன, எனவே மொத்த தேவை அதிகரிக்கிறது. அதிகரித்த மொத்த தேவை உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

எனவே, வங்கிகளிடமிருந்து அரசாங்க பத்திரங்களை வாங்குவது பொருளாதாரத்தின் உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது, எனவே இந்த முறை விரிவாக்க நாணயக் கொள்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

# 2 - அரசாங்க பத்திரங்களை வங்கிகளுக்கு விற்பனை செய்தல்

பொருளாதாரம் பணவீக்கத்தை எதிர்கொள்ளும் போது மத்திய வங்கிகள் அரசாங்க பத்திரங்களை வங்கிகளுக்கு விற்கின்றன. அரசாங்க பத்திரங்களை வங்கிகளுக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய வங்கி முயற்சிக்கிறது.

அரசாங்க பத்திரங்களை மத்திய வங்கியால் விற்கும்போது, ​​அது பொருளாதாரத்திலிருந்து அதிகப்படியான பணத்தை உறிஞ்சும். இது பண விநியோகத்தில் குறைவை ஏற்படுத்துகிறது. பண வழங்கல் குறைவதால் வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்கும். அதிகரித்த வட்டி விகிதம் நுகர்வு மற்றும் முதலீட்டு செலவினங்களை வீழ்ச்சியடையச் செய்கிறது, இதனால் மொத்த தேவை குறைகிறது. மொத்த தேவையின் குறைவு உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.

எனவே, அரசாங்க பத்திரங்களை வங்கிகளுக்கு விற்பனை செய்வது பொருளாதாரத்தின் உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது, எனவே இந்த முறை சுருக்க நாணயக் கொள்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

திறந்த சந்தை செயல்பாடுகளின் வகைகள்

திறந்த சந்தை செயல்பாடுகளில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன:

# 1 - நிரந்தர திறந்த சந்தை செயல்பாடுகள்

இது அரசாங்கப் பத்திரங்களை நேரடியாக வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ளது. இத்தகைய நடவடிக்கை பணவீக்கம், வேலையின்மை, புழக்கத்தில் நாணயத்தின் போக்குக்கு இடமளித்தல் போன்ற நீண்டகால நன்மைகளைப் பெற எடுக்கப்படுகிறது.

# 2 - தற்காலிக திறந்த சந்தை செயல்பாடுகள்

இது வழக்கமாக தற்காலிகமாக இருக்கும் இருப்பு தேவைகளுக்காக அல்லது குறுகிய காலத்திற்கு பணத்தை வழங்குவதற்காக செய்யப்படுகிறது. அத்தகைய செயல்பாடு ரெப்போ அல்லது தலைகீழ் ரெப்போக்களைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது. ரெப்போ என்பது ஒரு ஒப்பந்தமாகும், இதன் மூலம் ஒரு வர்த்தக மேசை மத்திய வங்கியிடமிருந்து ஒரு பாதுகாப்பை வாங்குகிறது. கொள்முதல் விலையிலும், விற்பனை விலையிலும் உள்ள வேறுபாட்டைக் கொண்டு மத்திய வங்கியின் குறுகிய கால இணை கடனாக இது கருதப்படலாம். ஒரு தலைகீழ் ரெப்போவின் கீழ், வர்த்தக மேசை எதிர்கால தேதியில் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்துடன் பாதுகாப்பை மத்திய வங்கிக்கு விற்கிறது. இதுபோன்ற தற்காலிக திறந்த சந்தை நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரே இரவில் ரெப்போக்கள் மற்றும் தலைகீழ் களஞ்சியங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

திறந்த சந்தை செயல்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள்

திறந்த சந்தை செயல்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகளை இன்னும் ஒரு உதாரணத்தின் உதவியுடன் புரிந்துகொள்வோம்:

 • ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கி (சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்) ஃபென்னி மே, ஃப்ரெடி மேக் மற்றும் பெடரல் ஹோம் லோன் வங்கிகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட வங்கிகளிடமிருந்து 5 175 மில்லியன் எம்.பி.எஸ். ஜனவரி 2009 முதல் ஆகஸ்ட் 2010 வரை, இது எம்.பி.எஸ்ஸில் 25 1.25 டிரில்லியனை வாங்கியது, இது ஃபென்னி, ஃப்ரெடி மற்றும் ஜின்னி மே ஆகியோரால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது. மார்ச் 2009 முதல் அக்டோபர் 2009 வரை, உறுப்பு வங்கிகளிடமிருந்து 300 பில்லியன் டாலர் நீண்ட கால கருவூலங்களை வாங்கியது.
 • மத்திய வங்கியின் குறுகிய கால கருவூல பில்கள் முதிர்ச்சியடைந்ததால், வருமானத்தை வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்க நீண்ட கால கருவூலக் குறிப்புகளை வாங்க பயன்படுத்தியது. இது முதிர்ச்சியடைந்த MBS இன் வருமானத்துடன் MBS ஐ தொடர்ந்து வாங்கியது.

திறந்த சந்தை செயல்பாடுகளின் நன்மைகள் மற்றும் பொருளாதார இலக்குகள்

# 1 - பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி வீத இலக்கு

 • இந்த நடவடிக்கைகளின் முக்கிய இலக்கு வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் பணவீக்கம் ஆகும். பணவீக்கத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பில் பராமரிக்க மத்திய முயற்சிக்கிறது, இதனால் நாட்டின் பொருளாதாரம் நிலையான மற்றும் நிலையான வேகத்தில் வளரும். இதை மத்திய வங்கி வட்டி விகிதங்களுடன் நெருங்கிய உறவைக் கொண்டுள்ளது. மத்திய வங்கி மற்ற வங்கிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பத்திரங்கள் மற்றும் அரசாங்க பத்திரங்களை வழங்கும்போது, ​​அது கடன் வழங்கல் மற்றும் தேவையையும் பாதிக்கிறது.
 • பத்திரங்களை வாங்குபவர்கள் தங்கள் கணக்கிலிருந்து பணத்தை மத்திய வங்கியின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள், இதனால் அவர்களின் சொந்த இருப்பு குறைகிறது. வணிக வங்கிகள் அத்தகைய பத்திரங்களை வாங்குவதால், பொது மக்களுக்கு கடன் வழங்க அவர்களுக்கு குறைந்த பணம் இருக்கும், இதனால் அவர்களின் கடன் உருவாக்கும் திறன் குறைகிறது. இதன்மூலம், கடன் வழங்கலை பாதிக்கிறது.
 • மத்திய வங்கி பத்திரங்களை விற்கும்போது, ​​பத்திரங்களின் விலையில் குறைவு காணப்படுகிறது மற்றும் பத்திர விலைகள் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் நேர்மாறாக தொடர்புடையவை என்பதால், வட்டி விகிதங்கள் உயரும். வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது, ​​கடன் தேவை குறைகிறது.
 • குறைவான இருப்புக்கள் மற்றும் அதிக வட்டி விகிதங்கள் காரணமாக கடன் வழங்கல் மற்றும் தேவை குறைந்து வருவதால், நுகர்வு இதனால் பணவீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.
 • மத்திய வங்கி பத்திரங்களை வாங்கும் போது சுழற்சி தலைகீழாக மாறும், பணவீக்கம் உயர்ந்து வட்டி விகிதங்கள் குறையும்.

# 2 - பணம் வழங்கல் இலக்கு

 • மத்திய வங்கி பொருளாதாரத்தில் பண விநியோகத்தை குறிவைத்து கட்டுப்படுத்தலாம். அதிக பணப்புழக்கம் இருப்பதாக உணரும்போது, ​​மத்திய வங்கி வங்கி அமைப்பில் போதுமான பணப்புழக்கத்தை பராமரிக்க முயற்சிக்கிறது, இது பத்திரங்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் அதிகப்படியான பணப்புழக்கத்தை உறிஞ்ச முயற்சிக்கிறது.
 • எ.கா. நீடித்த பணப்புழக்கத்தைத் தக்கவைக்க ரிசர்வ் வங்கி 2018 ஜூன் 21, மற்றும் ஜூலை 19, 2018 ஆகிய தேதிகளில் தலா ரூ .10000 கோடி இரண்டு திறந்த சந்தை செயல்பாட்டு (ஓஎம்ஓ) கொள்முதல் ஏலங்களை நடத்தியது.
 • ஃபியட் நாணயங்கள் மற்றும் பிற வெளிநாட்டு நாணயங்கள் தொடர்பாக நாணயத்தின் மதிப்பை சரிபார்க்க இது செய்யப்படலாம்.

முடிவுரை

திறந்த சந்தை செயல்பாடுகள் பணவீக்கம், வட்டி விகிதங்கள், பண வழங்கல் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பணப்புழக்கத்தை பராமரிக்க மத்திய வங்கியின் பணவியல் கொள்கைக் கருவியாகும். மத்திய வங்கி பொருளாதார நிலைமைகளைப் பொறுத்து இத்தகைய நடவடிக்கைகளின் கீழ் பத்திரங்களை வாங்கலாம் அல்லது விற்கலாம். குறுகிய காலத்திற்கான பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதங்களை குறிவைக்க நிரந்தர நடவடிக்கைகள் பொதுவாக எடுக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் தற்காலிக நடவடிக்கைகள் பொதுவாக கணினியில் பணப்புழக்கத்தை சரிபார்க்க நீண்ட காலத்திற்கு எடுக்கப்படுகின்றன. கடன்கள் முறையே விலை உயர்ந்ததாகவோ அல்லது மலிவாகவோ கிடைக்கக்கூடும் என்பதால் பொது மக்கள் பத்திரங்களை வாங்குகிறார்களா அல்லது விற்கிறார்களா என்பதைப் பொறுத்து பொது மக்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களை பாதிக்கிறது.